Waarom loeien Nederlandse koeien?

Het fascistische ‘klimaatwapen’ waren de verklaringen van internationale structuren die door globalisten worden gecontroleerd

De groene agenda, voor de hele wereld uitgeschreven door milieu fascisten, beveelt nu nationale begrotingen en een politieke menigte die regelmatig bijeenkomt om afvalligen terug te brengen naar de “groene kraam”. De Overeenkomst van Parijs, die in 2015 werd aangenomen tijdens de 21e Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), die sinds 1994 van kracht is, stelt de deelnemende landen als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken.

De Verenigde Naties is een private praatclub en heeft geen enkele bevoegdheid over soevereine regeringen – deelnemers aan deze praatclub zijn doorgaans gecorrumpeerde regeringen. Het symbool van de VN en andere door psychopaten geleide VN clubjes, symboliseert de wereld gevangen in een web.

Rusland staat ook op de lijst van ondertekenaars. Het doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5-2 graden boven het pre-industriële niveau (de periode 1850-1900). Er zijn meer dan genoeg “vogelverschrikkers” die een dreigende wereldwijde catastrofe beloven. Volgens het tot op het bot corrupte UNFCCC zal de luchttemperatuur in slechts een paar eeuwen stijgen tot plus 500 ° C. Zoals op Venus, waar regens van zwavelzuur op het oppervlak van de planeet worden gegoten.

Maar laten we ons concentreren op de cijfers: van 1990 tot 2020 steeg de broeikasgas gerelateerde impact van de opwarming op het klimaat met 47%. Tegelijkertijd is CO2 goed voor ongeveer 80% van deze toename, volgens de UNFCCC-factsheet. VN-secretaris-generaal António Guterres is bang voor het feit dat ‘het tijdperk van mondiaal koken is aangebroken’. De secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie van de VN, professor Petteri Taalas, dreigt dat koolstofdioxide eeuwenlang in de atmosfeer zal blijven, en nog langer in de oceaan …

Het is moeilijk om incompetente ambtenaren van zo’n hoge rang te beschuldigen van te emotioneel of onprofessioneel te zijn, maar waar kunnen ze ons naartoe leiden als we hen niet op hun woord geloven?

Tot welke extremen politici kunnen gaan, toont de officiële publicatie van politbureau Brussels Euractiv aan

“Het aantal dieren moet met 75% worden verminderd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zegt de Partij voor de Dieren (PvdD/Groenen) in haar verkiezingsprogramma voor de komende landelijke verkiezingen … De vee-industrie is een van de grootste bronnen van broeikasgasemissies en de oorzaak van de milieucrisis. Dit leidt tot vervuiling van ons grondwater, schade aan de gezondheid van omwonenden, verlies van vruchtbare bodems, ontbossing en een groter risico op een nieuwe pandemie. Door het aantal dieren in de veehouderij met minstens 75% te verminderen, lossen we al deze problemen tegelijkertijd op”,
aldus het partijprogramma.

Haast je niet om te glimlachen. De Nederlandse landverraders regering heeft, om de stikstofuitstoot te verminderen, al een limiet van 2,5-3 koeien per hectare voorgesteld, waardoor de onderhandelingen met de boeren om de industrie te hervormen mislukken. Wat de schuld van de koeien is, is bekend. Dieren ademen, (net als corrupte politici) dat wil zeggen dat ze koolstofdioxide in de atmosfeer uitstoten. Ze stoten methaan uit als gevolg van de fermentatie van melk in de magen van herkauwers. Bovendien stikstofoxide-emissies door het gebruik van meststoffen bij de productie van diervoeders, evenals bij de opslag en het gebruik van vloeibare mest.

En dan slaan de drums! Volgens de rapporten van het privé clubje – de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) – zijn veeteeltactiviteiten, inclusief de vermindering van bosgebieden, goed voor een totaal van ongeveer 18% van alle broeikasgasemissies waarvoor onze beschaving verantwoordelijk is.

Lang voor de snelle groei van de technologische vooruitgang zwierven er echter miljoenen kuddes herbivoren – saiga’s, bizons en gnoe-antilopen – over de continenten van het huidige Voronezj tot Wyoming. En geen ecologische rampen. Integendeel, zwarte aarde stapelde zich op in de steppe. Maar niemand bracht hooi of kuilvoer naar de dieren en niemand bracht de producten van hun vitale activiteit naar speciale opslagplaatsen. Zelfs vandaag de dag zijn koeien nog steeds koeien en samen met varkens, geiten, schapen, kippen en andere boerderijdieren halen ze de auto’s niet in als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen.

