4/10 – Politieke controle

 POLITIEKE CONTROLE

politieke partijenVersterking van de Elite controle van de politieke systemen over de hele wereld is de filosofie van verdeel en heers’. Dit manifesteert zich in vele opzichten op verschillende schalen, bijvoorbeeld de koude oorlog tussen het Oost-communisme en Westerse kapitalisme; beheerde conflicten in het olie rijke Midden-Oosten (geholpen door de oprichting van Israël na de eerste Wereldoorlog); de illusie van keuze in schijnbare democratieën. Om dit te bereiken, financieren dezelfde organisaties het hele spectrum aan politieke partijen, waarbij de ”verliezers” worden afgeschilderd als zijnde de oppositie.

Oorlogen worden gebruikt om politieke systemen abrupt te veranderen, ze worden zelden voor de simplistische ‘goed versus kwaad’ redenen gevoerd zoals publiekelijk verklaard word. In plaats daarvan zijn ze bewust ontworpen ter bevordering van de nieuwe wereldorde. Immers, zoals besloten door de Carnegie Endowment for International Peace (een van de belastingvrije stichtingen opgericht door de families Carnegie, Rockefeller en Ford) zijn oorlogen de meest effectieve manier om het leven van een heel volk te veranderen. Ook verdienen ze enorme hoeveelheden geld door de bedrijven van de bewapening en de banken die geld aan de oorlogvoerende regeringen lenen.

Deze controle vindt al eeuwen lang plaats door de Knight Tempeliers die koningen’ kon maken, door de manoeuvres die bepaalde vorstenhuizen aan de macht brachten in heel Europa in de 15e-17e eeuw, de Franse revolutie, de Amerikaanse onafhankelijkheid oorlog enz.. In deze eeuw is de manipulatie aantoonbaar, maar omdat het clandestien en ogenschijnlijk tegenstrijdige is, is de situatie zeer complex. Een korte blik op de gebeurtenissen vanaf de eerste Wereldoorlog blijkt echter de ware motivatie achter de grote evenementen en de organisaties/mensen die er achter zitten.

Achter de eerste Wereldoorlog/Russische revolutie

In 1914 werd de Oostenrijkse aartshertog Ferdinand, die bedreigingen met de dood van vrijmetselaars had ontvangen, gedood (bij de tweede poging) door een Servische geheime genootschap. Dit werd gebruikt als een excuus voor Oostenrijk, gesteund door Duitsland, om Servië, gesteund door Rusland en Frankrijk de oorlog te verklaren. Rasputin (de mystieke boer en gebedsgenezer die vanwege zijn schijnbare vermogen om de kroonprins Alexis te genezen van hemofilie en daarmee werkelijke politieke macht in het huis van Nicolas II heeft gekregen ), die effectief  de regering leidde in Rusland, kon de oorlog hebben afgewend maar was tijdelijk verwijderd door een moordaanslag die zich heeft voorgedaan op precies hetzelfde moment als de moord in Servië.

In Duitsland was Bethman-Hollweg kanselier, een neef van de Rothschilds en zijn persoonlijke bankier was Max Warburg. Het Duitse nieuwsagentschap, Wolff, was eigendom van de Rothschilds die ook een controlerend belang had in Havas en Reuters, de Franse en Britse nieuwsagentschappen. Groot-Brittannië ging meedoen aan de oorlog tegen Duitsland en Amerika deed dat eveneens in 1917, zoals altijd gepland was; de ogenschijnlijke reden was de ondergang van de (bewapende) Lusitania (die willens en wetens zeilde in Duitse gepatrouilleerd wateren) was slechts een publiciteitsstunt om ‘verontwaardiging’ van het Amerikaanse volk op te roepen om hen de indruk te geven dat zij de oorlog door keuze had gesloten. De Carnegie Endowment for International Peace, die, ondanks haar naam, Amerika in de oorlog had gemanipuleerd telegrafeerde bijgevolg de Amerikaanse President Woodrow Wilson met de vraag ‘of hij toe wil zien dat de oorlog niet te snel eindigt’.

