Ernst Wolff: Hoe het WEF ons HELE dagelijks leven bepaalt

Ben je verrast of geïrriteerd door tekorten, inflatie, oorlogen, coronamaatregelen, ”klimaatverandering”, politieke beslissingen, dus dingen die ons dagelijks leven direct vormgeven? En heb je je ooit afgevraagd hoe dit allemaal tot stand komt? Financieel-economisch expert Ernst Wolff laat zien hoe het World Economic Forum WEF de bovengenoemde leefomstandigheden beïnvloedt.

Het WEF is een stichting en lobbyorganisatie die jaarlijks bijeenkomt om actuele mondiale kwesties te bespreken met betalende leden, vooraanstaande internationale economen, politici, academici, maatschappelijke actoren en ”journalisten”. Zoals men momenteel in alle media hoort en leest, komen de leden vandaag opnieuw vijf dagen bijeen in Davos en plannen de volgende ontwikkelingen – zoals zij beweren – ten behoeve van ons burgers. Luister nu naar de beoordeling van Ernst Wolff. Tekst bij de video:

Ernst Wolff: We moeten nu nadenken over hoe we het post-coronatijdperk structureren, hoe we het vormgeven, en natuurlijk komt het woord reset in ons op. De kracht van het WEF gaat oneindig veel verder. Dus ik heb de afgelopen maanden steeds meer gemerkt dat het WEF een van de belangrijkste instellingen ter wereld is en ik heb de zaak echt onderzocht en vervolgens de hele geschiedenis van het WEF opgeschoond. En ik moet zeggen, ik was heel erg verbaasd over sommige dingen dat de kracht van het WEF vaak veel verder gaat dan ik eerder had vermoed. De nieuwe agenda van het WEF draait heel erg om transhumanisme, d.w.z. de biometrische registratie van mensen. Je moet Klaus Schwab voor één ding krediet geven, hij heeft altijd alle trends, alle technologische trends van die tijd heel goed herkend en is altijd heel snel op deze kar gesprongen.

We zien op dit moment dat de mensheid op de een of andere manier afgeleid moet worden. We worden verondersteld afgeleid te worden, hetzij door klimaatverandering, dan moeten we afgeleid worden door de gezondheidscrisis, dan is er inflatie, dan is er oorlog. Nu zijn er op dit moment grote politie-invallen hier in Duitsland. De afgelopen maanden en ook de afgelopen jaren heeft het WEF het ene of het andere dossier laten verdwijnen. Het laatste wat verdwenen is, gewoon heel interessant om iets actueels aan te pakken.

Dominik Kettner: Beste kijkers, je kunt onze gast Ernst Wolff al weer zien op dit YouTube-kanaal. Ik ben erg blij dat u vandaag de tijd neemt en praat over uw nieuwe boek “World Economic Forum – de wereldmacht op de achtergrond”. Ik denk dat iedereen die onze video’s en onze gesprekken kent, weet dat vandaag weer heel diep is en ik moet zeggen, dit boek verbergt weer echt waardevolle informatie. Maar eerst en vooral, welkom. Misschien laat je het publiek een beetje informatie achter over waar je boek eigenlijk over gaat voordat we echt diep beginnen.

Ernst Wolff: Ja, bedankt voor de uitnodiging aan Dominik. Wat mij ertoe aanzette om het boek te schrijven, waren eigenlijk de gebeurtenissen van de afgelopen tweeënhalf jaar. In de afgelopen tweeënhalf jaar heb ik me langzaam gerealiseerd hoe belangrijk het WEF wereldwijd is geworden. De meeste mensen kennen het WEF inmiddels vanwege het boek van Klaus Schwab over de “Great Reset”. De meeste mensen weten dat het WEF één keer per jaar de machtigen en de rijken in Davos samenbrengt, en velen weten inmiddels ook dat de zakelijke en politieke elite grotendeels door het WEF zijn opgeleid.

Maar de kracht van het WEF gaat oneindig veel verder. Dus ik heb De afgelopen maanden merk ik steeds meer dat het WEF een van de belangrijkste instellingen ter wereld is en ik heb de zaak echt onderzocht en vervolgens de hele geschiedenis van het WEF opgerold. Ik moet zeggen dat ik Ik was zeer, zeer verbaasd dat de kracht van het WEF veel verder gaat dan ik eerder had vermoed. Dus de hele zaak begon in 1971, toen een Duitse professor die in Zwitserland woonde, daar twee studierichtingen voltooide, een jaar aan de Universiteit van Harvard doorbracht. Na vijf jaar professionele ervaring had hij ineens het idee: ik moet nu een symposium opzetten onder de naam European Management Forum en ik moet heel wat Europese topmanagers uitnodigen in Davos en samenbrengen met de topsprekers op aarde.

