3/10 – Economische controle

 ECONOMISCHE CONTROLE

De weg naar de nieuwe wereld orde word geholpen door de ontwikkeling van het huidige banken economische systeem. Zoals ik heb gezegd, je hoeft weinig verbeelding te hebben  om te beseffen dat degenen die het geld in de wereld bezitten, de wereld controlerenEn dit is precies hoe de broederschap zijn uitgebreide invloed heeft bereikt.

Kluis-goudTijdens de Middeleeuwen, toen rijkdom werd gemeten in, eigendom en juwelen  met name in goud is de broederschap, voornamelijk in de gedaante van de Tempeliers, erin geslaagd zichzelf te promoten als hoog niveau geld verstrekkers met een veilige kluis als bewaarplaats voor het goud van de rijken. Na verloop van tijd werd een systeem ontwikkeld waarbij IOU penningen die het goud in de kluis vertegenwoordigd, in plaats van het verplaatsen van het fysieke goud zelf.

Het werd gerealiseerd dat enorme bedragen konden worden verdiend door de broederschap door leningen in de vorm van papier als representatie van rijkdom meer dan ze daadwerkelijk hadden in de kluis plus rente op deze rijkdom die niet bestond. De opbrengsten waren echte rijkdom en goud als rente op waardeloos papier. Uiteindelijk, ‘s werelds goudreserves viel in handen van de broederschap die geïnitieerd nu een wereldwijd erkend systeem van papieren ruilhandel heeft die alleen maar representatief is voor de rijkdom die ligt in de gewelven van deze enkele mega-rijke. Dus zo is het systeem gecreëerd die de wereld van vandaag regeert – en staat nu bekent als een respectabel bedrijf genaamd …. banken.

Sinds de Babylonische tijd is woeker het uitlenen van rijkdom tegen rente  een van de belangrijkste oorzaken van oorlog en empire building geweest. Naties zoals Perzië en Rome werden groot als gevolg van hun enorme schulden aangegaan door het lenen van geld van rijke landen. Later, niet in staat om de schulden terug te betalen, maar rijk en met grote legers gefinancierd door deze geleende rijkdom, realiseerden zij spoedig de noodzaak om deze schuldeisende naties  te veroveren om hun schulden te neutraliseren. Dit was ook de reden voor de invoering van belastingen, een wereldwijd systeem dat tot op heden word gebruik.

Het in rekening brengen van rente drijft de prijzen van goederen op, zoals een groot percentage van de kosten van een item wordt besteed in de schulden van de leveranciers / producenten/distributeurs enz. Hoe groter de schuld, hoe hoger de prijs. Banken gebruiken dit hoge percentage van inflatie om de rentevoeten te verhogen te rechtvaardigen en om lenen te ontmoedigen. Dit dient om meer schulden te maken op de bestaande leningen en verder de hoeveelheid geld in omloop te verminderen. Economische depressies en pieken zijn gewoon gemaakt door de bankinstellingen, door het beheersen van het bedrag van de geldhoeveelheid en de kredietverlening in omloop.

Banken breiden hun invloed op elk aspect van het leven uit door het manipuleren van de aandelenmarkten om zo controlerende belangen in multinationale ondernemingen te verkrijgen. Bijvoorbeeld: er wordt een bedrijf, op zoek naar uitbreiding, een lening door een bank geweigerd. De waarde van de aandelen van het bedrijf dalen, de bank koopt ze goedkoop op vóór dat ze van  gedachten veranderen en de lening alsnog toekenning.

staatsschuld nlOm een natie te laten gedijen op een globale economische basis moet het geld lenen van privé geld verstrekkers, geld van andere mensen en geld dat niet in reële termen bestaat, om de uitvoering van haar beleid te betalen om vervolgens de echte rijkdom terug uit handen van de natie te nemen, vermeerderd met rente, om de schuld terug te betalen. Op hetzelfde moment lenen mensen geld van die zelfde banken om hun belastingen, hun hypotheken (en ander geld geleend tegen rente!)  te betalen, en om de levensstijl (dat ze verdienen) te handhaven. Dit betekent dat de banken nooit kunnen verliezen. Alle rijkdom in omloop over de hele wereld, behoort in feite aan hen, is aan hen verschuldigd of zal uiteindelijk worden meegesleurd in hun kluizen via het bancaire systeem. Voorbeeld: Nederland betaald meer dan 10 miljard Euro per jaar aan rente.!

En toch, er is niets dat een regeringen kan stoppen om hun eigen geld te drukken en rente vrije leningen te verstrekken. Abraham Lincoln deed het net voordat hij werd vermoord door John Wilkes Booth (naar verluidt een Rothschild agent) en J.F. Kennedy had voorgesteld om door de overheid gedrukte geld te doen herleven  voordat hij ook op dezelfde manier werdverwijderd”.

Het door Elite-gecontroleerde bancaire systeem word deels gecoördineerd via de Bank voor internationale betalingen in Zwitserland (BIS bank) en in de afzonderlijke landen gecontroleerd door de nationale centrale banken: dit zijn of particuliere banken (bijvoorbeeld US Federal Reserve) of particulier beheerde banken uit hoofde van een nationalisatie. De Nederlandse bank word geleid door Klaas Knot die net als zijn voorganger Nout Wellink trekpoppen van de Bilderberggroep zijn. 

In Engeland, werd de nationale bank opgericht in 1694 door de nieuwe koning Willem van Oranje, op zijn plaats gemanoeuvreerd door de orangisten die rechtstreeks door de Zwarte adel wordt gecontroleerd. Het was een particuliere onderneming onder het huis van Rothschild, die haar invloed sinds de nationalisatie heeft gehandhaafd.

De Amerikaanse Federal Reserve System werd op zijn plaats gemanipuleerd door de bankiers van de Elite in 1910 door de inspanningen van Paul en Felix Warburg en kolonel Edward House. Het opleggen van een federale inkomstenbelasting vereist een amendement op de 16e grondwet en daarom was een overeenkomst van 36 staten nodig. Het is nooit echt geratificeerd omdat slechts twee staten de overeenkomst hebben getekend maar het Congres was voorgelogen en het wetsvoorstel werd aangenomen als ‘wet’.

In 1985 werd door een rechtbank een totale restitutie verleend aan een zakenman op basis van het bovenstaande feit dat de rechtbank alle US Federal Taks collectie heeft erkend als illegaal. Zoals een brief van de commissaris van de Internal Revenue Service aan zijn regionale directeuren zegt:

‘… elke belasting cent in de Schatkist gestort sinds 1913, is verschuldigd en moet worden gerestitueerd aan elke burger en het bedrijfsleven. Echter, hij adviseerde dat ‘we zullen deze bevinding’ niet publiceren of adverteren en ‘je moet na het lezen  dit memorandum vernietigen ‘.

Vandaag zien we de Nederlandse corrupte regering actief activa strippen op vrijwel elk gebied van onze maatschappij en beloven grote verbeteringen in levensstandaard en gezondheidszorg terwijl normen blijven dalen en wij ons afvragen waar al het geld heen gaat. Het antwoord is simpel, ze besparen niet voor een uiteindelijke verbetering van de levensstandaard van de inwoners, zij doen het omgekeerde en streven naar een verarming van hun bevolking.

En waarom, in een wereld die zo rijk is aan hulpbronnen, sterven er miljoenen mensen in tweede en derde wereldlanden door middel van oorlog en honger? Nogmaals, het is omdat deze particuliere ondernemingen, de banken, liever deze naties in de schulden houden om  miljarden Dollars te verdienen dan hen in staat te stellen de kans op het ontwikkelen van hun eigen samenlevingen tot een gezond niveau. Op dit moment moeten deze Naties geld  lenen om goederen te produceren om te verkopen aan andere landen om het geleende geld plus rente terug te betalen aan de banken terwijl hun mensen verhongeren en sterven.

Veel onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen, en ik ben het daarmee eens, dat dit een weloverwogen beleid van de Illuminatie is; door de armere  landen te vernietigen door hongersnood, ziekten, (Aids en Ebola) gemanipuleerde oorlog om van de totale controle van hun landerijen die vaak rijk aan minerale rijkdom zijn te behouden. De straf voor het niet in staat zijn om schulden te betalen is het verlies van onroerend goed en land, hetzij door middel van een onvermogen om de hypotheek  te betalen of een onvermogen om de nationale schuld te betalen.

illuminati-dollarIn werkelijkheid zijn zeer weinig mensen bijna volledig verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van negativiteit en het lijden in de wereld. Het is een ingenieus systeem die ons allen in zijn greep heeft.

De grote god ‘Banken’, samen met zijn discipelen  ‘Economische groei’ en “Bruto binnenlands Product”, heeft laten zien dat de meerderheid van ‘s werelds Naties verdrinken in een zee van schuld terwijl de kleine groep elite drijven op de duizelingwekkende bedragen van rijkdom. Het maakt weinig geheim van zijn oorsprong ofwel: het symbool van de Illuminatie voor de broederschap, het ‘al wakend oog , die in een driehoek/piramide zit, is het symbool die de Amerikaanse dollar biljet siert.

Terwijl de wereld wordt bestuurd door de economie van banken, terwijl overleven afhankelijk is van geld lenen tegen rente, zullen er altijd heersers en de regeerde zijn en een behoefte aan oorlog. Dit is omdat er altijd enorm meer geld in omloop zijn zal dan er werkelijke rijkdom is aan backup; Wanneer het geld van de kredietnemers opraakt om hun kredietverstrekkers te betalen hebben ze slechts twee keuzes: te word geknecht door hun debiteuren of hen te veroveren. Het is om deze reden dat de bankiers hun positie van eigendom over het leger, recht, olie, farmacie, media en onderwijs enz moeten behouden….

Teneinde dit standpunt van absolute macht te behouden moeten ‘s werelds leners in onwetendheid blijven over de waarheid van de situatie; die betekend dat ze weinig meer zijn dan slaven van hun geldschieters. De ware geschiedenis, die het verhaal van miljarden  individuen is, met inbegrip van hun manipulatie, moet niet worden onderwezen. Inderdaad, het meest zeker niet. De geschiedenisboeken zijn vol van koningen en koninginnen, ‘goodies’ en ‘badies’, oorlogen en veroverde Naties, wanneer zij nauwkeuriger worden omschreven als de kronieken van hebzucht en rijkdom. Voor het systeem om te overleven moet het ook de ware wetenschap, ware geschiedenis en de volledige verkenning van spiritualiteit onderdrukken.

Stappen op weg naar een wereldwijde Bank

De Wereldbank

Die leent geld om projecten te financieren in de derde wereld aan de behoeften van de multinationals. Door het financieren van projecten die volstrekt irrelevant zijn aan de behoeften van de lokale bevolking; de lokale economie is vernietigd en regenwouden zijn gedecimeerd. Dit is gunstig voor het milieu ‘probleem’ (zie verderop).

Bill Clinton stelde de huidige president van de Wereldbank James Wolfensohn van de Schroder Bank aan, lid van de bevolking Raad, Bilderberg Steering Committee, CFR en business partner van de Rothschilds.

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Als arme landen door de Elite-gecreëerde financiële problemen krijgt, grijpt het IMF in om meer leningen aan te bieden (waardoor de schuld stijgt), op voorwaarde dat het Elite beleid word gevolgd bijvoorbeeld opgeven van land, dat moet worden gebruikt om gewassen te laten groeien om de bevolking te voeden, in plaats daarvan te gebruiken voor de productie van luxe marktgewassen die worden geëxporteerd tegen gereduceerde prijzen aan de multinationals.

Vrije handelsovereenkomsten zoals GATT, NAFTA en APEC worden gepromoot als ‘goede’ dingen, die de nauwe samenwerking tussen de volkeren van de wereld tonen. In feite, maakt deze ‘vrije’ handel alle landen afhankelijk van globale consumentisme gedomineerd door de multinationals.
Zonder tarief op ingevoerde goederen is er geen financiële bescherming voor de binnenlandse productie, zodat derdewereldlanden afhankelijk van ingevoerde goederen worden. Land en mensen in de ontwikkelingslanden staan daarom open voor uitbuiting door internationale bedrijven, en industrieën in de ontwikkelde landen kunnen worden ondermijnd op wil.

