Voormalig Chief Science Officer van Pfizer: ‘Second Wave’ is nep.

Voormalig Chief Science Officer van Pfizer: ‘Second Wave’ is nep.

Vanuit een werkelijk objectieve wetenschappelijke invalshoek werd een tweede golf niet voorspeld en is deze ook niet uitgekomen. Het Technocratische verhaal heeft de wetenschap echter volledig overruled om de “Grote Paniek van 2020” te bestendigen om de wereldbevolking te voorzien van vaccins.

In dit geval zou Dr. Mike Yeadon kunnen worden beschouwd als een soort klokkenluider, omdat hij de holle retoriek van Big Pharma tart en zegt dat de “plandemie voorbij is”. De gevestigde door zionisten gecontroleerde corrupte  media zal geen enkele centimeter aandacht besteden aan zijn analyse. ⁃ Pensioenactivist

In een verbluffende ontwikkeling zegt een voormalige Chief Science Officer van de farmaceutische reus Pfizer: “Er is geen wetenschap die suggereert dat er een tweede golf zou moeten plaatsvinden.” De “Big Pharma” insider beweert dat valse positieve resultaten van inherent onbetrouwbare COVID-tests worden gebruikt om een “tweede golf” te produceren op basis van “nieuwe gevallen”.

Dr. Mike Yeadon, een voormalig Vice President en Chief Science Officer voor Pfizer voor 16 jaar, zegt dat de helft of zelfs “bijna alle” van de tests voor COVID vals-positieven zijn. Dr. Yeadon stelt ook dat de drempel voor kudde-immuniteit veel lager kan zijn dan eerder gedacht, en misschien al in veel landen is bereikt.

In een interview vorige week werd Dr. Yeadon gevraagd:

“We baseren een overheidsbeleid, een economisch beleid, een beleid van burgerlijke vrijheden, in termen van het beperken van mensen tot zes personen in een vergadering … allemaal gebaseerd op, wat kan goed zijn, volledig valse gegevens op dit coronavirus?”

Dr. Yeadon antwoordde met een simpel “ja”.

Dr. Yeadon zei in het interview dat, gezien de “vorm” van alle belangrijke indicatoren in een wereldwijde plandemie, zoals ziekenhuisopnames, ICU gebruik, en sterfgevallen, “de plandemie fundamenteel voorbij is.”

Yeadon zei in het interview:

“Zonder de testgegevens die je steeds via de tv krijgt, zou je terecht concluderen dat de plandemie voorbij is, want er is niet veel gebeurd. Natuurlijk gaan de mensen naar het ziekenhuis en gaan ze het herfstgriepseizoen in… maar er is geen wetenschap die suggereert dat er een tweede golf zou moeten gebeuren.”

In een artikel dat deze maand werd gepubliceerd, en dat mede werd geschreven door Yeadon en twee van zijn collega’s, “How Likely is a Second Wave?”, schrijven de wetenschappers:

“Het is alom opgemerkt dat in alle zwaar besmette landen in Europa en verschillende staten van de VS, de vorm van de dagelijkse sterfgevallen versus de tijdscurves vergelijkbaar is met de onze in het Verenigd Koninkrijk. Veel van deze curves zijn niet alleen vergelijkbaar, maar bijna super imposant.”

In de gegevens voor het Verenigd Koninkrijk, Zweden, de VS en de wereld is te zien dat in alle gevallen het aantal sterfgevallen steeg in maart tot half of eind april, en vervolgens begon af te nemen in een gladde helling die rond eind juni afvlakte en tot op de dag van vandaag voortduurt. De cijfers van de gevallen zijn echter gebaseerd op testen, stijgen en zwenken naar boven en naar beneden.

De mediaberichten in de VS doen de verwachtingen van een “tweede golf” al de pan uit rijzen.

