Canadese klokkenluider onthult: nieuwe lockdown om het ‘World Debt Reset Program’ te introduceren

Canadese klokkenluider onthult: nieuwe lockdown om het ‘World Debt Reset Program’ te introduceren

Een Canadese klokkenluider is naar buiten gekomen met de plannen van wereldleiders psychopaten om – middels het afdwingen van almaar strengere coronamaatregelen en nieuwe lockdowns – een nieuwe wereldeconomie te ontwikkelen, één die medisch fascisme introduceert als een permanente manier van leven: dit omvat een vereiste om gevaccineerd te zijn als men wil deelnemen aan het normale leven, en een universeel basisinkomen (beter bekend als “helikoptergeld”, iedereen gratis geld geven, waardoor het geld op de duur waardeloos wordt) te introduceren. Dit is het Wereld-schulden reset programma (World Debt Reset Program), en onderdeel van de ‘Grote Reset‘, zoals aangekondigd door Klaus Schwab van het World Economic Forum, dat steevast samenwerkt met de Bill & Melinda Gates Foundation.

De klokkenluider is lid van de Liberale Partij, en maakt deel uit van het Strategic Planning Committee van Canada, dat rechtstreeks opereert onder het bestuur van Canada’s Bureau van de Eerste Minister (PMO).

Wereldleiders bereiden zich voor op een ‘tweede’ en ‘derde golf’ van Covid-19 ‘gevallen’ en verfijnen hun lockdown strategieën die eind 2020 en in 2021 zullen worden geïmplementeerd. Hun planning omvat de ontwikkeling van een nieuwe wereldeconomie, één die ‘medischfascisme’ als een permanente manier van leven introduceert.

De historische ‘lockdowns’ hebben geleid tot massale armoede en zullen de financiële en voedselzekerheid van mensen blijven verzwakken, waardoor ze kwetsbaarder worden en uiteindelijk wanhopiger worden om de nieuwe wereldeconomie en haar lichamelijke vereisten te accepteren.

Nieuwe Wereldeconomie omvat
universeel basisinkomen en vaccinatie vereisten

De nieuwe wereldeconomie omvat de introductie van een digitale valuta, een universeel basisinkomen, vaccinatievereisten voor reizen en ‘The World Debt Reset Program‘ of het Wereld-schulden reset programma. Een continue cyclus van lockdowns vanaf dit jaar tot in 2021 zal uiteindelijk leiden tot een internationale economische ineenstorting. Overheden over de hele wereld zullen burgers een aantrekkelijke uitweg bieden door te beloven alle persoonlijke schulden (hypotheken, leningen, creditcards, enz.) kwijt te schelden.

In de VS is dit idee in 2020 al geïmplementeerd via het Paycheck Protection Program (PPP) – een programma met gegarandeerde leningen dat de schuld kwijtscheldt als de lener specifieke instructies volgt. Bij een dreigende economische ineenstorting zullen alle leningen worden kwijtgescholden als de burger ermee instemt deel te nemen aan het “World Debt Reset Program“, gefinancierd door het Internationaal Maffia Fonds (IMF).

Om alle schulden kwijt te schelden, zullen burgers het eigendom van alle privé-eigendommen moeten opgeven, een universeel basisinkomen moeten accepteren en zich moeten inschrijven voor het covid-19 en covid-21 vaccinatieschema. Daarom is het zo belangrijk om te trachten géén schulden te maken (dus geen leningen etc. aan te gaan) of tegen dan van alle schulden verlost te zijn. Het opgeven van privaat eigendom is Communisme pur sang.

Naarmate de rollende lockdowns en economische sancties beginnen, zullen burgers al hun vroegere vrijheden worden toegestaan ​​om te reizen en te verzamelen in stadions en openbare locaties, zolang ze een identiteitsbewijs voorleggen waaruit blijkt dat ze zijn ingeënt met alle verplichte Covid-19- en Covid-21-vaccinaties . In Canada worden in alle provincies en territoria detentiekampen gebouwd om mensen te dwingen zich aan de nieuwe plannen te houden. De Canadese klokkenluider onthulde dat dit vaccin-ID in Canada de HealthPass van Canada zal worden genoemd.

Concentratiekampen voor de weigeraars

In september publiceerde de Canadese overheid een publieke offerte voor aannemers die mogelijk geïnteresseerd zijn om ‘in iedere provincie en in ieder territorium quarantaine- en isolatiekampen’ te gaan bouwen en managen. ‘Deze quarantaine- en isolatiekampen zijn NIET gelimiteerd tot mensen met Covid, maar geven een ruime opvatting voor het vasthouden van veel mensen. Natuurlijk is de regering op de hoogte van de intentie om van kust tot kust deze isolatiekampen te bouwen. Mijn vraag aan de premier is: hoeveel van deze kampen zullen worden gebouwd? En hoeveel mensen denkt deze regering vast te zetten?’

De regeringsleider van het Huis, Paul Calandra, zegt dan impliciet ‘ja’, maar op de bekende omzichtige, misleidende wijze die zo kenmerkend is geworden voor de Westerse en ook Nederlandse politiek. Calandra steekt een verhaal af hoe goed het is dat mensen van buitenaf twee weken in quarantaine worden geplaatst, en dat iedereen het daar toch mee eens is. Geen woord over de aanstaande komst van internerings- en dus concentratiekampen voor het eigen volk. Geen enkele reactie op de vraag wie er in zullen worden opgesloten, en om hoeveel mensen het kan gaan. Als Miller zijn vraag dan herhaalt, wordt hij afgekapt. Zie ook deze video:

De klokkenluider waarschuwt dat wereldleiders in Australië, de VS, het VK, Canada en Nieuw-Zeeland zullen aandringen op een “volledige en totale secundaire vergrendeling die veel strikter is dan de beperkingen van de eerste en tweede voortschrijdende fase”. Deze nieuwe lockdowns zullen in november 2020 tot en met januari 2021 erdoor worden gedrukt door Covid-19-tests [de PCR-tests] op te voeren en het aantal ‘besmettingen’ kunstmatig te verhogen.

Merk op dat de landen waar de strengste ‘coronamaatregelen’ gelden, d.i. Australië, Canada en het VK en Nieuw-Zeeland, allen landen zijn die vallen onder het leiderschap van Queen Elizabeth II – met haar 94 jaar het langst regerende staatshoofd ter wereld (68 jaar) – en dus in wezen allen ‘Brits’ zijn. Toeval?

De lockdown tirannie van 2020
is slechts het begin van een veel groter plan

De aanstaande lockdown plannen zijn in overeenstemming met het ‘Grote Reset’ plan dat is uitgetekend door het World Economic Forum en Event 201, beide gefinancierd en gesteund door de nazi Bilderberger psychopaat Bill Gates en zijn Bill & Melinda Gates Foundation, die streeft naar wereldwijde naleving van vaccin-experimenten en genetische modificatie van mensen. De Nationale COVID-19 Adviescommissie van de premier (opgericht in maart 2020) adviseert en stimuleert nu de Canadese PMO en het Ministerie van Premiers en Kabinet in Canberra om deze totalitaire plannen uit te voeren.

De klokkenluider zei dat tenminste 30% van de leden van het comité sterk tegen deze plannen zijn, maar dat hun stemmen worden gesmoord. Het werd “heel duidelijk gemaakt dat niets de geplande uitkomst zal stoppen,” zei de klokkenluider.

Het Canadese kabinet van de premier heeft het plan opgesteld, inclusief een tweede lockdown tegen december 2020, die beperkingen op voortschrijdende basis zal implementeren, te beginnen met grote stedelijke gebieden, om ze dan naar buiten toe uit te breiden. De media zullen projecteren dat dagelijkse Covid-19-gevallen de testcapaciteit overschrijden en moeten worden beteugeld met behulp van een volledige en totale tweede lockdown die veel strikter is dan de eerste en tweede rollende fase. Het werkloosheidsprogramma zal tegen het einde van het eerste kwartaal 2021 worden omgezet in een universeel basis inkomen programma.