Europese Monetaire Unie

Het meest voor de hand liggende opstapje naar een wereldwijde bank en een munt is de beweging door de Europese Unie naar een centrale bank en de eenheidsmunt. Ondanks de schijnbare debat, is dit al besloten met de Engelse verondersteld opt-outclausule in het Verdrag van Maastricht die wordt overruled door een ander.
Ook zijn in het Verdrag van Maastricht de details van de controle op de Europese munt en de reserves van elke lidstaat door zes leden van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank die, door hun acht jaar van de gegarandeerde veiligheid van vervolging, ‘niet kunnen zoeken naar of instructies aannemen van communautaire instellingen en organen… of enig ander lichaam’.

Controle van levensmiddelen (genocide door voeding)

Een van de meer ongelooflijke voorbeelden van corporate uitbuiting van met name de derde wereld is de systematische vernietiging van natuurlijke landbouw zaden, door deze te vervangen door gepatenteerde genetisch gemanipuleerde zaden. Volgens schattingen van de UN, is 75% van de genetische diversiteit in landbouwgewassen deze eeuw verloren gegaan en in England zijn 1500 ‘niet-goedgekeurd’ zaad van diverse rassen  ingetrokken.

De situatie nu is dat, in plaats van het gebruik van inheemse zaad variaties, Derde Wereldlanden royalty’s moeten betalen aan de multinationale ondernemingen voor genetisch gemanipuleerde zaden, die zijn geleverd en chemisch geproduceerd door diezelfde bedrijven, en die nutteloos zijn in een derde wereldomgeving. Als gevolg daarvan controleren dezelfde mensen het werkelijke voedsel dat wij kunnen eten 90% van alle handel in levensmiddelen is in de handen van vijf multinationals: 50% word gecontroleerd door Unilever (die heeft als Voorzitter, Paul Rykens die de kern van de vorming van de Bilderberggroep was) en Nestlé alleen.

Binnenkort deel 4   Politieke Controle

Het nieuwe Fascisme = corporatisme.

” Vrijheid kan niet worden behouden zonder een algemene kennis onder het volk ”.  John Adams – tweede president – 1797-1801

ODVN – Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland

Ben Crouwel

E-mail; info@odvn.nl
YouTube kanaal odvn en pensioenactivist
Geplaatst in Bilderberggroep, Economie, Nexid, NWO | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

2/10 – De grote protagonisten

De grote protagonisten

House of Rothschild

Rotscild BrothersHet Rothschild rijk werd opgericht door Mayer Amschel Bauer (geboren 1743 in Frankfurt) met geld van een Duitse prins, William IX, die op zijn beurt het geld van de soldaten, die hij zou leveren aan de Britten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, heeft gestolen.

Nathan, de zoon van Bauer (nu Rothschild), richtte de Londens tak voor de bancaire belangen op, NM Rothschild en zonen, die ook kantoren had in Parijs, Wenen, Berlijn en Napels. De controle werd doorgegeven door Nathans zoon Lionel aan Nathan Mayer Rothschild die gouverneur werd van de Bank of England, en een adellijke titel kreeg in 1885, was een lid van de ronde tafel. Op dat moment (1886-87) was Randolph Churchill (Winstons vader) minister van Financiën, gefinancierd door de Rothschilds en een goede vriend van Nathaniel Rothschild.

Andere bekende familieleden omvatten:

  • Lord Victor Rothschild, de vermeende ‘5e man’ in KGB spionage dienst, die belast was met de uitvoering van ‘Verordening 18b’ vervolgingen onder Winston Churchill, waarbij een persoon kan worden gearresteerd en gevangengezet slechts ‘op verdenking’. Hij was hoofd van Edward Heath’s beleidseenheid (1970-74) en naar verluidt hoofd van een naamloze subversieve organisatie ontworpen om de invoering van een federaal Europa te manipuleren. Hij was ook ooit een gouverneur van de BBC.
  • Baron Edmund de Rothschild was instrumenteel in de ‘schuld voor equity’ regelingen waarbij derde wereldlanden ‘ecologisch gevoelig’ land in leverden als een betaling voor schulden.
  • Evelyn de Rothschild is de huidige voorzitter van NM Rothschild en is een lid van het bestuur van de Daily Telegraph, eigendom van de Hollinger groep.

Geassocieerde bedrijven/gezinnen

Sinds de late jaren 1800, worden de zakelijke belangen in Amerika grotendeels vertegenwoordigd door Kuhn, Loeb en Co de gecontroleerde belangen zijn vaak verborgen door bedrijven met ‘City’ of ‘ First City in hun naam bijvoorbeeld First City Financial Corporation of Vancouver, First City Development Ltd, City Bank ….

Het beleid wordt grotendeels gecoördineerd via Rothschild Inc (New York) en Power Corp., een Canadees bedrijf met sterke banden met de Hollinger groep.

De Rothschilds zijn naar verluidt achter het Morgan imperium dat uit de London gebaseerde George Peabody en Co voortvloeit die J.S. Morgan en Co werd in 1864 na de dood van Peabody (een Rothschild agent). De Controle is doorgegeven aan J.S. Morgan’s zoon, John Pierpont Morgan, en het bedrijf heeft zo zijn huidige naam verworven van JP Morgan. Het Morgan imperium bevat nu General Electric en al haar dochter-ondernemingen, Morgan Guaranty Trust, Nationale Bank van Commerce… enz..

Het huis van Rothschild heeft ook sterke banden met de Warburg bankiersfamilie waarin Paul en Felix, die instrumentaal waren bij het opzetten van de US Federal Reserve System, en hun broer Max die de belangen in Duitsland behartigd.

Het Rockefeller rijk

rockefellerHet Rockefeller rijk is gebaseerd op olie, grotendeels door de Standard Oil company in 1853 opgericht door John D. Rockefeller. (Deel hiervan is nu meer vertrouwd als Exxon en Esso.) De invloed daarvan op de politieke arena is vrij open en duidelijk.

JD Rockefeller III heeft in 1952 de bevolking Raad opgericht die sinds het begin nul procent bevolkingstoename in de VS heeft voorgestaan. In 1972 werd dit sentiment herhaald door Lawrence Rockefeller (CFR, Bilderberg, Trilateral Commision), die werd benoemd door Nixon om een Commissie in groei van de wereldbevolking te leiden.

Toen Ford president werd, als gevolg van Nixons ontslag in de nasleep van het Watergate schandaal, werd Nelson Aldrich Rockefeller vicepresident (1974-77). Als lid van het CFR, was hij voorheen betrokken bij de VSdelegatie bij de oprichting van de Verenigde Naties.

Een belangrijke familielid is David Rockefeller die hoofd is van de Chase Manhattan Bank, was voorzitter van het CFR (1946-53), is een alomtegenwoordige Bilderberger en bedenker van de Trilaterale Commissie.

Percy Rockefeller behoort tot de raad van bestuur van de Morgan Guaranty Trust en een lid van de Skull and Bones Society.

De Rockefellers schonk geld voor de bouw van het Volkenbond hoofdkwartier in Genève en schonk het land in New York waarop het VN-hoofdkwartier is gebouwd.

Geassocieerde bedrijven/gezinnen

De bedrijven waarin de Rockefellers een controlerend belang hebben omvatten Chase Manhattan Bank, Standard Oil (Exxon/Esso), National City Bank, Hannover Nationale Bank, Verenigde Staten Trust Company, Equitable Life and Mutual of New York.

Neven van de Rockefellers zijn de Dulles broers die werden benoemd in het Amerikaanse State Department tijdens Wereldoorlog I, hebben deelgenomen aan de vergaderingen van het Verdrag van Versailles, werden een deel van het netwerk RIIA/CFR en hadden connecties in de gehele VS, en met Engelse en Duitse bankiers. John Foster Dulles, groot voorstander van een ‘super ras’ en een prominente aanhanger van Hitler, minister van buitenlandse zaken op hetzelfde moment dat zijn broer Allen hoofd was van de CIA.

Dr. Henry Kissinger

Een lid van  Council on Foreign Relations, Trilaterale Commissie, toonaangevende Bilderberger en hoofd van Kissinger Associates (met Lord Carrington), Henry Kissinger is ook verbonden met de RIIA, de Chase Manhattan Bank, de Rockefeller Foundation en internationale adviseur aan de Hollinger groep is. Zijn openbare ambten zijn; hoofd van de afdeling van de staat en de National Security Council onder Nixon (1969).

Kissinger was de leidende internationale diplomaat in de gebeurtenissen die het conflict van Vietnam en de Jom Kippoeroorlog tussen Egypte/Syrië en Israël heeft bespoedigd en, als oorlogsmisdadiger nog werd bekroond met de Nobelprijs voor de vrede in 1973. Hij is ook een lid van de Alpine Lodge vrijmetselaars in Zwitserland en was (is?) eventueel een leidende figuur in de nieuwe wereld orde.

Aan me gemeld, Henry Kissinger heeft verklaard en ik citeer de verklaring woord voor woord: “Over 10 jaar, zal er geen Israël meer bestaan.”Ik herhaal: “Over 10 jaar, zal er geen Israël meer bestaan.”

Terwijl de heer Kissinger in feite Joods is, staat hij niet bekend als overdreven vriendelijk voor Israël. De echte Henry Kissinger kwam aan de oppervlakte tijdens de regeer periode  van Nixon wanneer hij de rechten van Russische Joden om naar Israël te emigreren weigerde te steunen. Op 1 maart van 1973, had de Israëlische premier Golda Meïr een ontmoeting met President Nixon en staatssecretaris Kissinger in het witte huis om te pleiten voor hun hulp bij de Sovjets. Na de vergadering vertelde Kissinger Nixon, “de emigratie van Joden uit de Sovjet-Unie is geen doel van de Amerikaans buitenlandse  politiek. En als de  Sovjet-Unie Joden naar de gaskamers brengen, is het geen Amerikaanse bezorgdheid. Misschien een humanitaire bezorgdheid.”

Binnenkort deel 3/10  – ECONOMISCHE CONTROLE

Het nieuwe Fascisme = corporatisme.

” Vrijheid kan niet worden behouden zonder een algemene kennis onder het volk ”.  John Adams – tweede president – 1797-1801

Geplaatst in Nexid, NWO | Een reactie plaatsen

1/10 – De grootste manipulatie groepen

Deel 1

De grootste manipulatie groepen

Freemasonry, Vrijmetselarij

FreemasonrySymbolDe fundamentele aanwerving van leden om verder de Elite plannen uit te voeren is via het geheime genootschap netwerk van de vrijmetselarij die de meest recente incarnatie van de Christelijk/militaire ridderorde de Tempeliers genoemd die onthutsende rijkdom en een schat aan esoterische kennis hebben opgedaan tijdens de kruistochten, waarin de ‘rechtvaardige’ christenen werden uitgezonden naar het Heilige Land met een vrij brief  voor het slachten van de Joden en de moslims in een serie van campagnes tussen de 11e en 13e eeuw.

De overgrote meerderheid van de leden zijn op de eerste drie sporten van de  drieëndertig niveauhiërarchie en hebben geen idee van de verborgen agenda.

StepsOfFreemasonry-ScottishRiteZodra ingewijd in het laagste niveau de eerste van drie van de drieëndertig graden worden geloften genomen om de belofte van trouw aan de genootschap boven alles. Meeste ingewijden zijn bereid om dit te doen door de verleiding van macht, rijkdom en kennis te krijgen moeilijk te weigeren is. Ze laten doorschemeren dat er sancties zijn indien zij hun samenleving  verraden en de geheimen zouden onthullen maar op dit niveau wordt de organisatie door haar leden gezien als weinig meer dan een geheimzinnige sociale club met een moraal gebaseerd op ridderlijkheid. (Klik voor grotere weergave op de afbeelding)

Een aantal van, wat esoterische geheimen lijken te zijn, worden aan hen geopenbaard tijdens de inleiding als een ‘voorproefje’ voor wat er komen gaat zolang de geïnitieerde  trouw blijft aan de orde. Er word dan geld gestort door de geïnitieerde om via een ceremonie tot de tweede graad te worden toegelaten waarbij de openbaring van nog meer  geheime kennis met de belofte dat er meer komt in elk van de volgende trede.