Het overlevingspercentage van COVID wordt nu geschat op 99,8%, vergelijkbaar met de griep, Prior T-Cell Immuniteit…

Het overlevingspercentage van COVID-19 is sinds mei opgewaardeerd tot 99,8% van de infecties. Dit komt dicht in de buurt van de gewone griep, waarvan de overlevingskans 99,9% is. Hoewel COVID ernstige nawerkingen kan hebben, kan griep of eender welke ademhalingsziekte dat ook zijn. Het huidige overlevingspercentage is veel hoger dan de aanvankelijke grimmige gissingen in maart en april, aangehaald door nazi fascist Dr. Anthony Fauci, van 94%, of 20 tot 30 keer dodelijker. De door Yeadon et al. in de krant geaccepteerde Infectie Fatality Rate (IFR) waarde is .26%. De overlevingskans van een ziekte is 100% minus de IFR.

Dr. Yeadon wees erop dat de “nieuwe” COVID-19 besmetting alleen nieuw is in de zin dat het een nieuw type coronavirus is. Maar, zei hij, er zijn momenteel vier stammen die vrij circuleren in de bevolking, meestal verbonden met de gewone verkoudheid.

In de wetenschappelijke krant schrijven Yeadon et al:

“Er zijn minstens vier goed gekarakteriseerde familieleden (229E, NL63, OC43 en HKU1) die endemisch zijn en sommige van de gewone verkoudheden die we ervaren, vooral in de winter, veroorzaken. Ze hebben allemaal een opvallende gelijkenis met het ”nieuwe” coronavirus.

De wetenschappers stellen dat een groot deel van de bevolking al een zekere mate van “T-cel” immuniteit heeft voor blootstelling aan andere verwante coronavirussen, die al lang voor COVID-19 in omloop waren.

De wetenschappers schrijven:

“Een belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem is de groep van witte bloedcellen die T-cellen worden genoemd en waarvan het de taak is om een kort stukje van het virus waarmee we geïnfecteerd zijn te onthouden, zodat de juiste celtypes zich snel kunnen vermenigvuldigen en ons kunnen beschermen als we een verwante infectie krijgen”. De reacties op COVID-19 zijn aangetoond in tientallen bloedmonsters die bij de donoren zijn genomen voordat het ”nieuwe” virus arriveerde”.

De auteurs van “How Likely is a Second Wave?” schrijven het idee dat er al enige voorafgaande immuniteit voor COVID-19 bestond:

“Het staat nu vast dat minstens 30% van onze bevolking al immunologische herkenning had van dit ”nieuwe” virus, voordat het zelfs arriveerde… COVID-19 is nieuw, maar coronavirussen zijn dat niet.”

Ze zeggen verder dat, vanwege deze eerdere resistentie, slechts 15-25% van een populatie die besmet is, voldoende kan zijn om de immuniteit van de kudde te bereiken:

“…epidemiologische studies tonen aan dat, met de omvang van de vroegere immuniteit waarvan we nu redelijkerwijze kunnen aannemen dat dit het geval is, slechts 15-25% van de geïnfecteerde populatie voldoende is om de verspreiding van het virus tot staan te brengen…”

In de VS zou het accepteren van een dodental van 200.000, en een besmettingsdodental van 99,8%, betekenen dat er voor elke persoon die is overleden, ongeveer 400 mensen zouden zijn die besmet waren en leefden. Dit zou zich vertalen in ongeveer 80 miljoen Amerikanen, oftewel 27% van de bevolking. Dit raakt de drempel van Yeadon en zijn collega’s voor kudde-immuniteit.

De auteurs zeggen:

“de huidige literatuur vindt dat tussen 20% en 50% van de bevolking deze pre-pandemische T-cel responsiviteit vertoont, wat betekent dat we een initieel vatbare bevolkingswaarde van 80% tot 50% zouden kunnen aannemen”. Hoe lager de echte initiële vatbaarheid, hoe veiliger we zijn in onze stelling dat een kudde-immuniteitsdrempel (HIT) is bereikt”.

De valse positieve tweede golf

Van de PCR-test, de wereldwijd gebruikte COVID-test, schrijven de auteurs:

meer dan de helft van de positieven
zijn waarschijnlijk vals, mogelijk allemaal.”

