Uit 2015 – De Rothschilds zionisten zijn jezuïeten

De Jewish Encyclopedia (Vol. 2, p. 497) geeft dat toe:

“Het is een enigszins merkwaardig vervolg op de poging om een katholieke concurrent van de Rothschilds op te zetten dat op dit moment (1905) de laatsten de bewakers zijn van de pauselijke schat.”

Als deze laatste verklaring waar is, controleren de Rothschilds naast hun eigen fortuin ook de immense liquide bron van de katholieke kerk, die de tweede is na de Rothschilds in rijkdom en macht.

De twee Babylons – Deel VII

Originele bron voor “Bewakers van de Pauselijke Schat”:

“Als je geen Amerikaan bent, zul je begrijpen waarom je land op zijn huidige koers ligt, omdat het ook wordt gecontroleerd door de jezuïetengeneraal via zijn geselecteerde jezuïeten, ridders van Malta, shriner-vrijmetselaars, de ridders van Columbus en de vrijmetselaars, kabbalistische, arbeidszionist, sabbats-frankist van de Illuminati (vernoemd naar de gedoopte Jacob Frank van de zwarte paus), Joods Huis rothschild. Want de Orde controleerde het beruchte Huis Rothschild sinds niet later dan de Franse Revolutie en napoleontische oorlogen, waarna de door de jezuïeten geleide kruistocht de Rothschild-familie de “Bewakers van de Vaticaanse Schatkist” werd genoemd.

  • Eric Jon Phelps, “Vatican Assassins”, 3e Ed., p.90

De echte machtsstructuur

Het Verdrag van Parijs van 1763 benoemde koning George III tot aarts-penningmeester en prins-keurvorst van het Heilige Roomse Rijk. En “volgens de Encyclopedia Judaica [sic] dragen de Rothschilds de titel “Bewakers van de Vaticaanse Schatkist”.

De Vaticaanse Schatkamer bezit natuurlijk de keizerlijke rijkdom van Rome. De keizerlijke rijkdom groeit in verhouding tot haar overwinningen in de oorlog – zoals de jezuïetenemancipatie Regimini militantis ecclesiae impliceert, is de Kerk-in-Oorlog meer noodzakelijk dan de Kerk-in-Vrede.

Volgens H. Russell Robinson’s geïllustreerde Harnas van het Keizerlijke Rome beschermen keizersnedesoldaten zichzelf in de strijd met schilden die rood zijn geverfd. Aangezien de soldaten de meest waardevolle hulpbron van de staat is (het Concilie van Trente gaf dit toe door de jezuïeten te verkiezen boven alle andere religieuze ordes), is het gemakkelijk te begrijpen waarom het rode schild werd geïdentificeerd met het leven van de Kerk zelf. Vandaar de gepastheid van de naam Rothschild, Duits voor ‘rood schild’.

De benoeming van Rothschild gaf het zwarte pausdom absolute financiële privacy en geheimhouding. Wie zou ooit een familie van orthodoxe Joden zoeken naar de sleutel tot de rijkdom van de Rooms-Katholieke Kerk? Ik geloof dat deze benoeming verklaart waarom het Huis rothschild beroemd is om het helpen van naties om oorlog te voeren.

Het is fascinerend dat, toen de zonen van Meyer Rothschild uitgroeiden tot het familiebedrijf, het bedrijf de titel Meyer Amschel Rothschild und Sohne aannam, wat ons de notariqon MARS geeft. Is Mars niet de Romeinse God van de Oorlog, wiens hemelse manifestatie “de rode planeet” is? Er is hier krachtige cabalah, en er is nauwelijks een hectare bewoonbare aarde die er niet op de een of andere manier door is beïnvloed.”

  • Tupper Saussy: “Heersers van het Kwaad”, p. 160-161

“Internationale financiën en banken zijn NIET in de eerste plaats ‘Joods’. Veel van de machtigste bankbelangen ter wereld worden gerund door ‘heidenen’. Een van de machtigste krachten in het internationale bankwezen is de Ridders van Malta, een rooms-katholieke militaire orde gecontroleerd door de jezuïeten-generaal-overste. Helaas helpt zelfs een bepaald segment van de ‘alternatieve media’ om de LEUGEN te propageren dat ‘de Joden’ internationaal bankieren.