Initiatie naar hogere graden vereist steeds grotere sommen geld en nog steeds blijven de aanwijzingen komen; beloften van prachtige geheimzinnige kennis worden voortdurende geopenbaard maar de werkelijke kennis blijft gecodeerde en dient alleen om de eetlust op te wekken. Niemand heeft ooit het volledige scenario gekregen, alleen stukken van wat lijkt op een foto van de meest ontzagwekkende betekenis. Als meer en meer is geopenbaard en hoe hoger op de ladder de geïnitieerde is toegestaan, des te groter zijn de geboden persoonlijke extraatjes en deuren geopend in termen van carrière en sociale status. Bovendien worden de waarschuwingen tegen overtreding van de regels van de geheime genootschap flagranter en meer sinister bij elke stap.

Het is onmogelijk om een hoog niveaus te bereiken binnen de vrijmetselarij tenzij men geïntroduceerd word door een van die hogere graden. Om dit te doen, moet men voldoen aan hun criteria van rijkdom, status, sociale klasse en karakter type. Tegen de tijd dat de twintigste graad is bereikt is een minimum niveau van beroepsinkomsten verplicht om progressie via het systeem te financieren. Het resultaat van deze financiële afhankelijke progressie is dat de leden op het hoogste niveau van de elite broederschap tot de rijkste en meest invloedrijke mensen in de wereld behoren. Ze zijn ook verantwoordelijk, direct en indirect voor de meeste van op geld/macht gebaseerde misdrijven zoals de illegale drugsindustrie, prostitutie, mensen handel, politieke moorden, satanisme en mind control dat elke dag plaats vind in de wereld.

Slechts een select groepje die eigenlijk de volle agenda van de organisatie weten staan op de top van de piramide van de broederschap. Deze bevoorrechte elite zijn bekend geworden als de ‘Illuminatie’, dat is Latijn voor ‘de verlichte‘. Alle andere leden (bijna vijf miljoen wereldwijd) zijn onwetend van het ware doel van hun individuele organisatie als een dekmantel voor de Illuminatie. Alleen de meest geschikte zijn geselecteerd om te stijgen in de rangen, die erkend worden als rijk, ambitieus en corrupt genoeg om het ultieme doel dat werelddominantie is te bestendigen. Niemand buiten de Illuminatie weet eigenlijk iets van belang en kan daarom het game plan niet verraden. Iedereen ander biedt een front, een rookgordijn van onwetendheid en verkeerde informatie en alles gebeurt in volledige gehoorzaamheid aan de wil van hun organisatie of ze worden verbannen (of erger). Hetzelfde gebeurt ook in onze universiteiten waarbij met name getalenteerde geleerden worden benaderd met prachtige aanbiedingen van rijkdom en status te verkrijgen door onofficiële geheime onderzoeksprogramma’s in onderwerpen als UFO’s, psychische oorlogvoering en geavanceerde energiebronnen te volgen.

Verraad van de broederschap is de ergste misdaad mogelijk in de ogen van haar leden en is uiteindelijk strafbaar door dood. De broederschap is heel machtig: alle leden van het hoogste niveau van de politie en strijdkrachten over de hele wereld worden daar geplaatst door middel van de broederschap, zoals broederschap gereedschap. Rechters en advocaten, media magnaten, zakenlieden en politici worden gerekruteerd, zodat geen enkel lid van de elite broederschap ooit in gevaar kan komen en door het systeem voor misdaad of wanbedrijf verantwoordelijk kan worden gehouden.

charles_lord_vampireDe broederschap kan, en komt letterlijk weg met moord want ook de wet is er onderdeel van. Als een niet-broederschap lid door de mazen van het net glipt en een hoge status bereikt dan  zijn er manieren om ervoor te zorgen dat zulke mensen niet in staat zijn om hun volledige potentieel te bereiken. Bijvoorbeeld, ik betwijfel of Prins Charles ooit zijn recht van koningschap zal vervullen nadat hij publiekelijk heeft geweigerd om zich aan te sluiten bij de vrijmetselaars. Het infiltreert elk gebied van onze samenleving op alle niveaus, maar op de top, in de hoogste sociale en monetaire beugel, prevaleert de broederschap bijna in totaal. Het is het één van de grootste voertuig voor de bestendiging van Lucifers bewustzijn op aarde.

Een van de manieren waarop de getrouwheid van leden wordt gewaarborgd, met name in de hogere niveaus is door de eis dat de ingewijden details over hun intiemste geheimen aan de organisatie geven zodat als een overtreding van de regels zou voordoen dan deze informatie zou worden geopenbaard en gebruikt om het betrokken individu in het openbaar te vernietigen. Een voorbeeld hiervan: een vrijmetselaars tak, de Skull and Bones Society, toegespitst op de universiteiten van Harvard en Yale, die werd opgericht met opium geld, is schaamteloos racistisch, heeft een bijzonder bizar ritueel, een initiatie die in een kist ligt met een lint gebonden rond de genitaliën terwijl hij masturbeert en zijn grootste seksuele fantasieën uitschreeuwt. Enkele personen onder haar leden (die, vergeet niet, volledige trouw zweren aan de geheime samenleving boven alle andere verplichtingen) George Bush, Percy Rockefeller, John Kerry, Winston Lord (één tijd CFR Voorzitter) en negen leden van de Raad van bestuur van de Morgan Guaranty Trust (Zie huis van Rothschild).

Ook in verband gebracht met de vrijmetselarij binnen de Elite eigen hiërarchie zijn andere esoterische samenlevingen zoals de Grand Orient Lodges, de ridders van Malta, de orde der Tempeliers, P2 en de Zwarte adel.

De broederschap is eigenaar van de wet, zij bezitten het leger, zij bezitten de oliemaatschappijen, farmaceutische bedrijven en alles dat als brandstof gebruikt kan worden voor de status quo. Het stelt de normen voor onderwijs, daarin het curriculum, het plant zaden via de media hoe het onderwijsstelsels later zal worden, via inschrijving zorgen ze voor powerhonger, en trainen ze ontevreden, geestelijk onbewuste slaven voor  hun systeem. Als het niet zo sinister was zou het puur perfect zijn in het allesomvattende ontwerp.

Terwijl de eerste drie graad vrijmetselaars en ronde tafel leden geld aan het inzamelen zijn voor liefdadigheid en genieten van relatief onschadelijke sociale evenementen, zijn hun superieuren druk in het ambachtelijke organiseren van oorlogen, drug handel, mensen handel, prostitutie, co-ordineren moorden, controle van de mening via de media, verkrachten en vermoorden van jonge kinderen in Satanisch misbruik en het formuleren van de plannen voor wereldoverheersing.

De Geschiedenis heeft mij ervan overtuigd dat het mogelijk is weg te komen met vrijwel elke misdaad, zolang het maar op grote schaal gebeurd.

De Amerikaanse presidenten, ook drieëndertigste graad vrijmetselaars, worden gefinancierd in die positie niet als leider van mensen, maar als een instrument van de broederschap. Alle trouw is volkomen ondergeschikt aan de banden binnen hun geheime genootschap, op straffe van de dood. Politieke systemen zijn ook een front voor de elite broederschap. Niet als vertegenwoordigers van het volk, door het volk, gekozen voor de mensen, maar als instrumenten van en voor de broederschap. Wetenschap wordt geregeld in het voordeel van de elite, oorlogen zijn gemaakt en gemanipuleerd ten gunste van de elite. Elke keer dat een bom wordt gegooid of een tank wordt gebouwd, uiteindelijk is het de Multi-nationale die winst maakt, met name de olieindustrie en de bankiers van de wereld. Alles is broederschap gecontroleerd. De omvang van de manipulatie in alle gebieden van de status quo is bijna onmeetbaar en om deze reden bijna ongelooflijk voor de meeste gevangenen van het systeem.

The Round Table, De ronde tafel

round_table 30-03-15

De ronde tafel werd in de 1891 opgericht als een vrijmetselaars-achtige geheime genootschap om gebeurtenissen te manipuleren die moeten leiden tot een gecentraliseerde mondiale regering. De leidende lichten waren Cecil Rhodes, wier rijkdom grotendeels verkregen uit de exploitatie van de Zuid-Afrikaanse diamant reserves, en Alfred Milner, een Rothschildagent die het overnam na de dood van Rhodos. Financiële steun kwam ook vanuit de Rockefellers. Over de hele wereld werden groepen opgericht, die achter de schermen werken door middel van een coördinatie van wereld banken druk uitoefenen op regeringen om de New World Order te promoten.

Leden in de eerste helft van de vorige eeuw waren naast Milner, die effectief Lloyd George’s War Cabinet controleerde tijdens de grote oorlog, Arthur Balfour (vervolgens minister van buitenlandse zaken, latere premier, zijn Balfourverklaring creëerde de staat Israël); Lord Astor de eigenaar van The Times; en Nathan Rothschild, gouverneur van de Bank van Engeland. Na de eerste Wereldoorlog was de ronde tafel behulpzaam bij de vorming van de Volkenbond, de voorloper van de door Elite-gecontroleerde Verenigde Naties. (verbond van Nazi’s)

Rhodes erfenis omvat een hoeveelheid van fondsen voor de financiële sponsoring van geselecteerde buitenlandse studenten die deelnemen aan de Universiteit van Oxford om de New World Order te promoten. Deze ‘Rhodes geleerden’ omvatten o.a. Bill Clinton.

De invloed van de ronde tafel en die van de verschillende fracties die het heeft voortgebracht heerst tot aan de dag aan vandaag, hoewel de meerderheid van de leden geen idee heeft van waar ze allemaal betrokken bij zijn.

Royal Institute of International Affairs (RIIA)

Een van de meer publieke ronde tafel creaties is het Royal Institute of International Affairs, die is gebaseerd op Chatham House in Londen en werd in 1920 opgericht door de Anglo-Amerikaans delegaties van de vergaderingen van het Verdrag van Versailles. Prominente in de Britse delegatie was Alfred Milner. De RIIA patroon is de koningin van Engeland.

Vermoedelijk, is de RIIA een ‘denktank’, maar in feite bepaalt het het Britse beleid. En toch, de ledenlijst is nooit openbaar gemaakt en is gehuld in geheimzinnigheid. Uit de Informatie die is verkregen blijkt dat de huidige gezamenlijke voorzitters zijn: Lord Carrington (voormalig minister van buitenlandse zaken, directeur-generaal van de NAVO en nauwe businesspartner van Henry Kissinger), Lord James Callaghan (voormalig minister van buitenlandse zaken en premier) en de heer Roy Jenkins (voormalig minister van Financiën en fungerend voorzitter van de Europese Commissie van 1977 tot 1981).

Financiering is verkregen van haar uitgebreide lijst van corporate leden met inbegrip van overheidsdiensten, petrochemische bedrijven (die ook haar milieuprogramma financieren!), multinationals en grote banken, Kranten, televisie zenders, de Church of England, Amnesty International… enz..

Council on Foreign Relations (CFR)

In 1921, gefinancierd door de Rockefellers, richtte de RIIA haar Amerikaanse vleugel op, bekend als de Council on Foreign Relations. Hoewel het lidmaatschap marginaal meer  openbare is dan zijn Britse tegenhanger wordt duidelijk dat iedereen die enige invloed op de Amerikaanse of wereldwijde politiek heeft deel van het CFR uitgemaakt heeft. Dit omvat 14 van de laatst 18 Amerikaanse secretarissen van staat; de vorige acht CIA directeuren; de meerderheid van de presidentsen vice-presidentiële kandidaten met inbegrip van Eisenhower, Nixon, Carter, Mondale, Ford, Nelson Rockefeller, Bush en Clinton.

De Bilderberggroep (Bil)

Dit werd voor het eerst in mei 1954 georganiseerd door Poolse Socialistische Joseph Retinger, een grote stem achter de Europese Unie. Instrumentaal in haar oprichting was ook prins Bernhard van het huis van Oranje in Nederland (voormalig Duits Nazi SSofficier en een spion via chemiebedrijf I.G. Farben die later voorzitter van Shell Oil werd). Het was een groep van vooraanstaande politici en hun adviseurs, kaderleden van media, Banken, multinationale bedrijven, opvoeders en militaire leiders die elkaar zouden ontmoeten om te discussiëren over de wereldwijde toekomst door het aanpakken van zaken van cruciaal belang in een off-the-record manier zodat de afleiding van de politiek uit de weg kan worden gehoudenDe groep komt sindsdien jaarlijks bijeen in strikte geheimhouding en ondanks de aanzienlijke hoog niveau mediavertegenwoordiging in de Fractie is de vergaderingen nooit gerapporteerd.

