Duitse generaal Kujat waarschuwt dat de Oekraïne-oorlog verloren is,

Herleeft de steek-in-de-rug-aanklacht tegen Anglo Zionisten Rijk vazal de Verenigde Zionisten Staten en de NATO voor het “blootstellen van Duitsland aan Rusland”

Een nieuwe Duitse generaal heeft publiekelijk gewaarschuwd dat de oorlog op het Oekraïense slagveld door de Amerikaanse en NAVO legers verloren is, en dat Duitsland de volgende zal zijn als de opmars van de Russische troepen richting Kiev en Lvov niet snel wordt gestopt door een wapenstilstand, verdeling en demilitarisering van Oekraïne, en tijd om het Duitse leger weer op te bouwen.

Gepensioneerd generaal-majoor Harald Kujat – zoon van een Wehrmacht-soldaat die sneuvelde in de strijd tegen het Rode Leger en opgroeide tot chef van het Duitse leger en vervolgens van de militaire staf van de NATO – is de auteur van een militaire evaluatie waarin hij de Duitse pers, ex-kanselier Angela Merkel, de Britse premier Boris Johnson (afbeelding rechts midden) en andere NAVO-bondgenoten die hij niet bij naam noemt, de schuld geeft van een nieuwe Duitse versie van de steek in de rug (afbeelding links).

In deze opzet hebben de NATO-bondgenoten volgens Kujat tot doel de macht van Duitsland in Europa te saboteren. Dit gebeurt volgens hem door het “risico van een conventionele aanval op Duitsland” te vergroten en “het doel na te streven om Duitsland vooral aan Rusland bloot te stellen”. Zonder zich expliciet op de VS te richten, verwijt Kujat Washington dat de Aegis-raketbatterijen die nu in Polen en Roemenië zijn geïnstalleerd, een directe nucleaire bedreiging voor Rusland vormen; dat (Anglo Zionisten Rijk vazal) Duitsland een directe partij wordt in de oorlog in de Oekraïne door “de VS [toe te staan] Oekraïense soldaten in Duitsland te trainen”; en dat de Nord Stream-gaspijpleidingen naar Duitsland worden vernietigd.

Kujats oordeel werd op 18 januari in Zwitserland gepubliceerd; de Duitse publicatie volgde op 20 januari. Kujats nieuwe verklaring, die in het verleden werd aangevallen door de mainstream Duitse – door zionisten gecontroleerde – ”media” en door Amerikaanse regeringsfunctionarissen, is in Duitsland en de VS genegeerd.

“Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter het risico van uitbreiding of escalatie,” waarschuwde Kujat, eraan toevoegend dat het Duitse leger, de Duitse territoriale veiligheid en de Duitse industriële macht de verliezer zullen zijn omdat “Rusland de westerse escalatie elk moment kan overtreffen met zijn eigen.” Kujat bedoelde hiermee ook het gebruik van kernwapens.

Kujat is de hoogste Duitse officier die publiekelijk een aanval doet op de Duitse en geallieerde oorlog om Rusland in Europa te verslaan.

Hij volgt vice-admiraal Kay-Achim Schönbach, hoofd van de Duitse marine, die in januari 2022 tot aftreden werd gedwongen na een openbare toespraak waarin hij zei dat “het schiereiland Krim weg is: Het komt nooit meer terug – dat is een feit”; en dat de Russische veiligheidszorgen met “respect” moeten worden benaderd.

“Wat (Poetin) echt wil is respect. En, mijn God, iemand respect geven kost weinig, zelfs niets. … Het is gemakkelijk om hem het respect te geven dat hij echt eist – en waarschijnlijk ook verdient.”

Na Schönbachs afzetting heeft geen enkele Duitse officier het aangedurfd om openlijk kritiek te uiten op het oorlogsbeleid in Noord Atlantische ZIonisten (nazi) Duitsland. In plaats daarvan uiten ze zich via gepensioneerde officieren. Brigadegeneraal Erich Vad, het voormalige hoofd van de militaire groep in Merkels kanselarij, heeft eerder deze maand een gedetailleerde aanval gedaan; lees de details hier.