Interessant is dat een van de titels van de Rothschild-bankdynastie ‘Bewakers van de Vaticaanse Schatkist’ is. ‘De Joden’ worden als volk al eeuwenlang als ‘zondebok’ gebruikt door deze internationale bankiers en hun geheime genootschappen, zoals de door de jezuïeten gecontroleerde Ridders van Malta. Het bestempelen van ‘de Joden’ als het runnen van bankieren, Hollywood, enz., is het weggooien van de spreekwoordelijke ‘rode haring’ die is ontworpen om ons van de geur van de ‘echte controleurs’ af te werpen. “

De jezuïetengeneraal is de machtigste man ter wereld sinds Pius VII in 1814 de Orde of “Compagnie” herstelde. Vanwege de onderdrukking van de Orde door de paus in 1773, begonnen de jezuïeten de Beierse Illuminati met een van hun soldaten, Adam Weishaupt.

De Illuminati absorbeerden het Joodse Huis Rothschild en creëerden een kolos van rijkdom over de hele wereld, onderworpen aan de jezuïetengeneraal. Met deze financiële arm op zijn plaats voerden de jezuïeten vervolgens oorlog tegen het Vaticaan, waaronder de paus, de rooms-katholieke monarchen van Europa en de Orde van de Dominicanen.

Deze inquisitie en kruistocht werd “de Franse Revolutie en napoleontische oorlogen” genoemd. Vijfentwintig jaar lang voerden de maçonnieke agenten van de jezuïetengeneraal, met name in de persoon van Napoleon Bonaparte, oorlog. Bonaparte strafte ook de Ridders van Malta en verdreef hen van hun eiland naar Rusland.”

  • Eric Jon Phelps: “Vatican Assassins”, 2e Ed., p. 582

De jezuïeten, nu formeel onderdrukt door de paus, waren verbonden met Frederik de Grote van Pruisen en Catharina II van Rusland. De jezuïetengeneraal had de controle over de Schotse ritus vrijmetselarij en zocht nu een alliantie met de vrijmetselaarsbaron van het Huis Rothschild. Om dit te bereiken koos hij een jezuïet die een Duitse heiden was (geen Jood) door ras en een vrijmetselaar door associatie – Adam Weishaupt.

  • Eric Jon Phelps: “Vatican Assassins”, 3e Ed., p. 401

“De Rothschilds waren jezuïeten die hun Joodse achtergrond als faûze gebruikten om hun sinistere activiteiten te bedekken. De Jezuïeten, werkend via Rothschild en [financier Nicholas] Biddle, probeerden controle te krijgen over het banksysteem van de Verenigde Staten.”

[…] “De jezuïeten gebruikten Biddle en Rothschild om de overhand te krijgen in het Amerikaanse bankwezen, omdat ze wisten dat ze dan het volk konden controleren en de grondwet effectief konden herschrijven volgens de pauselijke wet. Jackson probeerde hen tegen te houden.”

[…] “We hebben al gezien dat de Rothschilds de bankagenten waren voor de kerk van het pausdom.”

[…] “Deze drie financiële families, de Rothschilds, Morgans en Rockefellers doen allemaal het opbod van de Jezuïetenorde vanwege jezuïeteninfiltratie in hun organisaties. Ze doen wat nodig is om de grondwettelijke vrijheid in Amerika te vernietigen en de paus tot wereldheerschappij te brengen.

Als we terugkijken op de 20e eeuw, zien we hoe succesvol de jezuïeten zijn geweest. Ze zijn doorgegaan met het verspillen van de rijkdom van Amerika en vallen voortdurend zijn grote grondwet en burgerlijke vrijheden aan. Dagelijks neemt de macht van de paus in Vaticaanstad toe. Op een dag zullen ze weer totale macht bereiken.”

  • Bill Hughes: “De geheime terroristen”, p. 16+17

“Zelden wordt vermeld: dat de Rothschilds, samen met andere westerse bankiers en industriëlen, de opkomst van Hitler als bolwerk tegen de Sovjets financierden.

De ultrarechtse vleugel beschrijft de Rothschilds ten onrechte als “Joodse bankiers”, terwijl de Rothschilds in feite verweven zijn met de katholieke kerk en, samen met de traditionele maffia en de Amerikaanse CIA, verweven zijn met de Vaticaanse Bank, die pro-nazi was.

– Sherman H. Skolnick: “The Rockefeller’s and the Rothschilds” (artikel) [link naar www.beyondweird.com]

“… de Jezuïeten werden gedreven om samen te werken met de andere twee internationale broederschappen, de vrijmetselaars en de Joden [Rothschild’s Illuminati], bij de vernietiging van het Spaanse Rijk.”

  • Salvador de Madariaga, Spaans staatsman: “De jezuïeten”, 1820

“Tijdens de onderdrukking van de Orde van 1773 tot 1814 door paus Clemens XIV, creëerde generaal Ricci [achttiende generaal-overste van de Sociëteit van Jezus, 1758 – 1775] de Orde van de Illuminati met zijn soldaat, Adam Weishaupt, die het Huis Rothschild verenigde met de Sociëteit van Jezus.”

  • G. B. Nicolini: “History of the Jesuits: Their Origin, Progress, Doctrines, and Designs”, (Londen: Henry G. Bohn, 1889) pp. 356, 357.

“Jezuïet Adam Weishaupt, 1748 – 1811
Stichter van de Illuminati, 1776
Geboren in Ingolstadt, Duitsland, in het hart van het rooms-katholieke Beieren waaruit de Dertigjarige Oorlog van de Orde (1618-1648) voortkwam, werd Adam Weishaupt, een blanke Duitse heiden, opgeleid door de jezuïeten; in 1775 werd hij een berucht professor in het moorddadige Canonieke Recht van het Vaticaan, inclusief het kwaadaardige Contrareformatie Concilie van Trente.

Omdat de Bull of Extinction van paus Clemens XIV niet werd afgedwongen in luthers Duitsland, bloeide de orde op aan de Universiteit van Ingolstadt, waaruit Weishaupt in 1776 de Illuminati oprichtte en in 1777 lid werd van de Grand Orient Vrijmetselaarsloge. Hij verenigde het prachtige financiële imperium van het kabbalistische, maçonnieke, Joodse Huis rothschild, de “bewakers van de Schatkist van het Vaticaan”, met de weelde van het internationale en geheime, anti-Joodse Ras, voornamelijk de Witte Heidense Samenleving van Jezus.

  • Nesta H. Webster: “Secret Societies and Subversive Movements”, (South Pasadena, Californië: Emissary Publications, 1988; oorspronkelijk gepubliceerd in 1924).

“Weishaupt en zijn mede-jezuïeten snijden de inkomsten naar het Vaticaan af door de Franse Revolutie te lanceren en te leiden; door leiding te geven aan Napoleons verovering van het katholieke Europa [zoals de Orde met Hitler zou doen]; door de opstand tegen de Kerk, geleid door priesters als pater Hidalgo, in Mexico en Latijns-Amerika; door Napoleon uiteindelijk paus Pius VII in de gevangenis van Avignon te laten gooien totdat hij ermee instemde, als prijs voor zijn vrijlating, om de jezuïetenorde te herstellen.

Deze jezuïetenoorlog tegen het Vaticaan werd beëindigd door het Congres van Wenen en door het geheime Verdrag van Verona van 1822. Sindsdien zijn de Rothschilds de fiscale agenten van het Vaticaan.”

