Geschiedenis herhaalt

Beurscrash zeer snel op komst, eerste officiële rapporten lekken uit

De “Treasury’s Office of Financial Research”, kortweg OFR publiceerde gisteren een ontnuchterende studie met daarin een duidelijke waarschuwing op een (grote) economische crash in de nabije toekomst. Dit agentschap van de US Federal Government verpakte deze waarschuwing in met de mooie woorden:

By three separate measures the U.S. stock market is approaching dangerous “two-sigma thresholds” which can lead to “quicksilver markets.”. 

Mooie woorden om te zeggen dat we volop op weg zijn naar een grote crash. Dit is één van de meeste duidelijke waarschuwingen die momenteel reeds enige dagen en/of weken aan de gang zijn dat deze situatie onhoudbaar is en zal eindigen met een zware correctie.  Hierbij werd deze aangekondigde crash ook onderbouwd met de nodige statistische data.

cape_studie

 

Deze statistische benadering over meer dan 100 jaar toont duidelijk aan dat zowel de bubbel in 1929, de technologie-bubbel als de bubbel in dec ’99 hierbij zichtbaar zijn. Aangezien deze allemaal eindigden met een zware koerscorrectie kan er statistisch vanuit gaan dat dit bij gelijkaardige fenomenen op een zelfde manier zal eindigen, los van emotionele beslissingen. Een “quicksilver markt” , aangehaald in deze studie is een stabiele markt die wijzigt in een snel wijzigende en onvoorspelbare markt.

Deze studie is een zuiver statistische benadering en is geen officieel standpunt van de OFR. De drie gebruikte metingen die hierbij signalen uitsturen zijn de CAPE ratio, de Q-ratio en de Buffet indicator.

De CAPE ratio, bedacht door economist Robert Shiller, en toegepast op de S&P 500 index is de prijs gedeeld door het  de 10-jarige gemiddelde winst. Vaak genoteerd als P/E 10 of Shiller CAPE. Voor de resultaten van deze parameter citeren we even de studie:

“The historical CAPE average based on a 133-year data series is approximately 17 times, and its two-standard-deviation upper band is 30 times. The highest market peaks (1929, 1999, and 2007) either surpassed or approached this two-sigma level (1999 exceeded four sigma). Each of these peaks was followed by a sharp decline in stock prices and adverse consequences for the real economy. At the end of 2014, the CAPE ratio (27 times) was in the 94th percentile of historical observations and was approaching its two-sigma threshold.”

The Buffett indicator, genoemd naar zijn geestelijke vader Warren Buffett (Berkshire Hathaway) is een vrij eenvoudige ratio.  Hij vergelijkt de totale waarde van de Amerikaanse aandelenmarkt (dus ook de OTC-aandelen) met de totale waarde van de Amerikaanse economie. Deze staat momenteel op het hoogste niveau sinds de Dotcom-crash in 2000. Volgens Buffett kunnen aandelen op lange termijn niet structureel sneller stijgen dan de reële economie

The Q-ratio op zijn beurt verwijdert financiële instellingen uit de metingen omdat deze bijdragen tot de excessieve waardes in de jaren 2000.

Deze 3 metingen staan momenteel allemaal in het rood, aangezien dit echter over lange-termijn studies en historische data gaat is hierbij niet exact te voorspellen wanneer deze effectief samenkomen en leiden tot een beurscrash.

Het verleden herhaalt zich keer op keer en aangezien de huidige beursstijgingen gecreëerd werden door kunstmatige ingrepen en niet door structurele verbeteringen is dit des te meer een reden om het feest nu te verlaten. De studie waarschuwt hierbij ook voor het gevaar aan hefbomen die de effecten van eventuele bewegingen kunnen uitvergroten waarbij een eventuele crash nog een pak harder zal aankomen.

Aangezien historische data en statistiek op lange termijn altijd in het gelijk geteld werden moet deze studie dan ook met de hoogste aandacht in acht genomen worden. Echter “the party must go on” is momenteel beter nieuws voor de gemiddelde belegger. Professionele beleggers zitten momenteel echter klaar om het zinkend schip tijdig te kunnen verlaten.

