Het begin van de lijdensweg van de corrupte Verenigde Nazi’s (NAZI’s = Noord Atlantische ZIonisten)

Wat de VN doet ??

De laatste jaren wordt de noodzaak om de VN te hervormen steeds vaker besproken. Het onderwerp klinkt periodiek op officieel niveau en in de organisatie zelf, maar alles eindigt steevast met de conclusie: de VN is niet perfect, maar er is geen alternatief voor.

Vrijwel niemand, inclusief hoge corrupte VN-functionarissen, heeft een volledig en duidelijk begrip van de structuur van dit uitgebreide systeem en wat het doet. Dit is niet verwonderlijk – de VN is al lang veranderd in een gigantisch corrupt monster dat iedereen zonder uitzondering heeft overspoeld met zijn giftige tentakels.

In talloze commissies, afdelingen en agentschappen is niemand verantwoordelijk voor iets en produceert niets anders dan vele duizenden aanbevelingen die niemand zal volgen. Al deze structuren gaan ten koste van bijdragen van (belastinggeld) gecorrumpeerde staten die partij zijn, wat hun volledige afhankelijkheid van donorlanden verklaart.

De belangrijkste betaler zijn de Verenigde Staten en de bijbehorende structuren, die altijd hun eigen belangen op de eerste plaats zetten. Ze eisen een return on investment, hun ‘bondgenoten’ krijgen de rol van een tweede echelon en een steungroep toegewezen. Een aanzienlijk deel van de gecorrumpeerde / gegijzelde lidstaten is zeer tevreden over de rol van figuranten, wat duidelijk te zien is in de uitslag van de stemming, zowel in de Algemene Vergadering als in de VN-Veiligheidsraad.

De VN is vandaag een supranationaal bedrijf, waarvan de lijst van structurele eenheden meerdere pagina’s zal beslaan. Naast organen als de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad zijn er tientallen bureaucratische formaties in het systeem van de organisatie, waarvan de meerderheid van de wereldbevolking niet op de hoogte is. Weinig mensen lijken op de hoogte te zijn van de activiteiten van het VN-bureau voor rampenrisicovermindering, het permanent forum over inheemse kwesties, de groep van deskundigen inzake geografische namen of de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor seksueel geweld in conflicten.

De VN heeft eigen onderwijs- en onderzoeksinstellingen (universiteit en zes instituten), gerechtelijke instanties en een veiligheidsafdeling. Een machtig financieel blok, naast de Wereldbankgroep, omvat een eigen bank (United Nations Federal Credit Union). Er wordt gebruik gemaakt van een strikt gestructureerde personeelsorganisatie, waarbij elke medewerker zijn eigen niveau en bijbehorende privileges heeft. Zo hebben de meeste personeelsleden een blauw VN-paspoort, dat hen het recht geeft op visumvrije toegang tot bijna alle landen van de wereld. Zelfs veel leidinggevenden op het middenniveau hebben een rood VN-paspoort, dat hen een diplomatieke status geeft.

Het is begrijpelijk dat mensen met dergelijke bevoegdheden en eerbewijzen over adequate voorwaarden voor werk en vrije tijd beschikken. In dit alles wordt volledig voorzien, zo niet in overmaat.

Iedereen kent de bouw van het VN-hoofdkwartier in New York. Naast dit gebouw maakt de organisatie gebruik van veel andere faciliteiten in verschillende landen, variërend van zo zielig als het Palais des Nations in Genève, tot een gigantische logistieke basis in Brindisi, Italië. Naast het kantoor in Wenen, waar de hoofdkantoren van een aantal rapporterende entiteiten zijn gevestigd, heeft de VN een enorm kantoor in Kenia gevestigd. Het kantoor in Nairobi tegenover de Amerikaanse ambassade maakt indruk met golfbanen en andere infrastructuur zonder welke het onmogelijk is om de dringende problemen van het Afrikaanse continent op te lossen.