Naarmate de vaccins worden uitgerold, zullen alle virusuitscheidingen, mutaties en vaccinletsels worden toegeschreven aan een “derde golf” die een hoger sterftecijfer en een hogere infectiegraad omvat. Iedereen die het niet eens is met de vaccins, wordt het recht ontnomen om vrij te reizen en wordt ofwel vastgehouden in de isolatiecentra of wordt gecontroleerd op huisarrest totdat ze ermee instemmen om eraan te voldoen.

Gedurende deze tijd zullen medische faciliteiten hun maximale capaciteit bereiken en zal de overheid de vergrendelingsbeperkingen versterken door een derde vergrendeling in te voeren tegen het tweede kwartaal van 2021. Grote voorraadtekorten, uitval van de toeleveringsketen en economische instabiliteit worden verwacht, terwijl alle individuen op een universeel basis inkomen programma worden gezet om honger, dakloosheid en burgerlijke onrust te beteugelen.

Tegen het derde kwartaal wordt van de regeringen verwacht dat ze militair personeel inzetten in grote stedelijke gebieden en wegen om checkpoints te creëren. Deze tactieken zijn in 2020 al uitgetest. Iedereen die van deze systemen afhankelijk is, wordt gedwongen op het HealthPass-vaccinatieschema gezet. Iedereen die het er niet mee eens is, wordt beschouwd als een “bedreiging voor de volksgezondheid” of “vijand van de staat”.

De klokkenluider zei dat andersdenkenden niet worden getolereerd.

“In wezen werd ons verteld dat het onze plicht was om ervoor te zorgen dat we een plan bedachten om ervoor te zorgen dat dit nooit zou gebeuren. We kregen te horen dat het in het belang van het individu was om deel te nemen. ”

“Toen verschillende commissieleden meedogenloos aandrongen om een ​​antwoord te krijgen, werd ons verteld dat degenen die weigerden eerst voor onbepaalde tijd onder de vergrendelingsbeperkingen zouden leven. Degenen die “weigeren deel te nemen” aan het programma voor schuldkwijtschelding “zouden als een risico voor de openbare veiligheid worden beschouwd en zouden worden overgeplaatst naar isolatiefaciliteiten.”

“Eenmaal in die faciliteiten zouden ze twee opties krijgen: deelnemen aan het schuld kwijtscheld programma en worden vrijgelaten, of voor onbepaalde tijd in de isolatiefaciliteit blijven onder de classificatie van een ernstig risico voor de volksgezondheid, en al hun bezit zou hun ontnomen worden.”

Zoals ik al vele malen heb verkondigd zal de volgende generatie slechts een vork, mes, en lepel bezitten. Zij die niet horen willen moeten dus maar voelen !!!!

Uiteraard zullen nazi Bilderberg trekpop Rutte & Co en haar media Hoeren (m/v) NOS, NPO, RTL, etc hier geen ruchtbaarheid aan geven, Uieraard hebben ze een email van dit bericht gekregen. Sommige van hen hebben ook kinderen die ze voor een zakje geld verloochenen! We leven in een rare wereld.!

Geplaatst in Dictatuur, Geen categorie, Jezuieten, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, NWO, Plandemie, Politiek, Vaticaan, Zionisten | Een reactie plaatsen

Onthuld: De Covidiaanse Cultus

Onthuld: De Covidiaanse Cultus

Een van de kenmerken van het totalitarisme is de massaconformiteit met een psychotisch officieel verhaal. Het is geen regulier officieel verhaal, zoals de “Koude Oorlog” of de “Oorlog tegen de Terreur” verhalen. Een volledig waanzinnig officieel verhaal dat weinig of geen verband houdt met de werkelijkheid en dat wordt tegengesproken door een overwicht aan feiten.

Het nazisme en het stalinisme zijn de klassieke voorbeelden, maar het fenomeen wordt beter waargenomen in sektes en andere subculturele maatschappelijke groepen. Er zullen talloze voorbeelden in het oog springen: de Manson familie, Jim Jones’ volkstempel, de Scientology Kerk, de Hemelpoort, etc., elk met een eigen psychotisch officieel verhaal: Helter Skelter, Christelijk Communisme, Xenu en de Galactische Confederatie, enzovoorts.

Vanuit de dominante cultuur (of terug in de tijd in het geval van de nazi’s) is het waanzinnige karakter van deze officiële verhalen voor de meeste rationele mensen overduidelijk. Wat veel mensen niet begrijpen is dat voor hen die ten prooi vallen aan dergelijke verhalen (of het nu gaat om individuele cultleden of hele totalitaire samenlevingen), deze niet als psychotisch worden geregistreerd. Integendeel, ze voelen zich volkomen normaal. Alles in hun sociale “werkelijkheid” herbevestigt en bevestigt het verhaal, en alles wat het uitdaagt of tegenspreekt wordt als een existentiële bedreiging gezien.

Deze verhalen zijn steevast paranoïde en stellen de sekte voor als bedreigd of vervolgd door een kwaadaardige vijand of antagonistische kracht waarvan alleen een onbetwistbare conformiteit met de ideologie van de sekte haar leden kan redden. Het maakt weinig verschil of deze antagonist een mainstream cultuur, lichaamstheorieën, contrarevolutionairen, joden of een virus is. Het punt is niet de identiteit van de vijand. Het gaat om de sfeer van paranoia en hysterie die het officiële verhaal oproept, waardoor de leden van de sekte (of de maatschappij) zich aan de regels houden.

Behalve dat ze paranoïde zijn, zijn deze verhalen vaak intern inconsequent, onlogisch en … nou ja, gewoonweg volkomen belachelijk. Dit verzwakt ze niet, zoals men zou kunnen vermoeden. Eigenlijk vergroot het hun macht, omdat het hun aanhangers dwingt om te proberen hun inconsequentie en irrationaliteit met elkaar te verzoenen, en in veel gevallen volslagen absurditeit, om zo in goede verstandhouding met de sekte te blijven staan. Een dergelijke verzoening is natuurlijk onmogelijk en zorgt ervoor dat de geest van de leden van de sekte kortsluiting veroorzaakt en elke schijn van kritisch denken loslaat, wat precies is wat de leider van de sekte wil.

Bovendien zullen cultleiders deze verhalen vaak radicaal veranderen zonder duidelijke reden, waardoor hun cultleden gedwongen worden om de overtuigingen die ze eerder moesten belijden abrupt te verloochenen (en vaak zelfs aan te klagen als “ketterij”), en zich te gedragen alsof ze ze ze nooit geloofden, waardoor hun geest nog meer kortsluiting veroorzaakt, totdat ze uiteindelijk zelfs proberen om rationeel te denken, en gewoon hersenloos het onzinnige gebrabbel na papegaaien waar de cultusleider hun hoofd mee heeft gevuld.

Ook is het onzinnige gebrabbel van de sekteleider niet zo onzinnig als het op het eerste gezicht lijkt. De meesten van ons gaan er bij het tegenkomen van dergelijk gebrabbel van uit dat de sekteleider probeert te communiceren en dat er iets heel erg mis is met zijn hersenen. De sekteleider probeert niet te communiceren. Hij probeert de geest van de luisteraar te desoriënteren en te controleren. Luister naar Charlie Manson “rappen”. Niet alleen naar wat hij zegt, maar hoe hij het zegt. Let op hoe hij stukjes waarheid in zijn stroom van vrije-geassocieerde onzin strooit, en zijn herhaalde gebruik van gedachte-terminerende clichés, beschreven door Robert J. Lifton als volgt:

De taal van de totalistische omgeving wordt gekenmerkt door het gedachte-terminerende cliché. De meest verstrekkende en complexe menselijke problemen worden samengeperst in korte, zeer selectieve, definitief klinkende zinnen, die gemakkelijk kunnen worden onthouden en gemakkelijk kunnen worden uitgedrukt. Ze worden het begin en het einde van elke ideologische analyse“. – Denkhervorming en de psychologie van het totalisme..: Een studie van “Hersenspoeling” in China, 1961…

Als dit allemaal bekend klinkt, goed. Want dezelfde technieken die de meeste cultleiders gebruiken om de geesten van de leden van hun sekten te controleren, worden door totalitaire systemen gebruikt om de geesten van hele samenlevingen te controleren: Milieu beheersing, Belaste Taal, Heilige Wetenschap, Vraag naar Zuiverheid, en andere standaard gedachten controle technieken. Het kan vrijwel elke samenleving overkomen, net zoals iedereen ten prooi kan vallen aan een sekte, gezien de juiste omstandigheden.