Link naar de volledige studie:

http://wallstreetonparade.com/wp-content/uploads/2015/03/OFRbr-2015-02-quicksilver-markets.pdf

Geplaatst in Economie, EU, Schulden Unie | Een reactie plaatsen

Griekenland totaal uitgebrand, wie is de volgende ?

download (1)De Europese Centrale Bank lijkt zich volop op te maken voor een Grexit de komende dagen en/of weken. Momenteel is er een interne vergadering afgelopen met slechts enkele deelnemers, met daaropvolgend een weekend waarbij eventuele belangrijke beslissingen kunnen in doorgevoerd worden.

De geplande vergadering was uitzonderlijk met slechts enkele deelnemers, namelijk de Europees Fuhrer Angela Merkel, de Franse puppet Francois Hollande, Europees fascisten unie Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, ECB-voorzitter Mario Draghi en eurogroepvoorzitter, onze varkensboer Jeroen Dijsselbloem. Met andere woorden, een finale vergadering met Griekenland enerzijds en anderzijds de grootste schuldeisers.

Met een weekend vlak voor de deur kan er indien er een negatieve beslissing is een overschakeling komen op een nieuw soort drachme, aanpassing van software en blokkeringen op het afhalen van geld. Als voorbeeld kunnen we hier Cyprus aanhalen waar men na het weekend plots in een andere economische realiteit terecht kwam. In het Griekse verhaal zou dit echter gepaard gaan met een omschakeling naar een drachme, met een enorme devaluatie tot gevolg op enkele uren tijd.

Er is nog een kans dat dit scenario geen realiteit wordt dit weekend, maar diplomatieke bronnen zijn het er over eens dat er maximum nog geld kan zijn tot eind maart, met andere woorden maximaal 1-2 weken uitstel.

De Griekse bevolking verwacht enigszins deze beslissing. Als gevolg hiervan is er een groeiende bankrun aan de gang de afgelopen dagen, deze week werd er al minstens 300-400 miljoen euro afgehaald. Dit volgend op de reeds afgehaalde miljarden de afgelopen maanden.

De Duitse Bundesbank kreeg deze week een risico-analyse te zien van Fernando González Miranda, hoofd van de risico-analyse van de ECB. Hierin kwamen diverse exit-scenario’s voor Griekenland aan bod.

De totale overheidsschuld wordt geschat op een 320miljard euro, waarbij Duitsland de Europese belastingbetaler de grootste schuldeiser is. Bij een plots vertrek van Griekenland wordt de te recupereren som ingekrompen tot een 5% van het totaal, 16 miljard euro. Via een afgesproken Grexit, zou dit neerkomen op een restwaarde van 14%, 44,8miljard euro. Bij een haircut van de opgelopen schulden, zou er naar schatting 25% restwaarde zijn, namelijk 80 miljard euro.

Het eerste scenario is momenteel het meest gevreesde scenario, het tweede is een mogelijkheid en het derde werd reeds meermaals door Duitsland afgewezen, niet in het minst door minister Wolfgang Schäuble die Euro Fuhrer Angela Merkel meermaals een hardere lijn liet kiezen. Angela Merkel liet ook duidelijk weten voor de start van deze mini-top dat een vergelijk niet direct in zicht zal komen. De Duitse publieke opinie helde de afgelopen week ook over naar een Grexit om de reeds opgelopen miljarden schade te beperken.

Er moeten, ongeacht de afloop van de komende vergadering, diverse leningen terugbetaald worden deze week. Kort geschetst, een lening van 110miljoen euro aan rente, 350miljoen euro  aan het Internationaal Maffia Fonds en een valuta-swap van 2 miljard euro. De details hiervan kan u vinden in een vorig artikel, namelijk. De Griekse schatkist is leeg, een meerderheid van de eurolanden is tegen een verdere bailout en het nog activeerbare kapitaal is allemaal opgebruikt.

afb1_greece

Overzicht bestemming “Griekenland-miljarden”

afb2_greece

Groeiend verschil tussen schuld en BNP (http://www.welt.de)

Indien één van deze niet betaald kan worden wordt er in praktijk automatisch overgegaan tot een default. Aangezien de ECB enkel nog noodleningen verstrekt aan Griekse solvabele banken is ook dit een dood spoor. Dit doordat de Griekse banken vooral investeerden in Griekse staatsobligaties en deze hebben in praktijk geen enkel waarde meer.