Om Rusland te verwijderen uit de oorlog, ondersteund Duitsland openlijk de Russische revolutie door Bolsjewistische propaganda te financiering en de bescherming van Lenins passage door Duitsland. Dit was echter ook gecoördineerd door de Rockefellers en  Rothschild familie (via Kuhn, Loeb en Co) die Trotski en de antibolsjewistische reactie in Amerika financierde. Trotski was zelf waarschijnlijk een Duitser die de VS verliet in 1917 op een paspoort gearrangeerd door President Wilson. De laatste details werden georganiseerd in een 24 man sterke Rode Kruis missie aan Rusland in 1917 een ‘medische’ missie waarvan slechts zeven personen werkelijk arts waren de anderen 17 waren toonaangevende financiers waaronder William Boyce Thompson, hoofd van de Federal Reserve Bank van New York. Met de Bolsjewieken succesvol geïnstalleerd, media oppositie in Groot-Brittannië en Amerika werd onderdrukt en agenten geïnstalleerd voor controle van diplomatieke en inlichtingen rapporten.

Na de oorlog werden de onderhandelingen over het Verdrag gehouden in Versailles, voorgezeten door Baron Edmund de Rothschild. De Engelse Lloyd George werd begeleid door Alfred Milner en de VSdelegatie bestond uit Woodrow Wilson, kolonel House, Max en Paul Warburg, de Dulles broeders en Thomas Lamont van JP Morgan. Het Verdrag van Versailles diende drie hoofddoelstellingen:

  • het oprichten van de Volkenbond (voorloper van de VN) met hoofdzetel in Geneve gebouwd met Rockefeller geld, was de eerste poging om een wereldregering te vormen opgesteld door kolonel House, 
  • het bevestigde de staat Israël om instabiliteit in het Midden-Oosten te creëren;
  • en de financiële situatie zo gemaakt dat die onvermijdelijk zou leiden tot een tweede oorlog via welke de New World Order zijn standpunt kan consolideren. Dit werd bereikt door het opzetten van Duitse herstelbetalingen op een niveau die de nieuwe Duitse Republiek verlamde en door alle economieën terug te laten keren naar een gouden standaard die alle Europese landen zou treffen die al ernstige schulden hadden bij de Amerikaanse banken, met name aan J.P. Morgan.

De Tweede Wereldoorlog

Door de jaren 1920 en ’30, hebben leningen van Wall Street de Duitse herbewapening en de opkomst van Hitler gefinancierd. Een Duits bedrijf dat aanzienlijk geprofiteerd heeft van deze leningen was I.G. Farben die in 1939 de grootste chemische fabrikant in de wereld was geworden, en maakte Duitsland zelfvoorzienend in rubber, benzine, olie en explosieven. (Dit bedrijf gebruikt de gedetineerden van Auschwitz als slavenarbeid in hun massale chemische fabriek tijdens de oorlog en naar schatting hebben ten minste 25.000 gevangenen zich dood gewerkt; anderen werden gedood in hun drug testende programma. In de processen van Neurenberg na de oorlog werden twaalf van I.G. Farben/Duitslands topfunctionarissen tot kleine gevangenisstraffen veroordeeld voor slavernij en mishandeling, terwijl vele anderen werden vrijgesproken. Geen van de Amerikanen die ook bij de leiding zaten, net als de veroordeelde, zijn nooit vervolgd als oorlogsmisdadiger).

Op het hoofd kantoor van I.G. Farben had Max Warburg de leiding en op het hoofdkantoor van Amerikaanse I.G. Farben waren het Amerikaanse en Duitse bankiers, vrienden van Roosevelt en leden van nazi-intelligentie. Rockefeller’s Standard Oil heeft I.G. Farben bijgestaan in het onderzoek voor het maken van olie uit steenkool (die Duitsland in overvloed had). I.G. Farben was Hitlers grote geldschieter samen met Amerikaans geld via de Duitse dochterondernemingen van General Electric Company  (GEC), International Telephone en Telegraph (ITT) en Ford.

