VN – De overgang naar de ontvolking van de planeet – Deel 2

Eerder geplaatst op 31 oktober 2017 door odvn op de website www.pensioenactivist.nl

Hier worden een aantal zaken bloot gelegd die voortvloeien uit het Verenigde Nazi’s Verdrag inzake biologische diversiteit (Agenda 21), die Nazi Bilderberg trekpop Bill Clinton ondertekende als wet in 1993 voordat het werd verzonden naar de Amerikaanse Senaat voor ratificatie.

EPA, intern werkdocument, Ecosysteem Management:

“De uitvoerende macht moet, de federale agentschappen aansturen om het nationale beleid te evalueren …. in het licht van het internationale beleid en verplichtingen, om zo het nationale beleid naar de internationale doelstellingen te wijzigen.”

“Met andere woorden, onze federale bureaucraten die het Amerikaanse recht moeten schrijven, onafhankelijk van het Congres heeft het constitutionele gezag om dat te doen. Deze veranderen de regelgeving en creëren wetten uit het luchtledige.”

“Ze werken niet langer voor het volk van de Verenigde Staten. Zij werken voor de internationale gemeenschap. Er zijn zo veel verdragen onderschreven dat zij (effectief) de Verenigde Staten gebonden hebben. Waar een paar van de verdragen geen probleem zijn, de overvloed (honderden) van hen hebben nu de controle over ons leven genomen,”

– Michael Coffman Verenigde Naties – Verdrag inzake biologische diversiteit, de beoordeling over de wenselijke cultuur:

“… traditionele samenlevingen hebben bepaalde plaatsen beschouwd als heilig, en waar de meeste menselijke activiteiten verboden zijn.” Dat is het hart van het Verdrag inzake Biodiversiteit. Het opsluiten van bijna 50% van het landoppervlak van de Verenigde Staten is hun idee van bescherming van een biologische diversiteit.”

-Michael Coffman Verenigde Naties -Verdrag inzake biodiversiteit diversiteit gebruik van niet duurzame meststoffen:

“Dat meststoffen een essentiële rol hebben gespeeld in de productie van oogsten van de wereld is onbetwist. (Het) wordt geschat dat, indien men het gebruik van meststoffen zou beëindigen, de oogsten in de wereld zouden worden verminderd tot bijna de helft. Echter, de negatieve kant van deze vergelijking is, dat de nitraten uit kunstmest in het grondwater sijpelen en ze zijn serieus betrokken bij de eutrofiëring van meren, rivieren en kust ecosystemen en veroorzaken vaak drastische veranderingen in de flora en fauna.”

“Ze zijn bereid tot een koerswijziging zodat het voedsel in de wereld zich zal verminderen met de helft, of meer, als ze ook het gebruik van pesticiden verminderen, zoals zij waarschijnlijk heel goed weten, zal dit heel veel mensen doden.”

– Michael Coffman Verenigde Naties – Biodiversity Assessment op duurzame menselijke populatie; Amerikaanse Senaat 9 september 1994:

“Een redelijke schatting voor de geïndustrialiseerde wereld zou een samenleving van een miljard mensen bevatten, met een huidige Noord-Amerikaanse materiële levensstandaard. Dit moet worden uitgevoerd binnen 30-50 jaar, 2/3 van de bevolking moet worden afgesneden.”

“De VN zegt dat eigendomsrechten niet absoluut en onveranderlijk zijn, maar er zijn voor het gemak van alles wat de regering wil doen.”

– Michael Coffman:

”Niemand is eigenaar van de biodiversiteit, dus alles wat we doen maakt inbreuk op de biodiversiteit. Eigendomsrechten worden zinloos. Op de top van Rio De Janeiro werd besloten dat de Global Environmental Facility de bewaarder van alle eigendomsrechten zou worden.”