Het gebeurt nu met de meeste van onze samenlevingen. Er wordt een officieel verhaal uitgevoerd. Een officieel totalitair verhaal. Een totaal psychotisch officieel verhaal, niet minder waanzinnig dan dat van de nazi’s, of de Manson-familie, of welke andere cultus dan ook.

De meeste mensen kunnen niet zien dat het gebeurt, om de eenvoudige reden dat het hen overkomt. Ze zijn letterlijk niet in staat om het te herkennen. De menselijke geest is uiterst veerkrachtig en inventief als hij over zijn grenzen heen wordt geduwd. Vraag het iedereen die met psychose heeft geworsteld of te veel LSD heeft genomen. We herkennen niet wanneer we gek worden. Wanneer de realiteit volledig uit elkaar valt, zal de geest een waanzinnig verhaal creëren, dat net zo “echt” lijkt als onze normale realiteit, omdat zelfs een waan beter is dan de grimmige razende terreur van totale chaos.

Dit is waar totalitaire en cultleiders op rekenen, en ze maken er gebruik van om hun verhalen in onze geest te implanteren, en waarom werkelijke inwijdingsrituelen (in tegenstelling tot puur symbolische rituelen) beginnen met het aanvallen van de geest van het subject met terreur, pijn, fysieke uitputting, psychedelische drugs, of een ander middel om de perceptie van de realiteit van het subject uit te wissen. Als dat eenmaal bereikt is, en de geest van het subject begint wanhopig te proberen een nieuw verhaal te construeren om betekenis te geven aan de cognitieve chaos en het psychologische trauma dat het ondergaat, is het relatief eenvoudig om dat proces te “begeleiden” en welk verhaal dan ook te implanteren, in de veronderstelling dat je je huiswerk hebt gedaan.

En dit is de reden waarom zoveel mensen – mensen die in staat zijn om het totalitarisme in sektes en in het buitenland gemakkelijk te herkennen – het totalitarisme dat nu vorm krijgt niet kunnen waarnemen, recht voor hun gezicht (of, beter gezegd, recht in hun geest). Evenmin kunnen zij het waanzinnige karakter van het officiële “Covid-19”-verhaal waarnemen, niet meer dan degenen die in nazi-Duitsland in staat waren om waar te nemen hoe volledig waanzinnig hun officiële “meesterras”-verhaal was. Zulke mensen zijn noch onwetend, noch dom. Ze zijn met succes ingewijd in een cultus, wat in wezen is wat totalitarisme is, zij het op maatschappelijke schaal.

Hun inwijding in de Covidiaanse Cult begon in januari, toen de medische autoriteiten en de bedrijfsmedia DE ANGST aanzetten met projecties van honderden miljoenen doden en valse foto’s van mensen die op straat doodvallen.

De psychologische conditionering ging maandenlang door. De wereldwijde massa’s zijn onderworpen aan een constante stroom van propaganda, gefabriceerde hysterie, wilde speculatie, tegenstrijdige richtlijnen, overdrijvingen, leugens en smakeloze theatrale effecten. Lockdowns. Noodgevallen in veldhospitalen en mortuaria. De zangdansende NHS-medewerkers. Doodsvrachtwagens. Overlopende ICU’s. Dode Covid-baby’s. Gemanipuleerde statistieken. Goon squads. Maskers. En de rest.

Acht maanden later, hier zijn we dan. Het hoofd van het Health Emergencies Program van de WHO heeft in principe een IFR van 0,14% bevestigd, ongeveer hetzelfde als de seizoen griep. En hier zijn de laatste schattingen van de overlevingskans van het Amerikaanse Center for Disease Control:

Leeftijd 0-19 … 99,997%
Leeftijd 20-49 … 99,98%.
Leeftijd 50-69 … 99,5%.
Leeftijd 70+ … 94,6%

Het “wetenschaps”-argument is officieel voorbij. Steeds meer artsen en medische experts breken de gelederen en verklaren hoe de huidige massahysterie over “gevallen” (die nu ook perfect gezonde mensen omvat) in wezen zinloze propaganda is, bijvoorbeeld in dit segment op ARD, een van de grote mainstream Duitse tv-zenders.

En dan is er nog het bestaan van Zweden, en andere landen die geen spelletje spelen met het officiële Covid-19-verhaal, wat een aanfluiting is van de voortdurende hysterie.

Ik ga niet verder met het ontkrachten van het verhaal. Het punt is, de feiten zijn allemaal beschikbaar. Niet van “samenzwering theoretische” websites. Maar van reguliere verkooppunten en medische experts. Van het Center for Fucking Disease Control.

Wat niet uitmaakt, niet voor de leden van de Covidiaanse Cult. Feiten doen er niet toe voor totalitaire en cultleden. Waar het om gaat is loyaliteit aan de sekte of de partij.

Wat betekent dat we een serieus probleem hebben, degenen onder ons voor wie feiten nog steeds van belang zijn, en die hebben geprobeerd om de Covidiaanse sekteleden ervan te overtuigen dat ze het mis hebben over het virus… om op dit moment acht maanden door te gaan.

Hoewel het van cruciaal belang is om de feiten te blijven melden en ze met zoveel mogelijk mensen te delen – wat steeds moeilijker wordt door de censuur van alternatieve en sociale media – is het belangrijk om te accepteren waar we mee te maken hebben. Wat we tegenkomen is geen misverstand of een rationeel argument over wetenschappelijke feiten. Het is een fanatieke ideologische beweging. Een wereldwijde totalitaire beweging … de eerste in zijn soort in de geschiedenis van de mensheid.

Kijk op ons BitChute kanaal waar we nog vrij kunnen publiceren het door CIA gecontroleerde YouTube is een censuur machine!

Het is geen nationaal totalitarisme, want we leven in een mondiaal kapitalistisch imperium, dat niet wordt geregeerd door natiestaten, maar door supranationale entiteiten en het mondiale kapitalistische systeem zelf. En dus is het cultuurparadigma omgekeerd. In plaats van de cultus die bestaat als een eiland binnen de dominante cultuur, is de cultus de dominante cultuur geworden, en degenen onder ons die zich niet bij de cultus hebben aangesloten, zijn de geïsoleerde eilanden binnen de cultus geworden.

Ik wou dat ik optimistischer kon zijn, en misschien een soort actieplan kon aanbieden, maar de enige historische parallel die ik kan bedenken is hoe het christendom de heidense wereld ‘bekeerd’ heeft… wat ons niet echt veel goeds belooft.

Terwijl je thuis zit tijdens de “tweede golf” lockdowns, wil je misschien die geschiedenis bijspijkeren. Dat kan hier.

Geplaatst in Dictatuur, Economie, Gezondheid, Jongeren, Maatschappij, Nazi Bilderberg, NWO, Plandemie, Politiek, Vaticaan, Zionisten | Een reactie plaatsen

De Grote Reset: Zielige psychopaten gebruiken COVID om ‘Sinistere’ Klimaatagenda te lanceren.

De Grote Reset: Zielige psychopaten gebruiken COVID om ‘Sinistere’ Klimaatagenda te lanceren.


Wat is de Grote Reset en is het de drijvende kracht achter de COVID-agenda die we nu zien?

In dit segment, Sky News Australië gastheer Rowan Dean onthult hoe de 2021 World Economic Forum (WEF) in Davos is uitgesteld tot het voorjaar, en wordt verplaatst naar een zonniger locatie in de buurt. Onlangs is de globalist confab van een “jet-setter klimaat gabfest” veranderd in iets veel sinisters.

Dean beschrijft het als een “antidemocratische onderneming die ontworpen is om je baan te vernietigen, je welvaart te stelen en je kinderen te beroven van een toekomst”.