Na de leningen te hebben geleverd om Duitsland te herbewapenen, werd terugbetaling geëist in contanten waardoor de Duitse economie zou verpletteren, en er voor zorgen dat Hitler de macht, met steun van de bevolking voor zijn economische oplossing, kon overnemen. In hetzelfde jaar 1933 nam Franklin Roosevelt the American Presidency in een opmerkelijk soortgelijke situatie, het aanbieden van een ‘New Deal’ type oplossing, in de nasleep van de ernstige economische depressie. Zowel Hitler als Roosevelt werden geadviseerd door personen die verbinding hebben met de Amerikaans-Duitse kartels en de Bank voor Internationale Settlements  (BIS bank).

Ondertussen had Groot-Brittannië een beleid aangenomen om Duitsland te kalmeren. Dit werd gestimuleerd door PM Neville Chamberlain zoals geadviseerd door ronde tafel leden zoals Lord Halifax, Lord Lothian, Leopold Amery en de Astors (die eigenaar was van The Times). Om zelfvoorzienend te worden in een lange oorlog, had HitlerDuitsland de middelen nodig van Tsjecho-Slowakije, de Britse regering bleef de verzoening bevordering van Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije totdat ze werden ingenomen in 1939. De Bank of England heeft vervolgens afstand gedaan van de 6 miljoen pond Tsjechische goud die lag opgeslagen in Londen en overgedragen aan de nazi’s.

De toenmalige vredestichters (Milner, Lothian, Astor en Amery) hebben Chamberlain ingeschakeld en op de daaruit voortvloeiende Golf van Pro-oorlog advies werd  Churchill aan de macht bracht. Er is bewijs om te suggereren dat voordat Churchill premier werd gecodeerde berichten uitgewisseld werden tussen hem en Roosevelt die bevestigen dat de oorlog een met voorbedachten rade set-up was. Op haar aantreden gaf Churchill onmiddellijk opdracht aan Victor Rothschild om “Wetgeving 18b” in te voeren;om iedereen op te sluiten, zonder enige vorm van proces, die zich verzetten tegen de oorlog.”

Nobles of Mystic ShrineDus, de protagonisten waren op hun plaats Roosevelt, ook wel bekend als de Ridder van Pythias, een 33e graad mason en lid van de oude Arabische orde van edelen van de Mystic Shrine; Churchill, een vrijmetselaar die verschillende ontmoetingen had met de esoterische goeroe Aleister Crowley; en Hitler die met Himmler, Goering en Hess, waren doordrenkt in de esoterische tradities van groepen zoals de Thule Society, de Vril Society  en de Edelweiss Society, die allemaal antisemitisme en een meester ras predikte. Occulte symboliek en rituelen doordrongen nazi-Duitsland, tot de swastika de Neurenberg rally’s en de organisatie van de SS.

De Tweede Wereldoorlog was een veldslag naar het speel plan vastgesteld door de Elite. Ondanks Roosevelt’s toezeggingen van het tegendeel, was Amerikaanse toetreding  tot de oorlog een uitgemaakte zaak en was ontworpen door de Council on Foreign Relations, die adviseerde dat de VS een anti-Japanse houding in de Chinees – Japanse oorlog zou innemen, met inbegrip van een handelsembargo en weigering tot toelating op het Pearl harborPanamakanaal. Roosevelt wist dat Pearl Harbour zou worden gebombardeerd uit acht onafhankelijke inlichtingenbronnen en ‘gelukkig’ was de crème van de US navy niet in de haven op de dag van de bombardementen. De invasie van Groot-Brittannië door Duitsland was geen onderdeel van het plan dus, ondanks het feit dat het de ideale gelegenheid had na Duinkerke, stak Hitler het kanaal niet over. Echter, het Elite script vereist de oprichting van een schijnbare Oost/westkloof, dus als de Bondgenoten als overwinnaars Duitsland, introkken mocht de Sovjet-Unie uit breiden en Berlijn verdelen.