De auteurs leggen uit dat wat de PCR-test eigenlijk meet “gewoon de aanwezigheid van gedeeltelijke RNA-sequenties die aanwezig zijn in het intacte virus” is, wat een stuk dood virus zou kunnen zijn dat de proefpersoon niet ziek kan maken, en niet kan worden overgedragen, en niemand anders ziek kan maken.

“…een echte positieve test wijst niet noodzakelijkerwijs op de aanwezigheid van een levensvatbaar virus. In beperkte studies tot nu toe hebben veel onderzoekers aangetoond dat sommige proefpersonen PCR-positief blijven lang nadat het vermogen om het virus uit swabs te kweken is verdwenen. We noemen dit een ‘koud-positief’ (om het te onderscheiden van een ‘warm-positief’, iemand die daadwerkelijk besmet is met een intact virus). Het belangrijkste punt van ‘koud positieven’ is dat ze niet ziek zijn, niet symptomatisch zijn, niet symptomatisch zullen worden en bovendien niet in staat zijn om anderen te besmetten”.

Over het geheel genomen bouwt Dr. Yeadon het geval op dat elke “tweede golf” van COVID, en elk geval van de overheid voor lockdowns, gezien de bekende principes van de epidemiologie, volledig zal worden gefabriceerd.

In Boston deze maand, schortte een laboratorium het doen van coronavirus testen op nadat 400 valse positieven werden ontdekt.

Een analyse van de PCR-gebaseerde test op medische website medrxiv.org stelt:

“gegevens over PCR-gebaseerde tests voor soortgelijke virussen tonen aan dat PCR-gebaseerde tests genoeg vals-positieve resultaten opleveren om positieve resultaten zeer onbetrouwbaar te maken over een breed scala van real-world-scenario’s.”

Universiteit van Oxford Professor Carl Heneghan, directeur van Oxford’s Centre for Evidence-Based Medicine, schrijft in een artikel in juli “How Many COVID Diagnoses Are False Positives?”:

“Als de huidige testpraktijken en resultaten uitvallen,
zal Covid-19 misschien nooit verdwijnen.”

De meest bekende incidentie van onbetrouwbaarheid van PCR-tests was natuurlijk toen de president van Tanzania aan de wereld onthulde dat hij heimelijk monsters van een geit, een schaap en een pawpaw vrucht naar een COVID-testlaboratorium had gestuurd. Ze kwamen allemaal positief terug voor COVID.

Gemaakt in China

In augustus ontdekte de regering van Zweden 3700 valse COVID-positieven uit testkits van het Chinese BGI Genomics. De kits werden in maart door de FDA goedgekeurd voor gebruik in de VS.

Tweede Golven van Coronavirussen Niet normaal

Dr. Yeadon betwistte het idee dat alle pandemieën in volgende golven plaatsvinden, en verwees daarbij naar twee andere uitbraken van het coronavirus, het SARS-virus in 2003 en MERS in 2012. Wat lijkt op twee golven kan eigenlijk twee enkele golven zijn die in verschillende geografische regio’s voorkomen. Ze zeggen dat de gegevens van de relatief recente SARS 2003 en de MERs-uitbraken hun bewering ondersteunen.

In het geval van de MERS:

“het zijn eigenlijk meerdere enkele golven die geografisch verschillende populaties beïnvloeden op verschillende tijdstippen als de ziekte zich verspreidt. In dit geval werd de eerste grote piek gezien in Saoedi-Arabië, met een tweede piek enkele maanden later in de Republiek Korea. Individueel geanalyseerd, volgde elk gebied een typische enkele gebeurtenis…”

In het interview, toen hij werd ondervraagd over de Spaanse griepepidemie van 1918, die in opeenvolgende golven tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam, wees Yeadon erop dat dit een heel ander soort virus was, niet in de coronavirusfamilie. Anderen hebben de schuld gegeven aan algemene ondervoeding en onhygiënische aandoeningen in het begin van de eeuw. De soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, die hard werden getroffen, leefden in koude modder en onder de slechtst denkbare omstandigheden voor de weerstand van het immuunsysteem.