Het is een hardcore linkse eco-horrorshow vol met quasi-fascisme,” waar ‘s werelds rijkste radicale linkse elites zielige psychopaten COVID-19 steeds meer vermengen met klimaatverandering.

“Velen gaan zo ver dat ze suggereren dat alle maatregelen die worden toegepast op het coronavirus, de lockdowns, de vernietiging van bedrijven, de onderdrukking van afwijkende meningen, uitgaansverboden, politietactieken met sterke wapens, de ‘nieuwe normaal’ zouden moeten worden voor het omgaan met klimaatverandering.”

Dean gelooft dat de volgende WEF in 2021 zal worden gemaakt om “regeringen te overtuigen met de hulp van grote bedrijven en grote techneuten om iets diepgaand sinister te bewerkstelligen genaamd ‘The Great Reset’.”

“Het is een programma om ons te ontdoen van onze fundamentele democratische rechten ten gunste van een nieuwe vorm van samenleving zoals gedicteerd door de elites  psychopaten “

In hun marketingcampagnes probeert het WEF alle rampen in de wereld – van coronavirus tot bosbranden, tot rellen en onrust, tot vervuiling en armoede – op de een of andere manier in verband te brengen met de klimaatverandering.

“Dan beweert het dat ze op magische wijze kunnen verdwijnen. Letterlijk met een druk op de knop en zomaar wordt alles in de wereld weer goed en zuiver gemaakt.

De grote reset. Een volk, een rijk, een Führer.
Wat kan er eenvoudiger zijn?”

Dean zegt ook:

“psychopaten zoals Prins Charles en de Verenigde Nazi’s en het International Maffia Fonds willen de wereldwijde reactie op COVID repliceren en herbestemmen voor klimaatverandering, om nul netto-uitstoot af te dwingen.” Kijk:

OOK NAZI BILDERBERG TREKPOP RUTTE & Co, VVD, CDA, PvdA, D66, Groen Links, CU,  DOEN GEWILLIG MEE AAN DEZE  AGENDA OM ”DEMOCRATIE” TE VERANDEREN IN EEN NAZI FASCISTISCHE EEN WERELD REGEERING.

JE BENT GEWAARSCHUWD …. 

Geplaatst in Dictatuur, Economie, Maatschappij, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, NWO | Een reactie plaatsen

Slotwoorden over ziekmakende mondmaskers

Slotwoorden over ziekmakende Maskers

We moeten een einde maken aan dat dodelijke virus dat zo ongelooflijk virulent is dat, volgens de CDC, 99,8% van de mensen die eraan worden blootgesteld, overleeft. Het dragen van niet werkende mondmaskers is aan de orde van de dag, maar onderweg hebben velen, waaronder de Surgeon General van de Verenigde Staten, gezegd dat het een verspilling van tijd is.

Dat weerhield Duitsland er niet van om het eerste land te worden dat een boete oplegt aan alle niet-maskerdragers. Kanselier nazi fascist Bilderberg Führer Angela Merkel kondigde tijdens een virtuele vergadering in september met de staatsgouverneurs aan dat bijna het hele land onder een boete van minimaal 50 euro zal zitten voor het overtreden van het nationale nazi fascistische Dictatoriale maskermandaat.

Opvallend !! Albert Heijn weet nu al te melden dat NIET WERKENDE, ZIEK MAKENDE mondkapjes verplicht worden !! Een (niet werkend) mondmasker verplichten is ONGRONDWETTELIJK !!! Gaat het 30e Hitlerkabinet de noodtoestand uitroepen voor deze griep ??

Heeft grootwinkelbedrijf AH een deal gesloten met nazi’s Rutte & Co?’

Het gebruik van gezichtsmaskers is een zeer gepolitiseerde kwestie geworden in de hele plandemie, met sommige individuen die beweren dat het dragen van een masker de ademhaling van een persoon negatief kan beïnvloeden en hun gezondheid in gevaar kan brengen. Anderen zeggen dat het een nutteloze barrière is die virale deeltjes met gemak in en uit laat gaan. Hoe dan ook, de centrale corrupte autoriteiten in onze wereld willen dat u en uw kinderen er een dragen.

Rennen, lopen, of zelfs het socialiseren buiten
is niet de oorzaak van de overgrote meerderheid van de
coronavirus uitbraken, ongeacht het gebruik van het masker.

”Gezondheidsambtenaren” zijn heen en weer gegaan op maskers, maar in het algemeen verzekeren ze het publiek graag dat gezichtsbedekkingen veilig en effectief de verspreiding van COVID-19 respiratoire druppels kunnen voorkomen. Nu, in wat zou kunnen worden gezien als een wanhopige poging, proberen ze de gevaren van het dragen van een masker hun veiligheid claim te bevorderen met een studie die de veranderingen in zuurstof en kooldioxide niveaus minimaliseert .

In deze studie vergeleken onderzoekers de ademhaling van elk individu voor en na het dragen van een chirurgisch masker gedurende dertig minuten, inclusief een zes minuten durende looptest. Bij de markering en 30 minuten na de wandeling vonden de onderzoekers geen significante veranderingen in de zuurstofverzadiging of de kooldioxideniveaus.

Deze studie zou een deel van het publiek voor de gek kunnen houden, maar er zijn andere studies die suggereren dat N95-maskers aanzienlijke hypoxie en hypercapnie kunnen veroorzaken, wat resulteerde in een vermindering van de zuurstof in het bloed. In één studie onderzochten onderzoekers het zuurstofgehalte in het bloed bij 53 chirurgen met behulp van een oximeter. Zij hebben zowel voor de operatie als aan het eind van de operatie de zuurstof in het bloed gemeten.4 De onderzoekers vonden dat het masker het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk verminderde (pa02).

Hoe langer het masker wordt gedragen, hoe groter de daling van het zuurstofgehalte in het bloed. Het is interessant dat het huidige onderzoek slechts 30 minuten duurde.

Door het dragen van een masker zullen de uitgeademde virussen niet
in staat zijn om te ontsnappen en zich te concentreren in de
nasale doorgangen, gaan naar de olfactorische
zenuwen en reizen naar de hersenen.

Doe je deel. Draag een ziekmakend masker.”

Het Centers for Disease Control heeft sinds april zoveel aanbevolen. Maar in de maanden daarna zijn de niet werkende mondkapjes die de stem dempen, brillenglazen beslaan, met zweet doordrenken en dienen als algemene ergernis, een deel van de plandemische nazi fascistische politiek geworden als het een medisch probleem is. Politici zouden net zo goed kunnen wegen op de kwantummechanica. Het is belangrijk op te merken dat de CDC – en ook trekpop van Dissel –  tot voor kort niet aanraadde om een gezichtsmasker of bedekking van welke aard dan ook te dragen, tenzij bekend was dat een persoon besmet was.

Er is een verschil tussen het N95 beademingsmasker en het chirurgische masker (doek of papieren masker) wat betreft de bijwerkingen. Het N95-masker, dat 95% van de deeltjes met een mediaandiameter >0,3 µm2 weg filtert, belemmert de ademhalingsuitwisseling (de ademhaling) in grotere mate dan een zacht masker en gaat vaker gepaard met hoofdpijn. In een dergelijk onderzoek hebben onderzoekers 212 gezondheidswerkers (47 mannen en 165 vrouwen) ondervraagd over hoofdpijn bij gebruik van het N95-masker, de duur van de hoofdpijn, het soort hoofdpijn en of de persoon al bestaande hoofdpijn had.

De poriëngrootte van de bekledingen van het doek varieert van ~ 20-100 micron. Het COVID-virus is 200-1000x kleiner dan dat, bij 0,1 micron. Het ophangen van een kettinglink-omheining houdt geen mug buiten. Zelfs de meest gewaardeerde medische tijdschriften geven toe dat hun doel is om de angst te kalmeren. “Uitgebreide maskeerprotocollen kunnen de grootste bijdrage zijn om de overdracht van angst te verminderen”, schrijft Dr. Simonie Gold.

