Zionisten sloten een deal Met de Duivel


Door de ‘Protocollen van de Ouderen van Zion’ te accepteren


Onder de Neurenberg wetten van 1935 waren slechts twee vlaggen toegestaan in Nazi-Duitsland. De ene was het hakenkruis. De andere was de blauwwitte vlag van het zionisme.

Volgens Lenni Brenner’s online boek Zionism in the Age of Dictators (Hoofdstuk 7), was de Zionistische partij de enige andere politieke partij in Nazi Duitsland die een zekere mate van vrijheid genoot en een krant kon uitgeven. De reden: Zionisten en nazi’s hadden een gemeenschappelijk belang: Duitse Joden naar Palestina laten gaan. (http://www.marxists.de/middleast/brenner/ch07.htm)

De geschiedenis is niet altijd wat je zou verwachten.

Er staan meer schokkende voorbeelden in Brenners boek (Hoofdstuk 24 & 25).

Bijvoorbeeld, in november 1942 benaderde Rabbi Michael Dov-Ber Weismandel, een Joodse activist in Slowakije, de vertegenwoordiger van Adoph Eichmann, Dieter Wisliceny: “Hoeveel geld zou er nodig zijn om alle Europese Joden te redden?” Wisliceny ging naar Berlijn en kwam terug met een antwoord.

Voor slechts $2 miljoen konden ze alle Joden in West-Europa en de Balkan redden. Weismandel stuurde een koerier naar de Zionistische Wereldorganisatie in Zwitserland. Zijn verzoek werd geweigerd. De ambtenaar, Nathan Schwalb, stuurde genoeg geld om alleen Weismandel en zijn kader te redden. Hij schreef:

“Over de kreten die uit uw land komen, moeten we weten dat alle geallieerde naties veel van hun bloed vergieten, en als we geen bloed opofferen, met welk recht zullen we het dan verdienen om aan de onderhandelingstafel te verschijnen wanneer ze naties en landen verdelen aan het einde van de oorlog? …. Want alleen met bloed zullen we het land krijgen.” (p.237)

Brenner schrijft dat het zionisme volledig omgedraaid was.

“In plaats van dat het zionisme de hoop van de Joden was, moest hun bloed de politieke redding van het zionisme zijn” (p.238).

In hoofdstuk 25 vertelt Brenner hoe de zionistische leider Rezso Kasztner een deal sloot met Adolph Eichmann om een paar duizend uitverkoren zionisten en rijke Joden te redden in ruil voor het misleiden en naar hun ondergang leiden van meer dan 750.000 Hongaarse Joden. In 1954, toen Kasztner beschuldigd werd van collaboratie, schoot de Israëlische regering te hulp om hem te verdedigen.

Brenner documenteert hoe het zionistische en Joodse wereldleiderschap alle pogingen om de Joden van Europa te redden, die dood blijkbaar meer waard waren dan levend, tegenhield en tegenwerkte.

Ik ben Joods en mijn familie leed onder vervolging door de nazi’s.
Toen ik deze informatie voor het eerst hoorde, wees ik het meteen van de hand.Het verbijstert me. Maar toen ik meer leerde over het oude plan van de Illuminati voor wereldheerschappij met zijn satanische boventonen en het vrijmetselaarsplan voor de herbouw van de Tempel van Salomo, werd ik ontvankelijker.

Ik kwam tot de conclusie dat Joden sceptisch moeten staan tegenover zionistische leiders die de holocaust hebben gebruikt om onverdiende morele autoriteit te verkrijgen en om Joden en anderen tot hysterische, onnadenkende conformiteit te knuppelen.

Het is mogelijk dat Israël is opgericht voor doeleinden die niets te maken hebben met het Joodse volk en dat Israëli’s en Joden in het algemeen worden gedupeerd.

Dit is bij wijze van inleiding op een actuele controverse die de kern raakt van het Joods-Arabische wantrouwen. Het gaat over een rijkelijk geproduceerde 14-delige televisieserie gebaseerd op de “Protocollen van de Ouderen van Zion”. De serie zal ‘s avonds worden uitgezonden tijdens de piekperiode van de islamitische ramadan door de Egyptische staatszender en een privé satellietkanaal.