Van links naar rechts: Vice-admiraal Kay-Achim Schönbach,
brigadegeneraal Erich Vad en generaal-majoor Kujat.

Verwijzend naar het verzet van bondskanselier zionist Olaf Scholz (hoofdafbeelding, rechts) tegen het sturen van Duitse Leopard tanks naar de Oekraïne, zegt Kujat

“het debat over de levering van bepaalde wapensystemen toont duidelijk de intentie van veel media om zelf beleid te maken. Het kan zijn dat mijn onbehagen over deze ontwikkeling een gevolg is van mijn jarenlange dienst bij de NAVO, onder meer als voorzitter van de NAVO-Rusland Raad en de NAVO-Oekraïne Commissie van Stafchefs. Ik vind het bijzonder vervelend dat de Duitse veiligheidsbelangen en de gevaren voor ons land van een uitbreiding en escalatie van de oorlog zo weinig aandacht krijgen. Dit getuigt van een gebrek aan verantwoordelijkheid of, om een ouderwetse term te gebruiken, een zeer onpatriottische houding.”

Kujat zegt “altijd geloofd te hebben dat deze oorlog voorkomen moest en had kunnen worden”. Dat dit niet is gebeurd, verwijt hij Merkel haar beleid van misleiding van Rusland. Hij noemt dat “een flagrante vertrouwensbreuk” en “een schending van het internationaal recht, dat is duidelijk.”

Het keerpunt in de Russisch-Duitse veiligheidsbalans begon in Washington in 2002, zegt Kujat, toen de Amerikaanse president George W. Bush het anti-ballistische raketverdrag (ABM) opzegde, en vervolgens in 2008 toen Bush “probeerde een uitnodiging van Oekraïne en Georgië om toe te treden tot de NAVO erdoor te drukken”. Het besluit van de regering-Obama in 2009 om “het ballistische raketafweersysteem van de NAVO in Polen en Roemenië” in te zetten, was een nieuwe escalatie “omdat Rusland ervan overtuigd is dat de VS ook Russische intercontinentale strategische systemen van deze lanceerfaciliteiten kunnen uitschakelen en zo het nucleaire strategische evenwicht in gevaar kunnen brengen.”

Het voortbestaan van Duitsland wordt volgens Kujat bedreigd door deze nucleaire onbalans, omdat de Russische kernwapens nu rechtstreeks worden bedreigd door de VS, en door de escalatie van conventionele Amerikaanse en NAVO-wapens op het Oekraïense slagveld.

“Daar moet je rekening mee houden. Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter het risico van uitbreiding of escalatie. [Vraag: hadden we dit al tijdens de Cubaanse Raketcrisis?] Het was een vergelijkbare situatie.”

Net als Vad is Kujat gedwongen te publiceren via een tijdschrift in Zürich met een kleine oplage, Zeitgeschehen im Fokus (“Actualiteiten in Focus”), en vervolgens in een obscure Duitse publicatie in Frankfurt; het heet Overton, een Engelse revolutionaire naam, en geeft niets over zichzelf prijs behalve dat het “een stem is tegen debatvernauwing en moralisme”. Het stelt de algemene verhalen ter discussie en is beslist geen ideologische spreekbuis of uitspraakorgaan, maar voelt zich betrokken bij de Verlichting.” Vad publiceerde zijn militaire analyse in Emma, een Keuls feministisch tijdschrift.

Vad was expliciet in zijn kritiek op Merkel en de huidige Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock. Hoewel Kujat in zijn interview naar haar wordt gevraagd, vermijdt hij Baerbock bij naam aan te vallen. Hij beweert ook dat de Amerikaanse media minder misleidend zijn geweest in hun berichtgeving over de oorlog dan de Duitse ”pers”, waarbij hij verwijst naar een “artikel in Foreign Affairs…van Fiona Hill, een voormalige hoge functionaris van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. Zij is zeer competent en absoluut betrouwbaar.”