Het eerste wat ik me afvroeg was: Hoe kan het dat iemand op 32-jarige leeftijd met zo weinig professionele ervaring zonder een geweldig succesverhaal erin slaagt om meer dan 400 topmanagers bij elkaar te krijgen? En deze mensen waren in alle ernst twee weken in Davos, dat was vóór de mobiele telefoons. Dus namen ze twee weken afscheid van hun vak, waren erbij en luisterden naar de topsprekers van hun tijd. De kosten voor dit hele bedrijf alleen al moeten absoluut gigantisch zijn geweest. De man kan het dus niet uit eigen zak hebben betaald. Daarom kwam ik op het idee om te onderzoeken wie de mensen achter dit hele ding hadden kunnen zijn – en er is een heel eenvoudig antwoord.

Klaus Schwab bracht een jaar door aan de Universiteit van Harvard, waar hij (zionist) Henry Kissinger tegenkwam, die zijn professor was. Hij kwam ook John Kenneth Galbraith tegen, een adviseur van verschillende presidenten, en hij kwam Herman Kahn tegen, een van de belangrijkste futuristen van zijn tijd. Deze drie mannen hadden al lang een plan, namelijk om Amerikaanse bedrijfsmethoden naar Europa te brengen. In die tijd was het een beetje zo dat Europese managers bang waren voor de suprematie van de VS. Er was een boek van een Franse mediamagnaat Servan Schreiber genaamd “The American Challenge”, dat een bestseller was en het woog een beetje op de angst van Europese bedrijfsleiders dat ze door de VS zouden kunnen worden ingehaald.

De Amerikanen hebben zeer vaardig gereageerd. Ze hebben deze EMF uiteraard van achteren geënsceneerd met Klaus Schwab aan het roer en beloofden de Europese managers op deze manier: We zullen u kennis laten maken met Amerikaanse bedrijfsmethoden, zodat u net zo succesvol kunt zijn als de Amerikanen. En zo kwam de hele zaak aan het rollen. Er moet dus veel geld op de achtergrond hebben gevloeid, want iedereen die vandaag in Davos is, weet dat als je twee weken lang 400 mensen wilt huisvesten, je zes- tot zevencijferige bedragen moet neerleggen, anders werkt het allemaal niet. Maar als je ook bedenkt dat de topsprekers van die tijd al vijf- tot zescijferige bedragen namen voor hun optredens. dan weet je dat er heel, heel veel geld op de achtergrond is gevloeid. En inderdaad, het hele gebeuren was een enorm succes, en dat ging door.

Klaus Schwab zette dit vervolgens voort in het tweede of derde jaar. Het is interessant dat hij dit direct na het eerste evenement als stichting in Zwitserland heeft geregistreerd en het is nog interessanter dat de Commissie van de EG onmiddellijk het beschermheerschap heeft overgenomen. Hij had dus een brug gebouwd van de VS naar Europa, namelijk de Europese Commissie, dat was de voorloper van de EU-Commissie. Toen was het nog de Europese Gemeenschap, de Europese Unie en de belangrijkste man in die tijd was Raymond Barre, die Europees commissaris en later ook minister van Financiën en premier in Frankrijk was. Hij had dus meteen de topmensen uit de politieke gelederen aan zijn zijde. Daarna werd de hele zaak voortgezet. Interessant waren de gasten, die vervolgens werden uitgenodigd.

Op het tweede en derde symposium sprak Otto von Habsburg, daarna was (nazi*) Wernher von Braun erbij, daarna nam de Nederlandse (nazi*) prins Bernhard het beschermheerschap over bij een van de volgende symposia. Zo wist hij daar altijd de meest prominente en de grootste namen te strikken. Ook interessant is de Achtergrond van deze mensen – zowel Wernher von Braun als prins Bernhard der Nederlanden – hebben een nogal dubieus nazi* verleden. Dat stoorde deze mensen vanaf het begin helemaal niet, uit welke politieke hoek het volk kwam. Maar de hele zaak is doorgegaan en het is interessant hoeveel macht dit symposium vervolgens in de jaren 70, 80 greep.