Saoedische en Koreaanse Golven van MERS Coronavirus

Lockdowns werken niet

Een ander argument dat Yeadon et al. in hun september paper aanvoeren is dat er geen verschil is geweest in de uitkomsten met betrekking tot lockdowns. Ze zeggen:

“De vorm van de sterfgevallen versus de tijdscurve impliceert een natuurlijk proces en niet een proces dat voornamelijk het gevolg is van menselijke interventies… Bekend is dat Zweden een bijna laissez faire benadering heeft gekozen, met gekwalificeerde adviezen, maar geen algemene lockdowns. Toch is het profiel van Zweden en dat van het Verenigd Koninkrijk zeer gelijkaardig.

Zachtaardig sloopt Yeadon de man die het allemaal begon, Professor Neil Ferguson, een corrupte trekpop die betaald wordt door nazi Bilderberg psychopaat Bill Gates.!

De voormalige Pfizer-directeur en -wetenschapper kiest een oud-collega uit voor een ongekende reprimande voor zijn rol in de plandemie, professor, nazi Bilderberg Bill Gates trekpop Neil Ferguson. Ferguson gaf les aan het Imperial College terwijl Yeadon aangesloten was. Fergusons computermodel zorgde ervoor dat ultra incompetente corrupte regeringen draconische orders konden lanceren die van de ene op de andere dag vrije samenlevingen in virtuele gevangenissen veranderden. Over wat nu door het CDC wordt geschat als een 99,8% overlevingspercentage virus.

Dr. Yeardon zei in het interview dat “geen enkele serieuze wetenschapper enige geldigheid” geeft aan het model van Ferguson.

Sprekend met weinig geopenbaarde minachting voor Ferguson, nam Dr. Yeardon speciale pijnen om op zijn interviewer te wijzen:

“Het is belangrijk dat je weet dat de meeste wetenschappers niet accepteren dat het (Fergusons model) zelfs maar zwakjes gelijk had… maar de corrupte regering is nog steeds getrouwd met het model.”

Yeardon sluit zich aan bij andere wetenschappers in het castigeren van (incompetente? of corrupte?) regeringen voor het volgen van Fergusons model, waar alle wereldwijde lockdowns op gebaseerd zijn. Een van deze wetenschappers is Dr. Johan Giesecke, voormalig hoofdwetenschapper van het European Center for Disease Control and Prevention, die Fergusons model

“the most influential scientific paper” in memory noemde, en ook “one of the most wrong”.

Het was nazi Bilderberger psychopaat Bill Gates trekpop Fergusons model dat stelde dat “verzachtende” maatregelen nodig waren, d.w.z. sociale afstand nemen en bedrijfssluitingen, om bijvoorbeeld te voorkomen dat meer dan 2,2 miljoen mensen zouden sterven aan COVID in de VS.

Ferguson voorspelde dat Zweden een vreselijke prijs zou betalen voor geen enkele sluiting, met 40.000 COVID-sterfgevallen tegen 1 mei en 100.000 tegen juni. Het aantal doden in Zweden is nu 5800. De Zweedse regering zegt dat dit samenvalt met een mild griepseizoen. Hoewel aanvankelijk hoger, heeft Zweden nu een lager sterftecijfer per hoofd van de bevolking dan de VZS, wat het heeft bereikt zonder de enorme economische schade die nog steeds aan de gang is in de VZS. Zweden heeft nooit restaurants, bars, sport, de meeste scholen of filmzalen gesloten. De regering heeft de mensen nooit opdracht gegeven om wetenschappelijk BEWEZEN niet werkende ziekmakende maskers te dragen.

Dr. Yeadon spreekt verbitterd over de levens die (door moord) verloren zijn gegaan als gevolg van het lockdown beleid, en over de ontelbare levens die verder verloren zullen gaan, van belangrijke “reddende” operaties en andere uitgestelde gezondheidszorg, mochten lockdowns opnieuw worden opgelegd.