Voorop in de groep is een, ondemocratisch, niet-gekozen stuurgroep, tegenwoordig is de Belgische topman Étienne Davignon voorzitter van die groep. Leden buiten dit Comité weten waarschijnlijk niet de agenda waarnaar de groep werkt en worden alleen uitgenodigd om het publieke gezicht van de nieuwe wereldorde op hun gebieden van invloed te promoten. 

Een gewoon mens wil dit soort mensen niet als vrienden hebben, en je wilt ze zeker niet in je regering hebben. In mijn ogen zijn ze de kosten van de strop waaraan ze moeten hangen niet waard !!

Voor Belgische en Nederlandse deelnemers vanaf 2000, zie de lijst van Belgische en Nederlandse deelnemers van Bilderbergconferenties. o.a. Koningin Beatrix, Wim Kok, Jaap de Hoop Scheffer, Bert Koenders, Hans Weijers, Willem Alexander, Balkenende, Frans Timmermans, Mark Rutte, Alexander Pechtold, Gerrit Zalm, Edith Schippers en Diederik Samson. Zij zijn de trekpoppen die in hoog tempo Nederland, in opdracht van derde, naar de afgrond brengen

The Trilateral Commission (TC)

Ook bekend als het ‘kind van Bilderberg’, deze groep opgericht door David Rockefeller in 1972-73. Een heimelijk verenigen die het gevoerde beleid van de VS, Europa en Japan op een lijn moet brengen. Jimmy Carter’s voorzitterschap was hun eerste grote staatsgreep. Samen met de president en vele leden van zijn Trilateralistische regering waaronder Zbigniew Brzezinski, zijn nationale veiligheidsadviseur en de eerste directeur van de Trilaterale Commissie.

Binnenkort deel 2 van 10  De belangrijkste PROTAGONISTEN

Het nieuwe Fascisme = corporatisme.

” Vrijheid kan niet worden behouden zonder een algemene kennis onder het volk ”.  John Adams – tweede president – 1797-1801

ODVN – Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland

Ben Crouwel

E-mail; info@odvn.nl
YouTube kanaal odvn en pensioenactivist
Geplaatst in Bilderberggroep, EU, Illuminati, NWO | Een reactie plaatsen

De Broederschap en de manipulatie van de samenleving

Who controls the past, controls the future:                                                              who controls the present, controls the past

(from ‘1984’) George Orwell

INTRODUCTIE

pas geborenVanaf het eerste moment dat onze zintuigen de aanwezigheid van onze ouders registreren zien we de manier waarop het leven blijkbaar moet worden geleefd. Het is niet de schuld van hen of ons, onze ouders beginnen het programmeringsproces met hun kijk op het leven, gevormd door hun ouders en hun onderwijs, werkgelegenheid en de media worden aan ons opgelegd.

Het formele onderwijs door scholen, hogescholen en universiteiten blijft de systematische indoctrinatie waar de ‘juiste’ meningen en interpretaties van wetenschap, geschiedenis en samenleving worden aangeleerd die uiteindelijk resulteren in een examen en een diploma die de mogelijkheid moeten bieden om ‘verder te komen in het leven. Een alternatieve kijk en de afwijzing van het gevestigde onderwijs systeem leiden vermoedelijk tot minder banen en een strijd tegen de economische armoede.

Ons hele begrip van de wereld en lopende zaken wordt gefilterd door de corrupte massamedia, geïnterpreteerd door corrupte journalisten en zogenaamde deskundigen. Hun (politieke) standpunten worden onze standpunten eenvoudigweg omdat er geen alternatieven worden aangeboden. Om dagelijkse problemen binnen de samenleving op te lossen wenden we ons tot gekozenvertegenwoordigers” van onze Gemeenschap. Wij geven onze besluitvorming vaardigheden aan deze paar mensen die steeds meer en verder van ons afstaan, de lokale macht is verplaatst naar de corrupte nationale regering en steeds meer naar het politbureau in Brussel.

Onze ervaring van het leven wordt bepaald door het kader rond onze samenleving. Het uitgangspunt is het doel dat elk individu zijn rol vervult in de globale machine van het consumentisme, onder leiding van de westerse multinationals en banken. Elke andere overweging is ondergeschikt aan de voornaamste motivatie winst.

Natuurlijk, zij die een posities van invloed bekleden corrupte politici, bankiers, collectieve stafmedewerkers, media magnaten zijn, volgens hun eigen definitie, succesvol binnen het systeem, dus hebben een belang bij het handhaven van de statusquo ten koste van alles. Dit kader vormt elk aspect van ons leven door middel van onderwijs, de media, de gezondheidszorg, de culturele en sportieve evenementen, de religie enz.

Met deze ”kader voorwaarden”, in plaats dat het systeem zichzelf reguleert: individuen met houdingen die passen bij de bestendiging van het systeem kunnen status en invloed binnen het systeem bereiken; degenen die de vestigingregels spoedig aanvaarden vinden manieren om die regels op te leggen; degenen die blind zijn voor de realiteit van uitbuiting door het consumentisme bereiken posities om het te bevorderen. Ongeacht hoe het kwam dat dit kader kon worden opgelegd, is de waarheid dat dit zelfde gevestigde ”kader” de controle heeft over onderwijs, media, regeringen en banken en daarom een onbedwingbare invloed op elk aspect van ons leven, onze gedachten en onze opinie.

SchapenDe overgrote meerderheid van de wereldbevolking zijn slechts schapen die (al dan niet gelukkig) de kudde volgt. Wat wordt uitgezonden in de media als wenselijk voor de massa’s wordt plotseling en op wonderbaarlijke wijze gewenst door de massa’s. Wat onze buurman – vrouw bezit of bereikt wordt het object voor (grote) jaloezie en we willen hetzelfde (of meer) verwerven.

Dus, wanneer we een oplossing aangereikt krijgen voor een probleem, een oude oplossing voor om het even wat die met onze behoefte interfereert om de laatste trends te volgen, aanvaarden wij het zonder vragen te stellen en houden op te zoeken naar oplossingen voor onszelf. Problemen zijn er in overvloed net als de oplossingen; maar het is de eenvoudigste en meest winstgevende aangeboden optie die in beslag wordt genomen door de meerderheid terwijl de minderheid met voeten worden getreden in de race om het nieuwste object van afgoderij te (kunnen) verwerven.

En net als schapen die blindelings en zonder twijfel de richting van de kudde volgen, worden we geleid door de poorten van een ren, door de politieke herders op ons gemak gesteld tot het tijd is voor de laatste reis, nogmaals zonder aarzeling en gelukkig in de wetenschap dat we met de ‘in-crowd’, door de poorten van het slachthuis zijn gegaan.

Dit kader is echter niet gebouwd door toeval of per ongeluk verschenen. Het is een weloverwogen beleid die door de eeuwen heen is gelegd en met steeds meer sinistere gevolgen die tot aan de dag van vandaag voortduurt. Het is de identiteit van deze herders, hun methoden en motivatie waarover het volgende hoofdstuk gaat.

220px-An_Arch_Druid_in_His_Judicial_HabitSinds Bijbelse tijden, heeft de esoterische kennis, die kort word beschreven in dit boek, grotendeels achtergehouden van de meerderheid van de mensen over de hele wereld. Aanvankelijk was het een overblijfsel van Atlantische kennis maar deze informatie werd geleidelijk aan verspreid en verder verdund door katalytische gebeurtenissen zoals de zondvloed. Door de eeuwen heen, is de verloren informatie teruggekeerd naar het collectieve bewustzijn van de mensheid via profeten. Grote mysterieuze instituten, zoals de Essenes orde, onderscheiden zich om deze kennis via zorgvuldig geselecteerde ingewijden voort te zetten. Deze ingewijden werden de mystici en magiër evenals de geleerden, genezers en filosofen, zoals Pythagoras, die, het is gezegd, zeer sterk werd beïnvloed door de Druïde cultuur.

Geheimhouding werd door deze orders gegarandeerd door het voorkomen van vervolging en door te voorkomen dat de zeer krachtige informatie in de handen van degenen zouden vallen die het voor onevenwichtige redenen willen gebruiken. Kennis was verborgen in mythe en Fabels, vaak alleen door mond op mond doorgegeven tussen generaties, zoals in het geval van de Keltische druïden. Alle schriftelijke documenten waren voorzichtig gecodeerd, en de code was alleen aan geselecteerde ingewijden bekend. Covens zijn over de hele wereld gevormd en onderhouden geheimhouding door middel van geheime signalen en codes die hun ontmoetingsplaatsen zouden onthullen. Deze praktijk blijft tot aan de dag van vandaag bestaan onder geheime orders zoals occultisten, vrijmetselaars enz..

secret-societiesUiteindelijk, begon een groot aantal sekten, die aanvankelijk sub-divisies van dezelfde instellingen waren, de oorspronkelijke zuiverheid van hun doctrines uit het oog te verliezen. Geleidelijke leidde verkeerde interpretaties van codes en mythen en de opstand van egoïstische verlangens dat veel van de groepen werden gescheiden in hun bedoeling; Sommige van deze zijn uitgegroeid tot cult organisaties en religies. Lucifers invloed heeft aan de meest dogmatische religie tot meer misverstanden van fundamentele waarheden geleid dan iets anders.

Verschillen zijn versterktvoor volgelingen van dergelijke geloofsbelijdenissen belangrijker dan de gemeenschappelijke banden tussen hen alles als gevolg van verkeerde interpretatie van dezelfde fundamentele kennis (video).                                       Alle grote religies van de wereld delen een heidense oorsprong, maar hebben geleidelijk hun bezienswaardigheden verder en verder naar de linkerkant van het centrum verplaatst waar onvermijdelijk de waarheid ligt.

Ondanks dit, hebben sommige van de zuiverder mysterieuze instituten overleefd door de eeuwen heen in gebieden over de hele wereld. De oude Egyptische goochelaars, de oude Griekse filosofen, de Keltische Druïden, Indiaanse sjamanen, Australische inheemse sjamanen en oosterse magiërs hebben alle bezeten geheimzinnige kennis met betrekking tot de ware aard van de schepping. Ingewijden werden vaak vereerd als heilige mannen door de leken en de afleiding van het dagelijks leven werden gespaard om de vlammen levend te houden  van de inherente magie van het leven.

Echter, binnen bepaalde geheimzinnig samenlevingen, heeft  het Lucifer bewustzijn zich  weten te behouden met rampzalige gevolgen voor de mensheid.

De geschiedenis van de mensheid is al duizenden jaren, een kroniek van de strijd om de macht van man tegen man en van de mens tegen de natuur. In zijn overdreven fysische toestand van de vijf-zintuiglijke-waarneming, dat waarin de mens voor zichzelf als een individu zou kunnen verwerven is de belangrijkste motiverende factor geweest , vaak gezien als essentieel om te overleven. Overleving is weggelegd voor de sterkste, de meest krachtige, de rijkste en dit gebrek aan evenwicht zorgt al eeuwen voor de meest bittere conclusies die oorlog, bondage en vervolging heeft bestendigd. Overheersing door conflict en macht over zachtmoedigheid heeft zich in de eeuwigheid van feodalisme en sociale hiërarchie in de slechtst mogelijke expressies laten zien.