Helaas vertelt niemand de kwetsbare ouderen en mensen met longziekten, zoals COPD, emfyseem of longfibrose, over deze gevaren bij het dragen van een gezichtsmasker van welke aard dan ook, die een ernstige verergering van de longfunctie kunnen veroorzaken. Hieronder vallen ook longkankerpatiënten en mensen die een longoperatie hebben ondergaan, vooral bij gedeeltelijke resectie of zelfs het verwijderen van een hele long.

Het verlagen van de hoeveelheid zuurstof die mensen inademen, door mensen te dwingen om maskers te dragen, is niet zo’n goed idee. Onder het masker dalen de O2-waarden van een gewone 21 naar een ongezonde 17,5, waardoor het alarm van de officiële OSHA-apparaten die dergelijke dingen meten, afgaat.

De gebruikelijke hoeveelheid CO2 in de lucht is ongeveer 400 ppm, wanneer deze rond de neus van de mond wordt gemeten, zou hoger zijn. Maar draag een masker en de concentraties schieten tot 5.000. Dit is niet gezond. Kooldioxide in de lucht die we inademen is meestal 0,0390 procent. Als we uitademen, is het 4,0 procent.

De minimale zuurstofconcentratie in de lucht die nodig is voor de menselijke ademhaling is 19,5 procent. Ongeveer 78 procent van de lucht die we inademen is stikstofgas, terwijl slechts ongeveer 20,9 procent zuurstof is. De Occupational Safety and Health Administration, OSHA, heeft het optimale bereik van zuurstof in de lucht voor mensen vastgesteld tussen 19,5 en 23,5 procent.

Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) gepaard gaat met een verminderde immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie het type van de belangrijkste immuun cellen die gebruikt worden om virale infecties te bestrijden, de CD4+ T-lymfocyt, kan remmen. Dit komt omdat de hypoxie het niveau van een verbinding genaamd hypoxie-induceerbare factor-1 (HIF-1) verhoogt, die T-lymfocyten remt en een krachtige immuun remmende cel genaamd de Tregs stimuleert.

Mensen met kanker, vooral als de kanker is uitgezaaid, lopen verder risico op langdurige hypoxie omdat kanker het best groeit in een zuurstofarme micro-omgeving. Een laag zuurstofgehalte bevordert ook de ontsteking, die de groei, de invasie en de verspreiding van kanker kan bevorderen. Herhaalde episoden van hypoxie is voorgesteld als een belangrijke factor in atherosclerose en verhoogt dus alle cardiovasculaire (hartaanvallen) en cerebrovasculaire (beroertes) ziekten.

Ik vraag me af wat de Surgeon-general te zeggen had over mondmaskers. Maakt het uit?

Florida Sheriff Orders Deputies & Staff NOT to Wear Face Masks,” leest de kop. “Marion County Sheriff Billy stuurde dinsdag een e-mail om de 900 mensen die op het departement werken te informeren dat “wanneer je in dienst bent/werkt als mijn werknemer en mijn kantoor vertegenwoordigt – zullen er geen maskers worden gedragen,” de Ocala Star-Banner rapporten.

Hier is wat Dr. Fauci zegt:

Er is geen reden om rond te lopen met een masker. Als je midden in een uitbraak zit, kan het dragen van een masker mensen een beetje beter doen voelen, en het kan zelfs een druppel blokkeren, maar het biedt niet de perfecte bescherming die mensen ‘denken’ dat het is. “En vaak zijn er onbedoelde gevolgen. Mensen blijven met het masker prutsen, en ze blijven hun gezicht aanraken.” (Zie NEN-spec 1)

Overheidsfunctionarissen zullen de burgers niet vragen om maskers te dragen, zoals ze zeggen, er is geen (duidelijk) bewijs dat dit de verspreiding van het coronavirus zou vertragen. In plaats van het verplicht stellen van gezichtsbedekking, zal het land een oplossing zoeken die meer fysieke afstandelijkheid inhoudt.

“Omdat er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit van maskers is, heeft het kabinet besloten dat er geen nationale verplichting zal zijn voor het dragen van niet-medische maskers”, aldus de Nederlandse minister van Medische Zorg Tamara van Ark.

Terwijl Amerika wacht op een COVID-19 vaccin, zei de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, dat we allemaal beter beschermd zouden kunnen worden door gewoon door te gaan met het dragen van maskers. “Ik zou zelfs zo ver kunnen gaan om te zeggen dat dit gezichtsmasker (ondanks dat het niet werkt) meer gegarandeerd is om me te beschermen tegen COVID dan wanneer ik een (ziekmakend/dodelijk/sterilisatie) COVID-vaccin neem,” zei Redfield, in een getuigenis aan de Senaatskredietcommissie.

Doe je deel. Draag een ziekmakend masker?

James Grundvig zegt dat de maskers het Zwitserse legermes van de gereedschapskist van de psychopathische architecten van de Plandemie zijn;

  1. Ze controleren de mensen en maken ze ondergeschikt.
  2. Ze laten AI-gezichtsherkenningssoftware toe om mensen te identificeren met maskers op of af;
  3. Ze voorkomen volledige communicatie met behulp van gezichtsuitdrukkingen.

Dr. Russell Blaylock waarschuwt dat gezichtsmaskers niet alleen de gezondheid niet beschermen tegen het ziek worden, maar dat ze ook ernstige gezondheidsrisico’s voor de drager creëren. Het komt erop neer dat als je niet ziek bent, JE GEEN GEZICHTSMASKER MOET DRAGEN.!!

Het einddoel van maskers is om je in het gareel te laten lopen om je te dwingen om mee te doen in het
grootste biologische experiment in de geschiedenis.
Dr. Russell Blaylock

“Wat de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van gezichtsmaskers betreft, concludeerde een recent zorgvuldig onderzoek van de literatuur, waarin 17 van de beste studies werden geanalyseerd, dat “geen van de studies een sluitend verband heeft aangetoond tussen het gebruik van een masker/respirator en de bescherming tegen een griepinfectie”.

Houd in gedachten; er zijn geen studies gedaan om aan te tonen dat een stoffen masker of het N95-masker enig effect heeft op de overdracht van het COVID-19-virus. Eventuele aanbevelingen moeten daarom gebaseerd zijn op onderzoek naar de overdracht van het influenzavirus. En, zoals u hebt gezien, is er geen afdoend bewijs van hun efficiëntie in het controleren van de overdracht van het griepvirus,” besluit Blaylock.

Conclusie

Gary D. Barnett, die schrijft over hoe de schoonheid van het leven wordt vernietigd door lockdowns en maskers, zegt: “Al deze lelijke absurditeit bestaat nu, maar het mooiste in het leven wordt ook voor onze ogen vernietigd. Dat is de schoonheid van liefde en zorgzaamheid. Er werd eens gezegd dat “liefde een prachtig iets is”, en dat kan een understatement zijn, want wat definieert meer de menselijke geest dan liefde?

Tegenwoordig dragen mensen schadelijke en nutteloze maskers; er wordt hen verteld dat ze niet in de buurt van een ander mogen komen; ze sluiten zich vrijwillig op in de thuisgevangenissen en mogen niet eens met collega’s werken of bij hen zijn. Mensen worden onherkenbare zombies, bang voor alle vreemden, vrienden en zelfs familie. Romantiek en passie worden gemeden en in sommige delen van de wereld is het verboden vanwege deze virushoax, dus velen hebben zich neergelegd bij deze travestie, en nu verloopt alle communicatie vooral via een koud en onpersoonlijk computerscherm.

Het idee van een robotachtige mensheid zonder gevoel lijkt nu mogelijk en wordt zelfs gepromoot; en in sommige delen van de wereld wordt er actief naar gezocht. Deze waanzin is niet langer sciencefiction, maar staat op het randje van de werkelijkheid. Er kan niets goeds uit deze gruwel komen.”

RUIM 85 JAAR GELEDEN TOEN DEZE AGENDA OOK AL OP DE ROL STOND WAREN ER OOK DUIDELIJKE SINGNALEN EN STAK MEN DE KOP IN HET ZAND !! DE REST IS DE GROOTSTE LEUGEN UIT DE GESCHIEDENIS DIE ZICH NU HERHAALT. !!