Dus vanaf 1984 heette het het World Economic Forum en al aan het einde van de jaren 80 moet ik zeggen dat het waarschijnlijk een van de belangrijkste situaties ter wereld was. Want eind jaren ’80 viel de Muur in Duitsland en na de val van de Muur in Duitsland was de inspanning om het grote Duitsland te herenigen natuurlijk heel groot. Het grote probleem in die tijd was dat de Britse regering en de Franse regering fel tegen waren, zowel Margaret Thatcher als François Mitterrand wilden onder geen beding de Duitse hereniging toestaan. De Amerikaanse regering heeft zich ingehouden, en wat interessant is, is dat deze Duitse hereniging toen werd geïnitieerd door Klaus Schwab en het WEF.

De eerste ontmoeting tussen Hans Modrow, de laatste sterke man van de DDR na Egon Krenz, en de toenmalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl, vond plaats in Davos in aanwezigheid van Klaus Schwab – en uiteraard met het groene licht van de Amerikanen op de achtergrond. De Amerikanen waren natuurlijk geïnteresseerd in het verzwakken van de Europese Gemeenschap en zij dachten dat een groot Duitsland de macht van de Britten en de Fransen zeker zou inperken. Op deze manier kwam de Duitse hereniging daadwerkelijk tot stand. Even interessant is wat er daarna in Rusland gebeurde.

Het WEF heeft dus al heel vroeg betrekkingen aangeknoopt met Michail Gorbatsjov. Toen Michail Gorbatsjov viel en werd vervangen door Jeltsin, wendden ze zich onmiddellijk tot Jeltsin. Toen Jeltsin bij de volgende verkiezingen dreigde te verliezen, sloegen de grote oligarchen in Rusland in Davos de handen ineen om het Davos-pact te vormen. Ik zou de fungerend voorzitter van de Raad willen vragen of hij bereid is het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake de bescherming van het milieu en de bescherming van het milieu te aanvaarden. Er waren in totaal zes (zionisten) oligarchen – één was de grootste media-ondernemer in Rusland – die er samen met Schwab voor zorgden dat Jeltsin aan de macht bleef en dat het westerse kapitaal vervolgens een gemeenschappelijke zaak kon maken met de oligarchen van Rusland.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van hoe ongelooflijk sterk de kracht van het WEF is geworden. In de verdere cursus nam het bijvoorbeeld deel aan de oprichting van belangrijke organisaties zoals de G20. De G20 is opgericht op initiatief van Klaus Schwab. Daarvoor waren er de G7 en de G8. Klaus Schwab heeft er altijd op aangedrongen dat ontwikkelingslanden en opkomende landen worden opgenomen. We hadden net de G20-bijeenkomst en velen vroegen zich af: waarom mag Klaus Schwab optreden?

Eén reden is vrij simpel: Klaus Schwab is de initiatiefnemer van dit hele gebeuren. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Gavi Vaccine Alliance. Het werd in 2000 opgericht in Davos en later werden andere organisaties opgericht met deelname van het WEF, namelijk ID2020 en andere organisaties zoals KTDI (Known Traveller Digital Identity), dat altijd gaat over het biometrisch vastleggen van mensen. De nieuwe agenda van het WEF draait dus heel erg om transhumanisme, d.w.z. de biometrische registratie van mensen. Je moet Klaus Schwab voor één ding krediet geven, hij heeft altijd alle trends, alle technologische trends op dit moment heel goed herkend en is altijd heel snel op deze kar gesprongen. Maar over het algemeen moet gezegd worden dat het WEF niets meer is dan – het is in feite geen stichting, maar de grootste (fascistische) lobbyorganisatie die ooit in de wereld heeft bestaan.

Dominik Kettner: Ongelooflijk, nu heb ik natuurlijk verschillende vragen, enerzijds voor de kijkers, die zich nu afvragen waar ze er meer over te weten kunnen komen. We willen het boek ook direct onder de video linken, waar je het boek kunt bestellen. Maar voordat we dieper ingaan op het boek: U noemde twee dingen: Zwitserland, d.w.z. Davos, als de plaats van oprichting en Klaus Schwab, de grondlegger, tegelijkertijd. Maar we weten allemaal uit uw uitleg dat er natuurlijk belangengroepen achter zaten, die het gefinancierd moeten hebben. Hoe ver bent u in uw onderzoek tot nu toe kunnen gaan om te zeggen wie de echte ideeëngevers erachter zijn, omdat – en ik denk – we het er allemaal over eens zijn dat, zelfs als Klaus Schwab niet meer zou bestaan, het idee van het World Economic Forum niet van de ene op de andere dag zou varen met zijn ontslag, maar het zou doorgaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is om naar te kijken. Kunt u misschien iets meer zeggen over de namen die u eerder noemde en organisaties?