Om hun vordering van verdiende superioriteit over de massa’s te bestendigen, hebben de heersers van het verleden talloze manieren onderzocht om hun doelen te bereiken, zowel subtiel als gewelddadig. Een methode is erkend als zijnde de meest effectieve en word door de heersende aristocratie over de hele wereld gebruikt sinds de pre-historie tot op heden door overheden, ondernemingen en monarchieën. Dat wil zeggen, door de massa’s in onwetendheid te houden van hun ware potentieel en macht; door het onderwijs op een laag niveau te houden, om hun geest uit de buurt te houden van wie ze werkelijk vanaf de geboorte zijn; om hen te manipuleren via een systematische opleiding, op alle gebieden van hun bestaan, tot het kanaliseren in hun leven bij het nastreven van macht te overhandigen aan hun leiders. Als dit kan worden gedaan op een zodanige wijze dat de massa’s geen toevlucht hebben en geloven dat deze voorwaarde de enige manier is om te leven, dan zullen ze zeer onwaarschijnlijk de status quo uitdaging aan durven gaan..

Scotttish Rite 200th_base_32ndHet huidige systeem is door de eeuwen heen ontworpen door deze onevenwichtige geheime genootschappen om hun rijkdom en macht te bestendigen. Zij zijn degenen die het systeem ontwerpen en het zijn alleen zij die weten van elke afzonderlijke koppeling in de kettingen die ons voor millennia in knechtschap hebben gehouden. Vandaag hebben we een wereldwijd netwerk van geheime genootschappen, ingewijden in de ‘Mysteries’, wiens enige motivatie is om Lucifers bewustzijn te dienen . Hoeveel keer hebben we dergelijke zinnen gehoord als ‘It’s the money men who really rule the world’, maar hoe velen van ons beseffen de juistheid en de volledige implicaties ervan?

Gewapend met enorme hoeveelheden van rijkdom en esoterische kennis, bloeide het negatieve geheime genootschap netwerk als de aristocratie van de wereld. Die macht, rijkdom en informatie heeft opgedaan en onderhouden via oorlogvoering, exploitatie, en met name in de vorige eeuw, door middel van controle over het wereld economische systeem. Collectief zijn deze organisaties, onder leiding van de zelfbenoemde globale Elite, bekend geworden als de ‘broederschap’.

Deze dagen, is initiatie in de verschillende geheime genootschappen die de broederschap vormen relatief eenvoudig. Potentiële ingewijden worden zorgvuldig uitgekozen en bepaalde exclusieve clubs, zoals de vrijmetselaars en bepaalde wederzijds voordelige zakelijke kartels die slechts broederschap front organisaties uitnodigen. Kandidaten worden verleid met de belofte dat, eenmaal geaccepteerd in de organisatie, vele persoonlijke voordelen zouden worden aangeboden: betere loopbaanvooruitzichten spelen een rol om promotie gemakkelijker te maken, meer welvarende levensstijlen en belemmeringen voor succes zouden verdwijnen. Met andere woorden zou deze wederzijds voordelige ‘old-boy netwerk’ voor zichzelf zorgen. 

De enige manier voor de broederschap te bloeien is om de wereld in onwetendheid te houden van wie ze werkelijk zijn. Zij kunnen door het overtuigen van mensen dat zij weinig meer dan robots zijn, die robots gebruiken om hun machtsbasis te bestendigen. Macht beoogt altijd meer macht en zal nooit stoppen totdat alle macht uitsluitend in de handen is van de meest ambitieuze.

In de vorige eeuw, met de versnelling van de technologische ontwikkeling, met name op het gebied van de communicatie, hebben de Elite geprobeerd om hun ambities sneller met meer flagrante en definieerbare doelstellingen te verwezenlijken: de oprichting van één wereldregering; één wereldvaluta en bank; één wereld leger; de controle van de publieke opinie culminerend in een microchipped bevolking verbonden met één centrale computer; de vernietiging van eventuele alternatieven voor hun systeem; en enorme hoeveelheden geld te verdienen tijdens het proces.

Dit duister plan door de Elite is door onderzoekers bekend geworden als de New World Order.

illuminati-dollarDe situatie binnen de hiërarchie van de Elite is noodzakelijkerwijs complex als de activiteiten zijn verborgen achter een groot aantal front organisaties van variërende graden van geheimhouding. Alles is gebaseerd op het beginsel van de piramide met de weinige Elite aan de top als het Alziend-Oog en ultieme domeincontrollers recht tot degenen aan de onderkant die, in de grootste aantallen, geen idee hebben over de ware agenda die hen van bovenaf wordt opgelegd. Door de niveaus van de indeling van de bodem naar de top, worden alleen de meest ambitieuze en meedogenloze er uit gefilterd om een posities van macht en kennis van de uiteindelijke agenda te bezetten. Dit wordt verder afgedwongen bij elke stap van de piramide door het proces van afscherming die de werking heeft van het “nodig om te weten” beginsel; op deze manier weet zelfs die op hetzelfde niveau van de piramide zeer weinig van hun collega geïnitieerde zakelijke rol binnen het algemene plan. De overgrote meerderheid van mensen die werken aan de Elite doelstellingen van een nieuwe wereldorde, doen het dus onbewust, maar anderen, vooral politici, waarvan de namen voortdurend worden herhaalt hebben een vrij goed idee van wat er werkelijk gebeurt.

knights_templar_round_seal_by_williammarshalstore-d64tujlDe Verenigde Staten werd opgericht door de Elite om de reden van het uitvoeren van het plan om de wereld te controleren. Het is deze natie die de spil van het wiel van invloed is. Christopher Columbus en zijn reis werd gesteund en gefinancierd door de broederschap, met zijn schepen voorzien van zeilen met een rood kruis op een witte achtergrond, het symbool van de orde der Tempeliers (de ridderorde die over ging tot de vrijmetselaars enz., waarvan het symbool de rode roos of kruis op een witte achtergrond bloed en sperma in Satanisch ritueel vertegenwoordigt).

Bijna een eeuw voor Columbus, hadden de Tempeliers NoordAmerika al bereikt en was al begonnen met de handel en de exploitatie van de inheemse Naties. De geschiedenis van de Verenigde Staten heeft sinds de ‘ontdekking’, de geschiedenis van etnische zuiveringen en het opleggen van macht, slavernij, massale exploitatie en de verering van rijkdom. De Amerikaanse president, algemeen aanvaard als de machtigste man in de wereld, is een slaaf van zijn voornaamste trouw, de broederschap. Zelf is hij waarschijnlijk geen lid op het hoogste niveau, het is verstandiger om je te verbergen achter de instrumenten van corruptie in de anonimiteit om op deze manier aan de touwtjes te trekken.

Ik probeer deze mensen niet te veroordelen voor hun overtuigingen iedereen moet vrij zijn om hun eigen geloofssysteem te kunnen ontwikkelen maar ik voel dat ze ernstig misleid zijn in de manieren waarop ze het willen opleggen aan de meerderheid en de waarheid verbergen. Zij hebben zichzelf tot slaven en ook de grote uitvoerders van Lucifers bewustzijn gemaakt die deze planeet aan de rand van vernietiging heeft gebracht.

Om deze informatie beknopt te presenteren is een moeilijke operatie te wijten aan de complexiteit van de interconnectie tussen personen, organisaties en gebeurtenissen. Ik heb geprobeerd de situatie te vereenvoudigen in een beheersbaar overzicht, maar het blijft slechts het topje van de ijsberg. We mogen ook niet vergeten dat niets zwart of wit is, niemand ‘goed’ of ‘kwaad is’ dergelijk eenvoudig onderscheid maken deel uit van de manipulatie die ons aan moedigt om onze buren te beoordelen om zo een conflict te creëren.

Binnenkort deel 1 van 10: De grootste manipulatie groepen.

Het nieuwe Fascisme = corporatisme.

” Vrijheid kan niet worden behouden zonder een algemene kennis onder het volk ”. John Adams – tweede president – 1797-1801

ODVN - Logo

 

 

ODVN – Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland

satan1

 

Geplaatst in Bilderberggroep, Economie, EU, Serie | Een reactie plaatsen

Geschiedenis herhaalt

Beurscrash zeer snel op komst, eerste officiële rapporten lekken uit

De “Treasury’s Office of Financial Research”, kortweg OFR publiceerde gisteren een ontnuchterende studie met daarin een duidelijke waarschuwing op een (grote) economische crash in de nabije toekomst. Dit agentschap van de US Federal Government verpakte deze waarschuwing in met de mooie woorden:

By three separate measures the U.S. stock market is approaching dangerous “two-sigma thresholds” which can lead to “quicksilver markets.”. 

Mooie woorden om te zeggen dat we volop op weg zijn naar een grote crash. Dit is één van de meeste duidelijke waarschuwingen die momenteel reeds enige dagen en/of weken aan de gang zijn dat deze situatie onhoudbaar is en zal eindigen met een zware correctie.  Hierbij werd deze aangekondigde crash ook onderbouwd met de nodige statistische data.

cape_studie

 

Deze statistische benadering over meer dan 100 jaar toont duidelijk aan dat zowel de bubbel in 1929, de technologie-bubbel als de bubbel in dec ’99 hierbij zichtbaar zijn. Aangezien deze allemaal eindigden met een zware koerscorrectie kan er statistisch vanuit gaan dat dit bij gelijkaardige fenomenen op een zelfde manier zal eindigen, los van emotionele beslissingen. Een “quicksilver markt” , aangehaald in deze studie is een stabiele markt die wijzigt in een snel wijzigende en onvoorspelbare markt.

Deze studie is een zuiver statistische benadering en is geen officieel standpunt van de OFR. De drie gebruikte metingen die hierbij signalen uitsturen zijn de CAPE ratio, de Q-ratio en de Buffet indicator.

De CAPE ratio, bedacht door economist Robert Shiller, en toegepast op de S&P 500 index is de prijs gedeeld door het  de 10-jarige gemiddelde winst. Vaak genoteerd als P/E 10 of Shiller CAPE. Voor de resultaten van deze parameter citeren we even de studie:

“The historical CAPE average based on a 133-year data series is approximately 17 times, and its two-standard-deviation upper band is 30 times. The highest market peaks (1929, 1999, and 2007) either surpassed or approached this two-sigma level (1999 exceeded four sigma). Each of these peaks was followed by a sharp decline in stock prices and adverse consequences for the real economy. At the end of 2014, the CAPE ratio (27 times) was in the 94th percentile of historical observations and was approaching its two-sigma threshold.”

The Buffett indicator, genoemd naar zijn geestelijke vader Warren Buffett (Berkshire Hathaway) is een vrij eenvoudige ratio.  Hij vergelijkt de totale waarde van de Amerikaanse aandelenmarkt (dus ook de OTC-aandelen) met de totale waarde van de Amerikaanse economie. Deze staat momenteel op het hoogste niveau sinds de Dotcom-crash in 2000. Volgens Buffett kunnen aandelen op lange termijn niet structureel sneller stijgen dan de reële economie

The Q-ratio op zijn beurt verwijdert financiële instellingen uit de metingen omdat deze bijdragen tot de excessieve waardes in de jaren 2000.

Deze 3 metingen staan momenteel allemaal in het rood, aangezien dit echter over lange-termijn studies en historische data gaat is hierbij niet exact te voorspellen wanneer deze effectief samenkomen en leiden tot een beurscrash.

Het verleden herhaalt zich keer op keer en aangezien de huidige beursstijgingen gecreëerd werden door kunstmatige ingrepen en niet door structurele verbeteringen is dit des te meer een reden om het feest nu te verlaten. De studie waarschuwt hierbij ook voor het gevaar aan hefbomen die de effecten van eventuele bewegingen kunnen uitvergroten waarbij een eventuele crash nog een pak harder zal aankomen.

Aangezien historische data en statistiek op lange termijn altijd in het gelijk geteld werden moet deze studie dan ook met de hoogste aandacht in acht genomen worden. Echter “the party must go on” is momenteel beter nieuws voor de gemiddelde belegger. Professionele beleggers zitten momenteel echter klaar om het zinkend schip tijdig te kunnen verlaten.

Link naar de volledige studie:

http://wallstreetonparade.com/wp-content/uploads/2015/03/OFRbr-2015-02-quicksilver-markets.pdf

Geplaatst in Economie, EU, Schulden Unie | Een reactie plaatsen

Griekenland totaal uitgebrand, wie is de volgende ?

download (1)De Europese Centrale Bank lijkt zich volop op te maken voor een Grexit de komende dagen en/of weken. Momenteel is er een interne vergadering afgelopen met slechts enkele deelnemers, met daaropvolgend een weekend waarbij eventuele belangrijke beslissingen kunnen in doorgevoerd worden.