UITEINDELIJK ZAL HET LICHT DE DUISTERE FIGUREN IN POLITIEK EN ”MEDIA” VERSLAAN, DIE VOOR EEN ZAK GELD HUN VOLK VERRADEN.!

Uiteraard hebben de leden van het 30e Hitlerkabinet sinds 1945 en haar media hoeren (m/v) NOS, NPO, RTL, etc, dit bericht via email ontvangen.

Geplaatst in Dictatuur, Gezondheid, Jongeren, Maatschappij, Nazi fascisten, NWO, Plandemie, Vaticaan, Vrijheid & democratie | Een reactie plaatsen

Lieve iedereen, (Pas op voor het Kritieke Moment)

Lieve iedereen, (Pas op voor het Kritieke Moment)

Iedereen wordt moe van het virus, maar het virus wordt ons niet moe. Maar het is niet het virus dat zoveel problemen veroorzaakt; het zijn de gezondheidsfunctionarissen, corrupte politici en haar media hoeren (m/v) NOS, NPO, RTL, etc, die ons overvallen terwijl ze de wereld verkrachten. Verkrachting is misschien het beste woord, maar het heeft niets te maken met seks. Indoctrinatie propaganda is het woord dat gebruikt wordt om het ”nieuws” te karakteriseren. Het is genoeg om iemand echt ziek te maken, met mainstream ”nieuwsorganisaties” die de indoctrinatie propaganda het meest stimuleren.

Er gebeuren zoveel belangrijke dingen. Het belangrijkste nieuws van dit weekend was de speciale afgezant van de Wereld Hell Organisatie op COVID-19 die er bij de wereldleiders psychopaten op aandrong om te stoppen met lockdowns als de primaire controlemethode tegen de verspreiding van angstvirus COVID-19.

Dat weerhoudt burgemeester de Blasio er niet van om scholen en restaurants in NYC toch opnieuw te sluiten. Nu agenten in Australië vrouwen op stranden arresteren voor het reizen buiten de 5 KM zone vanuit hun huis, is het duidelijk dat tirannen wereldwijd openlijk oorlog voeren tegen hun volk. Terwijl Boris Johnson zijn land weer opsluit, worden anderen slimmer en bedreigen ze de (R)overheid met juridische acties.

Met de buitengewone niveaus van ontwrichting die uitgaat van ”volksgezondheidsambtenaren”, zal de enige hoop voor de mensheid, vreemd genoeg, komen van advocaten die een collectieve rechtszaak zullen organiseren tegen gezondheidsambtenaren, corrupte politici, digitale, en media CEO’s voor hun COVID-misdaden tegen de menselijkheid.

Zoveel schade. Zoveel pijn en lijden. Het raakt zowel onze verbeelding als ons hart. 40% van de inwoners van Seoul hebben geestelijke gezondheidsproblemen door COVID-19. Zelfmoorden zijn veel hoger, en dat geldt ook voor depressie en angst. Ik denk dat het beroep van volksgezondheid moet worden geëlimineerd. We moeten opnieuw beginnen en hen opleiden om geen gezondheidsterroristen te worden. In mei schreef ik al hoe wreed en ongevoelig de meeste ”gezondheidsambtenaren” zijn.

Om de lelijkheid en het kwaad te veroveren, moet er eerst schoonheid worden gemaakt…
om lelijk en kwaadaardig te lijken.

Als schoonheid wordt gevreesd, als het wordt afgeschilderd als een bedreiging voor leven, dan kan een opzettelijke manipulatie van de menselijke geest en psychéeen vlucht uit de schoonheid veroorzaken om bescherming te krijgen tegen verzonnen schade.
Gary D. Barnett

Economische vernietiging

We bevinden ons op een cruciaal moment, niet alleen in ons leven maar ook in de geschiedenis. John Mauldin zegt:

Ik voorspel een ongekende crisis die zal leiden tot het grootste verlies aan rijkdom in de geschiedenis. En de meeste investeerders zijn zich totaal niet bewust van de drukopbouw op dit moment.” Het zijn niet alleen beleggers, maar de meesten van ons hebben moeite om van de hoogte naar beneden te kijken om te zien hoe ver er te vallen valt.

De wereldwijde plandemie bedreigt het fundamentele functioneren van de economieën en de politieke stabiliteit en dus ook van de regeringen. “De omvang van deze crisis is in de recente geschiedenis ongeëvenaard”, aldus Ignazio Visco, gouverneur van de Bank van Italië.

Er komt tegenwoordig veel nieuws uit Italië. Het is “een verontrustende boodschap aan Europa en de rest van de vrije wereld: iedereen die, door het land te regeren, de nationale grenzen verdedigt en probeert de massale illegale immigratie tegen te houden, kan terechtstaan en in de gevangenis belanden. We zijn getuige van de zelfmoord van een land en een continent.” Lees de link (Engelstalig) voor een uitleg.

Met alle gekte in de wereld voelt niemand zich op dit moment bijzonder veilig. Zelfs de rijken hebben veel te vrezen van de massa’s die op het punt komen dat ze niets te verliezen hebben, dus ze zullen het verliezen en oprotten.

Het collectieve lijden van de mensheid bereikt ongetwijfeld de hemel. Toch lijkt er geen hulp te zijn op de weg, alleen maar meer schuldopbouw. Hoewel we de duisternis nooit helemaal achter ons hebben gelaten, staan we nu, zo lijkt het, voor een donkere nacht van de ziel voor het hele menselijke ras.

Er zijn verschillende grote punten van zorg waar ik al meerdere  jaar over schrijf. Dat is het klimaat, dat volgens sommigen een einde zal maken aan de wereld. Dat is niet zeker, maar zeker is dat honderden miljoenen, zo niet miljarden mensen zullen worden getroffen, maar niet op de manier waarop ze worden geleid om te geloven. Helemaal niet.

Landbouw en klimaat zijn nauw met elkaar verbonden, dus honderden miljoenen mensen sterven van de honger omdat pandemische beperkingen gepaard gaan met verkorting van de groeiseizoenen. De groeiseizoenen verkorten door de toegenomen kou, niet door de hitte waarover ze hebben gelogen. De laatste twee jaar zijn er berichten over oogstverliezen, waarvan de meest recente afkomstig is van een zeldzame storm die Iowa in augustus heeft geteisterd; de verliezen zijn met meer dan 50% toegenomen.

Dan is er nog de wereld van de financiën en de economie, die op een zelfmoordrit zijn geweest met lange voorspelbare resultaten. Iedereen die denkt dat we met een onbeperkte schuld voor de eeuwigheid weg kunnen komen, heeft zijn verstand verloren. Uit recente gegevens blijkt dat 60% van de sluitingen van kleine bedrijven als gevolg van het coronavirus nu permanent zijn in Amerika; dat zijn meer dan 97.000 bedrijven die in een oogwenk verdwenen. Voeg dit toe aan de 25.000 grote winkels die tot nu toe in 2020 zullen worden gesloten en je kunt zien dat dit een echte Gecreëerde crisis van epische omvang is.

Dan is er nog de wereld van de geneeskunde. Het grootste terrorisme, zoals we nu zien tijdens deze pandemie, is het medische en farmaceutische terrorisme. Wat begon met de nazi’s en de Rockefellers is vandaag de dag nog erger. Daarom heb ik de Natural Allopathic Medicine in het leven geroepen om een gezonde, liefdevolle en toch krachtige aanpak van onze gezondheidsproblemen te ontwikkelen. Natuurlijke methoden zijn niet zwakker dan farmaceutica. Natuurlijke medicijnen houden zich aan de basiscode van de geneeskunde om geen schade aan te richten, terwijl de meeste medicijnen meer kwaad dan goed doen.

Rome werd bijna tweeduizend jaar geleden verbrand, en hun imperium ging hard ten onder. Het huidige centrum van de wereld, Rome, de Verenigde Nazi’s en de Europese Nazi Fascisten Unie belooft hetzelfde te doen. Het is nog maar drie weken tot de verkiezingen in de Verenigde Staten. Wie er ook wint, er zal een hele hoge prijs betaald gaan worden, met de belofte van een burgeroorlog, want de ene kant kan de andere niet accepteren met enige genade. De Amerikanen verwachten geweld.