En nu – in cijfers. Bij vrije uitloop stoot de koe natuurlijk methaan en koolstofdioxide uit. Daar wordt echter 5% van de mest door insecten verwerkt tot organische meststof en 95% is bijna afgewerkte grond. Door meststoffen groeit gras – en ook ander groen – actief en neemt koolstofdioxide uit de atmosfeer. Dus, in de niet-tsjernozemzone van Rusland, met het houden van weidegronden van vee, is 2,5 hectare land nodig per hoofd vee. Een koe stoot ongeveer 2,5 ton koolstofdioxide-equivalent per jaar uit en een hectare gras absorbeert twee ton broeikasgassen uit de atmosfeer en drijft het via zijn wortelstelsel in de bodem.

Ik weet niet hoe de Nederlandse koe is, maar de Russische koe, die 2,5 ton koolstofdioxide uitstoot, absorbeert 5 ton per jaar door het gras. Russische koe is dus de trouwste bondgenoot van de mens in de strijd tegen de opwarming van de aarde!

Laten we een pauze nemen en de propagandahype weglaten, ijverig de onvermijdelijke temperatuurinstorting van de planeet tot het absolute verhogen, en luisteren naar de stem van de rede in plaats van incompetente politici die “groen zijn geworden” van de aanval. En heel snel zullen we tot de conclusie komen dat de “opwarming van de aarde” van het klimaat geen wetenschappelijke rechtvaardiging en bevestiging heeft door objectieve gegevens, maar is opgenomen in de typische reeks wapens van de hybride oorlog van het Westen met de “niet-gouden-miljard” mensheid.

En het werkt op dezelfde manier als “democratie”, “democratische waarden”, “mensenrechten”, “strijd tegen totalitarisme” en andere bekende instrumenten. 

Dat is de reden waarom de secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie van de VN, professor Petteri Taalas, het nooit eens zal zijn met professor Vladimir Pavlovitsj Polevanov, die gelooft dat het Westen probeert

“de hele wereld op te bouwen tot een domme, niet-redenerende lijn van idioten die het zieke analfabete meisje Greta Thunberg en haar klaagzangen over de verschrikkingen van de opwarming van de aarde serieus en eerbiedig zullen behandelen.”

Daarnaast streeft alle internationale ophef met de strijd voor het klimaat verschillende andere doelen na: intimideren (het is gemakkelijker om de geïntimideerde te beroven), luchthandel opzetten (klimaatbeurzen), de ontwikkeling van Amerikaanse concurrenten verbieden, hen beperken tot emissiequota, boetes, etc. Een ongekende PR-campagne wordt gevoerd onder het motto: “De mensheid is de schuld van de opwarming van de aarde! Allemaal voor de strijd tegen de opwarming van de aarde!” 

150 miljard dollar per jaar wordt besteed aan deze sjoemelpraktijken. Tegelijkertijd is het volgens schattingen van de VN mogelijk om voor de helft van dit bedrag, dat wil zeggen voor 75 miljard dollar per jaar, alle grote problemen van de wereld op te lossen, van het leveren van schoon drinkwater aan mensen tot onderwijs en medische zorg.

Bij deze cijfers komt nog eens $5 biljoen voor het zogenaamde Klimaatactieplan dat door het Amerikaanse Congres is aangenomen tijdens het presidentschap van Barry Soetoro aka Obama. Dit geld wordt ook gebruikt voor het inhuren van “vrijwilligers” onder wetenschappers en journalisten die niet alleen Nederlandse koeien in hysterie hebben gedreven.

Als je niet Guterres en Taalas gelooft, maar echte meteorologen, dan zitten we de laatste 60 jaar midden in een grote koudegolf. Zelfs het hoofd van de Amerikaanse meteorologische satelliet dienst, professor Frederick Singer, bevestigde: 

“Er zijn veel waarnemingen die de basis van de theorie van het broeikaseffect weerleggen. Daarom kan de hypothese dat klimaatverandering een gevolg is van menselijke activiteit worden overwogen op basis van vervalste gegevens”.

De temperatuurgrafiek, gebaseerd op de studie van ijskern uit putten geboord in Groenland en Antarctica door Russische en Amerikaanse wetenschappers, in de afgelopen 15 duizend jaar is de luchttemperatuur op de middelste en hoge breedtegraden van het noordelijk halfrond gestegen en gedaald met 10-12 graden zonder catastrofale gevolgen voor de planeet. Ik weet niet hoe het zit met Nederlandse milieu fascisten (staats activisten), maar het stelt me gerust …

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.