– Michael Coffman Verenigde Naties Biodiversity Assessment het wereldbeeld van de westerse beschaving afdeling 12.2.3, Pagina 835:

“Het westerse wereldbeeld is kenmerkend voor grootschalige samenlevingen, sterk afhankelijk van bijdragen op grote afstanden. Het is een wereldbeeld dat gekenmerkt wordt door ontkenning van de heilige eigenschappen van de natuur … (die) stevig werden gevestigd, ongeveer 2000 jaar (geleden) door de joods-christelijke-islamitische religieuze tradities.

Verenigde Naties – Verdrag inzake biodiversiteit UN Global Biologische evaluatie van duurzame menselijke populaties:

“De bevolkingsgroei heeft de capaciteit overschreden van de biosfeer” (dwz de aarde) “Er wordt geschat dat een ‘agrarische wereld’ waarin de meeste mensen dan boeren moeten zijn, en die kunnen dan 5 tot 7 miljard mensen ondersteunen.” Nu voel ik dat het de geschikte tijd is om enkele andere gebieden van de overheid te bestrijken, alsmede particuliere organisaties die willen dat de bevolking van de wereld een daling te zien geeft met een verbazingwekkende snelheid (tot 90%). Dit is een donkere, bloederige agenda die vreselijke ontberingen en pijn zal veroorzaken bij miljoenen mensen.

Wereld Natuur Fonds, World Resources Institute Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN):

”De IUCN staat in betrekking met de EPA, US Fish & Wildlife Service, de National Park Service, de Verenigde Staten Forest Service, Sierra Club, de Natuurbeschermingswet, het Nationale Natuur Fonds, de National Audubon Society, National Resources Defense Council, de UNESCO, de Environmental Defense Fund, het UN Environmental Program, enz..”

IUCN 1992 – Convenant voor het milieu en ontwikkeling:

“Uiteindelijk kan een wildernis netwerk een gebied moeten domineren en zou dus beschouwd worden als de matrix, met menselijke bewoning als de eilanden. De resterende helft van de VS zou worden gebruikt als buffer zones “

De avond voordat dit verdrag werd geratificeerd, trok senator Mitchell het terug van de agenda en kwam nooit meer in stemming. Er waren vier mannen nodig, gewijd aan God in het gebed om dit verdrag te stoppen. Het verdrag wacht nog steeds in de coulissen. Bij bekrachtiging ervan zal de VS geen mogelijkheid meer hebben om haar eigen burgers te beschermen.”

-Michael Coffman. Henry Kissinger had een soortgelijk plan in 1974 om voedsel te gebruiken als een wapen, en vond dit in de National Security Study Memorandum 2000:

”Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests, welke werd aangenomen als officieel beleid door de toenmalige president Gerald Ford in november 1975. Dit memorandum schetst een geheim plan om de bevolkingsgroei te verminderen in minder ontwikkelde landen door middel van geboortebeperking, en impliciet, door oorlog en hongersnood.”

Brent Scowcroft, de vervanger van Kissinger als National Security Advisor, (Scowcroft heeft dezelfde functie behouden in de regering Bush), werd belast met de uitvoering van het plan. CIA directeur George HW Bush werd bevolen om Scowcroft te helpen, evenals de secretarissen van State, Financiën, Defensie en Landbouw. Dit document is nooit afgezworen, alleen zijn bepaalde delen gewijzigd, waardoor het als een fundamenteel document over de bevolking controle is afgegeven aan de Amerikaanse regering.

De grote spelers in de oprichting van dit document zijn als volgt: Henry Kissinger, Richard Nixon, Margaret Sanger, Paul Ehrlich, Werner Fornos, en Timothy Wirth. De Verenigde Nazi’s Population Fund, the United States Agency for International Development Planned Parenthood Federation of America, International Planned Parenthood Federation, De Club van Rome, Unicef, het WHO van de Verenigde Naties en de Wereldbank (het document kan hier in zijn geheel worden gelezen) samen met de andere organisaties en individuen medeplichtig aan deze gruwel.

Opgemerkt moet worden dat Adolf Hitler (werkzaam voor dezelfde club) ook al voedsel gebruikte als wapen, citerende dat voedsel ‘een mooi instrument is … voor manoeuvreren en disciplinering van de massa.” Voeding is gebruikt als wapen in de oorlog door de eeuwen heen. Waarom zou het dan schandalig zijn voor de elite om voedsel te gebruiken als een wapen, zowel als een fysieke en een psychologisch wapen, in een oorlog verklaard aan de overbevolking? Het zou helemaal niet schandalig zijn. Zoals keer op keer gezegd is, de geschiedenis herhaalt zich.

Nu zullen we het Earth Charter beschrijven.

Het Earth Charter, A Radical Global Religie, ontworpen door Mikhail Gorbatsjov en Michael Sterk:

“Het Earth Charter initiatief weerspiegelt de overtuiging dat een radicale verandering in de houding van de mensheid en de waarden van essentieel belang zijn om tot een sociale, economische en ecologische welzijn te komen in de 21e eeuw. De commissie … … plannen tot een definitieve versie van het Handvest circuleerde als People’s Treaty vanaf medio 1998. Het handvest zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het jaar 2000 … en zorgen voor een zeer sterk document dat de opkomende nieuwe mondiale ethiek weerspiegelt.

“Dit is ongekend (het is) het eerste onderdeel van een authentiek mondiaal bestuur. Wij werken voor dialoog en vrede. We tonen ons vermogen om controle over ons lot te doen gelden in een geest van solidariteit met onze collectieve soevereiniteit en deze te organiseren aangaande deze planeet, ons gemeenschappelijk erfgoed.”

Het Amerikaanse volk mocht het niet zien. Amerikanen als geheel willen niet dat de Verenigde Naties (privé club van psychopaten) het hoofd van een wereld regering wordt. Het enige wat de meerderheid van dit land gezamenlijk heeft, boven de meest andere, is hun vrijheid. Of de schijn van vrijheid die we hebben verlaten, zou ik zeggen.

Tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro, de Presidentiële Raad voor Duurzame Ontwikkeling in 1996 is tot de conclusie gekomen dat de menselijke bevolking in de wereld niet meer mag zijn dan 500 miljoen mensen. Dat is een vermindering van 93% van de wereldbevolking!

Volgens de Verenigde Naties video, “tot de tanden bewapend”, en ook in de Freedom From War <Video – beleid in werking gesteld door JFK in 1961 is een algemene en volledige ontwapening opgenomen en de overgave van de Amerikaanse militaire macht, aan de Verenigde Naties. Dit is het verlies van de soevereiniteit van Amerika.
(De ontwapening van de Amerikaanse burger is een groot probleem voor de gevestigde orde, vandaar de vele valse vlag ”schietpartijen” op scholen etc.)

Het Earth Charter (1992), A Spiritual Vision:

“Een consensus heeft ontwikkeld dat het Earth Handvest zo moet worden … dat de articulatie van een spirituele visie die de universele geestelijke waarden weerspiegelt, maar zich niet beperkt tot, de ethische waarden … een handvest van mensen die dient als een universele gedragscode voor de gewone burger, opvoeders, zakenlieden, wetenschappers, religieuze leiders, niet-gouvernementele organisatoren en de nationale raden van duurzame ontwikkeling en een verklaring van principes die kunnen dienen als een “zachte druk” wanneer het document is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

“In haar oorspronkelijke vorm, mislukte het Earth Charter jammerlijk ten gevolge van, te openlijk te zijn, en een schaamteloze pantheïstische aanpak. Gorbatsjov en Sterk hebben ijverig gewerkt om de taal te veranderen en het minder duidelijk te maken. Je kunt je afvragen wat het Earth Charter te maken heeft met ontvolking. Het heeft er alles mee te maken. Hier is een zeer korte samenvatting van het Handvest wat geldt voor ons. Volgens het Handvest, moeten we:

* “Erkennen dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn en elke vorm van leven waarde heeft …” (ongeboren kinderen, zijn uiteraard niet opgenomen in de definitie van de Verenigde Nazi’s als “elke vorm van leven.” The Earth Summit II documenten blijven steun verlenen aan het Verenigde Naties pro abortus beleid.)

* “Bevestig het geloof in de inherente waardigheid van alle menselijke wezens.” (Verenigde Naties agentschappen, maar ondersteuning van beleid van euthanasie voor hen die bepaald niet in staat zijn om een leven in “kwaliteit” te leven.)

* “Vaststelling van op alle niveaus de plannen voor duurzame ontwikkeling en regelgeving ….” (Dit is een recept voor wereldwijde socialisme – fascisme in een super gereglementeerde Global State.)

* “voorkoming van verontreiniging van enig deel van het milieu …”
(De handhaving van deze uitspraak zou betekenen stoppen vrijwel alle menselijke activiteit.)

* “Internalisering van de totale milieukosten en sociale kosten van goederen en diensten in de verkoopprijs.” (Deze ogenschijnlijk onschuldige zin zou de staat machtigen om de prijs, belasting van alle productie en consumptie te reguleren.)

* “Zorgen voor universele toegang tot gezondheidszorg, dat bevordert de reproductieve gezondheid en verantwoorde voortplanting. (Dit is een nauwelijks verhulde oproep om ook door abortus de bevolking te controleren.)

* “Elimineren van discriminatie in al haar vormen, zoals die op grond van ras … [en] seksuele geaardheid.” (Deze bepaling is duidelijk gericht op het strafbaar stellen voor degenen die weigeren te accepteren om homoseksualiteit als positief en goed te zien.)

* “Bevordering van de billijke verdeling van de welvaart in landen en tussen de naties.

(Zie; The new world religion: presented to the world as a mystical revelation, the UN Earth Charter is actually a diabolical blueprint for global government. (Cover Story: World Government). – Free Online Library

Het Earth Charter is niet geratificeerd. Maak echter niet de fout van de veronderstelling dat het niet is verweven in onze samenleving! Het wordt onderwezen in onze scholen en schaamteloos gepromoot door Hollywood, de Verenigde Naties, NBC (eigendom van GE), ABC, CBS, CNN, HLN & alle Fox stations, met uitzondering van Fox News met de opdracht de supporters te verblinden voor de machinaties van Rupert Murdock.

Laat je niet misleiden!

De mogelijkheid van vrije voortplanting wordt ons binnenkort ontnomen, net zoals het is in China waar dit al voor vele jaren zo is. Niet alleen zal het ons niet worden toegestaan om kinderen te krijgen, iedereen die een “nutteloos eter” wordt genoemd (een term bedacht door Henry Kissinger) zal worden gedood: genadeloos afgemaakt. In Zweden, is de “Sterilisatie Act van 1934” bedoeld voor de vrijwillige sterilisatie van sommige psychiatrische patiënten. De wet werd aangenomen, terwijl de Zweedse Sociaal Democratische Partij aan de macht was, hoewel het ook werd gesteund door alle andere politieke partijen in het Parlement in die tijd, evenals de Lutherse Kerk en veel van de medische professie. -Wikipedia

Amerika is gepland om compliant te worden met de Codex Alimentarius (CA) op 31 december 2009. Codex Alimentarius gaat vrijwel alles wat je in je mond stopt regelen, alles wat niet farmaceutisch is. De Wereld Handels Organisatie (WTO) heeft ingestemd met de Codex Alimentarius en elk land dat lid is van de WTO moet in overeenstemming worden gebracht met de CA. In elk geschil tussen 2 landen, wint degene die Codex compatibel is, automatisch. Dit is een behoorlijke stimulans voor alle naties om compliant te worden. – Rima Laibow

CA richtsnoeren voor vitaminen en mineralen waarvan wordt gezegd op basis van vrijwilligheid, maar ze worden gepland verplicht op 31 december 2009. In 1994 verklaarde de Codex Alimentarius dat voedingsstoffen als gifstoffen worden gezien: Zie de Dietary Supplement Health Education Act (DSHEA). Toch is fluoride aanvaardbaar! Waarom? Het schept zelfgenoegzaamheid. Propere voedingsstoffen zullen zorgen voor een langer en gezonder leven. maar zijn helemaal niet in overeenstemming met een ontvolking agenda.

Kijk hier de Esoteric Agenda, een documentaire door Ben Stewart:

“In 1962 werd besloten dat er een overgang zou komen naar een totale wereldwijde implementatie van de Codex Alimentarius. De datum voor de tenuitvoerlegging wordt 31 december 2009. De commissies van het WHO en de FAO zijn belast met de CA. Ze financieren het en voeren het uit, op verzoek van de Verenigde Nazi’s. Volgens de WHO en de FAO, epidemiologische projecties, wordt geschat dat volgens de vitaminen en mineralen richtlijn alleen al, wanneer CA ingaat in zijn globale uitvoering op 31 december 2009, dat zal resulteren in minimaal 3 miljard sterfgevallen; 1 miljard als gevolg door verhongering. De volgende 2 miljard zal sterven door vermijdbare ziekten te wijten aan ondervoeding.”

” De VN heeft tientallen rapporten waarin wordt opgeroepen tot een reductie van 80% van de bevolking (de meesten brengen het aantal op 90%). Op het in 1997 gehouden Women’s World-conferentie in Peking, zei het hoofd van het Verenigde Naties Voedsel Programma:

“We zullen voedsel gebruiken als een wapen tegen het volk.”
In combinatie met de Codex Alimentarius zal het voedsel worden beperkt en het waterverbruik zal worden verlaagd, tot 10 liter per dag, per persoon. De gemiddelde Amerikaan gebruikt 140 liter water per dag.

Het verstrekte voedsel zal genetisch gemodificeerd worden en voedingsstoffen arm. De Codex Alimentarius (CA) datum van tenuitvoerlegging zal zijn op 31/12/09. Als er dan een hongersnood ergens in de wereld zal zijn, zal het illegaal zijn om koekjes met een hoge waarde van voedingsstoffen te sturen, of om ze te verspreiden! Zodra een land CA compatibel is, kan de CA nooit worden ingetrokken.

Het lidmaatschap van de WTO berooft het lid zijn van alle soevereiniteit.

Duitsland is nu al CA compatibel. Codex Alimentarius gaat hand in hand met Agenda 21 en het Kyoto verdrag. De deadline om zowel Agenda 21 en het Kyoto verdrag is 2012. “(Rima Laibow) Agenda 21 kwam voort uit de top van Rio 1992. Agenda 21 (A 21), alias, Smart Growth, Regionalism, Visioning Processes, Action Plans, Shared Values; 20/20, Best Practices; Community Festivals & Public/Private Partnerships. Dit zijn de namen die u hoort als A 21 wordt genoemd. Elke land stelt een raad aan om de invoering van A 21 te controleren. A 21 is duurzame ontwikkeling.

Steven Rockefeller is de opsteller van de Earth Charter, waarnaar hierboven wordt verwezen. Het Earth Charter is de nieuwe One World Religie: Aanbidding van de aarde. De aarde wordt beschouwd als ‘heilig’, en de bescherming ervan is ‘heilig.’ Globale verantwoordelijkheid zal de vraag opwerpen naar fundamentele veranderingen in waarden, gedragingen en attitudes van de overheid, de privé-sector en het maatschappelijk middenveld.

Het kader van duurzame ontwikkeling van de mens wordt beschouwd als verantwoordelijk voor de vervuiling van de planeet en is ondergeschikt aan alle andere levende wezens. Dit is een directe tegenspraak met de Bijbel waar God de mens plaatst in een positie van dominantie over de hele aarde. De ”elite” zal het schepsel aanbidden en dienen, in plaats van de Schepper. (Elite = zielige psychopaten en incompetente Nazi Bilderberg/WEF trekpoppen in regeringen en corrupte media)

“De milieu agenda is een spirituele agenda voor de aardeaanbidding als grondpatroon. Als zodanig zijn het dus de volgende praktijken die allen beschouwd worden als zijnde niet duurzaam: fossiele brandstoffen, kunstmest, moderne systemen van de landbouwproductie, irrigatiewater, herbiciden, pesticiden, landbouwgrond, weiden, weiden met vee, het consumentisme, voedingsgewoonten, zout, suiker, privé eigendom, verharde wegen, dammen, reservoirs, houtkap, afschermen van weiden “.

