7/10 – Wie zijn wij – Deel 1

Wie zijn wij

religie2Tot de afgelopen honderd jaar is een belangrijk instrument in de ‘programmering’ van de collectieve geest het geloof in dogmatische religie. Religieuze filosofieën presenteren over het algemeen een beeld van de schepping der mensheid, hoewel misschien ‘gekozen’ door God, als zeer ondergeschikt en waardeloos. Mensen die zich ‘vrij’ wanen via het nastreven van hun eigen dogmatische religie behoren het meest tot de slaafse slachtoffers van het  Illuminati plan voor totale overname van geest, lichaam en ziel.

Het hebben van angst, schuld en een gastheer van andere negatieve emoties zijn ingeprent in de mensheid uit naam van religie de christelijke schuld als gevolg van de doctrine van ‘Zonden en de angst voor de definitieve uitspraak; Joodse gevoelens van goddelijke straf voor het niet naleven van Yahweh (Jehova); Islamitische agressie te converteren van de massa’s door het zwaard; de hindoe kastesysteem waarin ‘untouchables’ geen hoop op redding hebben in dit leven. Westerse katholicisme, met zijn eeuwige controle over alle onderwijs en de intolerantie van alternatieven (meestal veroordeeld als ketterijen door de voorstanders, die de ongelovigen hebben verbannen of barbaars gemarteld en gedood) de massa’s met succes in kruiperige onderwerping aan hun wraakzuchtige, zogenaamd liefdevolle, God gehouden.

De katholieke kerk, op zijn beurt, heeft de controle over een ongekende rijkdom verkregen door een sinistere organisatie die een combinatie is van elementen van de vrijmetselarij en de maffia, bekend als de P2. Religies zijn ook verantwoording verschuldigd aan de banken.

Toen wetenschappelijke ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw de orthodoxe theologische interpretatie van ‘wie we zijn begon te betwisten, begon het geloof in de kerk door de mensen af te nemen en dreigden om te beginnen voor zichzelf te denken. De Elite hebben bijgevolg deze nieuwe wetenschap gekaapt om de algemene overtuiging om te schakelen van een veroordelend God (waardoor controle door angst enz.) tot een ontkenning van het bestaan van God en een geloof dat dit leven alles is wat er is (waardoor controle door wetenschap en materialisme).

charles-darwin-quoteDarwins theorieën over evolutie was de eerste grote staatsgreep op de massale mindset voor de ‘survival of the fittest/geen God’ geloofssysteem die overwegend in de vorige eeuw heeft plaats gevonden. Deze theorie, die niet zijn oorsprong vind bij  Charles Darwin, was in wezen het werk van de Lunar Society, een revolutionaire organisatie gemaakt om God te ondermijnen en monarchieën omver te werpen, waar Darwins familie zeer betrokken bij was.

Tegen het einde van zijn leven geloofde Darwin  zelf niet in het argument maar de theorie bleef bestaan en word sindsdien geleerd als wetenschappelijk feit. Eens te meer zijn onze ideeën over wie en wat we zijn in ons geprogrammeerd overtuigingen die de Elite en hun doel van volledige controle dienen.

Ideeën die nu het orthodoxe geloof in evolutie willen uitdagen of het willen publiceren over de eeuwige aard van de geest zijn gemarginaliseerd in groepen die vervolgens worden geëtiketteerd als “sekten”een woord dat instinctief wordt geïnterpreteerd als ‘een gevaarlijke groep van  krankzinnig mensen’. Het stigma is opzettelijk voor deze reden gekoppeld aan het woord, door zeer veel bekendheid te geven aan culten en het aan hen toegeschreven gedrag. Bijvoorbeeld, de Jonestown massacre in 1978, welke onderzoek heeft aangetoond dat het zeer waarschijnlijk een CIA mind control experiment was, en de Waco ‘massa zelfmoord’ door het levend verbranden in 1993 toen volgelingen van David Koresh werden aangevallen door de FBI en het Bureau voor Alcohol, tabak en Firearms (BATF) met tanks gewapend met vlammenwerpers. Toevallig, had de BATF voor de inval contact opgenomen met een plaatselijk ziekenhuis om te informeren naar de beschikbaarheid van bedden op de afdeling brandwonden.