Tijdens de oorlog maakte de Amerikaans-Duitse kartels fantastische hoeveelheid geld. Hun Duitse fabrieken bleven verbazingwekkend ongedeerd temidden van de verwoestende bombardementen, en na de oorlog werden dezelfde mensen aangesteld door Roosevelt om het lot van de Duitse industrie te bepalen. Deze besloten dat de Duitse industrie alleen kon blijven als het Duitse volk volledige verantwoordelijkheid voor nazisme accepteerden, dus het uitschakelen van het openbaar nauwkeurig onderzoeken van de waarheid.

Op de farce van Neurenberg tribunaal werden slechts onbeduidend Duitse bestuurders van de kartels berecht en weinig schuldig bevonden. Elders op het tribunaal werden verdachten barbaars gemarteld, en als gevolg van een verandering gemaakt door een professor aan de Carnegie Endowment voor internationale vrede in April 1944, dat de ‘bevelen uitvoeren niet als excuus kon worden aangevoerd.

bigbrother79_01De belangrijkste nazi-kopstukken werden uit Duitsland gesmokkeld en naar Zuid-Amerika gebracht, net als Hitler die naar Argentinië is gebracht, en de wetenschappers die verantwoordelijk zijn voor hun geavanceerde raketten en Mind controle technologie werden opnieuw geplaatst op prestigieuze posten in belangrijke hogescholen, universiteiten en bij de NASA in de VS. Deze bedrijfs-verplaatsingen en infiltratie duurde ruim veertig jaar en stond bekend als Operatie Paperclip.

Deze wetenschappers zijn nog steeds in posities van invloed en zijn betrokken bij geheime hightech mind control experimenten voor de Central Intelligence Agency (CIA) en Defence Intelligence Agency (DIA) die onder National Security Agency (NSA) bekend als operatie MK-Ultra (Zie; wie We zijn geest manipulatie).

Het resultaat hiervan was net zoals gepland door de Elite, de mensheid schreeuwt om alle middelen te gebruiken om toekomstige oorlogen te voorkomen. Veel van de oplossingen aangeboden door politici zijn stappen in de richting van een wereldwijd bestuur en het centraliseren van de macht.

De Verenigde Naties

vnDie was gemaakt om toekomstige geschillen op te lossen door woorden, niet door oorlog, maar was in feite één van de belangrijkste redenen dat de Tweede Wereldoorlog werd gevormd. De VN was al in 1941 opgericht door de Council on Foreign Relations, vier jaar vóór de officiële grondlegging door vertegenwoordigers van meer dan 50 landen. De VSdelegatie bij de oprichting bijeenkomst in San Francisco, juni 1945, bestond uit 74 leden van het Council of Foreign Relations (CFR).

De meerderheid van de mensen die werkzaam zijn voor de VN willen echt vrede op de wereld. Echter, het is een van de belangrijkste voertuigen voor de één wereldregering en één wereld leger en alle zes VN-secretarisgeneraal hebben New World Order bevorderd.

Meer en meer gebieden van ons leven worden geglobaliseerd door VN-organisaties onder verschillende excuses voor internationale bevoegdheid – de Wereldgezondheid-organisatie, VN-Bevolkingsfonds, VN-milieuprogramma, UNESCO (voor onderwijs, wetenschap en cultuur).

Europese Unie

download (1)De drie handelsblokken van Europa, Amerika en Asia-Australazië zijn de stapstenen via welke de nationale regeringen worden gecentraliseerd voor de globale controle.

NAFTA (North Atlantic Free Trade Agreement), die is onlangs uitgebreid, en het uiterlijk van de APEC (Asia-Pacific economische samenwerking en ontwikkeling) dient het voorbeeld van Europa te volgen die zich ontwikkelt van een coöperatieve handel natie tot een Verenigde Staten van Europa.

