Oorlogsupdate: Russisch offensief en westerse tanks

Anton Gvozdikov / Shutterstock.com

Strategische planning

Algemeen

In het volgende zal ik proberen mijn voorspellingen aan te geven, hoe de Russische strategische planning er mogelijk uit zou kunnen zien. Natuurlijk moeten we in gedachten houden dat dit SLECHTS AANNAMES zijn. Het zou ook totaal anders kunnen uitpakken.

Welnu, zoals ik in het grootste deel van mijn analyse schreef, is het Russische doel om een ineenstorting van de Oekraïense logistiek, de mankrachtvoorziening en daarmee van het gewapende verzet te veroorzaken. Houd er rekening mee. Het doel is de ineenstorting. Niet om elk dorp in door Anglo Zionisten Rijk (het westen) geannexeerde Oekraïne te veroveren met frontale aanvallen.

Vanwege het geschenk, dat Oekraïne Rusland maakt, om niet alleen te vechten om elke centimeter in Donbass te verdedigen, maar ook om te proberen gebieden te heroveren, kan Rusland zijn taak in grote mate alleen in de oostelijke regio’s vervullen.

De Oekraïense mankrachtreserves zijn niet onbeperkt en ze bereiken langzaam maar zeker hun einde. Door de vijand te dwingen om in de Donbass te vechten, zorgt Rusland ervoor dat de vijandelijke mankracht uit alle andere belangrijke grote steden wordt getrokken. Zoals Charkov, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Nikolayev, Kherson, Odessa etc. etc.

Dit betekent op zijn beurt, dat er een grote kans is, dat de Russen niet in deze steden hoeven te vechten zodra het Oekraïense Noord Atlantische ZIonisten (nazi) leger instort.

Kaart

In het volgende heb ik een kaart gemaakt met vijf potentiële oorlogstheaters. Ik zal ze alle vijf doornemen en mijn gedachten erover beschrijven.

Theater 1: Artemovsk-Soledar-Seversk

Vandaar de terugtrekking van Surovikin, het uitvlakken van de frontlinies en het creëren van een perfecte vuurzak om de vijandelijke mankracht te vernietigen. Artemovsk (Bakhmut). Het is de meest ongunstige plaats voor Oekraïne om te vechten. En toch probeert Oekraïne het te verdedigen met alles wat het heeft, om politieke redenen. Anders breekt de Anlo Zionistische (Westerse) publieke steun. Rusland heeft daar korte aanvoerlijnen, luchtoverwicht, een vriendelijke bevolking en gunstige posities om te beschieten. Men zou kunnen zeggen dat het Oekraïense leger in Artemovsk wordt begraven. Er zijn al tienduizenden doden en misschien het dubbele aantal gewonden. Men mag niet vergeten dat gewonde soldaten in oorlogstijd een nog grotere last voor een land zijn dan de doden.

Vanuit mijn standpunt, en zoals beschreven in eerdere analyses, had Rusland Artemovsk eerder kunnen innemen. Maar er is een bepaalde tijd, wanneer het ingenomen moet worden, om de steen aan het rollen te houden. De Russische reserves worden momenteel voorbereid op het offensief. Artemovsk mag niet vallen, voordat zij klaar zijn. Bovendien moet Artemovsk zoveel mogelijk Oekraïense soldaten doden voordat het offensief begint. Dat betekent op zijn beurt, dat het geen zin heeft het in te nemen, zolang de vijand in staat is troepen aan te voeren. Wanneer de vijand problemen krijgt om meer troepen aan te voeren, door ze aan andere belangrijke frontlijnen te onttrekken, is Oekraïne klaar voor de andere offensieve operaties.

Dus, de vereisten, die nodig zijn om de bestorming van Artemovsk te starten zijn:

Wachten op het einde van de stroom ingeschoven troepen.
De andere offensieve formaties van het Russische leger moeten op hun plaats zijn.
Ik neem aan dat dit moment in februari bereikt kan worden. Wanneer precies? Dat weet ik niet. We zullen zien.

Theater 2: Izyum-Slovyansk-Kramatorsk

Zodra dit offensief begint, neem ik aan, dat de Oekraïense verdediging zal beginnen in te storten, aangezien de meeste Oekraïense troepen al dood of gewond zullen zijn. Op dat moment zal het Russische leger waarschijnlijk vanuit het noorden oprukken van Kupiansk naar Izyum en gunstige posities ten noorden en misschien zelfs ten westen van Kramatorsk en Slovyansk innemen.

