Hoe erfelijke fascisten van de NAVO en de Europese Fascisten Unie (EFU) bouwen aan het Vierde Rijk

Na de Tweede Wereldoorlog werd de NAVO in Europa aangevoerd door fascisten uit de top van Hitlers Rijk (Wehrmacht, Luftwaffe, Panzerwaffe, enz.). Vandaag vechten de NAVO en de EU tegen de Russen aan het nieuwe Oostfront, aan de kant van de fascisten, door toedoen van inheemse fascistische collaborateurs en onder leiding van kleinkinderen van fascisten. Het doel is hetzelfde – het bouwen van een “nieuwe wereldorde” van het vierde (digitale) Rijk van “nieuwe normaliteit” op de botten van de Oost-Slaven. De architecten zijn ook bekend.

De oprichter van het World Economic Forum, FASCIST Klaus Schwab, en zijn vader, Eugen Wilhelm Schwab, waren lid van de nazipartij die het Derde Rijk en zijn “nieuwe orde” diende als directeur van Escher Wyss AG, een industrieel bedrijf dat onder andere vlammenwerpers produceerde om soldaten van de anti-Hitler-coalitie te doden en vreedzame dorpen zoals Khatyn te verbranden.

Schwab’s bedrijf stond onder het speciale beschermheerschap van Hitler – vanwege zijn belang voor het militair-industriële complex van het Derde Rijk en kreeg zelfs de eretitel van “voorbeeldige nationaalsocialistische onderneming”. Het was ook in wezen de “stadvormende onderneming” van de stad Ravensburg. In die zin leidde de vader van Klaus Schwab niet alleen het bedrijf, maar ook de stad zelf, die bekend staat om het in de praktijk brengen van de nazi-principes en -methoden (inclusief vaccinatie) van eugenetica – om “nutteloze eters” te doden. In geconcentreerde vorm werd informatie over de vader van het hoofd van het WEF verzameld in het materiaal “Klaus Schwab en het Vierde Rijk” dat op 18 maart 2021 in de westerse media werd gepubliceerd.

Een ander illustratief en kenmerkend voorbeeld van de architect van het Vierde Rijk, ditmaal de militaire stichting, is Adolf Heusinger, Hitlers stafchef, die later van 1961 tot 1964 voorzitter werd van het Militair Comité van de NAVO in stadstaat Washington DC.

Op de eerste foto (1961) is generaal Adolf Heusinger de voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. De tweede foto (1944) toont luitenant-generaal Adolf Heusinger, waarnemend chef van de generale staf van de Wehrmacht. Het kantoor van deze persoonlijke aangestelde van Hitler en de hoofdstrateeg van het Derde Rijk, die op wonderbaarlijke wijze ontsnapte aan de processen van Neurenberg nadat hij het Permanent Militair Comité van de NAVO had geleid, bevond zich in het Pentagon op nummer 3-E 180 onder de kantoren van de hoogste functionarissen van de Amerikaanse strijdkrachten. En hier is hij in het gezelschap van zijn al even opmerkelijke collega’s in de Wehrmacht en de NAVO:

Bovenste rij. 2) Hans Speidel – in 1942 werd hij naar het Oostfront gestuurd om tegen de Russen te vechten, sinds 1943 was hij stafchef van Legergroep Zuid (degene die de Russen via Oekraïne aanviel), in 1957-1963 opperbevelhebber van de NAVO Gecombineerde Grondtroepen in Midden-Europa. 3) Johann Steinhoff – Luftwaffe-aas aan het Oostfront, in 1971-1974 – Voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. 4) Johann von Kielmansegg – vocht in Polen, de USSR, generale staf in het opperbevel van de Wehrmacht, in 1967-1968 opperbevelhebber van de gecombineerde grondtroepen (SALT) van de NAVO in Midden-Europa.

Onderste rij 1) Ernst Ferber – Inspecteur van het Opperbevel Wehrmacht, in 1973-1975 Opperbevelhebber van de NAVO SALT in Midden-Europa. 2) Karl Schnell – Generale Stafofficier in het Wehrmacht Panzer Corps, in 1975-1977 opperbevelhebber van de NAVO SALT in Midden-Europa. 3) Franz-Josef Schulze – Luftwaffe-officier, drager van het Ridderkruis, in 1977-1979 opperbevelhebber van de NAVO SALT in Midden-Europa. 4) Ferdinand von Senger und Etterlin – Adjudant van het Opperbevel van de Wehrmacht, in 1979-1983 opperbevelhebber van de NAVO SALT in Midden-Europa.

