3/10 – Economische controle

 ECONOMISCHE CONTROLE

De weg naar de nieuwe wereld orde word geholpen door de ontwikkeling van het huidige banken economische systeem. Zoals ik heb gezegd, je hoeft weinig verbeelding te hebben  om te beseffen dat degenen die het geld in de wereld bezitten, de wereld controlerenEn dit is precies hoe de broederschap zijn uitgebreide invloed heeft bereikt.

Kluis-goudTijdens de Middeleeuwen, toen rijkdom werd gemeten in, eigendom en juwelen  met name in goud is de broederschap, voornamelijk in de gedaante van de Tempeliers, erin geslaagd zichzelf te promoten als hoog niveau geld verstrekkers met een veilige kluis als bewaarplaats voor het goud van de rijken. Na verloop van tijd werd een systeem ontwikkeld waarbij IOU penningen die het goud in de kluis vertegenwoordigd, in plaats van het verplaatsen van het fysieke goud zelf.

Het werd gerealiseerd dat enorme bedragen konden worden verdiend door de broederschap door leningen in de vorm van papier als representatie van rijkdom meer dan ze daadwerkelijk hadden in de kluis plus rente op deze rijkdom die niet bestond. De opbrengsten waren echte rijkdom en goud als rente op waardeloos papier. Uiteindelijk, ‘s werelds goudreserves viel in handen van de broederschap die geïnitieerd nu een wereldwijd erkend systeem van papieren ruilhandel heeft die alleen maar representatief is voor de rijkdom die ligt in de gewelven van deze enkele mega-rijke. Dus zo is het systeem gecreëerd die de wereld van vandaag regeert – en staat nu bekent als een respectabel bedrijf genaamd …. banken.

Sinds de Babylonische tijd is woeker het uitlenen van rijkdom tegen rente  een van de belangrijkste oorzaken van oorlog en empire building geweest. Naties zoals Perzië en Rome werden groot als gevolg van hun enorme schulden aangegaan door het lenen van geld van rijke landen. Later, niet in staat om de schulden terug te betalen, maar rijk en met grote legers gefinancierd door deze geleende rijkdom, realiseerden zij spoedig de noodzaak om deze schuldeisende naties  te veroveren om hun schulden te neutraliseren. Dit was ook de reden voor de invoering van belastingen, een wereldwijd systeem dat tot op heden word gebruik.

Het in rekening brengen van rente drijft de prijzen van goederen op, zoals een groot percentage van de kosten van een item wordt besteed in de schulden van de leveranciers / producenten/distributeurs enz. Hoe groter de schuld, hoe hoger de prijs. Banken gebruiken dit hoge percentage van inflatie om de rentevoeten te verhogen te rechtvaardigen en om lenen te ontmoedigen. Dit dient om meer schulden te maken op de bestaande leningen en verder de hoeveelheid geld in omloop te verminderen. Economische depressies en pieken zijn gewoon gemaakt door de bankinstellingen, door het beheersen van het bedrag van de geldhoeveelheid en de kredietverlening in omloop.

Banken breiden hun invloed op elk aspect van het leven uit door het manipuleren van de aandelenmarkten om zo controlerende belangen in multinationale ondernemingen te verkrijgen. Bijvoorbeeld: er wordt een bedrijf, op zoek naar uitbreiding, een lening door een bank geweigerd. De waarde van de aandelen van het bedrijf dalen, de bank koopt ze goedkoop op vóór dat ze van  gedachten veranderen en de lening alsnog toekenning.

staatsschuld nlOm een natie te laten gedijen op een globale economische basis moet het geld lenen van privé geld verstrekkers, geld van andere mensen en geld dat niet in reële termen bestaat, om de uitvoering van haar beleid te betalen om vervolgens de echte rijkdom terug uit handen van de natie te nemen, vermeerderd met rente, om de schuld terug te betalen. Op hetzelfde moment lenen mensen geld van die zelfde banken om hun belastingen, hun hypotheken (en ander geld geleend tegen rente!)  te betalen, en om de levensstijl (dat ze verdienen) te handhaven. Dit betekent dat de banken nooit kunnen verliezen. Alle rijkdom in omloop over de hele wereld, behoort in feite aan hen, is aan hen verschuldigd of zal uiteindelijk worden meegesleurd in hun kluizen via het bancaire systeem. Voorbeeld: Nederland betaald meer dan 10 miljard Euro per jaar aan rente.!

En toch, er is niets dat een regeringen kan stoppen om hun eigen geld te drukken en rente vrije leningen te verstrekken. Abraham Lincoln deed het net voordat hij werd vermoord door John Wilkes Booth (naar verluidt een Rothschild agent) en J.F. Kennedy had voorgesteld om door de overheid gedrukte geld te doen herleven  voordat hij ook op dezelfde manier werdverwijderd”.