Ernst Wolf: Het is allemaal gewoon open. Het moet dus gezegd worden dat presidenten en regeringsleiders komen en gaan, maar Klaus Schwab en het WEF blijven. Klaus Schwab is een relatief fenomeen, de man is nu 84 jaar oud, doet het hele ding al 52 jaar. Maar de hele zaak zal niet stoppen met zijn dood, maar deze organisatie zal dan doorgaan. Om te weten wie de ideeëngeneratoren zijn en wie de stakeholders zijn, hoef je alleen maar te kijken naar de partners en strategische partners van het WEF. Er zijn 1.000 bedrijven, allemaal met miljarden aan verkopen over de hele wereld, die bekend staan als Partners van het WEF betalen jaarlijks vijfcijferige contributie om de informatie te krijgen en deel te nemen aan informele bijeenkomsten, d.w.z. om deel uit te maken van dit World Economic (fascisten) Forum.

Dan zijn er nog 120 bedrijven die als strategische partners worden beschouwd. Dit zijn ook grote bedrijven met miljarden omzet, maar sommige ook wat kleinere bedrijven, die echter werkzaam zijn op het gebied van biometrie en dus waarschijnlijk erg belangrijk zullen zijn voor de toekomst. En deels ook startende bedrijven, waarbij je ook kunt zeggen dat ze technologisch gewoon op de tand des tijds zitten – en ze zullen de komende jaren heel belangrijk worden. Deze bedrijven betalen nu hoge bedragen van zes cijfers voor hun lidmaatschap van deze organisatie. Dan moet ook gezegd worden dat het WEF niet alleen uitstekende relaties heeft met de westerse regeringen, waarvan ze de regeringsleiders deels hebben opgeleid of waar ze zeer goed vertegenwoordigd zijn in de kabinetten, dat ze ook uitstekende relaties hebben met de Communistische Partij in China.

Het World Economic Forum was praktisch de eerste organisatie die erkende wat er in de jaren 70 in China gebeurde, en ondernam vervolgens onmiddellijk actie na de opening van China – d.w.z. na de afschaffing van de geplande economie en de terugkeer van China naar het kapitalisme. Het opende er een kantoor en begeleidde vervolgens de hele integratie van China in de wereldeconomie en zorgde er vooral voor dat westers kapitaal naar China kon stromen. Het allerbelangrijkste in de samenwerking met China is de rol van (zionisten) Black Rock. Black Rock mocht vanaf 2006 actief worden in China als een zogenaamde joint venture.

De Chinezen hadden nog steeds dezelfde angst als in de dagen van de planeconomie of de herbestemming van de planeconomie en lieten buitenlandse bedrijven alleen als joint ventures optreden. Dit betekende dat buitenlandse bedrijven op zoek moesten naar een Chinees staatsbedrijf als partner. In de zomer van 2021 werd deze regeling opgeheven voor Black Rock als eerste bedrijf. Het is interessant dat de Board of Prestige, d.w.z. het bestuur van het WEF, niemand minder dan (ultra zionist) Larry Fink, het hoofd van Black Rock, omvat. Je kunt zien dat deze as Beijing is, de Communistische Partij in China en het digitale financiële complex van het Westen – dat deze as nu werkelijkheid is geworden.

Dominik Kettner: Ik denk ook om het publiek de kracht van (zionist) Black Rock te illustreren, bijvoorbeeld, we hebben er net een video over gemaakt. Met ongeveer 10 biljoen Amerikaanse dollars tot 10.000 miljard Amerikaanse dollars kan Black Rock bijna elke regering en elk land controleren. Het is ook opwindend dat (ultra zionist) Larry Fink nu steeds meer mensen van Black Rock in de Duitse (corrupte) regering positioneert, wat me ook verbaasde dat dit zo duidelijk wordt gemaakt. En iedereen die het geheel volgt, weet ook dat (ultra zionist) Larry Fink de ideologieën van Klaus Schwab de wereld indraagt.