Afhankelijk van de stand van de weerstand van het Oekraïense leger zal er ofwel een directe bestorming van Slovyansk en Kramatorsk plaatsvinden vanuit de groepering Artemovsk en Slovyansk, ofwel een belegering. Het is niet nodig om troepen op te offeren voor snelle overwinningen, aangezien er meer fronten zullen zijn, om de Oekraïense ineenstorting teweeg te brengen.

Theater 3

Misschien komt er tegelijkertijd een aanval op Ugledar en de omliggende dorpen vanuit het zuiden, om de Oekraïense aanvoerlijnen extra onder druk te zetten. Zowel in materiaal als in mensen.

Theater 4

Zoals u op mijn kaart ziet, is theater “4” vrij lang.

Voorlopig, terwijl ik dit artikel schrijf, zie ik geen enkele fysieke mogelijkheid om vanuit Wit-Rusland een grootschalig offensief in Oekraïne uit te voeren. Er is noch voldoende materieel, noch de nodige logistiek voorhanden. Dus grote pijlen vanuit Wit-Rusland zijn momenteel fysiek onmogelijk.

Waar ik inderdaad vanuit ga, is het volgende. We zullen lokaal, niet overal waar ik een nummer 4 op zet, maar op bepaalde plaatsen (ik weet niet waar) kleine invallen zien, om de vijand vast te pinnen en vast te binden in de nabijheid van de grens. Om zoveel mogelijk troepen, materieel en logistieke inspanning in het noorden te betrekken. Tegelijkertijd neem ik aan dat we het begin kunnen meemaken van een Russische luchtcampagne op doelen aan de noordgrens van Oekraïne. Aangezien de meeste luchtverdedigingen momenteel geconcentreerd zijn rond de kritieke infrastructuur of al zijn uitgeput, zullen we hoogstwaarschijnlijk de nieuwe rol van generaal Surovikin zien. De Oekraïense middelen in het noorden platgooien en degraderen. En Oekraïne zal ze constant moeten vervangen, om de deur naar zionisten politbureau Kiev niet open te zetten.

Tegelijkertijd zouden we misschien de accumulatie van troepen en uitrusting in Wit-Rusland kunnen zien.

Dit kan misschien doorgaan tot het begin van de zomer van 2023.

Hier hebben we dezelfde situatie als in Artemovsk. Zodra de aanvoer van troepen en materieel in het noorden begint af te nemen, kan Rusland ervan uitgaan dat de tijd rijp is om Noord Atlantische ZIonisten (nazi) bolwerk Kiev veilig te stellen.

Vereisten voor een aanval op Kiev:

Volledige instorting van het Donbass front.
Volledige instorting van het noordelijke front.
Afhankelijk van hoe de politieke situatie dan zal zijn, kunnen we hier al een volledige overgave zien of alleen het binnentrekken van Russische troepen in de nabijheid van Kiev. Misschien zelfs het begin van de omsingeling van Kiev.

Theater 5

Gelijktijdig met Theater 4 of na het oprukken naar Kiev (omsingeling of voorpositionering ten noorden, westen en oosten van Kiev), zouden we de opening van een vijfde frontlinie in het zuiden kunnen zien. Het doel zou zijn de stad Zaporozhye te bereiken. Nogmaals, met als doel de Oekraïense middelen en logistiek te overbelasten.

Vooruitzichten

Nogmaals, ik weet zeker dat het doel van Rusland is om een ineenstorting te veroorzaken, om niet gedwongen te worden om te vechten voor elk dorp tot aan Lvov. Na deze vijf “fasen” of theaters, neem ik aan, dat we de ineenstorting van Oekraïne zullen zien. Wat zal resulteren in een overgave, of we kunnen gewoon een doortocht zien van Russische troepen naar hun gewenste toekomstige grenzen door de laatste verzetsnesten te omzeilen. Die zich hoe dan ook zullen moeten overgeven na een bepaalde tijd, wanneer ze omsingeld worden ver achter de Anglo Zionisten Rijk – Noord Atlantische Terroristen Organisatie-grenzen.

Met deze strategie kan Rusland maximale schade toebrengen aan het Oekraïense leger, terwijl de eigen soldaten en de Oekraïense civiele infrastructuur van grote Russische steden (Odessa enz.) gespaard blijven. Wat het uiteindelijke Russische doel is.