Yeardon is een succesvolle ondernemer, de oprichter van een biotechnologisch bedrijf dat werd overgenomen door Novartis, een andere farmaceutische witte jassen criminelen reus. Yeadon’s eenheid bij Pfizer was de Astma- en Ademhalingsonderzoekseenheid. (Yeadon, gedeeltelijke lijst van publicaties.)

Zweden Tijdens internationale “Lockdowns”

Waarom gebeurt dit allemaal? Congreslid van de VZS zegt dat hij overtuigd is van het “regeringsplan” om door te gaan met lockdowns tot een VERPLICHT VACCIN. Samenzweringstheorieën?

De lijst van nieuwsberichten groeit, wat een ongunstige weerspiegeling is van het verhaal dat op de grote televisienetwerken wordt gespeeld, van een mysterieus, “nieuw” virus dat alleen wordt beheerst door een ongekende aanval op de individuele rechten en vrijheden, nu klaar om weer toe te slaan, op reeds lijdende bevolkingen die geen andere keuze hebben dan zich te onderwerpen aan verdere bevelen van de corrupte (R)overheid.

Gouverneurs hebben hun bevoegdheden in stilte voor onbepaalde tijd uitgebreid door de doelpalen te verschuiven, zonder het te zeggen, van “het afvlakken van de curve” om de druk op de ziekenhuizen te verlichten, naar “geen nieuwe gevallen”. Van “pandemie,” naar “Plandemie.”

In Duitsland heeft zich een organisatie van 500 Duitse artsen en wetenschappers gevormd, die zeggen dat de reactie van de (R)overheid op het COVID-virus enorm buiten proportie is geweest met de werkelijke ernst van de ziekte.

Bewijs van ”opleuken” neemt toe.

Zowel de CDC als de US Coronavirus Task Force onder leiding van Dr. Deborah Birx, zijn openhartig dat de definitie van death-by-COVID flexibel is, en dat de regels er voor pleiten om het COVID te noemen wanneer dat mogelijk is. Dit opent de mogelijkheid van een enorm opgeblazen sterftetelling. In New York wordt de administratie van gouverneur Andrew Cuomo federaal onderzocht, behalve voor het ondertekenen van de doodvonnissen voor duizenden bejaarden in verzorgingstehuizen,  toen de staat COVID-patiënten naar de verzorgingstehuizen stuurde, over de hulpeloze bezwaren van de leidinggevenden en het personeel van het verzorgingstehuis.

Waarom negeren de belangrijkste media wat een eminent nieuwswaardig item schijnt te zijn, een rockster uit de criminele witte jassen industrie als Yeadon, die het grootste schandaal in de wereld van de volksgezondheid bekendmaakt? Zouden de talkshows op zondag, de Chris Wallaces en Meet the Press, niet zo’n man willen grillen voor het recordpubliek in de VZS? En onze door zionisten gecontroleerde ”media” hoeren (m/v) bij de NOS, NPO, RTL. etc,

Hier kan het gesprek zich wenden tot donkere agenda’s, en niet alleen incompetentie, stompzinnigheid, corruptie en domheid.

Een mening werd naar voren gebracht door de Amerikaanse vertegenwoordiger Thomas Massie (R-KY) toen hij zei op de Tom Woods Show op 16 augustus:

“Het geheim dat de regering voor u achterhoudt is dat ze van plan zijn om ons te laten opsluiten totdat er een soort vaccin is, en dan of het nu verplicht is op federaal niveau, of op staatsniveau, of misschien overtuigen ze uw werkgevers via een ander PPP** programma waar u niet voor in aanmerking komt tenzij u uw werknemers het vaccin laat halen, ik denk dat dat hun plan is. Iemand moet me overtuigen dat dat niet hun plan is, want er is geen logisch einde aan dit alles.”