De geplande vergadering was uitzonderlijk met slechts enkele deelnemers, namelijk de Europees Fuhrer Angela Merkel, de Franse puppet Francois Hollande, Europees fascisten unie Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, ECB-voorzitter Mario Draghi en eurogroepvoorzitter, onze varkensboer Jeroen Dijsselbloem. Met andere woorden, een finale vergadering met Griekenland enerzijds en anderzijds de grootste schuldeisers.

Met een weekend vlak voor de deur kan er indien er een negatieve beslissing is een overschakeling komen op een nieuw soort drachme, aanpassing van software en blokkeringen op het afhalen van geld. Als voorbeeld kunnen we hier Cyprus aanhalen waar men na het weekend plots in een andere economische realiteit terecht kwam. In het Griekse verhaal zou dit echter gepaard gaan met een omschakeling naar een drachme, met een enorme devaluatie tot gevolg op enkele uren tijd.

Er is nog een kans dat dit scenario geen realiteit wordt dit weekend, maar diplomatieke bronnen zijn het er over eens dat er maximum nog geld kan zijn tot eind maart, met andere woorden maximaal 1-2 weken uitstel.

De Griekse bevolking verwacht enigszins deze beslissing. Als gevolg hiervan is er een groeiende bankrun aan de gang de afgelopen dagen, deze week werd er al minstens 300-400 miljoen euro afgehaald. Dit volgend op de reeds afgehaalde miljarden de afgelopen maanden.

De Duitse Bundesbank kreeg deze week een risico-analyse te zien van Fernando González Miranda, hoofd van de risico-analyse van de ECB. Hierin kwamen diverse exit-scenario’s voor Griekenland aan bod.

De totale overheidsschuld wordt geschat op een 320miljard euro, waarbij Duitsland de Europese belastingbetaler de grootste schuldeiser is. Bij een plots vertrek van Griekenland wordt de te recupereren som ingekrompen tot een 5% van het totaal, 16 miljard euro. Via een afgesproken Grexit, zou dit neerkomen op een restwaarde van 14%, 44,8miljard euro. Bij een haircut van de opgelopen schulden, zou er naar schatting 25% restwaarde zijn, namelijk 80 miljard euro.

Het eerste scenario is momenteel het meest gevreesde scenario, het tweede is een mogelijkheid en het derde werd reeds meermaals door Duitsland afgewezen, niet in het minst door minister Wolfgang Schäuble die Euro Fuhrer Angela Merkel meermaals een hardere lijn liet kiezen. Angela Merkel liet ook duidelijk weten voor de start van deze mini-top dat een vergelijk niet direct in zicht zal komen. De Duitse publieke opinie helde de afgelopen week ook over naar een Grexit om de reeds opgelopen miljarden schade te beperken.

Er moeten, ongeacht de afloop van de komende vergadering, diverse leningen terugbetaald worden deze week. Kort geschetst, een lening van 110miljoen euro aan rente, 350miljoen euro  aan het Internationaal Maffia Fonds en een valuta-swap van 2 miljard euro. De details hiervan kan u vinden in een vorig artikel, namelijk. De Griekse schatkist is leeg, een meerderheid van de eurolanden is tegen een verdere bailout en het nog activeerbare kapitaal is allemaal opgebruikt.

afb1_greece

Overzicht bestemming “Griekenland-miljarden”

afb2_greece

Groeiend verschil tussen schuld en BNP (http://www.welt.de)

Indien één van deze niet betaald kan worden wordt er in praktijk automatisch overgegaan tot een default. Aangezien de ECB enkel nog noodleningen verstrekt aan Griekse solvabele banken is ook dit een dood spoor. Dit doordat de Griekse banken vooral investeerden in Griekse staatsobligaties en deze hebben in praktijk geen enkel waarde meer.

Momenteel speelt Griekenland als NAVO-land zijn laatste troefkaart uit, met de dreiging om de grenscontroles weg te nemen en alle medewerking tegen te houden. Door de huidige geografische ligging is dit Europees probleem tevens een NAVO-probleem geworden, mede door de huidige dreigingen in het Midden-Oosten.

Cover de geschiedenis herhaaltIn Griekenland probeert men de bevolking te paaien dat Duitsland uiteindelijk overstag zal gaan en dat er momenteel een begin gemaakt wordt van een nieuwe weg. Echter de realiteit leert dat de Griekse bevolking die enigszins kapitaalkrachtig is alle geld heeft doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen of heeft afgehaald met oog op komende restricties de komende dagen/weken.

Zou Griekenland zichzelf kunnen bevrijden uit de greep van de fascisten unie.

De tijd zal het leren.

Geplaatst in Economie, EU, Nexid | Een reactie plaatsen

Leven in een wereld zonder kanker

Er zijn hele goede natuurlijke alternatieven om kanker te behandelen zoals: Abrikozenpitten (kernen)

Vitamine B-17 komt in een hoge concentratie voor in abrikozenpitten. Als men mede volgens Dr. Krebs ongeveer 10 tot13 van deze pitten (gemalen) per dag opeet: KAN DIT  AANMERKELIJK DE KANS VERKLEINEN EN DAT TOT IN HOGE MATE, DAT MEN KANKER KRIJGT.

Hier een verhaal van ‘derden’.

Enkele maanden geleden in mijn oude functie als acquisiteur voor het Zondag nieuws en andere lokale kranten leerde ik een persoon kennen die kortgeleden met kanker gediagnosticeerd was. De man is wars van de reguliere gezondheidszorg en behandelingen tegen kanker omdat hij net als zo velen van ons menig familielid, kennis en vriend verloren is aan deze akelige ziekte. De verhalen klinken allemaal hetzelfde, precies zoals ik ook zelf meegemaakt heb met verschillende dierbaren van mij. De diagnose staat en meteen volgt een plan van aanpak. Zit het op een plek waar gesneden kan worden en er zijn nog geen uitzaaiingen, dan volgt een operatie, meestal gevolgd door bestralingen en/of een chemokuur. Is de plek niet met het mes benaderbaar en/of zijn er al uitzaaiingen dan blijkt chemo en bestraling de enige oplossing, aldus de gevestigde kankerindustrie.

Als de behandeling wordt gestart wordt de hoop steeds hoog gehouden. Wij hebben goede hoop dat wij het gezwel kunnen laten stoppen met groeien om uitzaaiing te voorkomen. Na de eerste behandelingen volgen positieve berichten zoals, het ziet er goed uit, het lijkt aan te slaan maar al snel na deze hoopgevende berichten volgen berichten dat er op scans toch uitzaaiingen te zien zijn. De goedgelovige patiënt verliest alle hoop en de terminale fase volgt. Voor de een duurt deze fase slechts enkele maanden of weken, voor de ander soms jaren. Feit echter is dat de meeste kankerpatiënten sterven binnen een tijdsbestek van 7 jaren. Vreemd genoeg is de registratie van sterven door kanker vanaf diagnose beperkt tot 5 jaren. Iedereen die binnen deze 5 jaren de dodelijke behandelingen doorstaat wordt als genezen geregistreerd, sterft een persoon twee maanden later dan wordt dit niet gecorrigeerd.

De echte cijfers

Een onderzoek bij de afdeling Radiation Oncology, Northern Sydney Cancer Centre in Australië naar de bijdrage van chemotherapie in relatie tot de vijf jaar overleveringskans bij de 22 meest voorkomende kankers gaf schrikbarende resultaten. Met de curatieve ‘hulp’ van chemotherapie was de vijf jaar overlevingskans slechts een schamele 2,3% in Australië en 2,1% in de V.S. [Royal North Shore Hospital Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005 Jun;17(4):294.]

Het onderzoek bevatte de resultaten van het kanker register in Australië en de USA over het jaar 1998. De huidige overlevingskans van kanker in zowel Australië als de V.S. over een vijf jaar periode is amper 6%. Ter vergelijking, een zuivere 2,3% bijdrage aan kanker overleving door chemotherapie rechtvaardigt niet deze giftige behandeling met zijn onmenselijke bijwerkingen als een hoop gevende therapie aan te prijzen. Chemotherapie is echter wel Big Business voor het medische establishment en het is niet verbazend dat men deze zwendel zo lang mogelijk levend wil houden en de slechte kansen verborgen voor de massa.

We halen nogmaals de resultaten aan uit 1990 van Dr. Ulrich Abel van de Tumor kliniek van de Universiteit van Heidelberg in Duitsland die het meest uitvoerig onderzoek deed naar alle grote klinische studies door de jaren heen over chemotherapie. Abel nam contact op met 350 medische centrums en vroeg hen om alles op te sturen wat ze ooit over chemotherapie gepubliceerd hadden. Hij analyseerde eveneens de duizenden artikelen die gepubliceerd werden in vooraanstaande medische vakbladen. Het koste Abel verschillende jaren om al die data te verzamelen en te evalueren. Zijn bevindingen werden gepubliceerd op 10 augustus in 1991 in de Lancet en deze studie zou elke dokter alert hebben moeten maken over de methode die zij toepasten! De succesratio van de toepassing van chemotherapie was in een woord; “Verschrikkelijk”. Volgens zijn bevindingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs beschikbaar en geen enkele bestaande studie die toont dat chemotherapie op een aantoonbare manier het leven verlengt van mensen die leiden aan de meest voorkomende vormen van kanker.

Abel toont ook dat chemotherapie ook vrijwel nooit de kwaliteit van de levensstandaard verbetert. Hij omschrijft chemo als een “wetenschappelijke woestenij” en stelt eveneens vast dat ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs zowel de dokter als de patiënt de behandeling niet wil opgeven. De media hebben verzaakt om te berichten over de verwoestende chemotherapie en de studie resultaten van Abel wat ook niet te verwachten was gezien de financiële afhankelijkheid van de media. Een recente zoektocht in de media naar Abels werk leverde precies nul resultaten op! Geen wonder dat de patiënt die zich uitsluitend richt op de traditionele media alle hoop blijft vestigen op deze giftige en levensbedreigende behandeling. De bevindingen van Abel zijn echter onweerlegbaar.

Het is echter duidelijk dat met vele medicijnen inclusief chemotherapie een regelrechte vorm van genocide (volkerenmoord) wordt gepleegd.

Zowel de media als de farmaceutische industrie zullen bankroet gaan als dit nieuws aan de grote klok gehangen wordt en wat te denken van het vertrouwen in de politiek die dit alles oogluikend toestaan!

Je hoeft echter geen diepgravend onderzoek te doen om te begrijpen dat wanneer je lichaam of geest ziek is ( want kanker kan ook vaak tussen de oren zitten, stress, onverwerkte emoties, traumatische ervaringen, etc.) je net je lichaam extra kracht moet geven door gezonde voeding, frisse lucht, voldoende vitamines en een stressloze omgeving. De huidige behandelingen doen precies het tegenover gestelde, ze breken de natuurlijke weerstand van je lichaam en geest waardoor de kans op overleven alleen maar kleiner wordt. Veel wetenschappers zijn het erover eens dat kanker een noodprogramma van het lichaam is, je lichaam luidt de noodklok. Het meest voor de hand liggende om dan te doen is je lichaam extra te koesteren om je weerstand zo hoog mogelijk te maken opdat je lichaam de kracht krijgt om het noodprogramma uit te schakelen.

Als het gaat om wat goed voor je is, wat goed voor je lichaam is, dan zou je er goed aan doen op zoek te gaan in de natuur. De natuur heeft praktisch voor alles een oplossing, zo heeft de natuur ook vele oplossingen tegen kanker. 1 ervan lijkt te simpel om waar te zijn maar kan scheikundig verklaard worden en wordt wereldwijd door mensen met veel succes toegepast.

Het eten van abrikozenpitten.