Sekten die een wereldregering promoten en wiens geloofssysteem de New World Order omvatten worden ondersteund door de Elite, bijvoorbeeld de Moonies, de kerk van Scientology en bepaalde onderdelen van de New Age beweging. De ‘andere’ kant wordt ook gefinancierd door de zelfde mensen de reactionaire ‘cult buster’ groepen, zoals de cultus Awareness Network opgericht door Dr. West, een CIA – onderdeel dat sterk bij Nazi-stijl mind controle experimenten betrokken is.

Onderwijs

Conventioneel onderwezen en aanvaarde geschiedenis en wetenschap hebben een fundamentele invloed op de manier hoe we de wereld waarnemen. Daarom is de controle van het onderwijs en de manier waarop deze onderwerpen worden gepresenteerd van het allergrootste belang (geweest) voor de Elite. Dit is een van de belangrijkste bezigheden van de ronde tafel, en in Amerika werd deze taak gegeven aan de Rockefeller Foundation door de Carnegie Endowment for International Peace om te voorkomen dat Amerikaanse leven terug te keren naar haar staat voor de eerste wereld oorlog.

De lessen die in de scholen van vandaag worden gegeven zijn die van verwarring (er is geen betekenis), hiërarchische positie (jaloers op de hierboven vermelde, verachten die hieronder), afhankelijkheid (‘succes‘ wordt gemeten door het advies van anderen en alleen ‘deskundigen‘ weten de waarheid), gehoorzaamheid (doen als anderen instrueren om vooruitgang te boeken) en vooral overeenstemming.

kennisEen kind is er gewoon om te worden gevuld met systeem-geaccepteerde ‘feiten’, doorgaans haastte ze zich van één les naar de volgende om te worden gebombardeerd met blijkbaar niet-verwante informatie met een gebrek aan echte enthousiasme of belang gesmoord in de verveling van de klas. Intelligentie van een kind wordt vervolgens gemeten door zijn of haar zachtmoedigen ontvankelijkheid aan de systematische hersenspoeling en zijn of haar vermogen om deze ‘feiten’ in examens te reproduceren, terwijl de leraren prestaties wordt geëvalueerd door de snelheid en de volledigheid van de indoctrinatie.

Het curriculum is zeer zorgvuldig gecontroleerd met gestandaardiseerde schoolboeken die leraren, ongeacht hun persoonlijke gevoelens over dit onderwerp, hebben als leerstof, en om hun baan behouden. Echte vragen over de aard van het leven, de redenen achter de tegenstrijdigheden in geaccepteerde historische absurditeiten, en dromen van zelfexpressie hebben geen deel in het keurslijf van het onderwijs systeem. Mensen zijn “consumenten” en radertjes in de corporate machine, en degenen die deze rol kan aanvaarden worden in het onderwijsproces ‘succesvol’ genoemd.

Als overeenstemming de prijs van ‘succes’ is, zijn degenen die zoeken naar alternatieve weergaven en de indoctrinatie verwerpen gemaakt om schaamte en een gevoel van mislukking te ervaren. Wij worden onderwezen dat het systeem van de Elite van het corporate geleide consumentisme een vrij gemaakte keuze is en dat het het enige antwoord biedt voor een zinvolle en lonend leven. Jeugd geluk, enthousiasme en opwinding voor het leven zijn verstikt omdat wij zijn onderwezen om te opereren binnen een systeem dat de essenties van de mensheid ontkent – liefde en de mogelijkheid om te vragen en te zoeken naar de waarheid van ons huidige bestaan.