Een andere theorie is dat de COVID-crisis wordt gebruikt om nooit eerder vertoonde niveaus van controle over individuen en de maatschappij door elites psychopaten te consolideren. Dit wordt naar voren gebracht door de neef van de vermoorde president, Robert F. Kennedy Jr., zoon van de eveneens vermoorde Bobby Kennedy. In een toespraak op een massale anti-lockdown, anti-verplicht COVID vaccinatie rally in Duitsland, waarschuwde Bobby Jr. voor het bestaan van een:

“bio-veiligheidsagenda, de opkomst van de autoritaire toezichtstaat en de door Big Pharma gesponsorde staatsgreep tegen de liberale democratie… De plandemie is een zogenaamd crisis van gemak voor de elite die dit beleid dicteert,”

In een rechtszaak waarschuwen Kennedy Jr.’s als medische getuigen dat verplichte griepprikken veel kinderen vatbaarder maken voor COVID.

De waarschuwingen van Kennedy voor de “elite” komen uit meer mainstream bronnen. Dr. Joseph Marcela, van de zeer vertrouwde, mega-verkeer medische informatie site Mercola.com, heeft een zorgvuldige beoordeling geschreven van een arts die claimt  ”genetisch-veranderende vaccins komen onze kant op.” De link toont een video waar uitgelegd wordt wat het vaccin bevat.

Leer in deze video (Engels talig) wat de risico’s en consequenties zijn en de werking van Microneedle platform, Combinatie Hydrogel + Luciferace + Vaccine. Wat is gemodificeerd RNA? Wat is Gemodificeerd DNA? (Kun je het in het Engels niet goed volgen dan kun je de inhoud lezen via deze link)  

En het neemt niet de vrees niet weg dat een website met defensieve-informatie, Defense One, meldt dat permanente bio chips onder de huid, die geïnjecteerd kunnen worden met dezelfde spuit die een vaccin bevat, binnenkort door de FDA kan worden goedgekeurd. Het helpt niet de anti-samenzweringstheorie veroorzaakt dat, volgens Newsweek, nazi fascist Dr. Anthony Fauci die betaald wordt door nazi Bilderberger psychopaat Bill Gates eigenlijk NIH financiering aan Wuhan lab voor het zo gevaarlijk vleermuis corona virusonderzoek gaf,  200 ECHTE wetenschappers hebben Gedocumenteerd verzet getekend, dat in de V.Z.S. werd verboden.

In 1957, een pandemische klap, de H2N2 Aziatische Griep met een .7% Infection Fatality Rate (Besmetting dodental), die net zo veel mensen per hoofd van de bevolking in de VS doodde als de COVID nu heeft geëist. Er is destijds geen enkele keer melding van gemaakt in het nieuws, laat staan dat er nu sprake is van een buitengewone beroering.

In 1968 trof de Hongkong griep de VS (.5% IFR,), waardoor 100.000 mensen werden getroffen, terwijl de VS toen een duidelijk lagere bevolking hadden. Er werd geen enkel alarm geslagen, geen enkele winkel werd gesloten en er was zelfs geen netwerknieuws. De volgende zomer vond de grootste bijeenkomst in de geschiedenis van de VS plaats, Woodstock.

Woodstock 1969

Massahysterie is nooit toevallig, maar komt iemand ten goede.
De enige vraag die we nog moeten beantwoorden is, wie?
Duidelijk is dat er geen pandemie is maar een opzichtige ”plandemie”!. De ouder onder ons kennen de quote van Adolf Hitler, vandaag de dag worden we overspoeld met ….

Vriend van Rome & de Verenigde Nazi’s

De leugen regeert !!!

En onze ”volksvertegenwoordigers” gaan hier gretig in mee!
Zijn ze werkelijk zo incompetent of tot op het bot corrupt??
Die keuze mag je zelf maken. !!

Dit bericht is geplaatst in BilderbergDictatuurGeschiedenisGezondheidMaatschappijNazi/FascistenNWOOngemakkelijke waarheidPlandemiePolitiekUit de Euro – NexittVaticaanVerenigde Nazi’sVideo’sWereldoorlog 3Zionisten. Bookmark de permalink.

Dit bericht is geplaatst in Gezondheid, Jezuieten, Jongeren, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, Plandemie, Politiek, Vaticaan, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.