Vitamine B17 was zo’n 20 jaar geleden het onderwerp van heftige meningsverschillen toen enkele van de grootste wetenschappers ter wereld beweerden dat, wanneer juist gebruikt, de componenten van de (bittere)  abrikozenpit het 100% onmogelijk maken om kanker te ontwikkelen en de bestaande kanker in de meeste gevallen zouden kunnen doden.
De farmaceutische bedrijven sprongen hier onmiddellijk op in en eisten dat hier studies naar uit zouden worden gevoerd. De resultaten van deze studies kunt u vinden in het boek “World without Cancer”, door G. Edward Griffin.
Vitamine B17, ook bekend als Laetrile en Amygdalin komt voor in de meeste fruitzaden en in het bijzonder in abrikozenpitten. Dat abrikozenpitten kankerbestrijdend zijn is al meer dan 35 jaar bekend. Toen (35 jaar geleden al) beweerde men dat kanker een tekortheidsziekte is, en dat men wanneer men ongeveer 7 abrikozenzaden per dag eet, men nooit kanker kan ontwikkelen. Net als men nooit scheurbuik krijgt als men een sinaasappel per dag eet, of nooit pellagra kan ontwikkelen als men iedere dag bepaalde vitamines B neemt.
De geneesmiddelenindustrie drong er sterk op aan om het verkopen van “ruwe” abrikozenzaden en/of vitamine B17 samen met informatie over haar werking op kanker onwettig te verklaren.
En tot op de dag van vandaag is het erg moeilijk om aan de goede luchtgedroogde abrikozenpitten te komen. Wel zijn de zon gedroogde pitten verkrijgbaar, hierin zijn echter alle belangrijke enzymen gedood. Deze bijna niet-werkende abrikozenpitten raden wij dus af. ( Of u zou in de bakkerij-industrie enige belangen hebben, dan heeft u juist zon-gedroogde pitten nodig.)
Farmaceutische bedrijven voeren slechts studies naar chemische producten uit, die zij zelf hebben uitgevonden en waarvan zij aan het eind van de studie, als het medicijn goedgekeurd wordt als enige rechten op de verkoop hebben. (patent) Zij investeren nooit in producten die niet gepatenteerd kunnen worden of zo in de supermarkt verkocht kunnen worden.

De informatie op deze website is niet alleen bedoeld voor het voorkomen van kanker, het is ook bedoeld voor hen die nu kanker hebben en/of op dit ogenblik een chemo – of stralingsbehandeling ondergaan, evenals diegene die wel kanker hebben maar nog niet behandeld worden.
De meeste mensen die reeds kanker in hun lichaam hebben en de abrikozenzaden eten en/of vitamine b17 in tabletvorm nemen blijken dichtbij volledige tumorregressie te kunnen komen.Maar hoewel de kankerpatiënten van hun kanker verlost kunnen worden, hebben zij ook het probleem van de orgaanschade die de kanker veroorzaakt kan hebben. Dit is een andere kwestie waar andere kruiden en remedies voor juiste orgaanregeneratie noodzakelijk kunnen zijn.

Natuurlijk is het zo dat wanneer iemands lichaam bijna volledig door kanker is opgegeten, vitamine B17 alleen het leven nog kan rekken of in ieder geval een grote hulp kan zijn bij de bestrijding van de pijn.
Daarom is het belangrijk om vitamine B17 ter preventie te gebruiken als men nog geen kanker heeft.

Hoe doodt B17 Kanker?

Allereerst dienen we te begrijpen dat ons lichaam verschillende enzymen gebruikt om vele taken uit te voeren.  Ons lichaam heeft één bijzonder enzym dat Rhodanese genoemd wordt.  Rhodanese wordt in grote hoeveelheden in ons hele lichaam gevonden.
Behalve bij… kankercellen.
Aan de ander kant vinden we bij kankercellen wel een ander enzym met de naam Beta-Glucosidase.  We hebben dus het enzym Rhodanese dat overal in het lichaam gevonden wordt behalve bij kankercellen en we hebben het enzym Beta-Glucosidase dat in grote hoeveelheden alleen bij kankercellen wordt gevonden, maar verder nergens in het lichaam.  Als er geen kanker in het lichaam aanwezig is dan is er ook geen enzym Beta-Glucosidase.

Vitamine B17 is samengesteld uit 2 delen suiker, 1 deel hydrogene Cyanide en 1 deel Benzaldehyde (een pijnstillend middel).  Het is dan ook erg belangrijk dat u het onderstaande begrijpt: Als B17 het lichaam binnenkomt, wordt het afgebroken door het enzym Rhodanese.  De Rhodanese breekt de Cyanide en Benzaldehyde af tot 2 bijproducten, Thiocyanate en Benzoiczuur die voeding zijn voor gezonde cellen.
Ook zijn zij voordelig voor de metabolische poolproductie van vitamine B12.
Een overdosis van deze bijproducten wordt op een normale manier door het lichaam afgedreven via de urine.  Vitamine B17 blijft meestal niet langer in ons lichaam dan 80 minuten omdat het dan is afgebroken door de Rhodanese.  Het is bewezen dat hydrogene Cyanide chemisch inert en niet giftig is als het als voedsel wordt genomen.
Suiker is bijvoorbeeld tot 20x meer giftig dan B17. (zie ook goede en slechte Cyanide).

Dit is het goede nieuws !

Als B17 in contact komt met kankercellen is er geen Rhodanese om het af te breken of te neutraliseren.  Alleen het enzym Beta-Glucosidase is in grote hoeveelheden aanwezig.
Als B17 en Beta-Glucosidase met elkaar in kontact komen ontstaat een chemische reactie en de hydrogene Cyanide en Benzaldehyde combinatie vormen samen een vergif dat de kankercellen dood maakt en vernietigt.  Dit hele proces heet selectieve vergiftiging.
Alleen de kanker cellen worden specifiek aangevallen en vernietigd.
Zie ook de tekening hieronder.
Op deze manier doodt vitamine B17 dus kanker.  Dat het werkt is bewezen en beschreven door talloze top specialisten van over de hele wereld.  Daarom zijn het Contreras ziekenhuis in Mexico en het Harold Manner ziekenhuis in staat geweest om in de LAATSTE 30 JAAR meer dan 100000 kankerpatienten succesvol te behandelen!!!

Waarom vertelt mijn arts mij dit niet?

Waarom is behandeling met vitamine B17 / Laetrile verboden in sommige landen en waarom weet niet de hele wereld hiervan?

Het antwoord :  GELD

Pharmaceutische multinationals zijn niet in staat zijn om een patent of alleenrecht te nemen op vitamine B17 omdat het uit een natuurlijke bron voortkomt, (De Prunus Amygdalis Rosacea familie).  Daarom lanceerden zij ongekend harde antipropaganda tegen B17 ondanks het keiharde bewijs van zijn doeltreffendheid in het controleren van alle vormen van kanker.  De kanker industrie heeft een omzet van meer dan €200 miljard per jaar!  Inderdaad, geen €200 miljoen maar €200 MILJARD

Stelt u zich eens voor dat u een grote winstuitkering zou ontvangen van een dergelijke reusachtige markt zou u dan niet proberen om uw marktaandeel te beschermen?
Natuurlijk zou u dat doen!  En dat is precies wat vroeger gebeurde en wat vandaag de dag nog steeds gebeurd.

Jammer genoeg leven wij in een tijd waar de leugens en de misleiding door corrupte overheidsinstellingen en stichtingen die onderzoek zouden moeten doen naar behandelmethoden tegen kanker de overhand hebben.
In plaats hiervan concentreren zij zich op hun financiële gewin.
Wist u dat de rijkste stichting zonder winstoogmerk ter wereld het Amerikaanse kanker fonds is?  Wist u dat ‘s werelds grootste privé kankercentrum, het Sloan-Kettering Memorial Hospital is opgericht door enkele van de grootste banken en beursgenoteerde bedrijven, tezamen met een groot belang van de familie Rockefeller.  Denkt u dat in de huidige maatschappij de grote banken en bedrijven mensen plaatsen boven hun winst?
Natuurlijk niet!

Iedere dag kunnen we in de krant lezen en op de tv zien dat alle bedrijven, en in het bijzonder grote banken hun winst te allen tijde voor laten gaan op mensen.
Wist u dat de belangrijkste “grootmoedige” donateurs en contributeurs van het Sloan-Kettering Memorial Hospital alle grote chemische concerns zijn die in werkelijkheid alle chemotherapie en medicijnen leveren aan ziekenhuizen om kankerpatiënten te behandelen.  Wist u dat bedrijven zoals Bristol Myers meer dan 1 miljard dollar per jaar besteden aan kankeronderzoek om nieuwe chemo medicijnen te verbeteren of te introduceren.

Bristol Myers levert meer dan de helft van alle chemotherapie medicijnen ter wereld.
Zij hebben dus een groot belang in de kankerindustrie.  Hun belang hierin is zo groot dat de raadsleden die de grootste medicijnen producenten en andere chemische bedrijven voorzitten ook raadsleden zijn in de raad van de belangrijkste kankerinstituten.
Misschien dat men hier aan belangenverstrengeling zou kunnen denken.  Zij omzeilen dit probleem door geen salaris te vragen of hun post bij de kanker instituten op “vrijwillige” basis te vervullen.  Tenslotte betalen de bedrijven hen meer dan genoeg als raadsleden van de bedrijven zelf.

Wist u dat Paul Marks bijvoorbeeld president-directeur van het Sloan-Kettering Memorial Hospital is, en dat hij tevens directeur is bij Pfizer, een bedrijf dat chemotherapie en andere aan kanker gerelateerde medicijnen produceert.  Ook James Robinson is een raadslid van het Sloan-Kettering Memorial Hospital en hij is ook een directeur van Bristol Myers, één van de grootste leveranciers van kanker chemotherapie en andere kanker gerelateerde medicijnen.  U zult zien dat de meeste stafmedewerkers, voorzitters en raadsleden van alle grote kankerorganisaties ook voor stafmedewerker, voorzitter of raadslid zijn van één of meer van de belangrijkste multinationale ondernemingen in de kankerindustrie.  Daarom ook hebben het Sloan-Kettering Memorial Hospital(SKMH), het Nationaal kanker instituut (NCI), de Amerikaanse kanker beweging(ACS), het Voedsel en medicijnagentschap (FDA) en de (AMA) hun krachten gebundeld om om het even welke bedreiging van hun markt te vervolgen en/of te onderdrukken.

Hoewel dit miljoenen mensen het leven kost, en de therapie werkt, is het voor hen een bedreiging die zij zullen blijven bevechten.  Het is eng om te weten dat de regelgevende overheidsinstanties zelf, zoals het voedsel en medicijnagentschap van de VS.
En Engeland ‘s geneesmiddelen controle dienst, die verondersteld worden om het publiek tegen potentieel gevaarlijke producten te beschermen die op de markt komen, enorm worden beïnvloed door banden met de chemische/drugindustrieën.  Een onderzoek van USA TODAY naar financiële conflicten op 159 FDA adviescommissievergaderingen vanaf 1 januari – 30 juni 2000 wees uit dat bij 55% van hun vergaderingen, meer dan de helft van de FDA adviseurs belangenverstrengelingen hadden.

http://boinnk.nl/blog/abrikozenpitten-met-vit-b17/

 

Geplaatst in Gezondheid, Jongeren | Een reactie plaatsen

Aanslag in Duitsland en/of Nederland ? Het word tijd !

Aanslag in Duitsland en/of Nederland ? Het wordt tijd !

Vele van de Zionistische staten hebben al een of meerdere ”aanslagen” geënsceneerd. Om ons verder van onze vrijheid te beroven zullen alle Zionistische vazallen staten ”aanslagen” ensceneren. Een overzicht van deze Europese Zionistische vazallen staten: VS, GB, Schotland, Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Italië, Vaticaan, Denemarken, Griekenland en Rusland. Hun grootste vijand de Islam.

In de geschiedenis zijn vele staats terroristische aanslagen gepleegd, een van de bekendste uit het verleden is het vermoorden van John F Kennedy, die door de CIA in opdracht van de zionistische (schaduw) regering, CIA, CFR, Bilderberg, VN, NATO, ETC, is vermoord. Ook wel bekend als de ”illuminatie’‘ en Nieuwe Wereld Orde.

De VS heeft een leidende rol in de creatie van de Nieuwe wereld orde.

Lockerby Fals vlagDe eerste valse vlag aanslag met verwijzing naar ”Moslim terroristen” vond plaats in 1988 boven het Schotse plaatsje Lockerbie. Kort na deze ”terroristische aanslag” wist oorlogsmisdadiger Tony Blair te melden dat de ”Islam” verantwoordelijk is ! Ook bij deze geënsceneerde ”aanslag” laat de numerologie duidelijk zien dat de Zionisten – illuminatie betrokken zijn geweest bij deze ”aanslag”.

