De duistere gevolgen van zionisten die de Goden beheersen

Zoals Jezus zei, de mens leeft niet van brood alleen, of brood nu voedsel of geld betekent. Mensen moeten zich gerechtvaardigd, goed en heel voelen.
Zelfs de slechtsten onder ons willen gezien worden als “respectabel”, zelfs rechtvaardig. De Corleones in THE GODFATHER moorden niet alleen om winst te maken, maar geven ook aan de kerk en doen goed werk om hun reputatie op te poetsen (en wit te wassen).

De operationele moraal in de zakenwereld is er niet een van persoonlijke overtuiging of ware principes. Het is eerder een op status gebaseerde moraal en quasi-spiritualiteit. De meeste zakenmensen missen een kernmoraal of spirituele overtuiging als leidraad. Mannen met echte overtuiging zijn over het algemeen ongeschikt voor het bedrijfsleven, dat draait om handel drijven en handdrukken. Zakelijke moraliteit vloeit dus niet voort uit diepe persoonlijke overtuiging, maar uit angst voor reputatie. Hoe anderen je zien is belangrijker dan hoe je je van binnen voelt.

Dus als BLM of Globo-Homo de nieuwste rage is in de rechtvaardigheidswedstrijden, zullen de meeste zakenlieden het steunen of meegaan met de minste weerstand. Het is alsof de Democraten (Links) trots globo-homo zijn en de Republikeinen (rechts) geen weerstand bieden omdat de Joden (als de huidige meesters) er het Nieuwe Normaal van hebben gemaakt homo’s en lesbo’s te vieren en te vereren als quasi-geestelijke superieuren.

Als het bedrijfsleven inderdaad zonder diepe overtuiging en oprechte principes is, WIE bepaalt dan hun ethos en moraal, hun quasi-spiritualiteit? Wie controleert de goden? De controle over de goden leidt tot de controle over al het geld.

Joden beheersen de goden, en daarom buigen zelfs de rijkste goyim voor Joden en hun favoriete iconen. Bill Gates, Warren Buffett en Jeff Bezos zijn stinkend rijk, maar zij geven geen vorm aan de iconen en idolen. Dat doen de Joden, en de Joden kunnen iedereen van de ene dag op de andere vernietigen door hem of haar te beschuldigen van “goddeloosheid”, wat tegenwoordig betekent: niet voldoende eerbied hebben voor Joden, zwarten en homo’s.

Als Buffett zou worden aangeklaagd als ‘racist’, ‘antisemiet’, of ‘homofoob’ (quasi-goddelijke zaken in onze tijd), zou hij zijn partners, aanhangers, vrienden, en topwerknemers verliezen die voor een andere firma gaan werken die ‘goddelijk’ is dan ‘slecht’. Hoe rijk je ook bent in de VS, je kunt beter met Globo-Homo in zee gaan, dat is nu een ‘geestelijke’ zaak. Doe je dat niet, dan kun je als speler niet meer meedoen. Joden begrijpen de dynamiek van ‘sacroniciteit’, de elektronische verafgoding van wat momenteel als het heiligste wordt beschouwd. Als Joden bepalen wat ‘sacronisch’ is, beheersen zij de lege ontzielde neon-zielen van de moderne ‘consument’.

Hoewel geld = macht, is het slechts een basis soort macht. Je kunt gunsten, diensten en veel dingen kopen. Je kunt mensen inhuren om dingen te doen. Maar het betekent niet dat je goed en gerechtvaardigd bent. Geld als geld mist heiligheid. Het is alsof een rijke man seks kan kopen, maar geen liefde. Het is alsof een rijke man veel lakeien kan kopen, maar geen echte vriendschap, diepe loyaliteit. Hij kan een gehoorzaamheid kopen, maar geen echt respect.

Dit is wat libertariërs niet begrijpen van het kapitalisme en van zichzelf. Ze hebben het over vrijheid, individualisme en succes, en dat zijn goede dingen, maar een ‘geestelijk’ gevoel van rechtvaardigheid komt niet voort uit die kwaliteiten. Succesvol zijn betekent dat je beter af bent, het betekent niet dat je aan de kant van de engelen staat, laat staan aan de kant van de goden. Zelfs Ayn Rand’s mythische cultus van het individu faalde in het scheppen van goden.