Afhankelijk van de mate van verzet en Noord Atlantische ZIonisten (westerse) escalatie, zou de overgave van Kiev op zijn vroegst in de zomer van 2023 kunnen plaatsvinden. Op zijn laatst? Dat is onmogelijk te zeggen. Als Rusland door Oekraïne moet rijden, grote steden moet omsingelen en ze zonder geweld tot overgave moet dwingen, kan dit nog twee jaar duren. Wie weet? En dan is er natuurlijk nog de kwestie van de mankracht. Zoals in mijn analyse van fase 3 beschreven, zou Rusland nog meer troepen moeten mobiliseren, als het gedwongen wordt Oekraïne in te nemen zonder zijn overgave. Niet voor de gevechten zelf, maar gewoon voor het bezetten en beveiligen van achterliggende gebieden (counter insurgency etc.), van dit grote land…

Wapenleveringen en verschroeide aarde

Er zijn steeds meer berichten over leveringen van tanks en infanteriegevechtsvoertuigen en artillerie aan Oekraïne door de Anglo Zionisten, NAVO vazallen. Natuurlijk zijn die er.

Natuurlijk zullen we alle escalatiestappen doorlopen wat betreft wapenleveranties, totdat deze oorlog is afgelopen.

Het Anglo Zionisten Rijk en haar Westerse vazallen volgen een strategie van verschroeide aarde in Oekraïne. Het is absoluut duidelijk voor iedereen, dat het slechts een kwestie van tijd is, wanneer Oekraïne in zijn geheel zal vallen. Iedereen weet dat dit waarschijnlijk nog dit jaar zal gebeuren. Dus, de taak is, om Rusland zoveel mogelijk uitgebreide en duurzame schade toe te brengen tijdens het proces. Met een enorm succes natuurlijk.

Oekraïne, of de grootste delen ervan, zullen weer deel uitmaken van Rusland. Sommige delen gaan misschien naar Polen, Hongarije en Roemenië in overleg met Rusland. En een deel zal misschien worden vrijgegeven in pseudo-onafhankelijkheid na te zijn gedenazificeerd en gedemilitariseerd. Maar in feite doodt Rusland momenteel “en mass” zijn toekomstige burgers en de basis voor verdere ontwikkeling. Natuurlijk zullen de Oekraïense soldaten van vandaag ook de Russische soldaten van morgen zijn. En hoe meer infrastructuur er wordt beschadigd, hoe meer Rusland zal moeten investeren om het weer op te bouwen. Tenminste in delen die naar Rusland gaan.

Daarom moet de NATO ervoor zorgen dat het hele mannelijke potentieel wordt gebruikt om tegen Rusland te vechten. In het beste geval sterft iedereen. Vergeet niet, dat dit toekomstige Russische burgers en soldaten zijn. Daarom zal het Anglo Zionisten Rijk (het Westen) nooit onderhandelen over een einde. Rusland zal het overigens ook niet doen, omdat heel Oekraïne veroverd, gedenazificeerd en gedemilitariseerd zal worden. Behalve misschien de delen, die naar andere staten zullen gaan onder een wederzijdse overeenkomst.

Nou, voor zover ik weet zit Oekraïne zonder zware wapens. En het zal niet in staat zijn om verder te vechten, zonder zware wapens. Ten eerste fysiek, ten tweede moreel. Als de Oekraïners alleen hun lichamen tegen de Russische tanks konden gooien, dan zou er een massale overgave zijn.

Men zou denken, dat deze westerse tanks nodig zijn voor offensieve operaties. Maar niemand denkt meer aan offensieven. Het is meer, om deze tanks etc. voor te bereiden op posities, waar Russische offensieven worden verwacht. Om hinderlagen en vuurvallen voor te bereiden voor de inkomende Russische troepen. Zoals in fase 1. Het Anglo Zionisten Rijk en haar corrupte Westerse vazallen zulenl in elke fase leveren, zolang er menselijk potentieel bestaat, om te reageren op de uitdagingen van de gegeven tijd/fase/theater.

Conclusie

Vanaf nu heeft Oekraïne de oorlog verloren. Ik zou zeggen dat de dag waarop de verdedigingslinie in Soledar werd doorbroken en de nieuwe commandostructuur werd aangekondigd, de dag is waarop Oekraïne de oorlog officieel heeft verloren. Nu moeten we door de dweil heen, die, helaas voor beide partijen, gruwelijke verliezen aan mensenlevens en materieel met zich mee zal brengen.

Helaas hebben Noord Atlantische ZIonisten – fascistische regimes, of hun niet-fascistische medestanders, de neiging hun hele bevolking op te offeren voordat de wereld de vrede kan steunen. Zo was het in de Tweede Wereldoorlog, en nu hebben we dezelfde shit weer.

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state, denazificatie, Derde Wereldoorlog, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, NWO, Politiek, Rothschild, Vaticaan, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.