1/10 – De grootste manipulatie groepen

Deel 1

De grootste manipulatie groepen

Freemasonry, Vrijmetselarij

FreemasonrySymbolDe fundamentele aanwerving van leden om verder de Elite plannen uit te voeren is via het geheime genootschap netwerk van de vrijmetselarij die de meest recente incarnatie van de Christelijk/militaire ridderorde de Tempeliers genoemd die onthutsende rijkdom en een schat aan esoterische kennis hebben opgedaan tijdens de kruistochten, waarin de ‘rechtvaardige’ christenen werden uitgezonden naar het Heilige Land met een vrij brief  voor het slachten van de Joden en de moslims in een serie van campagnes tussen de 11e en 13e eeuw.

De overgrote meerderheid van de leden zijn op de eerste drie sporten van de  drieëndertig niveauhiërarchie en hebben geen idee van de verborgen agenda.

StepsOfFreemasonry-ScottishRiteZodra ingewijd in het laagste niveau de eerste van drie van de drieëndertig graden worden geloften genomen om de belofte van trouw aan de genootschap boven alles. Meeste ingewijden zijn bereid om dit te doen door de verleiding van macht, rijkdom en kennis te krijgen moeilijk te weigeren is. Ze laten doorschemeren dat er sancties zijn indien zij hun samenleving  verraden en de geheimen zouden onthullen maar op dit niveau wordt de organisatie door haar leden gezien als weinig meer dan een geheimzinnige sociale club met een moraal gebaseerd op ridderlijkheid. (Klik voor grotere weergave op de afbeelding)

Een aantal van, wat esoterische geheimen lijken te zijn, worden aan hen geopenbaard tijdens de inleiding als een ‘voorproefje’ voor wat er komen gaat zolang de geïnitieerde  trouw blijft aan de orde. Er word dan geld gestort door de geïnitieerde om via een ceremonie tot de tweede graad te worden toegelaten waarbij de openbaring van nog meer  geheime kennis met de belofte dat er meer komt in elk van de volgende trede.

Initiatie naar hogere graden vereist steeds grotere sommen geld en nog steeds blijven de aanwijzingen komen; beloften van prachtige geheimzinnige kennis worden voortdurende geopenbaard maar de werkelijke kennis blijft gecodeerde en dient alleen om de eetlust op te wekken. Niemand heeft ooit het volledige scenario gekregen, alleen stukken van wat lijkt op een foto van de meest ontzagwekkende betekenis. Als meer en meer is geopenbaard en hoe hoger op de ladder de geïnitieerde is toegestaan, des te groter zijn de geboden persoonlijke extraatjes en deuren geopend in termen van carrière en sociale status. Bovendien worden de waarschuwingen tegen overtreding van de regels van de geheime genootschap flagranter en meer sinister bij elke stap.

Het is onmogelijk om een hoog niveaus te bereiken binnen de vrijmetselarij tenzij men geïntroduceerd word door een van die hogere graden. Om dit te doen, moet men voldoen aan hun criteria van rijkdom, status, sociale klasse en karakter type. Tegen de tijd dat de twintigste graad is bereikt is een minimum niveau van beroepsinkomsten verplicht om progressie via het systeem te financieren. Het resultaat van deze financiële afhankelijke progressie is dat de leden op het hoogste niveau van de elite broederschap tot de rijkste en meest invloedrijke mensen in de wereld behoren. Ze zijn ook verantwoordelijk, direct en indirect voor de meeste van op geld/macht gebaseerde misdrijven zoals de illegale drugsindustrie, prostitutie, mensen handel, politieke moorden, satanisme en mind control dat elke dag plaats vind in de wereld.