Het is dan ook geen wonder dat zelfs libertariërs de door Joden beheerste goden aanbidden. Ondanks al hun gepraat over vrijheid en individualiteit door de jaren heen, voelen ze zich leeg zonder een gevoel van heiligheid en rechtschapenheid die de kwestie van louter vrijheid overstijgen. Dus haken ze aan bij de globo-homocultus en MLK-verering en steunen ze zelfs wetten inzake haatzaaien en monopolistische onderdrukking van vrijheid. Het steunen van het vrije woord is gewoon een kwestie van rechten, terwijl het onderdrukken van “haatzaaien” je een rechtvaardig gevoel geeft, aan de kant van de goden tegen de duivels.

En ze durven BDS niet te steunen, ook al is de onderdrukking ervan een duidelijke schending van de grondwet en de libertarische beginselen. Zielloze libertariërs zijn zo ingenomen met de goddelijke opwinding van het aanbidden van Joden en het vieren van globo-homo, dat er een duidelijke grens is aan hun inzet voor zielloze vrijheid. Hun quasi-spirituele verering van de Joden is emotioneel opwindender en bevredigender dan elke rationele inzet voor vrijheid.

Kapitalisme kan rijkdom genereren, maar geen goden scheppen. Het kan hoogstens afgoden scheppen, meestal in de vorm van beroemdheden uit de muziek, het amusement en de sport. Maar zelfs afgoderij, hoe populair ook, gaat niet gepaard met gerechtigheid. Vergelijk Muhammad Ali en Mike Tyson. Beiden waren top kampioenen, maar waarom kreeg Ali meer respect? Hij was niet alleen kleurrijker en onderhoudender, maar werd ook geassocieerd met vergeestelijkte thema’s. Hij wendde zich tot de Islam in een tijd dat het moedig was voor een zwarte man om die kant op te gaan. En toen hij bekend werd tijdens de burgerrechtenperiode, werd hij het symbool van een rechtvaardige zaak. En zijn weigering om in Vietnam te dienen uit persoonlijke overtuiging verhoogde zijn aanzien in het radicale tijdperk. Mike Tyson daarentegen draaide alleen om macht en geld, niet geassocieerd met iets hogers dan zelfverheerlijking. Ali zou een populair idool zijn geweest zonder ‘goddelijke’ associaties, maar die maakten hem veel groter dan een gewone beroemdheid.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zoveel zwarte atleten overgingen tot het “nemen van de knie”. Als succesvolle atleten kregen ze het geld en de bling. Maar die staan alleen voor roem en fortuin, waardoor ze wel sensationeel worden, maar niet verheven. Ze willen geassocieerd worden met iets hogers, het ‘goddelijke’. Deze heiligheid kan gebaseerd zijn op iets legaals of iets nep. Het maakt niet uit, zolang het maar de goedkeuring heeft van de huidige goden. De meeste beroemdheidsidolen en zakenlieden geven niet om de waarheid. Ze geven om de reputatie en het gevoel aan de kant van de engelen te staan. Toch genereren ze zelf geen goden en engelen.

Wie dan wel? Uiteraard hebben degenen die de goden construeren/controleren veel geld en middelen nodig. Maar ze hebben nog iets meer nodig. Ze hebben ambitie nodig, profetische visie, meedogenloze grootheidswaanzin, en de pure wil om te controleren en te domineren. De radicale wil of chutzpah. En Joden zijn hierin top. Waarom? Jodendom is gebouwd op een enorme neurose. Er zijn drie mogelijke spirituele visies:

  1. Elke groep heeft zijn god, en er zijn vele groepen, elk met zijn eigen god. Dus, als er 100 groepen zijn, zijn er 100 goden, waarbij elke groep een speciale aanspraak heeft op zijn eigen god. Zo werkte het heidendom. Grieken hadden hun eigen goden, maar ontzegden Egyptenaren of Hindoes hun eigen goden niet. Deze manier is consequent particularistisch.
  2. Er is één God, en omdat er maar één is, behoort Hij toe aan alle volkeren, en zijn alle volkeren gelijkelijk door Hem bemind. Hij begunstigt geen bepaalde stam en heeft de goeden en rechtvaardigen onder alle volkeren lief. Dit is het christendom en de islam. Deze weg is consequent universalistisch.
  3. Er is maar één God, maar om de een of andere reden bevoordeelt Hij één volk boven alle andere. Dit is een inconsistente combinatie van universalisme en particularisme. Het gedeelte over één God is universalistisch, want Hij is de heerser over allen. Maar vervolgens staat er dat deze ene en enige God Joden uber alles bevoorrecht. Joden hebben dus een expansieve voorstelling van God die de heerschappij over de hele wereld en alle volkeren opeist, MAAR God begunstigt de Joodse stam als speciaal en meer verdienstelijk dan de inferieure goyim.