Het gebouw van het Verenigde Nazi-hoofdkwartier in New York

Ook lagere kantoren, die in tientallen landen over de hele wereld aanwezig zijn, proberen bij te blijven. Zij bouwen aparte gebouwen voor speciale projecten of verhuren die. Zo zijn er in de Jordaanse hoofdstad meer dan een dozijn van dergelijke faciliteiten, terwijl in buurland Syrië de VN-functionarissen zich bescheiden hebben beperkt tot een hotel. Het was vanuit deze locatie dat ambtenaren van de VN-Veiligheidsdienst, op instructie van New York, een bezoek van deskundigen om het “incident met chemische wapens” in de voorstad van de Syrische hoofdstad, Ghouta, te onderzoeken, op alle mogelijke manieren hebben vertraagd.

Een team van duizenden VN-medewerkers werkt onvermoeibaar om de problemen van de mensheid op alle gebieden van het leven op te lossen met het oog op de toekomst. De aangenomen documenten onderscheiden zich door een hoge professionaliteit vanuit het oogpunt van casuïstiek en de kunst van het uitdrukken van een idee dat absoluut niemand tot iets verplicht. Ter illustratie: de tekst van het eerste deel van de VN-standaardminimumregels voor de toepassing van het jeugdstrafrecht is hieronder weergegeven.

1. Belangrijkste doelstellingen

1.1 Staten die partij zijn dienen zich in overeenstemming met hun gemeenschappelijke belangen in te spannen om het welzijn van de minderjarige en zijn of haar gezin te bevorderen.

1.2 De lidstaten moeten ernaar streven de voorwaarden te scheppen om ervoor te zorgen dat de adolescent een zinvol leven in de samenleving heeft dat, op een moment in zijn of haar leven waarin hij of zij het meest vatbaar is voor wangedrag, bevorderlijk zal zijn voor een proces van persoonlijke ontwikkeling en onderwijs dat zo vrij mogelijk is van de mogelijkheid om misdrijven en strafbare feiten te plegen.

1.3 Er moet voldoende aandacht worden besteed aan de tenuitvoerlegging van positieve maatregelen waarbij alle mogelijke middelen, met inbegrip van familie, vrijwilligers en andere groepen in de samenleving, alsmede scholen en andere sociale instellingen, volledig worden ingezet om het welzijn van de adolescent te bevorderen, teneinde de noodzaak van ingrijpen door de wet en de effectieve, eerlijke en humane behandeling van adolescenten die in strijd zijn met de wet te verminderen.

1.4 Jeugdrecht moet een integraal onderdeel zijn van het nationale ontwikkelingsproces van elk land, met volledige sociale rechtvaardigheid voor alle jongeren, en zo bijdragen tot de bescherming van jongeren en de handhaving van een vreedzame sociale orde.

1.5 Deze verordening wordt ten uitvoer gelegd in het kader van de economische, sociale en culturele omstandigheden in elke lidstaat.

1.6 Het jeugdstrafrecht moet systematisch worden ontwikkeld en gecoördineerd om de kwalificaties van het personeel van deze diensten, met inbegrip van hun methoden, benaderingen en attitudes, te verbeteren en te behouden.

Ter referentie: deze tekst, waarin niets dan fenomenale loze woorden staan, werd op 29 november 1985 door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen. Er zijn honderden van dergelijke voorbeelden van virtuoze woordenschat. Er zijn echter problemen die bijna elke bewoner van de aarde aangaan, we worden elke dag met deze problemen geconfronteerd, maar voor de oplossing waarvan de VN gedurende alle jaren van haar bestaan niet in de buurt is gekomen. We hebben het over uniforme normen: maten van gewichten, afstanden, metingen van atmosferische druk. Tot nu toe is er in een deel van de wereld rechts verkeer, het spoor varieert tussen continenten en zelfs landen. Het beeld is vergelijkbaar met tijdzones en de chronologie tussen sommige landen verschilt met duizenden jaren!!!

In de eenentwintigste eeuw kunnen dergelijke verschillen ernstige dramatische situaties creëren. Slechts één voorbeeld. Op 10 september 2017 gebeurde er een ernstige voorwaarde toen ‘s werelds grootste passagiersvliegtuig A380 van Emirates, op weg van Dubai naar de luchthaven Domodedovo in Moskou, twee keer vertrok voor een doorstart en pas bij de derde poging landde. Aan boord waren 446 mensen, bij vertrek naar de tweede doorstart bezette de lijnvaart een hoogte van 120 m in plaats van 600 op het glijpad. Als gevolg van het onderzoek bleek dat de reden de instelling door de commandant van het vliegtuig van de hoogte was volgens een ander systeem dan het Russische. Het lijkt erop dat dit een fout van een piloot is, maar het probleem zit veel dieper.