Vooral hier is een belangrijk onderwerp dat we nu zullen behandelen, zelfs als de centrale digitale valuta of de digitale valuta van de (Rothschild zionisten gecontroleerde) centrale banken, waar we nu allemaal mee te maken hebben. De eerste prototypes staan gepland voor 2023. Ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen heeft begrepen hoe ernstig de situatie eigenlijk is, want dat zou het einde van onze vrijheid kunnen zijn. Wilt u dit ondertekenen en hoe ziet u de ontwikkeling en voortgang van deze digitale munt? Handelingen van het Europese Parlement.

Ernst Wolf: We zien hoe de mensheid afgeleid moet worden. We moeten ons laten afleiden door klimaatverandering. Dan moeten we afgeleid worden door de gezondheidscrisis, dan is er inflatie, dan is er oorlog. Nu zijn er de grote politie-invallen hier in Duitsland op dit moment … – het wereldkampioenschap voetbal is toegevoegd – voetbal WK, dat is erg belangrijk als een zeer grote afleiding. Brood en spelletjes hebben altijd goed gewerkt, dus iedereen wordt afgeleid. Maar het moet gezegd worden dat het CBDC (Central Bank Digital Currency) project, d.w.z. digitale centrale bank valuta op de achtergrond, op dit moment met een turbo vooruit wordt gedreven.

Ze hebben duidelijk een ongelooflijke haast om dit geld naar de mensen te brengen. En wat interessant is aan dit ”geld” is dat er op dit moment een grote proef gaande is in de VS – tussen de (door Rothschild zionisten gecontroleerde) Federal Reserve en enkele grote financiële bedrijven, er zijn de creditcardmaatschappijen, er zijn de grootste (door Rothschild zionisten gecontroleerde) banken zoals Bank of America en City Bank. Het is heel interessant dat dit nieuwe geld een geld van twee klassen zal zijn. Dit zal het eerste ”geld” ter wereld zijn dat twee klassen geld is en er zullen twee verschillende CBDC’s zijn.

Er komt een groothandel CBDC en een retail CBDC en de naam alleen al laat zien dat met name Europa en Duitsland de ontwikkeling volledig hebben overslapen, omdat er niet eens Duitse uitdrukkingen voor zijn. Wholesale is het Engelse woord voor wholesale, retail is het Engelse woord voor retail. Dus er is een groothandel CBDC en een retail CBDC, de woorden vertellen je niet wat erachter zit. Wat hier in feite achter zit, is dat er een CBDC zal zijn die zal worden verhandeld tussen de (door Rothschild zionisten gecontroleerde) centrale bank en de grote banken en de grote financiële instellingen.

En dat er een tweede CBDC komt, de retail CBDC, die van toepassing zal zijn op ons gewone burgers en op kleine en middelgrote bedrijven. Dit zal het eerste tweeledige geldsysteem zijn, waarbij retail CBDC ons duidelijk op een ongelooflijk nadeel plaatst. Ik kan u alleen maar herinneren aan wat ik altijd zeg: het zal gekoppeld zijn aan het feit dat ons individuele belastingtarieven kunnen worden opgelegd, individuele rentetarieven, dat we een boete kunnen krijgen, dat het mogelijk zal zijn om elk van onze transacties te volgen; dat we gebonden kunnen zijn aan een sociaal kredietsysteem.

Dat het mogelijk zal zijn om het geld geografisch op elkaar af te stemmen, wat betekent dat het alleen in bepaalde gebieden kan worden besteed, dat het geoormerkt kan worden besteed. En dat het, net als in China, kan worden gekoppeld aan een sociaal kredietsysteem, waardoor het voor ons onmogelijk kan worden om bepaalde items te kopen. Ik vermoed dus dat dit dan gekoppeld zal worden aan zoiets als de ecologische voetafdruk van het individu. We waren vorig jaar voorbereid op deze QR-codes in het kader van de gezondheidscrisis. Ik denk dat deze hele kwestie van gezondheid grotendeels is verdwenen omdat mensen het gewoon niet meer geloven.

Maar ik denk dat ik vrees dat ze zich nu meer gaan richten op klimaatverandering en dan beperkingen zullen stellen in naam van ”klimaatverandering” – en deze hele agenda is ook gebaseerd op precies dezelfde of vergelijkbare leugens als de hele gezondheidscrisis van de afgelopen twee of driekwart jaar.

