Programma

Nieuwe politieke partij

De gevestigde politieke partijen PvdA, CDA, VVD, Groen links, D66, en CU lopen als een stel lemmingen de andere incompetente Europese leiders achterna, richting armoede en chaos. De afbraak geregisseerd door de Europese unie is NU alleen te stoppen op nationaal politiek niveau. Hun doel is om het Lissabonverdrag (Europese grondwet) zo spoedig mogelijk in onze grondwet op te nemen.

Lees verder op deze site wat de politiek, ”onze volksvertegenwoordigers” gedomineerd door PvdA, CDA en VVD de laaste decennia al vele miljarden hebben gestolen van onze pensioengelden. Onder het dictatoriale bewind in Brussel worden we wederom van onze spaarcenten bestolen, dit alles onder valse voorwenselen en keiharde leugens.

Willen we een redelijk normaal leven kunnen blijven leiden dan lijkt de enige oplossing om uit de Euro(zone) te stappen, elk mens met een verstandelijk vermogen dat het niveau van een garnaal overstijgt begrijpt dat de Euro een niet te handhaven project is of wij, de ”rijke” landen, zullen minimaal 30 tot 40% van ons inkomen moeten inleveren.

Momenteel kampt heel Europa met hoge werkloosheid de verwachting is dat er dit en komend jaar 140.000 nieuwe werkloze bij komen. In 2014 gaan de grenzen open voor de Oost Europeanen die naar verwachting naar het westen komen op zoek naar werk en een beter leven. De EU heeft al opgeroepen om de grenzen eerder open te zetten ”dat is goed voor de arbeid’s markt”.

Hoge werkloosheid is gunstig voor de werkgevers om op die manier druk te kunnen zetten op de loonkosten. De politiek speelt de ouderen en de jongeren tegen elkaar uit, om in opdracht van de EU de pensioenfondsen verder leeg te kunnen roven. De focus op bezuinigingen bij veel landen in de Eurozone verdiept de banencrisis en kan zelfs leiden tot een nieuwe recessie in Europa.

Armoede in Nederland neemt toe

Ook dit jaar neemt de armoede in Nederland naar verwachting toe. Vooral kinderen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een uitkering hebben het moeilijk.  Maar ook zelfstandige ondernemers, de motor van onze economie, komen vaker in de financiële nood. Voor 2012 voorzien CBS en SCP een stijging tot 588.000 arme huishoudens!

Verregaande besparingen leiden alleen maar tot recessies waardoor de belastinginkomsten dalen.  Belastingverhogingen zijn nefast en nekken de economische groei.

Dat is niet de manier om het tekort in evenwicht te brengen. De besparingen moeten vooral gezocht worden in de uitgavenkant.

Het overheidsapparaat is overal in Europa een groot, geldzuigend beest. Als je iets wil doen, moet je het hier zoeken. Een kleinere overheid met veel minder ambtenaren.

De overheid is echter een heilig huisje waar niet aan geraakt mag worden. Het voorbije decennia is de overheid alleen maar vetter en logger geworden.

Hieronder onze alternatieven, want het verhogen van de pensioen en AOW-leeftijd en overige lastenverzwaringen  is niet meer en niet minder dan het neerleggen van de rekening van de bankencrisis bij de gewone mensen, bij hen die part nog deel hebben gehad aan de oorzaak van deze crisis.

O.D.N.V. Onafhankelijk Democratisch en Vrij Nederland, staat voor:

• Democratische Politiek door U voor U, (door mensen, voor mensen)

• Terugdraaien ”Kunduz” akkoord, bezuinigingen voor Nederland, niet voor de casino banken  (niet gedicteerd door bewezen corrupt Brussel die zelf al dertien jaar!! geen begroting heeft gepresenteerd.)

• Eerlijke mensen die Uw belang en het Nederlandse belang voorop stellen,

• Wijziging opnemen in grondwet dat: ”grondwet alleen gewijzigd kan worden na een bindend referendum

• Geen deelname in of aan een dictatoriaal Europese superstaat (Door U te bepalen in een bindend referendum, na uitvoerige informatie van voor en tegenstanders  zodat U een eerlijk en objectief besluit kunt nemen )

• Direct (tijdelijk) opschorten deelname dictatoriaal Europese superstaat,

• Indien deelname aan een Europese Unie (geen EU superstaat) worden nieuwe verdragen eerst ter beoordeling aan de kiezer,  in een bindend referendum voorgelegd.