Voor Joden is de serie getiteld “Een ruiter zonder paard” het bewijs van het onverbeterlijke antisemitisme van de Arabieren. Voor Joden zijn de “Protocollen” een antisemitisch boekje dat in 1905 werd geschreven door de geheime politie van tsaar Nicolaas II en dat een denkbeeldig Joods complot beschrijft om de wereld over te nemen.

Voor Arabieren zijn de “Protocollen” een bevestiging van het Joodse verlangen om materialistische waarden te verspreiden, de Islam te vernietigen en het Midden-Oosten te koloniseren.

Volgens professor Meir Litvak van de Hebreeuwse Universiteit

“zien veel Arabische en islamitische schrijvers globalisering als een bedreiging voor de Arabische cultuur en identiteit en vrezen ze dat het de westerse controle over hun economieën en politieke systemen zal vergroten.”

Globalisering in verband brengen met “Joodse intriges” maakt het voor de Arabieren gemakkelijker om uit te leggen waarom ze achterlopen in economie, technologie en wetenschap, zegt Litvak. (Haaretz, 29 oktober 2002) (http://www.haaretzdaily.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=224976

Oproepen van de Amerikaanse regering om het programma te schrappen omdat het haat en onverdraagzaamheid aanwakkert, werden door Caïro afgewezen. Hetzelfde gold voor oproepen aan Arabische leiders om het antisemitisme in de Egyptische media te veroordelen. Een protestdemonstratie van Joodse organisaties vond plaats buiten de Egyptische ambassade in Washington DC op maandag 4 november.

Een woordvoerder van de Arabische Liga verwierp de Israëlische beschuldigingen dat de serie een schending is van Caïro’s belofte onder het vredesakkoord om anti-Israël opruiing te vermijden. De Egyptische minister van Informatie Safwat el-Sherif verklaarde dat hij niet begreep waar de ophef over ging. Hij ontkende dat ìRiderî een antisemitische inhoud had. Ons mediabeleid, zegt hij, is om alle monotheïstische religies te respecteren.î

Ik weet niets over de miniserie, maar ik nodig je uit om “Protocollen van de Ouderen van Zion” online te lezen) en te beslissen over de authenticiteit en het antisemitisme ervan. (http://www.abbc.com/protocols/indexen.htm#protocol_7)

Naar mijn mening zijn de Protocollen een masterplan voor wat al grotendeels heeft plaatsgevonden.

Nesta Webster (World Revolution, pp.288-298) heeft aangetoond dat de Protocollen typerend zijn voor veel andere geschriften van de Illuminati. Het is waar dat de “Protocollen” de bron identificeren als grotendeels Joods. Dit kan een valse geur zijn, een poging om het hele Joodse volk tot zondebok te maken om een paar bankiers, hun lakeien en bondgenoten te beschermen. Historisch gezien is de Illuminati een occult geheim genootschap met sterke aristocratische Britse, Arisch Duitse en Joodse financiële en revolutionaire elementen.

Als Joden bekend zouden raken met de geschiedenis van de Nieuwe Wereld Orde (http://www.viewfromthewall.com/fwcover.htm#contents), zouden we inzien dat moslims gelijk hebben dat “globalisering” een masker is voor een bizar complot om de heerschappij van de superrijken te verankeren onder de bescherming van Lucifer.

De Islam is één van de laatste bastions van oprechte Godsverering, het laatste grote obstakel voor de heidense Wereldreligie. De aanval op Irak is een volgende stap in het plan om de Islam te vernietigen, de grondstoffen van de wereld te monopoliseren en de mensheid tot slaaf te maken.

De kreet “antisemitisme” wordt gebruikt om de wereld af te leiden van dit duivelse complot. Door de rol van sommige afvallige Joden en hun handlangers te accepteren, zouden Godvrezende Joden zich kunnen verenigen met Moslims (en Christenen) om een einde te maken aan het “bloedoffer”.

Henry Makow, Ph.D. is de uitvinder van het bordspel Scruples en de auteur van “A Long Way to go for a Date”. (http://alongwaytogoforadate.com) Zijn artikelen over feminisme en de Nieuwe Wereldorde staan op zijn website www.savethemales.ca. Commentaar is welkom op henrym@mts.net.

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state, Derde Wereldoorlog, Fascisme, Geschiedenis, Illuminati, Israel, Jezuieten, Maatschappij, Nazi Bilderberg, NWO, Politiek, Rothschild, Vaticaan, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.