Een dergelijke houding maakt Joden zeer moralistisch (als de stam die de wetten van God heeft ontvangen) maar ook emotioneel gierig, omdat zij een speciale relatie claimen met de enige echte God. Seculiere Joden hebben God vervangen door Geschiedenis of Zelf-aanbidding. Merk op hoe Joden onophoudelijk pontificeren over het bestrijden van supremacisme en verwant kwaad, maar het komt er allemaal op neer dat niet-joden van elke strekking moeten slijmen bij Joden als het meester-ras (hoewel gemaskeerd als het eeuwige slachtoffer-ras – het eeuwige slachtoffer-meester-ras).

Met zo’n radicale wil is het geen wonder dat Joden zo geobsedeerd zijn door het beheersen van de ‘spiritualiteit’ of de ‘goden’ van elke samenleving. Met hun buitenproportionele vertegenwoordiging in de academische wereld, de media, de geschiedenis, de kunst/het amusement en de reclame, zijn zij in een machtige positie om de verhalen, idolen, heiligen, engelen en passies te creëren die de “goden” vormen. Dus, terwijl anderen alleen maar geld verdienen, kneden en manipuleren Joden de goden. Joden promoten hen via Hollywood als het nieuwe seculiere Vaticaan en de elite colleges als de nieuwe seminaries.

In tegenstelling tot louter geldmacht, die laag en ruw is, voelt goddelijke macht heilig en verlossend. En dat betekent dat als de goden eenmaal tot de publieke verbeelding spreken, zelfs de rijkste Goy ze moet gehoorzamen als het nieuwe geloof of zelfs de manie van de massa. (Maar zelfs voordat de ‘goden’ zich verspreiden onder de menigte, worden de elites aangespoord met de eerste offers aan de ‘goden’ als ‘canoniek’ in het hogere rijk. Elitaire ijdelheid heeft immers minder te maken met goedkeuring van het gepeupel dan van zijn gelijken en superieuren. En aangezien de elites alle kaarten in handen hebben, is het duidelijk dat wat de elites aannemen, zich spoedig ook zal verspreiden onder de massa’s schapen. Het is slechts een kwestie van tijd, zoals met mantra’s over “diversiteit” en “inclusie”).

Militairen en louter rationele actoren creëren of controleren de goden niet. Inderdaad, merk op hoe de door Joden geschapen goden van ‘Globo-homo’ ertoe hebben geleid dat de Amerikaanse militairen vechten voor de wonderen van sodomie en tranny-penis-snijden. Degenen met wapens vechten onder de auspiciën van degenen die de ‘heilige’ scepter zwaaien. Gewone historici beheersen de goden ook niet; de meeste historici zijn slechts Schriftgeleerden in dienst van de door anderen geschapen goden, bijvoorbeeld ‘Muh Holocaust’.

Beheerders van de goden zijn zij die de wil en de verbeelding hebben om de verhalen, beelden en emoties samen te voegen tot overweldigende epen voor de geest, het hart en de zintuigen in gemeenschap. Joden schreven de Bijbel, en het bewijst dat zij de kunst van het beheersen van de goden al lang beheersen. Zij weten ideeën + verhalen + thema’s + emoties + passie + verlossing + bevrijding te combineren tot Wet & Overlevering. Geen wonder dat de Bijbel Het Boek is geworden, het Complete Boek, voor ontelbare volkeren. In de moderne tijd was de grote Joodse droom (van wraak) het christendom te vervangen door iets anders, en het christendom heeft zich zwak getoond voor de volledige aanval van de Joden met hun nieuwe partij “goden”.

Omdat de “goden” heilig zijn, krijgen zij de voorkeur boven de beginselen van de seculiere liberale democratie. Omdat Joden volgens de goden het heilige holocaustvolk zijn, moet het vrije woord worden geofferd op het altaar van de heilige Joodse gevoelens.

Heilige dwang > Duivelse vrijheid.

En feiten over zwarte criminaliteit moeten worden genegeerd of onderdrukt omdat MLK god is en zwartheid heilig is. We kunnen de heilige zwarte gevoelens niet kwetsen. Dus, zelfs als zwarten routinematig zowel zwarten als niet-zwarten brutaliseren en vermoorden, moeten we op onze knieën gaan en doen alsof onschuldige heilige zwarten worden opgeofferd door ‘systemisch racisme’. Zelfs het leven en de dood van een misdadiger als George Floyd moet kostbaarder worden geacht dan alle levens die door zwarten worden gedood.