• Controle over eigen grenzen en toelating’s beleid.

• Nederland blijft een Soeverein, Democratisch, Onafhankelijk en Vrij land, (Indien de uitkomst van een referendum daar voor kiest)

• Opschorten ontwikkelingshulp, geen miljarden lenen om weg te geven.

• Geen wijzigingen in het ontslagrecht,

• Geen inkomens boete voor ”scheefwoners” bij gebrek aan passende, betaalbare, woonruimte,

• Wettelijke bepalingen voor het betaalbaar houden van eerste levensbehoeften, voeding, zorg, wonen, water, gas en licht riolering etc,

• Invoering van een miljonairsbelasting van 3% per jaar op al het vermogen boven de 1 miljoen euro,

• Herinvoering van de 72%-belastingschijf voor al het inkomen boven de Balkenende-norm van € 184.000,

• Invoering van een extra belastingschijf tussen de huidige 52%- en de 72%-schijf, te weten 62% voor inkomen vanaf € 100.000 tot aan € 184.000,

• De hypotheekrenteaftrek afschaffen boven de € 350.000 en verhoging van het huurwaardeforfait voor huizen met een waarde van meer dan € 550.000,

• Volledige heffing vennootschapsbelasting en stop belastingontduiking door internationaal opererende bedrijven,

• Beperking van renteaftrek voor bedrijven, om oneigenlijk voordeel voor sprinkhaankapitalisten te voorkomen,

• Afschaffen van de doorwerkbonus boven 62 jaar. AOW gewoon op 65 jaar (40 dienstjaren),

• Tijdelijke VUT voor werknemers vanaf 62 jaar, of 40 dienstjaren en meer. (Schept banen voor jongeren)

• Maak de financiering van de zorgverzekering inkomensafhankelijk,

• Onmiddellijke stopzetting van alle privatisering en marktwerking,

• Terugdraaien van de privatisering voor alle nutssectoren.                                        ( openbaar vervoer, energie, post etc.)

• Het in staatshanden houden van ABN Amro en Fortis als basis voor de uitbouw van een openbare staats bank, (geen investeringsbank)  wetten dusdanig veranderen, dat alleen overheden zelf geld mogen scheppen en niet meer de particuliere banken. De staatsbank ABN-AMRO en/of Fortis zou de functie van simpele bank moeten vervullen. Een bank die zorgt dat het betalingsverkeer soepel verloopt, die spaargelden aantrekt en rentevrije leningen uitzet. (alleen beperkte rente om de kosten van de bank te dekken) De garantieregeling voor spaarders geld alleen bij de staatsbank. (lees ook uit de Euro en dan)

• Volledig minimumloon vanaf 18 jaar.

• Politie: meer blauw op straat voor veiligheid niet om ”bonnetjes” te scoren, personen met dubbele nationaliteit na geweld’s delict Nederlands paspoort innemen en persoon uitzetten.

• De politiek bezuinigd mee,

• Afschaffen wachtgeld regeling, algemeen geldende opbouw en algemeen geldende WW termijn, daarna bijstand,

• Geen subsidies voor politieke partijen voor feestjes en politieke campagnes.

Een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten, recht op werk en recht op een fatsoenlijk loon  waarmee men op een fatsoenlijke wijze in zijn levensonderhoud kan voorzien. Er is solidariteit voor nodig. Solidariteit in eigen land, maar ook solidariteit met de arbeiders aan de andere kant van de Unie.

Onze grootvaders en grootmoeders, overgrootvaders en overgrootmoeders streden een eeuw geleden zonder  vakbonden tegen de banken en de werkgevers en ze hebben gewonnen.

Ze streden zonder gsm, zonder internet, en ze hebben gewonnen.

Onze grootvaders en grootmoeders, overgrootvaders en overgrootmoeders waren mensen met karakter,  met een gevoel van solidariteit die streden tegen het onrecht in de maatschappij, tegen de oneerlijke verdeling. Zij streden omdat er iets te winnen viel, veel te winnen viel – en ze hebben gewonnen.

Wij hebben anno 2012 niet zo gek veel meer te winnen.

Maar we hebben wel enorm veel te verliezen.

En de banken, de werkgevers, de politiek en de leiders van de vakbonden doen momenteel hun uiterste best om ervoor te zorgen dat we dat inderdaad straks allemaal kwijtraken.

Kijk maar naar Griekenland.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.