Links, Henriette Hanke Güttinger, hoofdredacteur van Zeitgeschehen im Fokus; midden: Alice Schwartzer, uitgever en hoofdredacteur van Emma; rechts, Fiona Hill, voormalig Amerikaans inlichtingenanalist en directeur Ruslandbeleid in de Nationale Veiligheidsraad van president Trump.

Kujat geeft de Britten, en niet de Amerikanen, de schuld voor het verstoren van de voorwaarden voor een staakt-het-vuren die het Kremlin volgens hem bereid was te ondertekenen na de onderhandelingen in Istanbul eind maart 2022. Volg in dit verslag wat er toen in Moskou en in Istanbul gebeurde.

In de versie van Kujat “had Rusland er blijkbaar [sic] mee ingestemd zijn troepen terug te trekken tot het niveau van 23 februari, d.w.z. voordat de aanval op Oekraïne begon. Nu wordt de volledige terugtrekking herhaaldelijk geëist als voorwaarde voor onderhandelingen… Oekraïne had toegezegd af te zien van het NAVO-lidmaatschap en geen buitenlandse troepen of militaire installaties te stationeren. In ruil daarvoor zou het veiligheidsgaranties moeten krijgen van staten van zijn keuze. De toekomst van de bezette gebieden zou binnen 15 jaar diplomatiek moeten worden opgelost, met het expliciet afzien van militair geweld… Volgens betrouwbare informatie [sic] kwam de toenmalige Britse premier Boris Johnson op 9 april in Kiev tussenbeide en verhinderde een ondertekening. Zijn redenering was dat het Westen niet klaar was voor een einde van de oorlog.”

Kujat onthulde niet de “kennelijke” en “betrouwbare” bronnen voor zijn beweringen. Hij lijkt ook aan te geven dat Amerikaanse functionarissen niet achter de actie van Johnson zaten, en wat Kujat ook noemt het “herhaaldelijk veranderen [van] de strategische doelstellingen van de Oekraïense oorlogsvoering” door president zionist Vladimir Zelensky.

Kujat heeft de rol van Hill bij de escalatie van de Amerikaanse oorlogsdoelen tegen Rusland jarenlang verkeerd voorgesteld en gerapporteerd; voor bewijs hiervan, klik om het archief te lezen. Kujat heeft hetzelfde gedaan door te beweren dat Johnson, en niet Amerikaanse functionarissen, zionist Zelensky hebben gecontroleerd.

Net als Vad eerder deze maand, doet Kujat een beroep op het Pentagon, Amerikaanse militaire officieren en Amerikaanse wapenmakers om de escalatie van de oorlog op het Oekraïense slagveld te stoppen nu de Russische strategische doelstellingen verharden en de tactische nederlaag van Amerikaanse, Duitse en NAVO-wapens onvermijdelijk wordt. “Volgens de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff, generaal Mark Milley,” zegt Kujat, “heeft Oekraïne bereikt wat het militair kon bereiken. Meer is niet mogelijk.

Daarom moeten nu diplomatieke inspanningen worden geleverd om via onderhandelingen tot vrede te komen. Ik deel deze mening … het is de vraag of de Oekraïense strijdkrachten nog voldoende geschikte soldaten hebben om deze wapensystemen te kunnen gebruiken, gezien de grote verliezen van de afgelopen maanden. In ieder geval verklaart de verklaring van [de Oekraïense stafchef generaal Valery] Zaluzhny ook waarom westerse wapenleveranties Oekraïne niet in staat stellen zijn militaire doelen te bereiken, maar de oorlog alleen maar verlengen.