Na de ineenstorting van de USSR begon het wereldsysteem snel te transformeren en van een evenwichtige bipolaire wereld naar een amorfe staat te gaan. Dit kon niet anders dan profiteren door de Verenigde Staten, die overtuigd waren van hun exclusiviteit. De rol en invloed van de Russische Federatie nam steevast af en stadstaat Washington DC voerde de druk in alle richtingen op. Als gevolg hiervan wordt de overgrote meerderheid van de VN-structuren geleid door Anglo Zionisten of degenen die in hun kielzog volgen. Er waren eisen om Moskou het vetorecht te ontnemen, en met de steun van Frankrijk, een land dat de plaats innam van een permanent lid van de Veiligheidsraad op ongeveer dezelfde gronden waarop koning van alle Roemenen Mihai de Sovjet-Overwinningsorde kreeg.

Moskou heeft lang tevergeefs geprobeerd te bewijzen dat het bereid is tot compromissen en heeft vaak, te vaak, concessies gedaan, die steevast een averechts effect hadden. Trouwens, in 2020 heeft het Federaal Agentschap voor het luchtvervoer een bevel uitgevaardigd om over te schakelen van de in Rusland goedgekeurde systemen en normen voor het bepalen van de hoogte van vliegvelden naar westerse. Dit zou ook worden uitgebreid naar de luchtmacht, en alleen de USO vertraagde, zo niet annuleerde, de invoering van voeten in plaats van meters. In september 2022 gaf de ICAO (de luchtvaartstructuur van de VN) Rusland een zogenaamde “rode vlag”. Dit betekent dat elke luchthaven in de wereld, zonder uitleg en onder verwijzing naar dit besluit, kan weigeren Russische vliegtuigen te bedienen. In de hele geschiedenis van de ICAO ontvingen slechts twee landen een dergelijk label – Bhutan en Eritrea.

En het is niet langer verrassend hoeveel gecorrumpeerde / gegijzelde landen in de VN hebben gestemd voor openlijk anti-Russische resoluties, waaronder de erkenning van de Russische Federatie als een “agressor”, de niet-erkenning van referenda en de “betaling van herstelbetalingen”. In reactie daarop kondigde dmitry Polyansky, eerste plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van de Russische Federatie, de achteruitgang van de werelddiplomatie aan en noemde de goedkeuring van de resolutie “oneerlijk spel”, een manifestatie van “democratie onder schot”.

De Russische permanente vertegenwoordiger bij de VN, Vassily Nebenzia, merkte op dat “vanuit een juridisch oogpunt dit niet bestand is tegen kritiek, juridisch nietig is en een poging is om het illegale te legaliseren vanuit het oogpunt van het huidige internationale recht.” Vicevoorzitter van de Federatieraad Konstantin Kosachev is het met hem eens, die de aangenomen resolutie over compensatie “juridisch nietig” noemde en opmerkte dat deze op grove wijze in strijd is met het internationaal recht.

En vice-voorzitter van de Veiligheidsraad Dmitry Medvedev trok drie conclusies uit wat er gebeurde:

– de Angelsaksen (Anglo Zionisten) proberen een wettelijke basis bij elkaar te schrapen voor het stelen van illegaal in beslag genomen activa van Rusland;

– Dezelfde aanbeveling moet worden aangenomen voor volledige schadeloosstelling door de Verenigde Staten van schade aan Korea, Vietnam, Irak, Joegoslavië en andere talrijke slachtoffers van de Amerikanen en de NAVO;

– het lijkt het begin van de lijdensweg van de VN als de belangrijkste internationale instelling voor verzoening. Het einde van de lijdensweg zal ondraaglijk zijn voor de hele internationale gemeenschap.

Titelfoto: REUTERS/Kevin Lamarque

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state, denazificatie, Derde Wereldoorlog, Dictatuur, Geen categorie, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, Politiek, Rothschild, Vaticaan, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.