Dominik Kettner: Als je de uitspraken van de media gelooft, dan de twijfels die je over het hoofd ziet Deze ideologie van de klimaatagenda, als je het zo mag zeggen, mag helemaal niet meer. Er is dus eigenlijk maar één waarheid en de waarheid wordt op zijn beurt vertegenwoordigd door bepaalde grote banken, bepaalde grote bedrijven natuurlijk ook door dit Economisch Forum. Maar er is ook een groep wetenschappers uit Engeland – er is pas een publicatie in de media gemaakt – waar het gaat om het tegengaan en twijfelen aan deze ”klimaatverandering”.

Ik vrees echter dat het in dezelfde richting zal afdrijven als bij vaccinatie: de (verstandige) niet-gevaccineerde zijn de slechteriken, of nu zijn degenen die misschien ook in de oorlog tegen een oorlog en tegen wapenleveranties zijn, net zo geframed als de niet-gevaccineerde ten tijde van de pandemie. In de toekomst kunnen het degenen zijn die deze (fascistische) klimaatagenda ook niet vertrouwen en misschien ook niet geloven. Ziet u dit ook aankomen, zijn daar al eerste tekenen van? Ik bedoel, in het openbaar lijkt er alleen het uitzicht van Greta Thunberg te zijn.

Ernst Wolf: Ja, het gaat ook om de taal – dit wordt mensen langzaam opgedrongen. Zo hebben we de afgelopen tweeënhalf jaar gezien dat heel wat mensen zijn weggezet als zogenaamde ‘coronaontkenners’. Dat was ook een term die ik lange tijd heb moeten gebruiken, hoewel ik deze ziekte nooit heb ontkend – en nu is er de term klimaatontkenner. Mensen die twijfels hebben over de officiële versies worden meteen buitenspel gezet. Het zeer gevaarlijke van deze hele situatie is dat we eigenlijk te maken hebben met een ecologisch twijfelachtige situatie.

We hoeven onszelf niet voor de gek te houden, de wereld is er niet goed aan toe. De oceanen van de wereld bevinden zich in een catastrofale toestand, de lucht is vervuild, de bossen hebben grote problemen. Er zijn veel door de mens veroorzaakte problemen in de wereld. Maar dit alles heeft weinig te maken met het klimaat, en nog minder met de maatregelen die erdoor genomen moeten worden. De te nemen maatregelen vallen allemaal onder deze overkoepelende termen SDG’s (Sustainable Development Goals), van de Verenigde Naties of ze vallen onder ESG, dat is Environment Social Governance.

Dit is een van de favoriete termen van de Groenen vandaag, het is eigenlijk niets meer dan een sociaal kredietsysteem voor bedrijven. Bedrijven worden vervolgens gecontroleerd en in een hokje geplaatst, afhankelijk van hoe ze reageren op deze specifieke criteria. Kortom, het hele ding is niets meer dan de vernietiging van kleine en middelgrote ondernemingen, omdat de grote bedrijven al deze beperkingen kunnen accepteren, die kunnen ook zoveel dollars of euro’s betalen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. De middenklasse kan dat niet, dus het geheel is niets meer dan een perfide algemene aanval op de middenklasse, die helaas – ik moet zeggen keer op keer – nog niet goed is erkend door de middenklasse.

Dominik Kettner: Ja, we hebben het zelf gemerkt, zelfs leveranciers hier hebben nu aangekondigd dat als we over één tot twee jaar niet klimaatneutraal zijn, ze ons hier niet meer mogen leveren als we het hebben over de twee verschillende CBDC’s. Dus de groothandel CBDC kan er natuurlijk ook toe leiden dat (door Rothschild zionisten gecontroleerde) banken uiteindelijk gedwongen worden om bepaalde voorwaarden op te leggen. Chen. Met andere woorden, de (door zionisten gecontroleerde) centrale banken leggen leningen op aan commerciële banken, zodat ze alleen leningen verstrekken aan bedrijven die een goede CO2-stempel hebben, die precies aan deze (fascistische) Agenda 2030 voldoen, en ik denk dat veel mensen zich daar nog niet van bewust zijn.