En omdat de goden zeggen dat sodomie heilig is, moeten overheidsgebouwen en bedrijven met de homovlag wapperen, en moeten politici verschijnen bij ‘gay pride’-optochten, OF anders! Er is ons verteld dat we God niet in de school en de rechtbank mogen hebben vanwege de scheiding van kerk en staat, maar we moeten de ‘goden’ in al deze landen hebben. Hoewel deze “goden” technisch gezien niet religieus zijn, functioneren ze op dezelfde manier omdat “onaantastbare” passies seculiere feiten en rechten overstemmen.
(Het is taboe om een eerlijk en rationeel debat te voeren over zaken die de heilige gevoelens van joden, zwarten en homo’s zouden kunnen beledigen en “ontheiligen”).

En nu vliegen zelfs kerken met Globo-homo symbolen en BLM symbolen. Omdat joden de goden beheersen, zijn BLM en Globo-homo nu heiliger dan het christendom. Vandaag vinden christenen dat zij hun geloof moeten rechtvaardigen voor de oordelen van zwarten en homo’s, dan dat alle mensen als zondaars hun ziel moeten rechtvaardigen voor God en Jezus. Het christendom moet zich waardig bewijzen voor zegening door homo ijdelheid en zwarte megalomanie. De nieuw bedachte god zoekt goedkeuring bij homo’s en zwarten, niet andersom.

Jake Tapper kan twitteren zoals hij deed, juist omdat Joden de goden beheersen. Als Tapper echt eerlijk zou zijn over ‘haatgroepen’, zou hij ADL en AIPAC moeten noemen als de voornaamste kandidaten, omdat zij Amerikaanse hoerenpolitici onder druk zetten om het terroristische en suprematistische Israël te steunen, dat de Westelijke Jordaanoever blijft bezetten en mensen in Gaza neermaait. ADL en AIPAC zorgen ervoor dat Amerikaanse politici van beide partijen Israël nooit zullen bekritiseren, maar meer oorlogen voor Zion steunen, ongeacht de menselijke kosten.

De door Joden geleide ”media” zijn een haatorganisatie omdat er zoveel haat wordt gespuwd tegen Rusland, Iran, of elke andere natie die weigert mee te doen met het Joodse Globo-Homo programma. Maar Tapper negeert dat allemaal en somt een stel ‘blanke nationalistische’ groepen op. Zoals vele andere Joden is hij meer beledigd door het blanke streven naar agency en vrijheid van het Joods Suprematisme dan door het Joods Suprematisme zelf. Voor Tapper is het joodse suprematisme gewoon de rechtmatige weg van de wereld, zoals de zon die in het oosten opkomt. Het wordt niet suprematistisch geacht omdat het niet meer dan normaal is dat Joden regeren en aan de top staan. Aangezien Joden de goden beheersen (en zich zelf goden voelen), waarom zouden zij dan last hebben van hun eigen oppergezag?

Zoals Joden het zien, is het pas ‘supremacisme’ als een inferieur volk zichzelf verheft als beter dan anderen. Het is alsof het volkomen natuurlijk is dat God zich boven de mensheid verheven voelt. Het is natuurlijk, kosmisch en heilig, niet ter discussie te stellen. Het probleem ontstaat pas als de mens God durft uit te dagen of besluit zijn eigen weg te gaan. Volgens God moet de mensheid die God uitdaagt (zoals in het verhaal van de toren van Babel) meedogenloos worden vernietigd. En de mens kan ook niet nederig van God weglopen. De mens kan nooit onafhankelijk van God zijn en moet zich voor Hem buigen.

Joden voelen hetzelfde ten opzichte van goyim, vooral blanke goyim. Joden moeten aan de top staan, en dat is dat als geestelijke wet van het universum. Het is alleen maar goed omdat Joden heilig zijn en respect verdienen. Joden zijn oppermachtig, maar niet oppermachtig. Joodse suprematie is gewoon de manier van het universum. Het is een kwestie van ‘is’ dan van ‘ism’. Het is alsof mensen oppermachtig zijn over alle dieren, niet omdat ze dat geloven, maar omdat ze dat zijn. Joodse suprematie moet dus niet als supremacistisch worden beschouwd, omdat zij niet gebaseerd is op Joodse overtuigingen, maar op Joodse kennis van superioriteit, hetzij door God gegeven of natuurlijk.

Wanneer daarentegen een inferieur volk de Joden durft uit te dagen, is er sprake van suprematie, omdat die gebaseerd is op geloof dan op zijn. Dus ondanks de realiteit dat de Joden superieur waren, geloofden de Nazi’s dat ze superieur waren. SUPERIEUR ZIJN > GELOVEN IN SUPERIORITEIT. Dat betekent dat iedereen die de Joden uitdaagt voor hun superioriteit verpletterd moet worden.