De Europese Economische Gemeenschap (EEG) was grotendeels het hersenen-kind van Jean Monnet en Joseph Retinger (een oprichter van de Bilderberggroep). Het werd gefinancierd door leningen bedacht door Monnet en het CFR en werd formeel opgericht in 1957 door het Verdrag van Rome, opgesteld door de Monnet en het CFR. Als een land een zekere terughoudendheid om toe te treden toonde, werd het Amerikaanse pro-Europa standpunt zeer duidelijk gemaakt naar het ‘gewraakte’ land.

De EEG heeft sindsdien de Europese Gemeenschap, en nu de Europese Unie. Monetaire Unie is bevestigd door het Verdrag van Maastricht en de situatie beweegt ooit dichter bij een federaal Europa. In 1980, heeft de EG een kaart van regio’s binnen een voorgestelde federaal Europa opgesteld. Engeland komt niet voor als een administratieve eenheid en de regio’s als omschreven in het voormalige Joegoslavië zijn degenen die sindsdien zijn gemaakt door de recente oorlog. Het publiek is altijd in het ongewisse gehouden over de omvang van de Unie, met premiers Heath, Wilson en Callaghan alle accepteren het afzien van soevereiniteit en opneming in een federaal dictatoriaal Europa. Margaret Thatcher had haar economische doel afgestemd met Ronald Reagan in de jaren tachtig maar haar weerstand tegen de Europese Unie werd haar ondergang in 1990. Haar ondergang was besloten door de vergadering van 1989 van de Bilderberggroep.

In juni 1995, werd de Bilderberg bijeenkomst bijgewoond door Norman Lamont en William Waldegrave, John Major werd bedreigd met een soortgelijk lot als Thatcher als hij geen steun gaf aan een federaal Europa. De uitdaging van leiderschap door John Redwood, ondersteund door Lamont, was gebaseerd op hun vermeende verzet tegen de federalisering. Major heeft gewonnen en zijn kabinet gezuiverd van anti federalisten.

De illusie van democratie

Concentratie van de macht zou niet worden aanvaard door het publiek als het direct werd opgelegd; maar door het aanbieden van een duidelijke keuze in dedemocratische” verkiezingen van Groot-Brittannië en de VS, werd de mensen de illusie verkocht dat acties van politici verantwoording schuldig zijn aan de meerderheid.

In Amerika, zijn – worden presidentschappen gewonnen door geld, zodat degenen die de financiële middelen controleren dicteren wie de president wordt en de president is dan verplicht aan degenen die hem gefinancierd. De schijnbare verschillen tussen Republikeinen en democraten zijn een façade, een voorbeeld; George Bush, de Republikeinse president van 1989-1993, en Bill Clinton, de democratische President van 1993-2001. Beide zijn leden van de Raad over buitenlandse betrekkingen en de Trilaterale Commissie; beide zijn 33e graad vrijmetselaars; beide steunen GATT, NAFTA, centralisatie en economische groei ten koste van de mensheid en het milieu; en beide zijn sterk betrokken bij illegale drugshandel, kindermisbruik, moord en de Iran-Contraaffaire.

In de Britse ‘democratie’ is iemands trouw aan een politieke partij grotendeels ingegeven door inkomen en voorkomen. De meerderheid van de kiesdistricten zijn ‘veilige plaatsen’ omdat als gevolg van de rijkdom, of anderszins, in een bepaald gebied de mensen automatisch respectievelijk op een conservatieve of arbeiderspartij stemmen. Iedere kandidaat die de lijn van de Elite volgt kan eenvoudig worden geïnstalleerd in het Parlement door middel van de beschikbare zitplaatsen en vervolgens worden deze ”volksvertegenwoordigers” door hun partij geïnstrueerd hoe te stemmen.

Partij politiek is dictatuur !!!