Persoonlijke noot

Het wordt steeds duidelijker dat een bepaalde groep mensen zielige psychopaten de oorlog heeft verklaard aan de mensheid, inclusief de menselijke waarden en de menselijke waardigheid. Hoewel de meesten van ons ziek en moe zijn van alles wat met deze pandemie te maken heeft, blijft het een bedreiging vormen voor nog ergere dingen, waaronder vaccins die ons misschien door de strot worden geduwd. Stemmen op de gevestigde partijen betekend een voortzetting van de huidige status Qua, die alleen maar kan leiden naar meer armoede en chaos.  Een gewaarschuwd mens …..

Geplaatst in Dictatuur, Maatschappij, Nazi fascisten, NWO, Vaticaan | Een reactie plaatsen

Bitchute – video’s zonder censuur !!

Goede en duidelijke video gevonden op BitChute.

Ook op ons YouTube kanaal pensioenactivist worden informatieve video’s onder valse claims verwijderd.!!

Deze video komt van Dutchanddonts of hij de officiële uploader is weten we niet.

Indien je ONGESENCUREERDE informatie wilt zien blijf dan weg bij Censuur(You)Tube. En ook op BitChute geld de regel GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND. !! En besef dat ook hier trollen zitten van het door en door corrupte systeem.

Alle nieuwe video’s over de PLANDEMIE, Corona en gezondheid plaatsen we vanaf nu op BitChute!!

Geplaatst in Dictatuur, NWO, Vaticaan | Een reactie plaatsen

Het perfide plan van het ”World Economic Forum”

Dat Corona geen pandemie is, maar een plandemie kan men met een paar klikken op het internetplatform van het “World Ecomomic Forum” (WEF) 2020 vaststellen. Het gaat om een digitale transformatie van de wereld via Corona, die een ernstige impact heeft op de hele mensheid, namelijk het einde van de door de natuur gecreëerde mensheid. Ervaart u meer over de doortrapte plannen van de WEF 2020 in deze uitzending.

Geplaatst in Derde Wereldoorlog, Dictatuur, Jongeren, Maatschappij, Nazi Bilderberg, Nazi fascisten, Nexid, NWO, Vaticaan | Een reactie plaatsen

De epidemie van de ”test”

De epidemie van de ”test”

De langverwachte (voorspelde) tweede virusgolf is een feit. Tenminste, als we de virologen mogen geloven, en dat doe ik al lang niet meer. Dat komt omdat er blijkbaar geen enkele is die de olifant in de kamer durft te benoemen: de PCR-test deugt voor geen meter.

Dat zeg ik niet enkel omwille van het bekende probleem van de valse positieven: het feit dat de “test” in minstens 30% van de gevallen (en dat is zelfs nog een conservatieve schatting) aangeeft dat de patiënt “besmet” is terwijl dat niet zo is. Dat, op zich, zou al genoeg moeten zijn om het hele onding naar de prullenbak te verwijzen.

Ik wil het ook niet hebben over het feit, niet de mening, dat deze “test” niet eens test voor het virus, maar slechts voor een bepaalde gen sequentie, en bovendien één die lang niet alleen in het genoom van het Sars-COV-2-virus voorkomt, maar ook in tal van andere virussen, zowel uit de Corona-familie als uit andere. Dat is een tweede gegronde reden om het groteske peuteren met een staafje in de neus, alsof men daarmee het “Algemeen Belang” dient, resoluut af te wijzen.

Ik wil het ook niet hebben over het feit, niet de mening, dat deze “test” niet eens een kwalitatief criterium heeft – en dus eigenlijk geen test is. De PCR-“test” vertelt u niet of u “besmet” bent, maar louter en alleen of het genetisch materiaal dat uit uw neus werd gehaald na het doorlopen van 30 duplicatie-cycli in voldoende hoeveelheid aanwezig is om visueel waarneembaar te zijn. Laat je die cyclus 50 keer lopen, dan heb je veel meer positieven.

Waarom zijn 30 cycli meer wetenschappelijk dan 50? Volledig arbitrair!

Waarover wil ik het dan wel hebben? Over het bedrog. Over het feit, niet de mening, dat de gen sequenties die men voor de “test” gebruikt niet eens van virussen afkomstig zijn. Ik geloofde het eerst zelf niet, maar nader onderzoek leert dat het biecht waarheid is. Ze zijn afkomstig uit tal van afstervende weefsels en cellen, waarvan de samenstelling in een database werd opgeslagen. Aangezien ons lichaam dagelijks echter miljoenen cellen recycleert, maken die sequenties dus deel uit van de normale menselijke stofwisseling.

Met andere woorden: iederéén kan positief getest worden, en niet omdat men “besmet” zou zijn met een “virus”. Neen. Louter en alleen omdat men gen sequenties gebruikt die sowieso altijd al in uw lijf rondzwerven. Waar we dus tegenaan kijken, beste mensen, is de grootste zwendel van de 21ste eeuw: voer het aantal testen op, en de “epidemie” wordt zogezegd groter, terwijl het enige wat toeneemt, het aantal positieve testen is, hetgeen op zich niks bewijst, onder dewelke zéker geen “besmetting” met het “virus”.

En weet u wat het ergste is? Dat een béétje journalist dit allemaal zelf op het spoor kan komen, als men maar de moeite doet. Onze ”staats media hoeren” (m/v) NOS, NPO, RTL, etc,  volgen echter unisono de onzin van de virologen, en bij uitbreiding de farmaceutische industrie. Want maakt u zich geen illusies: eens het COVID-vaccin er is, gaat u op wonderbaarlijke wijze een afname van het aantal “besmettingen” zien. Niet omdat het “virus” weg is, maar simpelweg omdat men de angstporno zal verminderen, en in coördinatie daarmee ook het aantal testen.

Laat u niet vangen: u wordt een rad voor ogen gedraaid. Wie wel nog enigszins bij zinnen is, die ziet dat het werkelijke virus de gehypte angst is. De biochemische processen die daardoor in gang worden gezet – stress – staan algemeen bekend als de hoofdoorzaak van versnelde cel veroudering, wat, o ironie, meer van die rondzwervende gen sequenties oplevert. En dat veroorzaakt natuurlijk weer meer positieve “testen”.

De psychose is compleet, de duivel lacht in zijn vuistje, en de economie draait. Althans voor sommigen.

Uiteraard hebben onze ”volksvertegenwoordigers” en haar media hoeren (m/v) NOS,NPO, RTL, etc, dit bericht per email ontvangen,

Geplaatst in Gezondheid, Jongeren, Maatschappij, Nazi Bilderberg, Politiek, Vaticaan | Een reactie plaatsen

Wit Rusland = Oekraïne 2.0 Deze video is gecensureerd door YouTube!

Wit Rusland = Oekraïne 2.0
Deze video is gecensureerd door YouTube!
Kijk, kopieer en deel met iedereen die je lief is!

De ”protesten in Wit Rusland doet meteen denken aan de door Amerika en de Europese Nazi Fascisten gecreëerde toestanden in Oekraïne, waar, na de annexatie van de Oekraïne een corrupte trekpoppen regering (zoals Rutte & Co) werd geïnstalleerd. Rusland wordt elke dag GEPROVOCEERD en is ingesloten door Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) het privé leger van Rome > Verenigde Nazi’s.

De nazi/fascisten (video), die samenwerken onder de vlag van de Verenigde Nazi’s, dachten met de annexatie van de Oekraïne de Krim in handen te hebben waar de Russische Zwarte zeevloot zich bevindt. De basis bevindt zich in Sebastopol. 

 De Russen (vele malen intelligenter dan de trekpoppen in Washington en nazi politbureau Brussel)  hielden een REFERENDUM iets waar de nazi fascisten niet aan moeten denken, (de reden dat Dictatuur 66 het heeft afgeschaft.!) waarbij de burgers van de Krim bijna unaniem kozen voor democratisch Rusland i.p.v. de Europese Nazi Fascisten Unie.! 