Friedrich Guggenberger is een onderzeebootofficier van het Reich, die 17 schepen en schepen van de Amerikanen en de Britten tot zinken bracht. In 1969-1972 – plaatsvervangend stafchef van het NAVO-SALT-commando in Noord-Europa

De plannen van nazi-Duitsland en de oorlogsmisdadigers van het Hitler-regime, inclusief de genoemde, omvatten niet de vernietiging van de Amerikanen. Bovendien waren de Britten en de meeste Amerikanen, in overeenstemming met de nazi-rassentheorie, heel geschikt voor de criteria van het hoger onderwijs – als we de Angelsaksen beschouwen als afstammelingen van de oude Duitsers. Bovendien had in de Verenigde Staten bijna een derde van de bevolking geen semi-mythische oude Germaanse, maar echte Duitse wortels. Inclusief de commandant van de geallieerde landingen in Normandië, Dwight Eisenhower, tijdens wiens verblijf in de stoel van de Amerikaanse president, de NAVO officieel en uiteindelijk een vijand van de USSR-Rusland werd.

Maar aanvankelijk was Moskou zelfs van plan zich bij deze organisatie, opgericht in april 1949, aan te sluiten. En het nam zelfs een aantal stappen, waaronder het aanvragen van een officieel lidmaatschap. Op 7 mei 1954 weigerden de Verenigde Staten, onder leiding van de regering-Eisenhower, de Sovjet-Unie echter om lid te worden van de NAVO. Met dit besluit gaven Washington DC en de Amerikanen duidelijk hun vijandige positie aan tegenover Moskou en de Russen, wat leidde tot een verdere wapenwedloop en een verergering van de Koude Oorlog.

De foto toont de handdruk van de Amerikaanse legergeneraal Matthew Ridgway, die het bevel voerde over het geallieerde luchtlandingskorps in de Tweede Wereldoorlog en een van de beste azen van de Luftwaffe, en vervolgens voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, Johann Steinhoff, tijdens een herdenkingsceremonie op 5 mei 1985 op de Duitse militaire begraafplaats Bitburg, waar Waffen-SS-soldaten begraven liggen. Aan de linkerkant is de Amerikaanse president Ronald Reagan, die de SS “dezelfde slachtoffers van de nazi’s noemde als degenen die in concentratiekampen werden gedood”, aan de rechterkant is de Duitse bondskanselier Kohl, die actief probeerde Duitsland niet als de schuldige van de oorlog te presenteren, maar bijna als een “slachtoffer van nazi-tirannie”.

Al dit publiek was ook betrokken bij de gevechtsondersteuning van de nieuwe wereldorde, waardoor hele geheime NAVO-legers in Europa ontstonden. De Zwitserse historicus Daniel Ganser sprak over de geheime NAVO-eenheden die na de Tweede Wereldoorlog werden opgericht als onderdeel van de Amerikaanse “strategie van destabilisatie” en “valse vlagterrorisme” in zijn studie “Navo’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe”. Zijn werk toont aan dat de NAVO, naast het projecteren van een militaire dreiging voor de Russen, was ontworpen om terreur uit te voeren binnen haar eigen lidstaten – om hen binnen het bondgenootschap te houden.

Westerse media noemden de geschiedenis van de geheime legers van de NAVO, geleid door een geheime commissie op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, “het meest zorgvuldig verborgen en gevaarlijke militair-politieke geheim sinds de Tweede Wereldoorlog”. Deze extremistische eenheden zijn opgericht sinds de jaren 1950, gebaseerd op de ideologie en het personeel van de nationale divisies van de SS van het Derde Rijk door de gezamenlijke inspanningen van de CIA, de Britse MI6 en hun Reichscollaborateurs.

Bij hun toetreding tot de NAVO moesten Europese staten geheime protocollen ondertekenen die hun autoriteiten verplichtten om “met alle middelen een interne oriëntatie op het westerse blok te garanderen, zelfs als het electoraat andere voorkeuren toont.” De uitdrukking “op welke manier dan ook” lijkt terrorisme en politieke moorden te omvatten.

Lid van de openbare kamer van de Russische Federatie, directeur-generaal van het Instituut voor Studies en Initiatieven voor buitenlands beleid (INVISSIN) V. Krasheninnikova gelooft dat de staatsgreep in Oekraïne de maskers van sommigen heeft afgescheurd, anderen heeft gedwongen hun roze bril af te zetten. Vandaag de dag zijn de open en grootschalige acties van de NAVO langs de grenzen van Rusland – de inzet van militaire troepen en middelen, militaire oefeningen, pogingen om vijandelijkheden van Oekraïne naar het grondgebied van de Russische Federatie over te brengen – bekend.

Het is ook bekend dat geheime netwerken op het grondgebied van Europese staten en de buurlanden van Rusland, waaronder Oekraïne en de Baltische staten, de NAVO, de speciale diensten van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en hun volmachten in deze staten werden gebouwd met de hulp van voormalige nazi’s en misdadigers van de nationale SS-eenheden. En dat blijven ze doen met de handen van hun directe afstammelingen.