Bovendien kan Rusland de westerse escalatie elk moment overtreffen met zijn eigen escalatie. In de Duitse discussie worden deze verbanden niet begrepen of genegeerd. Ook de manier waarop sommige [sic] bondgenoten publiekelijk bij de Bondsregering aandringen op levering van Leopard 2 gevechtstanks speelt een rol. Dit is in de NAVO tot nu toe niet gebeurd. Het laat zien hoezeer de reputatie van Duitsland in het bondgenootschap heeft geleden onder de verzwakking van de Bundeswehr en de inzet waarmee sommige bondgenoten het doel nastreven om met name Duitsland aan Rusland bloot te stellen.”

Kujat impliceert dat kanselier Olaf Scholz in het geheim onder druk wordt gezet door de VS om redenen die Kujat nu niet wil onthullen – behalve zijn hint dat de Amerikanen en Britten ernaar streven Duitsland politiek te verzwakken in Europa, en de Duitse wapenindustrie te verdringen met hun eigen bedrijven.

“De huidige pogingen van de VS om de Europeanen tot verdere wapenleveranties te bewegen, kunnen met deze situatie te maken hebben. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de publiekelijk geuite redenen en de concrete beslissingen van de Bondsregering. Het gaat te ver [sic] om op het hele spectrum van deze discussie in te gaan. Ik zou echter graag zien dat de federale regering over deze kwestie werkelijk competent advies krijgt en – misschien nog belangrijker – dat zij ontvankelijk is en in staat om te oordelen in overeenstemming met het belang van deze kwestie.”

Links: Baerbock voert campagne in Kiel, 26 september 2021; Rechts: Scholz voert campagne in Kiel op 5 mei 2022, vóór de nederlaag van de SPD door de CDU en de Groenen bij de deelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein.

Kujat vergeet ook de alliantie van Baerbock en de Groene Partij met de Duitse ruimtevaart- en defensie-industrie te vermelden om Groene stemmen te krijgen in Kiel, Düsseldorf, München en andere steden en deelstaten (Bundesland) waar de Groenen proberen grote stemmenwisselingen te krijgen van de Sociaal-Democratische Partij (SDP) en de Christen-Democratische Unie (CDU).

Kiel is de thuisbasis van Krauss-Maffei Wegmann Maschinenbau, bouwer van de Leopard tank. Bij de parlementsverkiezingen in Kiel in 2021 wonnen de Groenen bijna 14% en behaalden 28% van het totaal, terwijl de SDP terrein verloor maar de zetel behield met 29,5%. Iets meer dan tweeduizend stemmen scheidden hen. In Kiel verloren de anti-oorlogskandidaten links en Alternative für Deutschland (AfD) terrein, met elk 5% en iets meer dan 7000 stemmen. In Düsseldorf, het hoofdkwartier van de Rheinmetall groep, wonnen de Groenen in 2021 13% van de SDP en CDU en verloren nipt van de CDU. In Essen en Duisburg, waar Thyssen-Krupp zijn militaire industriecomplex leidt, werden vergelijkbare stemmingswisselingen naar de Groenen geregistreerd.

Kujats banden met deze vooraanstaande Duitse wapenproducenten blijken uit zijn voorzitterschap van de adviesraad van het Network Centric Operations Industry Consortium, een vereniging van Amerikaanse, Duitse en andere Europese wapenproducenten. Lees hier meer over de vooruitzichten van de Duitse bedrijven die hij en het consortium vertegenwoordigen.

Kujat waarschuwt dat de nederlaag van de VS en de NAVO door de Russische strijdkrachten in de Oekraïne de toekomstige winstgevendheid van deze bedrijfstak in gevaar brengt.

“Dit is de huidige situatie waarin moderne westerse wapensystemen worden gebruikt in de oorlog in Oekraïne. In december lanceerde Rusland een uitgebreid programma om de technische en operationeel-tactische parameters van buitgemaakte westerse wapens te evalueren, wat de effectiviteit van de eigen operaties en de effectiviteit van de wapens moet vergroten.”

DEEL DIT:

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state, denazificatie, Derde Wereldoorlog, Geschiedenis, Jongeren, Maatschappij, Nazi fascisten, NWO, Politiek, Rothschild, Vaticaan, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.