Degenen die individueel voor hun standpunt staan en geen steun geven aan hun partij op bepaalde kwesties worden geconfronteerd met sancties, overwegende dat degenen die bereid zijn te doen wat verteld word snel progressie maken. Voorbeeld; twee leden van de PvdA zijn uit de partij gezet nadat zij openlijk kritiek hadden geuit op het integratie beleid. Als gekozen ”volksvertegenwoordigers” hebben zij zich te schikken naar het dictatoriale bewind van de partij.!! Binnenkort volgt een speciale serie over de dictatoriaal partijpolitiek.

Parlementsleden zijn vaak (omgekocht) beïnvloed namens bepaalde bedrijven, ze hebben vaak externe bestuursfuncties en adviesbureaus en bij het verlaten van regering verhuizen ze vaak naar topfuncties in banken of commerciële bedrijven. Bijvoorbeeld, de heer Wakeham, die een belangrijke rol in de privatisering van de elektrische industrie speelde, werd directeur van NM Rothschild die een fortuin verdiende aan de privatisering. Andere regisseurs van NM Rothschild zijn Norman Lamont (voormalig kanselier), Lord Armstrong (een secretaris in Thatchers kabinet tijdens de privatisering), Clive Whitmore (permanent secretaris thuiskantoor) en Frank Cooper (permanent secretaris Ministerie van defensie).

Dichter bij huis: In 1996 toen Frits Bolkestein leider was van de regerende VVD in Nederland, trachtte hij de toenmalige minister van gezondheid, Els Borst, te overtuigen om een cholesterol verlagend medicijn in het vergoedingssysteem van het Nederlandse ziekenfonds op te nemen. Het medicijn Cozaar, werd op de markt gebracht door Merck, Sharp & Dohme bv, waarvan toen een directeur was. Volgens het nieuwsorgaan netwerk werd van Bolkestein ook gezegd, dat hij bij Borst aandrong om ook het vergoedingslimiet van Socor, ook een Merck, Sharp & Dohme bv product te verlagen.

Zo vroeg als 1940 preekte Harold Wilson al over een gecentraliseerde federaal Europa en schetste een infiltratie plan om van de arbeiderspartijen en de conservatieve partijen een Centrumpartij van conservatieven te maken die elke echte oppositie partij als extremisten kan brandmerken. Het plan omvatte ook de vernietiging van de Britse maak industrie. Tussen 1964 en 1975 was Wilson (PvdA) Ministerpresident, behalve wanneer hij in 1970-74 door zijn Bilderberg collega Edward Heath (conservatieve vervangen werd). Deze twee hielpen de Britse industrie af te breken, beperkte MI5 onderzoek bevoegdheden en schoven op in de richting van de Europese Unie. Wilson werd bijgestaan door de heer Victor Rothschild als het hoofd van zijn centrale beleid Review staf, en zijn kanselier Denis Healey (Bilderberger, TC, RIIA).

Cover de geschiedenis herhaaltDichter bij huis, zijn onze politici voor 100% betrouwbaar? Sinds 2001 groeit de bezoekersaantallen van Nederlandse ”volksvertegenwoordigers” aan de Bilderberg bijeenkomsten gestaag. Beatrix en Willem Alexander zijn vaste bezoekers, zij hebben dan ook een groot deel van het familie fortuin verdiend in de tweede wereldoorlog  met Shell. Als dank schenkt Nederland op 5 mei enkele kransen. Zie hier een compleet overzicht van onze ”prominenten” trekpoppen van de Bilderberg groep.

Vandaag, alle politieke partijen het eens over de grote vraagstukken – Rutte, Samson, Buma, Pechtold, en alle andere trekpoppen van Bilderberg zijn allemaal voorstander van de Europese Unie, een enkele munt, een bank, een leger, Maastricht, GATT, TTIP en westerse dictatoriaal consumentisme.

Lees het boek ”de geschiedenis herhaalt, Nederland bezet sinds 2009” 

Binnenkort deel HET WERELD LEGER 

 
Dit bericht is geplaatst in Bilderberggroep, EU, NWO met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.