De Media

Jewish-media-ControlInformatie over en interpretatie van lopende zaken word uitsluitend opgedaan via de media – kranten, TV en radio. Kranten worden gepresenteerd als onafhankelijk of met een bekende politieke kleur en de t.v. is zogenaamd neutraal en onafhankelijk. Dit is gewoon niet het geval.

 

Informatie over gebeurtenissen komen uit ‘officiële bronnen’ die de weergave presenteren die de Elite willen om het publiek te aanvaarden. Als alternatief, zijn er nieuwsverhalen  afgeleid van centrale persbureaus (o.a. Reuters) die geven iedereen hetzelfde verhaal.
Nieuwkomers in een mediabedrijf worden geacht de conventionele lijn te volgen of hun cariere vooruitzichten zijn ineens somber. Journalisten die analyseren en zelfstandig denken zijn gevaarlijk en zijn er heel weinigen, en zeker niet binnen de gevestigde media.

Dit is niet om te suggereren dat elke journalist van de bestuurskamer tot de ‘zetter’ betrokken zijn bij sommige enorme samenzwering en cover ups. Zodra het kader is vastgesteld (die opzettelijk heeft plaatsgevonden de laatste paar eeuwen) is het systeem zelfregulerend gewoon via de ‘krachten van de markt’. Uitvoeren van een krant of televisie station is een dure zaak die direct de organisaties beperkt die er een kunnen onderhouden.
Dergelijke bedrijven zijn uiteraard financieel succesvol in het systeem, dus hebben een belang bij het handhaven van de status-quo.

Meningen en verhalen die het establishment uitdagen zijn dus interresant voor deze bedrijven en worden bekeken als subversief. De media-industrie is ook reclame gebaseerd met prijzen van kranten die onder de productiekosten worden gehouden door reclame-inkomsten. Multinationals zullen geen ondersteuning geven aan deze Kranten/magazines die worden beschouwd als ‘anti-business’, zodat dergelijke publicaties gewoon zijn gemarginaliseerd door de krachten van de markt. Adverteerder-vriendelijke mediabedrijven houden hun lezers in een geschikt ‘kopen’ frame van geest door niet controversieel te zijn, en geen presentaties van ‘moeilijk’ artikelen of programma’s.

De dreiging van intrekking van reclame is over het algemeen voldoende om de mediabedrijven waakzaam te houden en de verhalen die ze presenteren te filteren,
maar als er een door glipt, bundelen organisaties van het bedrijfsleven vaak de krachten en dwingen de redacteurs in herziening van hun inhoud. Dit wordt gedaan door middel van brieven, -rechtszaken en zelfs parlementaire rekeningen. Een voorbeeld van deze zogenaamde ‘kogelvrije machines’ is nauwkeurigheid in Media (Áccuracy in Media – AIM) een verzameling van corporate reuzen, met inbegrip van acht oliemaatschappijen, waarvan de functie is ”het handhaven van een bedrijfs-vriendelijke media in de VS”.

Een blik op de bestuursleden van mediabedrijven is onthullend over hun vermeende onafhankelijkheid. In Amerika hebben een groot aantal van de directeuren van NBC, CBS en ABC een gemeenschappelijke betrokkenheid met Rothschild, Rockefeller en Morgan bedrijven, alsmede zijn het leden van de Council of Foreign Relations (Raad over buitenlandse betrekkingen) en Trilaterale Commissie.

In Groot-Brittannië, is de Daily Telegraph eigendom van de Hollinger-groep waarvan de adviseurs/regisseurs zijn Henry Kissinger, Lord Carrington, Brzezinski en Lord Rothschild. De huidige voorzitter van N.M. Rothschild, Evelyn de Rothschild, zit in het bestuur van de Daily Telegraph. Een voormalig bestuurslid, Andrew Knight (Bil), is nu uitvoerend voorzitter van de ‘rivaal’ News International, die bezit The Times en de Sun, en die wordt gefinancierd door de Oppenheimers en de Rothschilds. Regelgevende instanties zoals de klachtencommissie van de pers hebben ook banden met dezelfde mensen bijvoorbeeld de Voorzitter Lord Wakeham is een directeur van N.M. Rothschild is.