Het door Elite-gecontroleerde bancaire systeem word deels gecoördineerd via de Bank voor internationale betalingen in Zwitserland (BIS bank) en in de afzonderlijke landen gecontroleerd door de nationale centrale banken: dit zijn of particuliere banken (bijvoorbeeld US Federal Reserve) of particulier beheerde banken uit hoofde van een nationalisatie. De Nederlandse bank word geleid door Klaas Knot die net als zijn voorganger Nout Wellink trekpoppen van de Bilderberggroep zijn. 

In Engeland, werd de nationale bank opgericht in 1694 door de nieuwe koning Willem van Oranje, op zijn plaats gemanoeuvreerd door de orangisten die rechtstreeks door de Zwarte adel wordt gecontroleerd. Het was een particuliere onderneming onder het huis van Rothschild, die haar invloed sinds de nationalisatie heeft gehandhaafd.

De Amerikaanse Federal Reserve System werd op zijn plaats gemanipuleerd door de bankiers van de Elite in 1910 door de inspanningen van Paul en Felix Warburg en kolonel Edward House. Het opleggen van een federale inkomstenbelasting vereist een amendement op de 16e grondwet en daarom was een overeenkomst van 36 staten nodig. Het is nooit echt geratificeerd omdat slechts twee staten de overeenkomst hebben getekend maar het Congres was voorgelogen en het wetsvoorstel werd aangenomen als ‘wet’.

In 1985 werd door een rechtbank een totale restitutie verleend aan een zakenman op basis van het bovenstaande feit dat de rechtbank alle US Federal Taks collectie heeft erkend als illegaal. Zoals een brief van de commissaris van de Internal Revenue Service aan zijn regionale directeuren zegt:

‘… elke belasting cent in de Schatkist gestort sinds 1913, is verschuldigd en moet worden gerestitueerd aan elke burger en het bedrijfsleven. Echter, hij adviseerde dat ‘we zullen deze bevinding’ niet publiceren of adverteren en ‘je moet na het lezen  dit memorandum vernietigen ‘.

Vandaag zien we de Nederlandse corrupte regering actief activa strippen op vrijwel elk gebied van onze maatschappij en beloven grote verbeteringen in levensstandaard en gezondheidszorg terwijl normen blijven dalen en wij ons afvragen waar al het geld heen gaat. Het antwoord is simpel, ze besparen niet voor een uiteindelijke verbetering van de levensstandaard van de inwoners, zij doen het omgekeerde en streven naar een verarming van hun bevolking.

En waarom, in een wereld die zo rijk is aan hulpbronnen, sterven er miljoenen mensen in tweede en derde wereldlanden door middel van oorlog en honger? Nogmaals, het is omdat deze particuliere ondernemingen, de banken, liever deze naties in de schulden houden om  miljarden Dollars te verdienen dan hen in staat te stellen de kans op het ontwikkelen van hun eigen samenlevingen tot een gezond niveau. Op dit moment moeten deze Naties geld  lenen om goederen te produceren om te verkopen aan andere landen om het geleende geld plus rente terug te betalen aan de banken terwijl hun mensen verhongeren en sterven.

Veel onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen, en ik ben het daarmee eens, dat dit een weloverwogen beleid van de Illuminatie is; door de armere  landen te vernietigen door hongersnood, ziekten, (Aids en Ebola) gemanipuleerde oorlog om van de totale controle van hun landerijen die vaak rijk aan minerale rijkdom zijn te behouden. De straf voor het niet in staat zijn om schulden te betalen is het verlies van onroerend goed en land, hetzij door middel van een onvermogen om de hypotheek  te betalen of een onvermogen om de nationale schuld te betalen.

illuminati-dollarIn werkelijkheid zijn zeer weinig mensen bijna volledig verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van negativiteit en het lijden in de wereld. Het is een ingenieus systeem die ons allen in zijn greep heeft.

De grote god ‘Banken’, samen met zijn discipelen  ‘Economische groei’ en “Bruto binnenlands Product”, heeft laten zien dat de meerderheid van ‘s werelds Naties verdrinken in een zee van schuld terwijl de kleine groep elite drijven op de duizelingwekkende bedragen van rijkdom. Het maakt weinig geheim van zijn oorsprong ofwel: het symbool van de Illuminatie voor de broederschap, het ‘al wakend oog , die in een driehoek/piramide zit, is het symbool die de Amerikaanse dollar biljet siert.

Terwijl de wereld wordt bestuurd door de economie van banken, terwijl overleven afhankelijk is van geld lenen tegen rente, zullen er altijd heersers en de regeerde zijn en een behoefte aan oorlog. Dit is omdat er altijd enorm meer geld in omloop zijn zal dan er werkelijke rijkdom is aan backup; Wanneer het geld van de kredietnemers opraakt om hun kredietverstrekkers te betalen hebben ze slechts twee keuzes: te word geknecht door hun debiteuren of hen te veroveren. Het is om deze reden dat de bankiers hun positie van eigendom over het leger, recht, olie, farmacie, media en onderwijs enz moeten behouden….

