6 – Overname techniek

PROTOCOL 6 (Overname techniek)

1. Zeer spoedig zullen we geweldige monopolies oprichten, vergaarbakken van reusachtige rijkdommen, waarvan zelfs de grote vermogens van de niet-ingewijde op de een of andere manier afhankelijk zullen zijn en wel zodanig, dat zij, alsmede het krediet van de staten, reeds de eerste dag na een politieke ineenstorting verdwijnen. Laten de hier aanwezige heren economen de betekenis van deze gedachte eens overwegen.

2. We moeten niet alle mogelijke middelen de betekenis van onze opperste regering tot aanzien brengen, terwijl wij haar doen voorkomen als de beschermer en weldoener van al diegenen, die zich aan haar onderwerpen.

3. De niet tot ons behorende adel is als politieke macht verdwenen daarmee behoeven we geen rekening meer te houden. Maar als grondbezitter is hij nog gevaarlijk voor ons, omdat hij door zijn natuurlijke hulpbronnen onafhankelijk is. Daarom moeten hem tot elke prijs zijn landerijen afnemen.

4. Het beste middel hiervoor is, de grondbelasting te verhogen om het grondbezit met schulden te bezwaren. Deze maatregelen het grondbezit in een toestand van onvoorwaardelijk afhankelijkheid brengen. De aristocraten die van oudsher niet in staat zijn, zich met weinig tevreden te stellen, zullen spoedig te gronde gericht zijn.

5. Tegelijkertijd moeten wij de handel en de industrie zoo goed mogelijk voorthelpen en in het bijzonder de speculatie. wier voornaamste taak het is, als tegenwicht tegenover de industrie te dienen. Zonder speculatie  zou de industrie de particuliere vermogens vermeerderen en de toestand van de landbouw verbeteren, terwijl zij de landbouw zou bevrijden van de schulden, die door de leningen van banken zijn ontstaan. De industrie moet de landbouw zowel van de arbeidskrachten als van het kapitaal beroven en ons door de speculatie het geld van de hele wereld toevoeren. Hierdoor zullen de menigten tot proletariërs afdalen en zich voor ons buigen om ten minste nog het recht op het leven te behouden.

6. Om de industrie van onze rivalen te verwoesten zullen wij de speculatie en de zucht naar een alles verslindende luxe ontwikkelen.

7. Wij zullen het arbeidsloon verhogen zonder dat dit de arbeiders enige voordeel zal kunnen brengen, omdat we gelijktijdig een prijsstijging teweeg zullen brengen voor alle artikelen van dagelijks gebruik; als oorzaak zullen wij de achteruitgang van landbouw en veeteelt voorwenden.

8. We zullen verder de grondslagen van de productie ondermijnen, terwijl wij de arbeiders voor de anarchie en de alcohol ontvankelijk maken en met alle middelen de intellectuele klasse uit het land verdrijven.

9. Opdat men de ware stand van zaken niet te vroeg zullen inzien, zullen wij onze eigenlijke plannen verbergen achter het motief van de arbeidersklasse te helpen en onze hoogstaande economische principes tot aanzien te brengen.

PROTOCOL 7 (Wereldwijde oorlogen)

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.