Maar hoe zit het met blanken die geen supremacistische ambities hebben en gewoon met rust gelaten willen worden en onafhankelijk van Joodse eisen en bemoeienis? Nee, dat mag ook niet, want goyim bestaan om Joden te dienen. Zo gaat dat nu eenmaal. Minderwaardigen moeten de meerderwaardigen dienen. Trouwens, hoe kan de Joodse wereldorde functioneren zonder blanke agenten, experts en managers die de Joden dienen? Het zou zijn als Britten die India proberen te regeren zonder de medewerking van bruine inheemse elites en anderen. Gandhi’s burgerlijke ongehoorzaamheid toonde aan dat de Britten de orde niet konden handhaven zonder de medewerking van de Indiërs zelf.

Hoe dan ook, in de Joodse geest is hun eigen suprematie nooit suprematie maar gewoon een ‘spiritueel’ gegeven: Joden zijn heilig en moeten regeren. En omdat Joden de zon van de mensheid zijn, mag de rest van de mensheid nooit de Joodse macht uitdagen en binnen de zwaartekrachtbaan van de Joodse macht blijven. Dus, als blanken enig teken van hun eigen identiteit, gezag en territorium tonen, worden ze bestempeld als “supremacist”, ook al is hun enige wens de blanke bevrijding van de joodse supremacistische macht en haar oorlogen, terreur en roofzucht. Het is alsof de meester in de bovenste laag een slaaf denigrerend als “arrogant” bestempelt omdat hij tekenen van agency vertoont. Ook al staat de meester hoog, hij plakt het etiket “arrogant” op iemand daaronder. Dus wanneer joodse supremacisten aan de top blanken “supremacist” noemen, is het gewoon een geval van de meester die een slaaf “arrogant” noemt.

De menselijke natuur is in wezen spiritueel, en macht is in wezen theocratisch, dus als God uit de instelling wordt gehaald, worden andere/valse goden geïnstalleerd ter inspiratie. Daarom werd het seculiere onderwijs op den duur quasi-geestelijk en neo-theocratisch. Onderwijs gaat niet alleen over vaardigheden en kennis, maar over morele begeleiding, en bij gebrek aan God en de moeilijkheid van de filosofie zijn er de nieuwe mythen en de afgoderij van de “woke”. Hoe zit het met rationaliteit en kritisch denken? De Macht komt er uiteindelijk toe seculiere kritiek te onderdrukken ten gunste van sacrosancte correctheid.

Aanvankelijk zwichtten de White Anglo-Saxon Protestant (Wasp) elites voor de opkomende Joodse Macht, omdat de Joodse kritiek zo onophoudelijk en oneerbiedig was tegenover de door de Wasp opgelegde correctheid. Joden knaagden uiteindelijk aan de pijlers van de Wasp-troon totdat deze omviel. Maar nu de Joden de touwtjes stevig in handen hebben met hun oplegging van een nieuw soort canonieke correctheid, is er geen andere groep die een agressieve kritische cultuuroorlog kan voeren. En waarom zouden Joden een echt kritische cultuur willen, als die zou kunnen leiden tot kritiek op de Joodse macht?

Dus hebben Joden, die ooit het secularisme en de scheiding van kerk en staat verdedigden, het nieuwe discours doordrenkt met quasi-spiritualiteit van goden van ‘wokeness’ en ‘Muh Israel’, die zij beide beheersen. Ja, Joden beheersen de goden, en dat is de grootste uitdaging in onze tijd.

Wat is AntiWhiteisme?
Het identificeren van anti-wit beleid en acties

Dispossesion: De onteigening van etnische Europeanen in naties historisch gesticht door hun voorouders door beleid dat het globalistische multiculturalisme romantiseert.
Defamation: Gebruik van smaad, laster en andere laster gericht op het in diskrediet brengen van de legitieme zorgen van etnische Europeanen. Inclusief het gebruik van gegevens manipulatie zoals “haatmisdrijven” om de werkelijkheid te verdoezelen.
Denial: Het voorkomen, de legitimeren of aanvallen van de rechten van Europese
mensen om landen en staten te vormen die onze unieke etnische belangen beschermd.
Replacement: Elke actie of elk beleid dat erop gericht is etnische
Europese mensen in educatieve, politieke, sociale of nationale
posities, met inbegrip van demografische vervanging door immigratie.

Dit bericht is geplaatst in AshkeNazi, Ashkenazim, Deep state, Dictatuur, Illuminati, Jezuieten, Maatschappij, NWO, Politiek, Vrijmetselarij, WEF, Zionisten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.