Slechts een select groepje die eigenlijk de volle agenda van de organisatie weten staan op de top van de piramide van de broederschap. Deze bevoorrechte elite zijn bekend geworden als de ‘Illuminatie’, dat is Latijn voor ‘de verlichte‘. Alle andere leden (bijna vijf miljoen wereldwijd) zijn onwetend van het ware doel van hun individuele organisatie als een dekmantel voor de Illuminatie. Alleen de meest geschikte zijn geselecteerd om te stijgen in de rangen, die erkend worden als rijk, ambitieus en corrupt genoeg om het ultieme doel dat werelddominantie is te bestendigen. Niemand buiten de Illuminatie weet eigenlijk iets van belang en kan daarom het game plan niet verraden. Iedereen ander biedt een front, een rookgordijn van onwetendheid en verkeerde informatie en alles gebeurt in volledige gehoorzaamheid aan de wil van hun organisatie of ze worden verbannen (of erger). Hetzelfde gebeurt ook in onze universiteiten waarbij met name getalenteerde geleerden worden benaderd met prachtige aanbiedingen van rijkdom en status te verkrijgen door onofficiële geheime onderzoeksprogramma’s in onderwerpen als UFO’s, psychische oorlogvoering en geavanceerde energiebronnen te volgen.

Verraad van de broederschap is de ergste misdaad mogelijk in de ogen van haar leden en is uiteindelijk strafbaar door dood. De broederschap is heel machtig: alle leden van het hoogste niveau van de politie en strijdkrachten over de hele wereld worden daar geplaatst door middel van de broederschap, zoals broederschap gereedschap. Rechters en advocaten, media magnaten, zakenlieden en politici worden gerekruteerd, zodat geen enkel lid van de elite broederschap ooit in gevaar kan komen en door het systeem voor misdaad of wanbedrijf verantwoordelijk kan worden gehouden.

charles_lord_vampireDe broederschap kan, en komt letterlijk weg met moord want ook de wet is er onderdeel van. Als een niet-broederschap lid door de mazen van het net glipt en een hoge status bereikt dan  zijn er manieren om ervoor te zorgen dat zulke mensen niet in staat zijn om hun volledige potentieel te bereiken. Bijvoorbeeld, ik betwijfel of Prins Charles ooit zijn recht van koningschap zal vervullen nadat hij publiekelijk heeft geweigerd om zich aan te sluiten bij de vrijmetselaars. Het infiltreert elk gebied van onze samenleving op alle niveaus, maar op de top, in de hoogste sociale en monetaire beugel, prevaleert de broederschap bijna in totaal. Het is het één van de grootste voertuig voor de bestendiging van Lucifers bewustzijn op aarde.

Een van de manieren waarop de getrouwheid van leden wordt gewaarborgd, met name in de hogere niveaus is door de eis dat de ingewijden details over hun intiemste geheimen aan de organisatie geven zodat als een overtreding van de regels zou voordoen dan deze informatie zou worden geopenbaard en gebruikt om het betrokken individu in het openbaar te vernietigen. Een voorbeeld hiervan: een vrijmetselaars tak, de Skull and Bones Society, toegespitst op de universiteiten van Harvard en Yale, die werd opgericht met opium geld, is schaamteloos racistisch, heeft een bijzonder bizar ritueel, een initiatie die in een kist ligt met een lint gebonden rond de genitaliën terwijl hij masturbeert en zijn grootste seksuele fantasieën uitschreeuwt. Enkele personen onder haar leden (die, vergeet niet, volledige trouw zweren aan de geheime samenleving boven alle andere verplichtingen) George Bush, Percy Rockefeller, John Kerry, Winston Lord (één tijd CFR Voorzitter) en negen leden van de Raad van bestuur van de Morgan Guaranty Trust (Zie huis van Rothschild).

Ook in verband gebracht met de vrijmetselarij binnen de Elite eigen hiërarchie zijn andere esoterische samenlevingen zoals de Grand Orient Lodges, de ridders van Malta, de orde der Tempeliers, P2 en de Zwarte adel.

De broederschap is eigenaar van de wet, zij bezitten het leger, zij bezitten de oliemaatschappijen, farmaceutische bedrijven en alles dat als brandstof gebruikt kan worden voor de status quo. Het stelt de normen voor onderwijs, daarin het curriculum, het plant zaden via de media hoe het onderwijsstelsels later zal worden, via inschrijving zorgen ze voor powerhonger, en trainen ze ontevreden, geestelijk onbewuste slaven voor  hun systeem. Als het niet zo sinister was zou het puur perfect zijn in het allesomvattende ontwerp.

Terwijl de eerste drie graad vrijmetselaars en ronde tafel leden geld aan het inzamelen zijn voor liefdadigheid en genieten van relatief onschadelijke sociale evenementen, zijn hun superieuren druk in het ambachtelijke organiseren van oorlogen, drug handel, mensen handel, prostitutie, co-ordineren moorden, controle van de mening via de media, verkrachten en vermoorden van jonge kinderen in Satanisch misbruik en het formuleren van de plannen voor wereldoverheersing.