In Nederland is het niet veel beter gesteld. Onze publieke omroep is een schoolvoorbeeld van een staats propaganda zender. Buiten de NPO zijn er twee hoofdeigenaren van de commerciële zenders. Bertelsmann media RTL group RTL 4, 5, 7, 8, RTL+, ETC. en Sanoma; SBS6, NET 5, Veronica. Onder de NPO vallen ook alle regionale zenders en alle publieke radio stations. Hagoort is voorzitter van de NPO, deze valt onder het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Bertelsmann heeft haar aandelen ondergebracht in een stichting, daar is Aart-Jan de Geus (CDA) voorzitter en Onno Ruding (CDA) auditor. Beiden zijn Bilderberg leden. Ruding is ook lid van de Trilaterale commissie. Mohn (Bertelsmann) werd lid van de CDU/CSU nadat de NSDAP ophield te bestaan. De NSDAP en Christenen waren één, Adolf Hitler beschouwde zichzelf ook als een goed Christen.

De meeste mensen vormen hun meningen op basis van kranten die politieke standpunten hebben die overeen komt met hun eigen standpunten. Als alle media-organisaties eigendom zijn van bedrijven met dezelfde interesses en hun inhoud gedicteerd word door de adverteerders en hun verhalen verkrijgen uit de zelfde bronnen, worden gemakkelijk alle ‘kanten’ van de publieke opinie gemanipuleerd. Dit wordt gebruikt om de aandacht van de echte agenda af te leiden:

◾Onderzoekers die dicht in de buurt van de waarheid komen zijn gebrandmerkt als anti-semitisch dus de aandacht is gericht uit de buurt van hun informatie maar op hun schijnbare racisme.

◾’Controversiele’ boeken, zoals Peter Wrights Spycatcher zijn publicaties door (voormalige) leden uit de regering die hun openbaringen extra geloofwaardig maken.
Hun ‘blootstelling’ van wat over het algemeen onschuldige mensen zijn word dan gemakkelijker verondersteld.

◾Gevoelige informatie wordt vrijgegeven wanneer overschaduwd door een ander nieuwsverhaal, zoals identiteitskaarten die werden aangekondigd door Michael Howard
op de dag van de wapenstilstand van de loyalisten in Noord-Ierland.

◾Libië werd beschuldigd van de Lockerbie bomaanslag (onder andere) om kolonel Gaddafi te ondermijnen, terwijl al het bewijsmateriaal naar de CIA en andere geheime diensten wijst. De Libische leider is in feite een van de ‘kwade tirannen’ die de media zo graag maken als een simplistische ‘bad guy’ waartegen het publiek hun vijandigheid direct
kan botvieren. Hij is niet echt een heilige, maar in de jaren tachtig was Gadaffi verantwoordelijk voor 14 doden (meestal Libiërs), ten opzichte van de 50.000 lijken
aan de voet van het regime in El Salvador – een regering geïnstalleerd door de VS met een door de VS getraind leger.

◾Moordaanslagen worden gepleegt door een eenzame persoon die geen aansluiting heeft aan een groep.  De moord van J.F. Kennedy, bijvoorbeeld, werd toegeschreven aan Lee Harvey Oswald (die werd vervolgens zelf vermoord door een ‘eenzame moordenaar’),
maar onderzoeken hebben aangetoond dat het niet Oswald geweest kon zijn maar het is veel waarschijnlijker dat de Amerikaanse President is verwijderd  door de CIA inlichtingendiensten, omdat hij niet het Elite game plan volgde en dreigde naar buiten te treden ”en de CIA in duizenden stukken te hakken’.

Wordt binnenkort vervolgt …

ODVN - Logo

Dit bericht is geplaatst in Economie, Gezondheid, Nexid. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.