Ik had net een lezing op een middelgroot evenement en toen keek ik echt in hun gezichten en vroeg: Waarom sta je niet op, waarom? Weet je wat er gebeurt, waarom sta je niet op? En ik geloof gewoon dat het antwoord hierop eigenlijk zo beknopt is dat velen het nog steeds te goed doen. Je zorgt er dus voor dat veel bedrijven nog goed kunnen overleven en nu brokkelt alles stilaan af. Maar je ziet de eerste grote bedrijven die migreren, zoals BASF, die nieuwe productielocaties in het buitenland opzetten, in China vanwege het gebrek aan energievoorziening. En steeds meer bedrijven volgen. Maar de perceptie van bedrijven dat alles beter kan, is er nog steeds. Wat moet er gebeuren om de eerste bedrijven in beweging te krijgen? Omdat ik niet kan begrijpen waarom iedereen daar zijn mond houdt en kijkt naar wat er hier op dit podium gebeurt.

Ernst Wolf: Ja, denk ik, dus ik vermoed dat de andere kant er gewoon op rekent om het systeem op dit moment een beetje te voeden en in leven te houden om plotseling een heel grote crash te veroorzaken. Ik denk dat ze beseffen dat als ze het nu laten afbrokkelen, steeds meer mensen wakker worden. Maar als ze het plotseling laten instorten, dan is de kans groter dat ze wegkomen met hun (fascistische) Agenda 2030. En de agenda van de andere kant is vrij transparant. Ze zullen deze CBDC willen introduceren via een universeel basisinkomen, en dit universele basisinkomen zal alleen werken als miljoenen mensen echt verwoest zijn.

Als alle middelgrote bedrijven echt hun wapens neerleggen, als al hun werknemers echt op straat zitten en geen geld meer verdienen en zich echt zorgen beginnen te maken over waar ik mijn eten vandaan haal – dan zullen ze verschijnen en zeggen: Pas op jongens, we zullen je dit universele basisinkomen geven – en dan zal de val dichtknallen. De hoop die ik nog steeds heb, zelfs als dit worst-case scenario zich voordoet, is simpelweg dat dit nieuwe monetaire systeem niet zal werken. Geld werkt gewoon niet op die manier.

Maar een paar jaar geleden gaf ik een lezing die je nog steeds op internet kunt vinden bij WE, dus “Kennis is relevant” Ik legde de geschiedenis van geld uit en je moet het zeker in gedachten houden. Dan zal je je realiseren dat geld niet zomaar met een muisklik kan worden gegenereerd, zelfs niet door de (corrupte) overheid, zelfs niet door de (Rothschild zionisten gecontroleerde) centrale bank, zelfs niet door het digitale financiële complex. Dit nieuwe geld gaat dus niet werken.

Als het daadwerkelijk wordt ingevoerd, zullen we een tijdperk van burgeroorlogen ingaan dat alleen zal eindigen wanneer men zich realiseert dat dit absoluut niet de weg is naar de toekomst van de mensheid.

Dominik Kettner: Christine Lagarde heeft specifiek aangekondigd dat de digitale euro contant geld niet mag vervangen, ook al speelt contant geld bijvoorbeeld geen rol meer in Zweden en in vele andere Landen zijn aan het dalen sinds de pandemie om zich heen heeft geslingerd. En er is nog een ding dat ik wil noemen. Ze zei dat de digitale euro niet om te sparen zal zijn. Dat wil zeggen, we zullen een valuta krijgen – en dit zal op het officiële podium worden aangekondigd – die niet zal dienen om ons in staat te stellen te sparen. Dat past tegelijk met de uitspraak van het WEF dat niets meer van ons zal zijn en dat we hopelijk in 2030 nog gelukkig zullen zijn. Maar juist hier is volgens mij de tegenstrijdigheid dat geld anders werkt. Fijn dat je dat nog eens benadrukt, serieus!

Laten we eens terugkijken naar je boek. U had het over het European Management Symposium of Forum, dat later het World Economic Forum werd. Wanneer heeft dit forum een doorbraak bereikt naar de wereldwijde macht over deze hele financiële elites en de financiële sector? Wat waren de doorslaggevende punten? Wie waren de sleutelfiguren? Spelen ze vandaag de dag nog steeds een rol? Misschien ook hier weer een beetje ver over het onderzoek in uw boek.

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Deep state, Derde Wereldoorlog, Geschiedenis, Gezondheid, Jongeren, Maatschappij, Nazi Bilderberg, NWO, Plandemie, Politiek, Vaccins, Vaticaan, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.