De Geschiedenis heeft mij ervan overtuigd dat het mogelijk is weg te komen met vrijwel elke misdaad, zolang het maar op grote schaal gebeurd.

De Amerikaanse presidenten, ook drieëndertigste graad vrijmetselaars, worden gefinancierd in die positie niet als leider van mensen, maar als een instrument van de broederschap. Alle trouw is volkomen ondergeschikt aan de banden binnen hun geheime genootschap, op straffe van de dood. Politieke systemen zijn ook een front voor de elite broederschap. Niet als vertegenwoordigers van het volk, door het volk, gekozen voor de mensen, maar als instrumenten van en voor de broederschap. Wetenschap wordt geregeld in het voordeel van de elite, oorlogen zijn gemaakt en gemanipuleerd ten gunste van de elite. Elke keer dat een bom wordt gegooid of een tank wordt gebouwd, uiteindelijk is het de Multi-nationale die winst maakt, met name de olieindustrie en de bankiers van de wereld. Alles is broederschap gecontroleerd. De omvang van de manipulatie in alle gebieden van de status quo is bijna onmeetbaar en om deze reden bijna ongelooflijk voor de meeste gevangenen van het systeem.

The Round Table, De ronde tafel

round_table 30-03-15

De ronde tafel werd in de 1891 opgericht als een vrijmetselaars-achtige geheime genootschap om gebeurtenissen te manipuleren die moeten leiden tot een gecentraliseerde mondiale regering. De leidende lichten waren Cecil Rhodes, wier rijkdom grotendeels verkregen uit de exploitatie van de Zuid-Afrikaanse diamant reserves, en Alfred Milner, een Rothschildagent die het overnam na de dood van Rhodos. Financiële steun kwam ook vanuit de Rockefellers. Over de hele wereld werden groepen opgericht, die achter de schermen werken door middel van een coördinatie van wereld banken druk uitoefenen op regeringen om de New World Order te promoten.

Leden in de eerste helft van de vorige eeuw waren naast Milner, die effectief Lloyd George’s War Cabinet controleerde tijdens de grote oorlog, Arthur Balfour (vervolgens minister van buitenlandse zaken, latere premier, zijn Balfourverklaring creëerde de staat Israël); Lord Astor de eigenaar van The Times; en Nathan Rothschild, gouverneur van de Bank van Engeland. Na de eerste Wereldoorlog was de ronde tafel behulpzaam bij de vorming van de Volkenbond, de voorloper van de door Elite-gecontroleerde Verenigde Naties. (verbond van Nazi’s)

Rhodes erfenis omvat een hoeveelheid van fondsen voor de financiële sponsoring van geselecteerde buitenlandse studenten die deelnemen aan de Universiteit van Oxford om de New World Order te promoten. Deze ‘Rhodes geleerden’ omvatten o.a. Bill Clinton.

De invloed van de ronde tafel en die van de verschillende fracties die het heeft voortgebracht heerst tot aan de dag aan vandaag, hoewel de meerderheid van de leden geen idee heeft van waar ze allemaal betrokken bij zijn.

Royal Institute of International Affairs (RIIA)

Een van de meer publieke ronde tafel creaties is het Royal Institute of International Affairs, die is gebaseerd op Chatham House in Londen en werd in 1920 opgericht door de Anglo-Amerikaans delegaties van de vergaderingen van het Verdrag van Versailles. Prominente in de Britse delegatie was Alfred Milner. De RIIA patroon is de koningin van Engeland.

Vermoedelijk, is de RIIA een ‘denktank’, maar in feite bepaalt het het Britse beleid. En toch, de ledenlijst is nooit openbaar gemaakt en is gehuld in geheimzinnigheid. Uit de Informatie die is verkregen blijkt dat de huidige gezamenlijke voorzitters zijn: Lord Carrington (voormalig minister van buitenlandse zaken, directeur-generaal van de NAVO en nauwe businesspartner van Henry Kissinger), Lord James Callaghan (voormalig minister van buitenlandse zaken en premier) en de heer Roy Jenkins (voormalig minister van Financiën en fungerend voorzitter van de Europese Commissie van 1977 tot 1981).

Financiering is verkregen van haar uitgebreide lijst van corporate leden met inbegrip van overheidsdiensten, petrochemische bedrijven (die ook haar milieuprogramma financieren!), multinationals en grote banken, Kranten, televisie zenders, de Church of England, Amnesty International… enz..

Council on Foreign Relations (CFR)

In 1921, gefinancierd door de Rockefellers, richtte de RIIA haar Amerikaanse vleugel op, bekend als de Council on Foreign Relations. Hoewel het lidmaatschap marginaal meer  openbare is dan zijn Britse tegenhanger wordt duidelijk dat iedereen die enige invloed op de Amerikaanse of wereldwijde politiek heeft deel van het CFR uitgemaakt heeft. Dit omvat 14 van de laatst 18 Amerikaanse secretarissen van staat; de vorige acht CIA directeuren; de meerderheid van de presidentsen vice-presidentiële kandidaten met inbegrip van Eisenhower, Nixon, Carter, Mondale, Ford, Nelson Rockefeller, Bush en Clinton.

De Bilderberggroep (Bil)

Dit werd voor het eerst in mei 1954 georganiseerd door Poolse Socialistische Joseph Retinger, een grote stem achter de Europese Unie. Instrumentaal in haar oprichting was ook prins Bernhard van het huis van Oranje in Nederland (voormalig Duits Nazi SSofficier en een spion via chemiebedrijf I.G. Farben die later voorzitter van Shell Oil werd). Het was een groep van vooraanstaande politici en hun adviseurs, kaderleden van media, Banken, multinationale bedrijven, opvoeders en militaire leiders die elkaar zouden ontmoeten om te discussiëren over de wereldwijde toekomst door het aanpakken van zaken van cruciaal belang in een off-the-record manier zodat de afleiding van de politiek uit de weg kan worden gehoudenDe groep komt sindsdien jaarlijks bijeen in strikte geheimhouding en ondanks de aanzienlijke hoog niveau mediavertegenwoordiging in de Fractie is de vergaderingen nooit gerapporteerd.

Voorop in de groep is een, ondemocratisch, niet-gekozen stuurgroep, tegenwoordig is de Belgische topman Étienne Davignon voorzitter van die groep. Leden buiten dit Comité weten waarschijnlijk niet de agenda waarnaar de groep werkt en worden alleen uitgenodigd om het publieke gezicht van de nieuwe wereldorde op hun gebieden van invloed te promoten. 

Een gewoon mens wil dit soort mensen niet als vrienden hebben, en je wilt ze zeker niet in je regering hebben. In mijn ogen zijn ze de kosten van de strop waaraan ze moeten hangen niet waard !!

Voor Belgische en Nederlandse deelnemers vanaf 2000, zie de lijst van Belgische en Nederlandse deelnemers van Bilderbergconferenties. o.a. Koningin Beatrix, Wim Kok, Jaap de Hoop Scheffer, Bert Koenders, Hans Weijers, Willem Alexander, Balkenende, Frans Timmermans, Mark Rutte, Alexander Pechtold, Gerrit Zalm, Edith Schippers en Diederik Samson. Zij zijn de trekpoppen die in hoog tempo Nederland, in opdracht van derde, naar de afgrond brengen

The Trilateral Commission (TC)

Ook bekend als het ‘kind van Bilderberg’, deze groep opgericht door David Rockefeller in 1972-73. Een heimelijk verenigen die het gevoerde beleid van de VS, Europa en Japan op een lijn moet brengen. Jimmy Carter’s voorzitterschap was hun eerste grote staatsgreep. Samen met de president en vele leden van zijn Trilateralistische regering waaronder Zbigniew Brzezinski, zijn nationale veiligheidsadviseur en de eerste directeur van de Trilaterale Commissie.

Binnenkort deel 2 van 10  De belangrijkste PROTAGONISTEN

Het nieuwe Fascisme = corporatisme.

” Vrijheid kan niet worden behouden zonder een algemene kennis onder het volk ”.  John Adams – tweede president – 1797-1801

ODVN – Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland

Ben Crouwel

E-mail; info@odvn.nl
YouTube kanaal odvn en pensioenactivist
Dit bericht is geplaatst in Bilderberggroep, EU, Illuminati, NWO. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.