Teneinde dit standpunt van absolute macht te behouden moeten ‘s werelds leners in onwetendheid blijven over de waarheid van de situatie; die betekend dat ze weinig meer zijn dan slaven van hun geldschieters. De ware geschiedenis, die het verhaal van miljarden  individuen is, met inbegrip van hun manipulatie, moet niet worden onderwezen. Inderdaad, het meest zeker niet. De geschiedenisboeken zijn vol van koningen en koninginnen, ‘goodies’ en ‘badies’, oorlogen en veroverde Naties, wanneer zij nauwkeuriger worden omschreven als de kronieken van hebzucht en rijkdom. Voor het systeem om te overleven moet het ook de ware wetenschap, ware geschiedenis en de volledige verkenning van spiritualiteit onderdrukken.

Stappen op weg naar een wereldwijde Bank

De Wereldbank

Die leent geld om projecten te financieren in de derde wereld aan de behoeften van de multinationals. Door het financieren van projecten die volstrekt irrelevant zijn aan de behoeften van de lokale bevolking; de lokale economie is vernietigd en regenwouden zijn gedecimeerd. Dit is gunstig voor het milieu ‘probleem’ (zie verderop).

Bill Clinton stelde de huidige president van de Wereldbank James Wolfensohn van de Schroder Bank aan, lid van de bevolking Raad, Bilderberg Steering Committee, CFR en business partner van de Rothschilds.

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Als arme landen door de Elite-gecreëerde financiële problemen krijgt, grijpt het IMF in om meer leningen aan te bieden (waardoor de schuld stijgt), op voorwaarde dat het Elite beleid word gevolgd bijvoorbeeld opgeven van land, dat moet worden gebruikt om gewassen te laten groeien om de bevolking te voeden, in plaats daarvan te gebruiken voor de productie van luxe marktgewassen die worden geëxporteerd tegen gereduceerde prijzen aan de multinationals.

Vrije handelsovereenkomsten zoals GATT, NAFTA en APEC worden gepromoot als ‘goede’ dingen, die de nauwe samenwerking tussen de volkeren van de wereld tonen. In feite, maakt deze ‘vrije’ handel alle landen afhankelijk van globale consumentisme gedomineerd door de multinationals.
Zonder tarief op ingevoerde goederen is er geen financiële bescherming voor de binnenlandse productie, zodat derdewereldlanden afhankelijk van ingevoerde goederen worden. Land en mensen in de ontwikkelingslanden staan daarom open voor uitbuiting door internationale bedrijven, en industrieën in de ontwikkelde landen kunnen worden ondermijnd op wil.

Europese Monetaire Unie

Het meest voor de hand liggende opstapje naar een wereldwijde bank en een munt is de beweging door de Europese Unie naar een centrale bank en de eenheidsmunt. Ondanks de schijnbare debat, is dit al besloten met de Engelse verondersteld opt-outclausule in het Verdrag van Maastricht die wordt overruled door een ander.
Ook zijn in het Verdrag van Maastricht de details van de controle op de Europese munt en de reserves van elke lidstaat door zes leden van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank die, door hun acht jaar van de gegarandeerde veiligheid van vervolging, ‘niet kunnen zoeken naar of instructies aannemen van communautaire instellingen en organen… of enig ander lichaam’.

Controle van levensmiddelen (genocide door voeding)

Een van de meer ongelooflijke voorbeelden van corporate uitbuiting van met name de derde wereld is de systematische vernietiging van natuurlijke landbouw zaden, door deze te vervangen door gepatenteerde genetisch gemanipuleerde zaden. Volgens schattingen van de UN, is 75% van de genetische diversiteit in landbouwgewassen deze eeuw verloren gegaan en in England zijn 1500 ‘niet-goedgekeurd’ zaad van diverse rassen  ingetrokken.

De situatie nu is dat, in plaats van het gebruik van inheemse zaad variaties, Derde Wereldlanden royalty’s moeten betalen aan de multinationale ondernemingen voor genetisch gemanipuleerde zaden, die zijn geleverd en chemisch geproduceerd door diezelfde bedrijven, en die nutteloos zijn in een derde wereldomgeving. Als gevolg daarvan controleren dezelfde mensen het werkelijke voedsel dat wij kunnen eten 90% van alle handel in levensmiddelen is in de handen van vijf multinationals: 50% word gecontroleerd door Unilever (die heeft als Voorzitter, Paul Rykens die de kern van de vorming van de Bilderberggroep was) en Nestlé alleen.

Binnenkort deel 4   Politieke Controle

Het nieuwe Fascisme = corporatisme.

” Vrijheid kan niet worden behouden zonder een algemene kennis onder het volk ”.  John Adams – tweede president – 1797-1801

ODVN – Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland

Ben Crouwel

E-mail; info@odvn.nl
YouTube kanaal odvn en pensioenactivist
Dit bericht is geplaatst in Bilderberggroep, Economie, Nexid, NWO met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.