In 2001 heeft de Bush clan, (die hun rijkdom hebben vergaard in en aan de 2de wereldoorlog), in opdracht de aanslagen in New York uit laten voeren, waarbij onschuldige burgers de dood in werden gejaagd voor puur politiek gewin. Om de bevolking te overtuigen dat een oorlog in Irak noodzakelijk was hebben zij het leven moeten laten, en de schuld werd in de schoenen geschoven van Islamieten, Het bewijs daarvoor lag kort na de ”aanslag” voor het oprapen in de puinhoop. In de vorm van een ongeschonden paspoort van een van de ”terroristen”.

9-11 2

Om steun te krijgen van andere zionistische vazallen staten moeten ook in Europa ”aanslagen” worden geënsceneerd.

Vazallen staat Spanje. De bomaanslagen in Madrid van 11 maart 2004 waren een aantal bomexplosies die plaatsvonden aan boord van vier forensentreinen (cercanías) van de RENFE in Madrid (Spanje), in de ochtend van 11 maart 2004. Er werden 191 mensen gedood en 1857 verwond, van wie velen ernstig. Hiermee werd het de ergste terroristische daad in Europa sinds het opblazen van een vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie op 21 december 1988 (de Lockerbie-aanslag). Er werd melding gemaakt van dertien bommen, waarvan er 10 ontploft zijn. Uiteraard waren de Islam – Moslims verantwoordelijk.

Zionisten staat Engeland, staat bekend om de vele ”incidenten” die in de wereld gebeuren cq zijn gebeurd. Het meest bekende zal moeten zijn dat ”zij Palestina hebben weggegeven in ruil voor de deelname aan de tweede wereldoorlog door de VS. 

De Engelse bevolking wou niet deelnemen aan de oorlog tegen Irak waardoor oorlogsmisdadiger Blair een groot probleem had, zijn Zionisten vrienden in Washington rekenden op steun uit Londen. Dus werd er een geënsceneerde aanslag gepleegd om de bevolking in te laten stemmen met de oorlog, de leugens en het bedrog zijn bekend. Oorlogsmisdadigers Tony Blair en George W Bush lopen nog steeds vrij rond. !  

Bij dit terroristische aanslagen staatsterreur in Londen van 7 juli 2005 werd Londen tijdens de ochtendspits opgeschrikt door vier bomexplosies. Bekijk onderstaande video en zie de leugens en het bedrog.

Binnen een half uur deden drie ontploffingen zich voor in de metro en een half uur later één aan boord van een bus. Het aantal doden bedroeg 56, waaronder de 4 daders. Naar schatting waren er 700 gewonden, waarvan 22 ernstig gewond. In de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk is dit de aanslag staatsterreur met de meeste doden sinds de aanslag op Pan Am-vlucht 103 boven Lockerbie in 1988.

Een andere zeer waarschijnlijk gepleegde staatsterreur aanslag vond plaats op 10 april 2010, toen het Poolse presidentiele vliegtuig in dichte mist zou zijn neergestort. Daarbij kwam de president, zijn vrouw en diverse politici om het leven. Nadat President Lech Kaczynski in 2005, bekend heeft gemaakt een referendum te houden over de Euro waren ze hem liever kwijt dan rijk. De nieuwe puppet van Washington, is nu ook ”PRESIDENT” van de Europese Fascisten Unie, deze schoft is voor invoering van de doodstraf in de fascisten Unie, onder meer voor tegenstanders van de Unie.  

De aan

 

 

Geplaatst in Bilderberggroep, NWO | Een reactie plaatsen

Alleen maar goed nieuws ….!! ??

We kunnen je geruststellen: de miserie van de eurolanden is nog lang niet voorbij.

debtunion“Je mag niet verbaasd zijn dat Duitsland en Griekenland een deal hebben kunnen sluiten”, schrijft Foreign Policy (FP),”uiteindelijk kunnen geen van beide of de andere eurolanden het risico lopen dat een financiële crisis ontstaat door Griekse banken af te snijden [van de markten].”

In essentie is dat wat wij al langer zeggen met dat verschil dat Griekenland een heel klein voordeel heeft wanneer het toch zou besluiten om zich van de rest van de monetaire unie af te scheuren. Door eindelijk een eigen beleid te kunnen voeren en door hun eigen munt te devalueren, zouden de Grieken in staat zijn om zich binnen enkele jaren te redden.

Hoe dan ook is niemand binnen de eurozone op zijn hoofd gevallen en gaat niemand de stabiliteit van de regio op het spel willen zetten. Maar, de vraag is inderdaad hoe het nu verder moet. Want, wat Griekenland heeft aangetoond, is dat iedereen besparing moe is.

Of de besparingen nu al dan niet nodig zijn, houden we hier even buiten beschouwing maar het feit blijft dat de Europese bevolking het Duitse diktat bijzonder beu begint te worden.

En, als je het groot gebrek aan interesse in de door Duitsland opgelegde economische visie als premisse neemt, zou je verder kunnen denken en het euromechanisme zelf en het nut daarvan in vraag kunnen stellen. “Was het zelfs een goed idee om ermee te beginnen”, vraagt FP zich af.

Om een monetaire unie te creëren, heb je een geoptimaliseerde arbeidsmarkt nodig, ideale loonflexibiliteit en een systeem waarin de risico’s verspreid kunnen worden over de leden. Natuurlijk is aan geen enkele voorwaarde voldaan wanneer de Europese Monetaire Unie (EMU) boven het doopvont werd gehouden.

Hoe kan je dan verwachten dat de eurozone werkt? Het ging al immers mis van het begin.

Bovendien kan dat naïeve idee van de EMU alleen werken als de politieke druk geen vat heeft op het gevoerde beleid. Uiteraard weten we nu dat het altijd de bedoeling is geweest van de corrupte politieke klasse om overal tussen te komen.

Denk maar aan de Duitse eis dat Griekenland, op welke manier dan ook, zich houdt aan het maximale begrotingstekort van 3% van het BBP en dat het land zich aan álle afspraken houdt, hoe groot de maatschappelijke schade ook is.

In de postcrisisperiode waarin we ons zogezegd bevinden, is het nog duidelijker geworden dat Europa te snel is vertrokken om een eenheidsmunt te scheppen. Je kan ook alleen maar van versnelling veranderen als je de koppelingspedaal indrukt.

Op diezelfde manier kan je zeggen dat de eurozone te snel in het leven is geroepen. Niemand heeft willen aanvaarden dat de individuele karakteristieken van de deelnemende EMU-lidstaten te verschillend zijn/waren. Eerst hadden de economieën op een degelijke manier, als dit al zou kunnen,  op elkaar afgestemd moeten worden. Maar, ook over het te voeren beleid is de eensgezindheid altijd ver te zoeken geweest – en dat is nog steeds het geval.

Bovendien is onder de Europese bevolking geen draagkracht, na de duidelijke NEE van de bevolking van Frankrijk en Nederland, zijn de overige 500 miljoen mensen van stemming onthouden, dat is waar de Europese Unie dictatuur in werkelijkheid voor staat.

Mocht je je dus afvragen hoe het zover is kunnen komen, kunnen we je geruststellen: de miserie is nog niet voorbij. Er zijn nog heel wat andere landen die in hetzelfde schuitje zitten als Griekenland.

Dan is er nog iets anders. Omdat de eurolanden hun eigen munt hebben opgegeven door in essentie hun nationale munt met een vaste wisselkoers te verankeren aan de euro blijven er niet veel maatregelen over die de lidstaten zelf kunnen uitvoeren. De controle over hun nationale bank zijn ze kwijt, hun economie aantrekkelijker maken door hun munt te devalueren gaat niet meer…

nieuw_20_euro_biljetAlle monetaire acties die alle andere landen vanzelfsprekend vinden, zijn niet meer toegankelijk voor de eurolanden. Het enige wat er overblijft, zijn loonbeheersing en de lonen te doen zakken, meent FP. En, je hoeft echt niet naar Griekenland te gaan om te zien dat de concrete uitvoering van die ideeën ook dichter bij huis gebeuren.

Een manier om de lonen te doen zakken, is de koopkracht te verminderen. Dat kan je doen door de prijzen te doen stijgen, zorgverzekering, eigen risico, BTW,  en/of door andere technische ingrepen. Waarom denk je dat de Europese Centrale Bank (ECB) zo’n sterke nadruk legt op inflatie?

De enige manier om zich te ontdoen van de europroblemen is door de eurozone te verlaten.

Maar, dat brengt dan weer andere problemen met zich mee: zowel voor het land dat de euro vaarwel zegt als voor de overblijvende deelnemers gaan, op korte termijn alleszins, de gevolgen niet te onderschatten zijn.

Het vertrouwen van investeerders en beleggers in de ex-euroland als in de eurozone zal volledig zoek zijn en zal pas na onbepaalde tijd zich langzaam herstellen. De Europese economie zal een pak slaag moeten incasseren die hij maar net zal weten te overleven.

Nu, beeld je in dat niet één maar om verscheidene redenen meerdere landen uit de euro pact stappen. Je krijgt dan een schokgolf die heel Europa naar alle waarschijnlijkheid compleet zal vernietigen, met wereldwijde gevolgen vandien.

Dus, nee, je mag echt niet verbaasd zijn dat Duitsland en Griekenland tot een akkoord zijn gekomen. Het alternatief is dat Fuhrer Merkel de Grieken tot de ballingschap veroordeelt. En, als/wanneer het zover is, is het maar de vraag welke van de twee doemscenario’s zich zal voltrekken.

Het helpt ook niet dat de ECB-voorzitter Mario Draghi de risicograad van de hele Europese financiële sector met enkele biljoenen wil verhogen. Op die manier willigt hij eigenlijk de doodswens in van de eurolanden. Dit is de geplande route die de zionisten laten uitvoeren door de corrupte regeringen.

Wie zal kunnen zeggen of de euro een goed idee is (geweest)? We kunnen nu al vaststellen dat de euro de TRAGEDIE van de 21 ste eeuw is.

bron: Foreign Policy + ODVN

Geplaatst in Bilderberggroep, EU, Nexid, NWO | Een reactie plaatsen

Draait Poetin de gaskraan dicht ?

Oekraine gas levering 02-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerder deze week heeft de Russische president Vladimir Poetin ermee gedreigd om de gastoevoer naar Oekraïne af te snijden.

En, vandaag heeft hij zijn dreigement nog eens herhaald: de Oekraïense overheid moet eerst de overschotten aan Rusland overmaken als ze de rest van de beloofde energielevering wil krijgen.

Aangezien 40% van het Russische gas voor Europa door Oekraïne loopt, betekent dat Europa binnen maximaal vier dagen zonder energie kan zitten. “De 147 miljard kubieke meter die Rusland vorig jaar heeft geleverd, vertegenwoordigt een derde van de behoeften van het continent (…)”, meldt The Independent.

Zelf houdt Poetin vol dat hem niets te verwijten valt. Al beseft hij ook wel dat hij het leven van heel wat mensen knap vervelend kan maken.

“Gazprom heeft zich aan de afspraken gehouden en zal dat ook verder blijven doen”, schrijft Russia Today,”als de voorschotten uitblijven, zal Gazprom de leveringen stopzetten zoals is bepaald in het contract (…). Natuurlijk kan dat een bepaald probleem opleveren voor de gastoevoer naar Europa en haar partners.”

Die laatste zin maakt duidelijk waar het om gaat. Poetin is in razernij ontstoken omdat de Oekraïense regering het bevel heeft gegeven om de energieleveringen naar de betwiste gebieden rond Donetsk en Loegansk te blokkeren.

En, aangezien we in een oog om oog, tand om tand-maatschappij leven, beziet Poetin de politieke beslissing als een provocatie en als een vrijgeleide om op íedereen wraak te nemen.

“Dit riekt naar genocide”, heeft het staatshoofd nog gezegd,”de regio’s zijn de thuis van 4,5 miljoen mensen. Beeld je in hoe ze zonder energie door de winter moeten komen.”

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen