VN – De overgang naar de ontvolking van de Planeet – Deel 1

Eerder geplaatst op 30 oktober 2017 door odvn op de website www.pensioenactivist.nl

Het is mijn bedoeling om deze documenten met u te delen, waarvan er vele zijn over de Verenigde Nazi’s, die bewijzen dat er een plan bestaat om deze planeet te ontvolken. Ik zal ook citaten geven van verschillende mensen en organisaties die verder gaan met deze agenda. Uiteraard zijn bijna alle landen binnen de Europese (Nazi Fascisten) Unie mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze plannen. Ik bid om de leiding van de Heer, de Almachtige God in mijn streven om anderen, voor dit duistere complot tegen de mensheid te waarschuwen. Dit is deel 1.

De Verenigde Nazi’s. Een privé organisatie geleid door psychopaten (jezuïeten / ZIonisten) en aangesloten gegijzelde landen. Het logo staat symbool voor de hele Wereld gevangen in het jezuïeten/zionisten web.

Alles wat geschreven is in dit document, is gemakkelijk te verifiëren. Het kan enige tijd en inspanning kosten, maar ik heb mij veel moeite getroost om dit schrijven zo nauwkeurig te maken als ik kon.

De Ontvolkingagenda is gebaseerd op de natuuraanbidding, of het aanbidden van Gaia. In Genesis, verteld God duidelijk aan Adam en Eva, en vervolgens aan Noach en zijn familie, om uit te gaan en zich te vermenigvuldigen om de aarde te vullen. Nergens in de Bijbel heeft God dit duidelijk uitgesproken gebod herroepen.

Daarom probeert de mens het bevel van de Here God in de hemel te ontwijken: De Schepper! Ik vraag u, wie weet meer over de toestand van de aarde, het ontstane, dan de Schepper zelf? De basis voor de ontvolkingagenda gaat over een standaard waar alle elitaire = zielige psychopaten en corrupte Nazi Bilderberg /WEF trekpoppen in de politiek en media zich aan houden. Besef dat ook de Rooms Katholieke kerk een hoofdrol speelt in dit sinistere complot, zij dienen immers satan.

Deze standaard wordt: De Hegeliaanse dialectiek genoemd: Probleem – Reactie – Oplossing

Creëer een probleem en bied als reactie, een oplossing aan. U zult precies zien hoe ze het probleem hebben gecreëerd; en een reactie veroorzaken zo wijd mogelijk verspreid dat het echt heel indrukwekkend is hoe succesvol ze zijn in de geboden oplossing: een dodelijke oplossing. Ik vraag je, dat je  een poging onderneemt om dit document te verspreiden, overal waar je kunt. De tijd dringt en zo velen gaan verrast worden. Door het verspreiden van dit woord, kunt u voorkomen dat iemand onnodig pijn lijdt. Onderstaand uitspraken van bekende ”elite”, of bekende personen uit de politiek of de corrupte media.

William Benton, Assistant US Secretary of State bij de UNESCO in 1946: (UNESCO is de instantie van de Verenigde Nazi’s voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)

“Zolang een kind de vergiftigde lucht inademt van het nationalisme, zal het onderwijs in wereld denken alleen onzekere resultaten produceren. Zoals we hebben opgemerkt, is het vaak de familie die het kind met extreem nationalisme infecteert. De scholen moeten daarom gebruik maken van de middelen als eerder beschreven om die houding te bestrijden welke ten gunste is van het chauvinisme (nationalisme) … die we herkennen in het nationalisme, momenteel de belangrijkste hinderpaal voor de ontwikkeling van de wereldgeest. We staan aan het begin van een lang proces van het afbreken van de muren van de nationale soevereiniteit. Unesco moet hierin de pionier zijn.”

Club van Rome, met de eerste wereldwijde revolutie in 1991:

“Bij het zoeken naar een nieuwe vijand die ons verenigd, kwamen we met het idee dat de verontreiniging, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke hierin zouden passen (er is absoluut bewijs dat de opwarming van de aarde veroorzaakt door de mens een verzinsel is) …. Maar in de aanwijzing van deze als de vijand, vallen we in de valkuil veroorzaakt door de foute symptomen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en het is alleen door een veranderde houding en gedrag dat zij kunnen worden overwonnen. De echte vijand, dat is de mensheid zelf.”

Bilderberger – Mikhail Gorbatsjov:

“We hebben duidelijk meer te spreken over seksualiteit, anticonceptie, en over abortus, over de waarden die controle houden over de bevolking, ten aanzien van de ecologische crisis, wat in het kort een bevolking crisis is. Verminder de bevolking met 90%, dan zijn er niet genoeg mensen meer overgebleven om nog een grote ecologische schade aan te kunnen richten. “

Aldous Huxley, Brave New World 1946:

“Er is natuurlijk geen reden waarom de nieuwe totalitarisme moet lijken op de oude. Regering met de vuurpelotons, of door kunstmatige hongersnood, massale gevangenneming en massale deportatie, dat is niet alleen inhumaan (niemand heeft hier zorgen over tegenwoordig), het is aantoonbaar inefficiënt en in een tijdperk van geavanceerde technologie, is inefficiëntie een zonde tegen de Heilige Geest.

Aldous Huxley, zijn lezing genaamd; Overbevolking 1959:

“… Laten we ons afvragen wat de praktische alternatieven zijn als we dit probleem van de bevolkingsgroei het hoofd willen bieden. Een alternatief is om niets te doen in het bijzonder en de dingen te laten gaan zoals ze gaan … De vraag is: Gaan we het evenwicht herstellen op de natuurlijke manier, dat is op een brutale en volledig anti-menselijke manier, of gaan we het herstellen op een intelligente, rationele en humane manier … Proberen om de productie te verhogen zo veel als mogelijk en tegelijk om het evenwicht van het geboortecijfer te herzien door middel van minder gruwelijk manieren dan welke worden gebruikt door de natuur – door intelligente en menselijke methoden? …

Er zijn enorme moeilijkheden in de wijze van uitvoering van een grootschalig beleid tot beperking van de bevolking. Daar waar de controle over de dood uiterst eenvoudig is onder moderne omstandigheden, is de geboorte controle buitengewoon moeilijk. De reden hiervoor is heel eenvoudig: – de controle van de dood kan bijvoorbeeld door middel van besmettelijke ziektes, – het kan worden bewerkstelligd door een handvol deskundigen en een kleine ploeg van ongeschoolde personen en vereist een zeer kleine kapitaalsuitgave.”

Barry Commoner, Maak Vrede met de Planeet:

“Er zijn voorstellen die hele naties zou veroordelen tot de dood door middel van een aantal soorten van wereldwijde verwaarlozing. Er zijn plannen geweest om mensen te dwingen hun vruchtbaarheid te beperken, door fysieke en juridische middelen die onheilspellend zijn en niet gespecificeerd. Nu wordt ons verteld dat we ons moeten beperken in plaats van een uitbreiding van onze inspanningen om de hongerige volkeren van de wereld te voeden. Waar zal het eindigen?

Secretary of Defense William S. Cohen, 28 april 1997, getuigde voor het een Congrescommissie:

“Er zijn een aantal verslagen, bijvoorbeeld, dat sommige landen hebben geprobeerd om iets als een Ebola virus te fabriceren, en dat zou een zeer gevaarlijk fenomeen zijn, op zijn zachtst gezegd. Alvin Toeffler heeft hierover geschreven in termen van, dat er een aantal wetenschappers zijn die in hun laboratoria proberen om bepaalde soorten ziekteverwekkers te bedenken, etnisch specifiek, zodat ze bepaalde etnische groepen en rassen kunnen elimineren, en anderen zijn bezig met het ontwerpen van een soort van techniek, een soort insect die specifieke gewassen kan vernietigen. Anderen zijn betrokken in zelfs een ecotype van terrorisme, waarbij ze het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen veroorzaken, vulkaanuitbarstingen op afstand via het gebruik van elektromagnetische golven. Dus er zijn tal van ingenieuze geesten die aan het werk zijn om manieren te vinden waarop zij terreur kunnen zaaien bij andere naties. Het is werkelijk waar, en dat is de reden waarom we onze inspanningen moeten intensiveren, en dat is het waarom dit zo belangrijk is.

Jacques Cousteau UNESCO krant 1991:

“Om deze planeet te redden zou het nodig zijn om 350.000 mensen per dag te doden.”

Jacques Cousteau, Bevolking: Gezichtspunten:

“Als we onze precaire proberen willen laten slagen, moeten we alle mensen ervan overtuigen om deel te nemen in ons avontuur, en we moeten dringend oplossingen vinden voor de bevolkingsexplosie die een directe invloed op de verarming heeft, van de minder welvarende gemeenschappen. Anders zal er een gegeneraliseerde wrok en haat worden verwekt, en de lelijkste genocide die denkbaar is, zal dan onvermijdelijk zijn, waarbij miljarden mensen zijn betrokken.”

“Ongecontroleerde bevolkingsgroei en armoede moet niet bestreden worden van binnen uit, vanuit Europa, Noord-Amerika, of welke natie of groep van naties dan ook, maar moet worden aangevallen van buitenaf – door internationale organisaties (VN, WHO), geholpen in hun formidabele werk door bevoegde en volledige niet-gouvernementele organisaties.”

Bertrand Russell, de invloed van wetenschap op de samenleving 1953:

“Ik pretendeer niet dat geboortebeperking de enige manier is waarop de bevolking kan worden tegen gehouden van een toename … Oorlog … is tot nu toe daarvoor teleurstellend geweest in dit opzicht, maar misschien kan een bacteriologische oorlog effectiever blijken te zijn. Als een Zwarte Dood kan worden verspreid over de hele wereld één keer in elke generatie zouden de overlevenden zich vrij voort kunnen planten, zonder dat de wereld te vol zou raken … De stand van zaken is misschien wat onaangenaam, maar wat zou dat? Echte intelligente mensen zijn onverschillig voor geluk, vooral dat van andere mensen … Er zijn drie manieren voor het verkrijgen van een dergelijke samenleving, die stabiel moet zijn wat betreft de bevolking. De eerste is die door de anticonceptie, de tweede van de kindermoord (abortus) of door werkelijk vernietigende oorlogen, en de derde is die van de algemene ellende, behalve voor een krachtige minderheid….” 

Henry Kissinger, 1978:

“het Amerikaanse beleid tegenover de derde wereld moet er één zijn van ontvolking.”

David Rockefeller, 2000:

“We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereld Orde aanvaarden.” (Resultaat staatsterrorisme op 9/11 – terrorisme oorlog)

David Rockefeller: Memoires 2002 van de oprichter van het CFR:

“We beheren de Amerikaanse politieke en economische instellingen. Sommige zijn zelfs van mening dat wij onderdeel zijn van een geheime kliek die werken tegen de beste belangen van de Verenigde Staten, een karakterisering van mijn familie en mij als ‘internationalisten’ en van het samenzweren met anderen over de hele wereld voor een meer geïntegreerde mondiale politieke structuur, om één wereld op te bouwen als je wil. Als dat de beschuldiging is, ben ik schuldig, en ik ben er trots op.”

David Rockefeller, medeoprichter van de Trilaterale Commissie:

“We zijn dankbaar dat The Washington Post, The New York Times, Time Magazine & andere grote publicaties en hun directie die onze Nazi Bilderberg bijeenkomsten hebben bijgewoond en gerespecteerd hebben door hun belofte van discretie voor nu al bijna 40 jaar lang. Het zou onmogelijk zijn geweest voor ons om onze plannen te ontwikkelen voor de wereld, als we onderworpen zouden zijn geweest aan de felle lichten van de publiciteit in al die jaren. Maar de wereld is nu veel meer verfijnder en meer bereid om op weg te gaan naar een wereldregering.

“Er is één thema achter al ons werk, we moeten het bevolkingsniveau verminderen,” aldus Thomas Ferguson, de Latijns-Amerikaanse zaak officer van het State Department’s Office of Population Zaken (OPA).

“Of ze [de overheid] doet het op onze manier, door middel van mooie schone methodes of zij krijgt de vorm van rotzooi die we hebben in El Salvador, in Iran, of in Beiroet. Bevolking is een politiek probleem. Zodra de bevolking uit de hand loopt, vereist het een autoritaire regering, zelfs een fascistische, om de bevolking te verminderen.” (De weg die de Europese Nazi Fascisten Unie volgt)

“De professionals”, zei Ferguson,

“zijn niet geïnteresseerd in het verminderen van de bevolking om humanitaire redenen. Dat klinkt wel mooi, maar wij kijken naar de middelen en de milieueisen. We kijken naar onze strategische behoeften, en we zeggen dat dit land de bevolking moet verminderen of anders zullen we problemen krijgen.” Dus moeten stappen worden genomen. El Salvador is een voorbeeld van ons falen tot de vermindering van de bevolking met eenvoudige middelen en het heeft de basis geschapen voor een nationale veiligheidscrisis. De regering van El Salvador faalde om onze programma’s te gebruiken om hun bevolking te verminderen. Nu krijgen ze een burgeroorlog als gevolg daarvan …. Er zal ontwrichting en voedseltekorten zijn. Ze hebben nog veel te veel mensen daar.”

(1981) Minister van Defensie William S. Cohen, 28 april 1997; zijn getuigenis voor de Congrescommissie:

“Geavanceerde vormen van biologische oorlogvoering dat zich kan richten op specifieke gen-typen en die de biologische oorlogvoering kunnen transformeren naar die van terreur tot aan een politiek nuttig hulpmiddel.” Sir Julian Huxley, UNESCO: het doel en de filosofie:

“Politieke eenwording in een soort wereldregering zal nodig zijn … Alhoewel … elke radicaal eugenetisch beleid zal gedurende vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zijn, maar het zal belangrijk zijn voor de UNESCO om het eugenetisch probleem te onderzoeken met de grootste zorg, en dat de publieke opinie wordt geïnformeerd over de problemen die op het spel staan, zodat veel van wat nu ondenkbaar is, op zijn minst denkbaar kan worden.”

In het begin van de jaren 1950, de voormalige communistische Joseph Z. Kornfeder sprak de mening uit dat de UNESCO vergelijkbaar was met de communistische partij agitatie en propaganda-afdeling. Hij verklaarde dat een dergelijke partij apparaat.

“de strategie behandelt en de methode voor de publieke opinie van jong en oud.” Huxley zou het agentschap hebben doorspekt met een bonte verzameling van communisten en medereizigers. President Richard Nixon geloofde dat abortus noodzakelijk was als een vorm van eugenetica om interraciale voortplanting te voorkomen.

Theodore Roosevelt aan Charles B. Davenport, 3 januari 1913, Charles B. Davenport Papers, Afdeling Genetica, Cold Spring Harbor, NY:

“Ik wens van harte dat we bij de verkeerde mensen hun voortplanting volledig zal worden voorkomen, en dat de kwade aard van deze mensen voldoende flagrant is, zodat dit moet worden gedaan. Criminelen moeten worden gesteriliseerd en domme personen moet worden verboden om nakomelingen achter te laten … De nadruk moet worden gelegd op voortplanting van de wenselijk mensen … ”

“De maatschappij heeft er geen belang bij om toe te staan dat ontaarden hun soort kunnen reproduceren …. Elke groep van boeren, die niet met hun beste materieel fokt, maar alleen de slechtste voorraad vermeerderen, zouden worden behandeld als gevangenen geschikt voor een asiel …. Op een dag zullen we beseffen dat het een eerste plicht is, een onontkoombare plicht van goede burgers om het juiste type van zijn of haar bloed achter te laten in de wereld, en dat wij geen belang bij hebben aan de bestendiging van burgers van het verkeerde type. Het grote probleem van de beschaving is om te zorgen voor een relatieve stijging van het waardevolle ten opzichte van het minder waardevolle of de schadelijke elementen in de populatie … het probleem kan niet worden weggenomen, tenzij we er volledige aandacht aan geven aan de immense invloed van de erfelijkheid … “

Door Carl Teichrib:

“De Georgië Guidestones, een enorme granieten bouwwerk geplaatst op het Georgische platteland, bevat een lijst van tien nieuwe geboden voor de burgers van deze aarde. Het eerste gebod, en degene waarover dit artikel gaat, zegt “Handhaving van de mensheid onder de 500.000.000 in voortdurend evenwicht met de natuur.”

Robert Walker, voormalig voorzitter van PepsiCo en Procter & Gamble over water:

”Water is een geschenk van de natuur. De levering is dat niet. Het moet geprijsd worden om ons ervan te verzekeren dat het op duurzame wijze wordt gebruikt”.

Ted Turner maakt de radicale stelling dat,

“een totale bevolking van 250-300 miljoen mensen, en een daling van 95% van de huidige niveaus, ideaal zou zijn.”

Margaret Sanger (oprichter van Planned Parenthood, gefinancierd door de Rockefellers) zei in haar presentatie “The American Baby Code”, bestemd om een wet te worden:

“De meest barmhartige wat een gezin doet aan een van de kinderen is het te doden.”

Dit is de vrouw (Margaret Sanger) waarnaar Hillary Clinton naar opkeek, zoals ze publiekelijk verklaarde tijdens de 2008 presidentiële debatten.

Hier is een korte lijst van een aantal voorstanders van eugenetica; Alexander Graham Bell, George Bernard Shaw, HG Wells, Sidney Webb, William Beveridge John Maynard Keynes, Margaret Sanger, Marie Stopes, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, Emile Zola, John Maynard Keynes, John Harvey Kellogg, Winston Churchill, Linus Pauling, Sidney Webb, Sir Francis Galton, Charles B. Davenport Futurist Barbara Marx Hubbard (die een Departement van Vrede wilde oprichten):

“Uit het volledige spectrum van de mensheid, Een kwart zal worden uitverkoren. Een kwart is bereid om te kiezen, het voorbeeld te zijn voor de anderen … Een vierde van de mensheid verzet zich tegen deze keuze. Ze zijn on-attractief door het leven ooit zo geëvolueerd. Een vierde is destructief. Ze zijn fout geboren… Ze zijn defecte zaden … Er zijn altijd al defecte zaden. In het verleden werd hen toegestaan om ze een ‘natuurlijke dood’ te laten sterven… wij, de ouderen, zijn geduldig geweest om te wachten tot het laatste moment vóór de kwantum transformatie, om actie te ondernemen om deze corrupte en corrumperende elementen uit het lichaam te snijden van de mensheid. Het is als kijken naar een groeiende kanker…

Nu, als we deze kwantum verschuiving van mens naar dier creatief benaderen als mens is het de mens die de erfgenaam is van goddelijke kracht, het destructieve kwart gedeelte moeten worden geëlimineerd uit het sociale lichaam. We hebben geen keus, innig geliefden. Gelukkig bent u innig geliefden, niet verantwoordelijk voor deze daad. Wij zijn het. Wij zijn belast met de selectie van een goddelijk proces voor de planeet Aarde. Hij selecteert, wij vernietigen. Wij zijn de ruiters van het vale paard, de dood. We komen de dood brengen aan degenen die niet in staat zijn om God te kennen … de ruiters van het vale paard staan te komen onder jullie. Grimmige maaiers, zullen het koren van het kaf scheiden. Dit is de meest pijnlijke periode in de geschiedenis van de mensheid … ”

Alexander Haig wordt geciteerd onder verwijzing naar het US State Department Office of Populatie zaken, die door Henry Kissinger werd opgericht in 1975. De titel is sindsdien veranderd in Bureau of Oceans and Internationale Environmental and Scientific Affairs:

“Zo heeft het bureau of Oceans and Internationale Environmental and Scientific Affairs consequent het industrialisatiebeleid in de Derde Wereld geblokkeerd, ontzegde het de ontwikkelingslanden als natie de ontwikkeling van de kernenergietechnologie een beleid dat hen in staat zou stellen te zorgen voor de groeiende bevolking. Volgens het bronnen in het State Department, en Ferguson zelf, heeft Alexander Haig een “sterk geloof” in het controleren van de bevolking.

Hoewel de hierboven vermelde quotes voldoende moeten zijn om aan te tonen dat de elitaire Nazi Bilderberg trekpoppen aan de macht een duidelijke intentie hebben om de bevolking van deze planeet naar van wat zij beschouwen als een duurzaam niveau te laten afnemen, daarvan zullen sommigen beweren dat dit slechts adviezen zijn waar geen echte consequenties uit zijn te trekken.

Daarom gaan we in deel 2 over tot het verstrekken van een reeks van documentatie waaruit blijkt dat dit een plan is met een reikwijdte van wereldwijde invloed. De meeste van deze documenten zijn minstens 10 jaar oud, sommige ouder. Dat neemt echter niet weg de ernst van de inhoud. Denk niet dat ze ongeldig zijn geworden wegens hun leeftijd. Het kost tijd om plannen uit te voeren op zo’n grote schaal. Maar als je eerlijk bent tegenover jezelf kan je een deel van deze dingen vandaag al zien gebeuren.

Hier worden een aantal zaken bloot gelegd die voortvloeien uit het Verenigde Nazi’s Verdrag inzake biologische diversiteit (Agenda 21), die Nazi Bilderberg trekpop Bill Clinton ondertekende in de wet in 1993 voordat het werd verzonden naar de Amerikaanse Senaat voor ratificatie. Lees morgen deel 2

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.