Momenteel speelt Griekenland als NAVO-land zijn laatste troefkaart uit, met de dreiging om de grenscontroles weg te nemen en alle medewerking tegen te houden. Door de huidige geografische ligging is dit Europees probleem tevens een NAVO-probleem geworden, mede door de huidige dreigingen in het Midden-Oosten.

Cover de geschiedenis herhaaltIn Griekenland probeert men de bevolking te paaien dat Duitsland uiteindelijk overstag zal gaan en dat er momenteel een begin gemaakt wordt van een nieuwe weg. Echter de realiteit leert dat de Griekse bevolking die enigszins kapitaalkrachtig is alle geld heeft doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen of heeft afgehaald met oog op komende restricties de komende dagen/weken.

Zou Griekenland zichzelf kunnen bevrijden uit de greep van de fascisten unie.

De tijd zal het leren.

Geplaatst in Economie, EU, Nexid | Een reactie plaatsen

Leven in een wereld zonder kanker

Er zijn hele goede natuurlijke alternatieven om kanker te behandelen zoals: Abrikozenpitten (kernen)

Vitamine B-17 komt in een hoge concentratie voor in abrikozenpitten. Als men mede volgens Dr. Krebs ongeveer 10 tot13 van deze pitten (gemalen) per dag opeet: KAN DIT  AANMERKELIJK DE KANS VERKLEINEN EN DAT TOT IN HOGE MATE, DAT MEN KANKER KRIJGT.

Hier een verhaal van ‘derden’.

Enkele maanden geleden in mijn oude functie als acquisiteur voor het Zondag nieuws en andere lokale kranten leerde ik een persoon kennen die kortgeleden met kanker gediagnosticeerd was. De man is wars van de reguliere gezondheidszorg en behandelingen tegen kanker omdat hij net als zo velen van ons menig familielid, kennis en vriend verloren is aan deze akelige ziekte. De verhalen klinken allemaal hetzelfde, precies zoals ik ook zelf meegemaakt heb met verschillende dierbaren van mij. De diagnose staat en meteen volgt een plan van aanpak. Zit het op een plek waar gesneden kan worden en er zijn nog geen uitzaaiingen, dan volgt een operatie, meestal gevolgd door bestralingen en/of een chemokuur. Is de plek niet met het mes benaderbaar en/of zijn er al uitzaaiingen dan blijkt chemo en bestraling de enige oplossing, aldus de gevestigde kankerindustrie.

Als de behandeling wordt gestart wordt de hoop steeds hoog gehouden. Wij hebben goede hoop dat wij het gezwel kunnen laten stoppen met groeien om uitzaaiing te voorkomen. Na de eerste behandelingen volgen positieve berichten zoals, het ziet er goed uit, het lijkt aan te slaan maar al snel na deze hoopgevende berichten volgen berichten dat er op scans toch uitzaaiingen te zien zijn. De goedgelovige patiënt verliest alle hoop en de terminale fase volgt. Voor de een duurt deze fase slechts enkele maanden of weken, voor de ander soms jaren. Feit echter is dat de meeste kankerpatiënten sterven binnen een tijdsbestek van 7 jaren. Vreemd genoeg is de registratie van sterven door kanker vanaf diagnose beperkt tot 5 jaren. Iedereen die binnen deze 5 jaren de dodelijke behandelingen doorstaat wordt als genezen geregistreerd, sterft een persoon twee maanden later dan wordt dit niet gecorrigeerd.

De echte cijfers

Een onderzoek bij de afdeling Radiation Oncology, Northern Sydney Cancer Centre in Australië naar de bijdrage van chemotherapie in relatie tot de vijf jaar overleveringskans bij de 22 meest voorkomende kankers gaf schrikbarende resultaten. Met de curatieve ‘hulp’ van chemotherapie was de vijf jaar overlevingskans slechts een schamele 2,3% in Australië en 2,1% in de V.S. [Royal North Shore Hospital Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005 Jun;17(4):294.]

Het onderzoek bevatte de resultaten van het kanker register in Australië en de USA over het jaar 1998. De huidige overlevingskans van kanker in zowel Australië als de V.S. over een vijf jaar periode is amper 6%. Ter vergelijking, een zuivere 2,3% bijdrage aan kanker overleving door chemotherapie rechtvaardigt niet deze giftige behandeling met zijn onmenselijke bijwerkingen als een hoop gevende therapie aan te prijzen. Chemotherapie is echter wel Big Business voor het medische establishment en het is niet verbazend dat men deze zwendel zo lang mogelijk levend wil houden en de slechte kansen verborgen voor de massa.