  • Emanuel M. Josephson, Joods-Amerikaanse arts & Historicus: “The “Federal” Reserve Conspiracy & Rockefeller’s”, 1968

“Je zult ook zien dat ex-Britse inlichtingenofficier Dr. John Coleman blootlegt hoe de Rothschilds en zelfs de rockefellers-rijkdom eenvoudigweg niet in de buurt komen van sommige leden van het Comité van 300 dat wordt gecontroleerd door de Orde van de Kousenband, Pilgrim Society, alle innerlijke kernen van de SMOM!

[…] De Joden werden in 1066 door de Normandische Angelsaksische vorsten in machtsposities binnen het Bankwezen gekocht. Hiervoor accepteerden ze dat ze gecontroleerd werden. Vergeet niet dat de Wet van het Bankwezen bekend staat als de Internationale Maritieme Admiraliteitswet. Deze maritieme wet was gebaseerd op het vaticaanse canonieke recht.

Alle “Oorlogsbanken” die bekend staan als centrale banken worden gecontroleerd vanuit het door SMOM gecontroleerde Zwitserland. De Federal Reserve betaalt de Bank of England die uiteindelijk in de Swiss Bank of International Settlements terechtkomt. Het enige wat je hoeft te doen is de SMOM en haar leden bestuderen en dan kijken wie wie is in Banking.”

Verdachte decoraties en gehoorzaamheid

“Vroeg in de 19e eeuw benaderde de paus de Rothschilds om geld te lenen. De Rothschilds waren erg vriendelijk tegen de paus, waardoor een journalist sarcastisch zei: “Rothschild heeft de hand van de paus gekust. . . De orde is eindelijk hersteld.”

“Carl Mayer (Kalman) Rothschild (*1788-†1855, Oesterreich)
Hij verleende paus Gregorius XVI zelfs geldinjecties en werd op 10 januari 1832 in audiëntie ontvangen, de kus op de hand toegestaan en de Orde van Sint Joris toegekend.”
[link naar www.lemura.de] [vertaald]

amschel-mayer-rothschild
Amschel Mayer Rothschild draagt een Maltees kruis. Amschel Mayer was immers de eerste zoon van de oude Rothschild, Mayer Amschel, en nam het hoofdkantoor in Frankfurt over.
D4bcd4f291
Mayer Carl van Rothschild Alleen de decoratie aan de linkerkant zou Joods kunnen zijn – de anderen liever niet.

De Soevereine Militaire Orde van Malta SMOM

“De door de jezuïeten gecontroleerde SMOM heeft een permanente waarnemersstatus bij de Verenigde Naties. Wie heeft de CFR opgericht die de VN heeft opgericht? De Jezuïeten controleren de CFR.
De Rothschilds zijn gewoon Hof joden voor het pausdom en zullen dat altijd zijn, tenzij ze opspelen, dan zal het pausdom hen eenvoudigweg vernietigen met alle middelen die nodig zijn.

Als je goed kijkt naar wat er in deze wereld gebeurt, kun je de rooms-katholieke controle heel duidelijk zien. De Rothschilds zitten al sinds de 18e eeuw onder de duim van de Zwarte Paus. Wees voorzichtig met de vele afleidingsmanoeuvres die met je geest spelen. De jezuïet controleert ALTIJD beide kanten.

Wanneer je geld op de bank zet, is de bank dan eigenaar van dat geld of kun je het verwijderen en in een andere bank of onder je matras plaatsen? Ja, als er een crash is, kun je je geld verliezen, maar de jezuïet zal zijn geld nooit verliezen. Vergeet niet dat het hele banksysteem volledig wordt gecontroleerd door de SOEVEREINE MILITAIRE ORDE VAN MALTA en dat al eonen is.

Zwitserland is hun banking HQ op de voet gevolgd door ‘The City’, NYNY en Dubai. Rothschild is ondergeschikt aan de JEZUÏETEN en de SMOM-commandanten.
Je moet begrijpen hoe de Joden de machtsposities binnen de SMOM Banking kregen. Kijk naar 1066 en de overeenkomst met hen die worden geregeerd door de Normandische Angelsaksische monarchen. Deze Joden hebben hun nut voor de Jezuïet, de Jezuïet is niet dom, hij zal gebruiken wat hij kan om zijn macht gecementeerd en sterker te maken. De 4e gelofte Jezuïeten zijn de meest georganiseerde van elke bekende orde en de machtigste.