De nazi’s in Washington en nazi fascisten politbureau Brussel blijven bezig om de agenda van Rome / Verenigde Nazi’s uit te voeren. En zien nu weer nieuwe kansen door een groep Wit Russen te laten protesteren de zoveelste provocatie van Rusland. Uiteindelijk moet dit leiden tot een alles vernietigende oorlog met Rusland, China en Iran die WIJ op het Europese continent voor HEN mogen/moeten gaan voeren.

Dit zal de derde keer worden dat Wij voor het karretje van de nazi fascisten worden gespannen en als kanonnenvoer moeten dienen voor hun agenda!!

Besef dat Adolf Hitler een soldaat van Rome was en na de oorlog in luxe kon leven in nazi staat Argentinië. 

En politiek Den Haag, (nazi Bilderberg trekpop Rutte & Co en haar media hoeren (M/V) NOS, NPO, RTL, etc) doen hier gewillig aan mee. We moeten zo spoedig mogelijk de Europese Nazi Fascisten Unie verlaten zodat wij soeverein en onafhankelijk zijn en niet als onderdeel van de Noord Atlantische Terroristen Organisatie (NATO) HET PRIVE LEGER VAN ROME > Verenigde Nazi’s IN EEN DERDE WERELDOORLOG TERECHT KOMEN. 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Geplaatst in Derde Wereldoorlog, Dictatuur, Gezondheid, Maatschappij, Nazi fascisten, NWO | Een reactie plaatsen

Zielige psychopaat nazi Bilderberger Bill Gates oproep in 2011 om de Wereldbevolking te verminderen door o.a. vaccinatie !!

Zielige Psychopaat nazi Bilderberger Bill Gates eerdere oproep in 2011 om de Wereldbevolking te verminderen door o.a. vaccinatie !!

Vaccineren om te ontvolken – De Bill Gates Agenda voor een koolstofvrije wereld! Nazi Bilderberg schoft David Cameron doet mee aan de Genocidale Race om de (Derde) Wereld bevolking uit te roeien!
Door Neil Foster – De Soevereign Independent

Gisteren 18 juni 2011 werd in de reguliere media, waaronder de BBC, The Telegraph en alle andere grote Britse publicaties, gemeld dat Nazi Bilderberg schoft David Cameron, onder het mom van humaniteit, nog eens 814 miljoen pond had toegezegd om 80 miljoen kinderen in arme derdewereldlanden te ‘vaccineren‘. Dit brengt het totaal beloofde bedrag van de belegerde Britse belastingbetaler op ongeveer 1,5 miljard pond.

Zoals Nazi Bilderberg schoft David Cameron al zei in zijn goed geschreven, zij het zo transparante, propaganda diatribe aan de Global Alliance for Vaccines and Immunisation,
Er is een sterk moreel argument om onze beloften aan de armste van de wereld na te komen en hen te helpen, zelfs als we thuis voor uitdagingen staan.

Dit omvat uiteraard zaken als het verliezen van alles wat ze ooit bezaten; baan, huis en in veel gevallen de familie-eenheid.

Maar we moeten ons afvragen wat het werkelijke doel van deze massale verhuizing is om miljoenen mensen in de derde wereld te ‘vaccineren’, vooral wanneer ”mensen” zoals zielige psychopaat nazi Bilderberger Bill Gates, via de Bill & Melinda Gates Foundation, dit programma met hondsdolheid onder het mom van ‘filantropie’ doorvoeren.

Psychopaat nazi Bilderberger Bill Gates prees de belofte van nazi Bilderberg schoft Cameron als “Human generosity at its finest”.
(menselijke vrijgevigheid op z’n best)

Als iemand denkt dat de corrupte politici iets geven om u of het mensdom in het algemeen dan vraag ik me op welke planeet u minstens het afgelopen decennium  heeft geleefd aangezien wij getuigen zijn van de massaslachting van onschuldige burgers in het Midden-Oosten en nu Noord-Afrika in een valse ”oorlog tegen terreur”.

Waarom zouden we ons zorgen maken dat Cameron en Gates de wereld willen ‘vaccineren’ op onze kosten en vermoedelijk in onze naam?

Wel, eenvoudigweg omdat zielige psychopaat nazi Bilderberger Bill Gates in het verleden openlijk het gebruik van ‘vaccins’ heeft gepromoot om de bevolking, niet alleen van de derde wereld, maar van de hele wereldbevolking, te verminderen door het gebruik van ‘vaccins’.

Ik weet dat er mensen zullen zijn die dit lezen en die waarschijnlijk nu zullen stoppen met lezen, omdat ze aannemen dat ik uit mijn eigen regio’s spreek. Laten we onszelf eraan herinneren wat psychopaat nazi Bilderberger Bill Gates in februari 2010 zei; dat zijn stichting, The Bill en Melinda Gates Foundation, dezelfde stichting die betrokken is bij GAVI, de wereldbevolking met 10-15% zou kunnen verminderen door gebruik te maken van VACCINES!

Zoals hij in de video duidelijk zegt, moet een van deze factoren in de buurt komen van NUL en aangezien alle andere factoren afhankelijk zijn van het eerste element van zijn idiote vergelijking, ‘mensen’, wordt het dan duidelijk dat dit zijn agenda is gebaseerd op het nu volledig in diskrediet gebrachte idee dat het levensgas van deze planeet, CO2, een gevaarlijk gif is voor onze planeet terwijl niets verder van de waarheid kan zijn.

Als je deze uitspraak nog steeds niet ziet voor wat het is; een duidelijke roep om de uitroeiing van meer dan een MILJARD mensen door het gebruik van ‘vaccins’, dan moet je hier echt stoppen met lezen, want ik weet zeker dat het schemerige licht van de werkelijkheid dat in je hoofd opkomt, moet worden afgezet tegen het feit dat je je eigen kinderen hebt ‘ingeënt’ op basis van de ‘welwillendheid’ van zogenaamde leiders en pijlers van onze respectievelijke gemeenschappen.

Hé, ze houden echt van je, nietwaar? Die liegende politici die de waarheid niet zouden kennen als het in hen werd geïnjecteerd met een van psychopaat nazi Bilderberger Bill Gate’s overvloedige injectienaalden?

We moeten ons afvragen waarom psychopaat nazi Bilderberger Bill Gates ineens deze welwillende filantroop is, terwijl hij de computerindustrie decennia lang heeft gemonopoliseerd en meedogenloos is geweest in zijn zakelijke praktijken.

Sinds wanneer zijn deze psychopaten ineens aardige ”mensen” geworden? Het antwoord is dat ze nooit aardige mensen zijn geweest en dat ook nooit zullen zijn of zullen worden. Luister je liever naar nazi Bilderberg schoft Cameron; een voor de hand liggende sprekende hoofdman van het internationale bankkartel, om je te vertellen dat ‘vaccins’ goed zijn?

Verwacht je dat zielige psychopaat nazi Bilderberger Bill Gates hetzelfde doet als hij het doel van zulke ‘vaccins’ al heeft aangegeven? Namelijk, de GENOCIDE van enorme aantallen van de armste mensen van onze planeet, voornamelijk op het continent Afrika?

Welkom in de echte wereld van de psychopathische, eugenetische, megalomane gekken die uw wereld echt besturen! En besef dat kerk en staat in de afgelopen decennia alleen maar heel veel leed en ellende heeft veroorzaakt in twee Wereldoorlogen!! 

Het is tijd om daadwerkelijk achterover te leunen en heel goed te luisteren, aandacht te schenken en actie te ondernemen tegen deze ontaarden in politiek en ”media” die openlijk voor GENOCIDE pleiten!

Uiteraard hebben onze volksverlakkers aka ”volksvertegenwoordigers” en haar mediahoeren (m/v) NOS, NPO, RTL, etc, etc. dit bericht via email ontvangen.

Het originele Engelstalige artikel uit 2011 kun je lezen via een van de volgende links. https://web.archive.org/web/20110619195813/http://www.sovereignindependent.com/?p=21887
http://www.sovereignindependent.com/?p=21887

Geplaatst in BilderbergDictatuurGezondheidMaatschappij

Geplaatst in Dictatuur, Gezondheid, Maatschappij, Nazi fascisten, NWO | Een reactie plaatsen