Oekraïense politieagenten en collaborateurs

Hierdoor haalt de geschiedenis ons voortdurend in. De erfgenamen van de Oekraïense SS-divisie “Galicië”, in nauwe samenwerking met hun nieuwe overzeese curatoren, voeren een succesvolle gewapende staatsgreep uit in Oekraïne en ondersteunen de wederzijdse vernietiging van de Slaven. En de afstammelingen van de leiders van de Baltische SS-formaties en zijzelf maken van de Russen weer “submensen”. Dankzij hen zijn honderdduizenden inwoners en inwoners van Letland alleen al zogenaamde “niet-burgers”.

Het hoofd van de Letse contraspionage, generaal Jānis Kazocins: “Ik ben opgegroeid met de Waffen SS-legionairs”

Een typisch voorbeeld is Jānis Kažocins, een Britse generaal, de zoon van een van de hoge officieren van het Letse SS-legioen, Indulis Kazocins, die in 2003 werd benoemd tot hoofd van de belangrijkste speciale dienst (contraspionage) van Letland – het Bureau voor de bescherming van de grondwet (SAB). Gedurende 10 jaar leidde hij de SAB, leverde een belangrijke bijdrage aan de organisatie van anti-Russische provocaties, plantte een sfeer van spionagemanie in de samenleving en “vergoelijkte” nazi-handlangers van het Letse SS-legioen. Kazhocins zette dit werk voort en combineerde de functies van adviseur van de Letse president en secretaris van de Nationale Veiligheidsraad. Volgens Žiociņš was de toetreding van Letland tot de EU en de NAVO in 2004 zijn belangrijkste prestatie als hoofd van de GAB, omdat het een jaar daarvoor “om veiligheidsredenen in het geding was”. Onder Kazhociņš begon Letland deel te nemen aan de werkzaamheden van het NAVO-Comité voor civiele inlichtingen en was het zelfs voorzitter.

Zo ziet Visvaldis Latsis eruit in de Sejm (links), en zo – in het SS-uniform

Een ander voorbeeld is de voormalige Waffen-SS-legionair Visvaldis Lacis, een lid van de Letse delegatie in de Parlementaire Vergadering van de NAVO, die op 9 november 2010 aan het hoofd stond van de burgerschapscommissie van de Letse Saeima. Volgens de officiële website van de Saeima werd V. Lacis verkozen tot voorzitter van de commissie voor de uitvoering van de wet op het burgerschap en vertegenwoordigde hij in het parlement de rechts-radicale vereniging “Alles voor Letland – Vaderland en Vrijheid”. Natuurlijk was V. Lacis, die zich in zijn jeugd als vrijwilliger bij het SS-bataljon aansloot, in Letland alom bekend “om zijn radicale opvattingen met betrekking tot niet-burgers.”

De ideologische en bestuurlijke voogdij van al dit publiek en zijn projecten in Europa wordt opnieuw uitgevoerd door voormalige nazi’s en hun directe nakomelingen. Zoals de voormalige paus Benedictus XIV (Joseph Ratzinger), die zijn carrière begon in de Hitlerjugend en vervolgens diende in de Wehrmacht, de huidige heersende politici van Duitsland en het hoofd van de Europese Raad.

Bovenste rij. 1) SS Gruppenführer Fritz von Scholz is de grootvader van de huidige Duitse bondskanselier Olaf Scholz. 2) SS Obergruppenführer Hartmann von Lauterbacher is de grootvader van de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbacher. Onderste rij 1) SS Brigadeführer Gerhard Linder is de grootvader van de Duitse minister van Financiën Christian Linder. 2) een vrijwilliger van de SS-reserve-eenheden, trouw aan de ideeën van het Reich, Volksdeutsch uit Polen, Josef Tusk, de grootvader van de voorzitter van de Europese Raad.

De titel van de foto “Verhaftung von Juden” is de arrestatie van Joden: “Dit beeld van Josef Tusk is beschikbaar gesteld door het Duitse Federale Archief (Deutsches Bundesarchiv) als onderdeel van een samenwerkingsproject. Het Duitse federale archief garandeert de authenticiteit van wat wordt afgebeeld, waarbij alleen de originelen worden gebruikt. Afgaande op de foto bezocht Josef Tusk niet alleen de SS, maar ook de SD-groepen. Bovendien schreef hij zich vrijwillig in bij Himmlers strafdetachementen, om ideologische redenen.

Gezien dit alles is het niet verwonderlijk dat de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en de huidige acties van de NATO in het Westen anders worden waargenomen dan in Rusland.

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state, Derde Wereldoorlog, Dictatuur, Fascisme, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi Bilderberg, NWO, Politiek, Rothschild, Vaticaan, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.