Wat hoor je dagelijks?

ROTHSCHILD, ROTHSCHILD. Waar hoorde je tot voor kort helemaal niet veel over? DE JEZUÏETEN en DE GENERAAL-OVERSTE. Overigens wordt de SMOM nog steeds vrijwel stil gehouden in de infowars.

De Council on Foreign Relations (CFR) werd opgericht door de Soevereine Militaire Orde van Malta in 1921 na hun oprichting van het Royal Institute of International Affairs in 1919. Beide controleren het bedrijf uit 1868 dat bekend staat als de Verenigde Staten. Beide zijn armen van de SMOM via hun innerlijke kernen binnen ‘The City’ bekend als Pilgrim Society, Order of the Garter en Committee of 300.

De CFR heeft de Verenigde Naties opgericht. Merk nu op hoe de SMOM de STATUS VAN PERMANENTE WAARNEMER heeft binnen de Verenigde Naties.

Kijk naar mensen als de New Yorkse jezuïet Joseph O Hare die een CFR is! Het is juist dat er veel arbeiders-vrijmetselaars zionisten binnen de CFR zijn, maar vergeet niet dat ze ook VRIJMETSELAARS zijn, wat zelf ondergeschikt betekent aan de jezuïetengeneraal die de hele vrijmetselarij controleert, opnieuw dankzij Adam Weishaupt.

Als je kijkt naar ‘The George Town Law Journal, Vol 71: pages 1179-1200’ zie je dat de Normandische en Angelsaksische koningen de Joden bezitten. Daarin staat dat Joden worden gecontroleerd door Gt Britain. Het stelt ook dat de Talmoed nu de wet van het land is vanaf 1066 en het wordt afgedwongen door de pausen en koningen. Dit is wat je de Uniform Commercial Code zou noemen.” – golddragnet – lid van ATS Forum

koningin-paus-2014-april

Het is juist om te stellen dat Australië, Nieuw-Zeeland en Canada geen onafhankelijke, soevereine landen zijn. Deze landen zijn echter geen eigendom van en worden niet beheerd door het VK; ze zijn eigendom van en worden gerund door het House of Windsor Crown Temple-syndicaat binnen de City of London Corporation. De hoofdondertekenaar van het Kroontempelsyndicaat is Elizabeth Windsor (koningin Elizabeth II van Engeland).

Men mag niet vergeten dat het machtigste financiële syndicaat in de westerse wereld dat van de Europese Rothschilds is. De Rothschilds hebben, vanwege hun machtsbasis binnen de City of London Corporation, een controlerend lidmaatschap van het London Crown Temple-syndicaat, en ze hebben ook de uitvoerende controle over het Vaticaan en de maffia via de P2 Masonic Lodge in Italië.

De financiële zaken van de nieuwe Britse coalitieregering in Londen worden ook door Rothschild gecontroleerd. Het lijnmanagement hier wordt begrepen als Jacob Rothschild > Nathaniel Rothschild (N.M.Rothschild &Sons Limited, New Court, St Swithin’s Lane, London EC4P 4DU) > Oliver Letwin > George Osborne (Britse minister van Financiën).

Koningin Elizabeth II fronten voor de Rothschilds.

Ze is de grootste landeigenaar op aarde. Ze is staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk en van eenendertig andere staten en territoria, en is de wettelijke eigenaar van 6.600 miljoen hectare land, een zesde van het landoppervlak van de aarde. Een conservatieve schatting van de waarde van het landbezit van het Crown Temple-syndicaat, onder de handtekening van de koningin, is £ 17,6 biljoen.

Dit bericht is geplaatst in Ashkenazim, Banken, Deep state, Geen categorie, Geschiedenis, Illuminati, Jezuieten, Maatschappij, NWO, Politiek, Protocollen, Rothschild, Vaticaan, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.