– Joan Peros; “Iedere milieu resource moet worden gemeten. Wat kan worden gemeten, kan worden beheerd volgens de Millennium Ecosystem Assessment Project.

Joan Peros; Onder de dingen die worden beschouwd als onhoudbaar, zoals hierboven vermeld, zijn ook opgenomen: Monotheïsme en familie-eenheid. Het gezondheidszorg plan van president Barry Soetoro aka Obama is er één onder Agenda 21. Het kader van dit plan voor de gezondheidszorg is, dat de familie-eenheid wordt aangevallen.

Iedereen die ouder is dan 65 moet om de 5 jaar een ‘levenseinde beraad’ ondergaan met hun (huis)arts. Abortus zal worden gepromoot, veel sterker dan nu, vooral door de wetenschap tsaar die sterilisatiemiddelen wil inzetten in onze watervoorziening! Een van de nieuwe benoemden in de regering van Barry Soetoro aka Obama (video) zei eens in een boek dat hij met een co-auteur schreef: dat een kind gedood zou moeten kunnen worden tot de leeftijd van 2 jaar! Wat voor een monster kan denken dat dit aanvaardbaar is?

Bijna de exacte taal gebruikt om deze duurzame ontwikkeling te definiëren is genomen uit de Sovjet grondwet uit 1977! (In die tijd een Nazi Fascistische een Wereld voorstander) Naar de familie afhankelijkheidsratio onder de Verenigde Naties, zal worden gekeken naar elk huishouden. Het zal moeten uitwijzen wat het huishouden heeft geproduceerd in overeenstemming met wat het heeft gebruikt (dat wil zeggen, verbruik van middelen) door de waterrekening, energierekening, enz te controleren. (huidige slimme meters)

Gebruikt u meer dan u produceert? Voegt u toe aan het collectief, of neemt u alleen maar af? Met deze bevoegdheden zal worden bepaalt of u een productieve burger bent, of, in de woorden van Henry Kissinger, “Een nutteloos eter”. (Om uw activiteiten in kaart te brengen heeft u (binnenkort verplicht) een slimme meter)

In 1990 vormde Prins Charles; – de prins van Wales- het Business Leaders Forum, samen met 50-60 van de top multinational/transnationale ondernemingen ter wereld om te beginnen met het omkopen van regeringen over de hele wereld.

Dit zijn publiek-private partnerschappen:
Dit is de definitie van het fascisme.

Ik moet hier stoppen. Dingen blijven gaande, ik kan elke dag iets toevoegen hieraan. Ik moet dit nu verspreiden. De tijd is kort. Als je dit wetenswaardige informatie vind (zoals het is), kun je het verspreiden, overal en zoveel als je kunt. E-mail het, blog het, post het op forums, kopieer en verspreid het. Doe wat je doen moet. Mensen zijn in slaap gevallen. Ze moeten wakker geschud worden.

Gedwongen inentingen gebeuren al. Jonge meiden worden gesteriliseerd onder het mom van bescherming tegen kanker. Deze dingen gebeuren en zullen op grote schaal gaan gebeuren. Het is onze taak om mensen te waarschuwen. Alsjeblieft, vraag ik u, waarschuw ze.

Er zijn natuurlijk altijd mensen die instemmen met de term ”overbevolking”, deze raad ik aan om met de huisarts te overleggen om uit het leven te stappen om zo het goede voorbeeld te geven. De huidige corrupte regering met Bilderbergers Rutte, Pechtold etc. zal u hier vast bij steunen.

Meer informatie over de ”elite” = zielige psychopaten en corrupte Nazi Bilderberg trekpoppen in de politiek en ”media” kun je vinden op de volgende websites.

www.odvn.nl
www.pensioenactivist.nl

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state, Dictatuur, Fascisme, Geschiedenis, Gezondheid, Jezuieten, Jongeren, Maatschappij, Nazi Bilderberg, NWO, Plandemie, Politiek, Protocollen, Rothschild, VaccinNazi's, Vaticaan, Vrijheid & democratie, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.