We halen nogmaals de resultaten aan uit 1990 van Dr. Ulrich Abel van de Tumor kliniek van de Universiteit van Heidelberg in Duitsland die het meest uitvoerig onderzoek deed naar alle grote klinische studies door de jaren heen over chemotherapie. Abel nam contact op met 350 medische centrums en vroeg hen om alles op te sturen wat ze ooit over chemotherapie gepubliceerd hadden. Hij analyseerde eveneens de duizenden artikelen die gepubliceerd werden in vooraanstaande medische vakbladen. Het koste Abel verschillende jaren om al die data te verzamelen en te evalueren. Zijn bevindingen werden gepubliceerd op 10 augustus in 1991 in de Lancet en deze studie zou elke dokter alert hebben moeten maken over de methode die zij toepasten! De succesratio van de toepassing van chemotherapie was in een woord; “Verschrikkelijk”. Volgens zijn bevindingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs beschikbaar en geen enkele bestaande studie die toont dat chemotherapie op een aantoonbare manier het leven verlengt van mensen die leiden aan de meest voorkomende vormen van kanker.

Abel toont ook dat chemotherapie ook vrijwel nooit de kwaliteit van de levensstandaard verbetert. Hij omschrijft chemo als een “wetenschappelijke woestenij” en stelt eveneens vast dat ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs zowel de dokter als de patiënt de behandeling niet wil opgeven. De media hebben verzaakt om te berichten over de verwoestende chemotherapie en de studie resultaten van Abel wat ook niet te verwachten was gezien de financiële afhankelijkheid van de media. Een recente zoektocht in de media naar Abels werk leverde precies nul resultaten op! Geen wonder dat de patiënt die zich uitsluitend richt op de traditionele media alle hoop blijft vestigen op deze giftige en levensbedreigende behandeling. De bevindingen van Abel zijn echter onweerlegbaar.

Het is echter duidelijk dat met vele medicijnen inclusief chemotherapie een regelrechte vorm van genocide (volkerenmoord) wordt gepleegd.

Zowel de media als de farmaceutische industrie zullen bankroet gaan als dit nieuws aan de grote klok gehangen wordt en wat te denken van het vertrouwen in de politiek die dit alles oogluikend toestaan!

Je hoeft echter geen diepgravend onderzoek te doen om te begrijpen dat wanneer je lichaam of geest ziek is ( want kanker kan ook vaak tussen de oren zitten, stress, onverwerkte emoties, traumatische ervaringen, etc.) je net je lichaam extra kracht moet geven door gezonde voeding, frisse lucht, voldoende vitamines en een stressloze omgeving. De huidige behandelingen doen precies het tegenover gestelde, ze breken de natuurlijke weerstand van je lichaam en geest waardoor de kans op overleven alleen maar kleiner wordt. Veel wetenschappers zijn het erover eens dat kanker een noodprogramma van het lichaam is, je lichaam luidt de noodklok. Het meest voor de hand liggende om dan te doen is je lichaam extra te koesteren om je weerstand zo hoog mogelijk te maken opdat je lichaam de kracht krijgt om het noodprogramma uit te schakelen.

Als het gaat om wat goed voor je is, wat goed voor je lichaam is, dan zou je er goed aan doen op zoek te gaan in de natuur. De natuur heeft praktisch voor alles een oplossing, zo heeft de natuur ook vele oplossingen tegen kanker. 1 ervan lijkt te simpel om waar te zijn maar kan scheikundig verklaard worden en wordt wereldwijd door mensen met veel succes toegepast.

Het eten van abrikozenpitten.

Vitamine B17 was zo’n 20 jaar geleden het onderwerp van heftige meningsverschillen toen enkele van de grootste wetenschappers ter wereld beweerden dat, wanneer juist gebruikt, de componenten van de (bittere)  abrikozenpit het 100% onmogelijk maken om kanker te ontwikkelen en de bestaande kanker in de meeste gevallen zouden kunnen doden.
De farmaceutische bedrijven sprongen hier onmiddellijk op in en eisten dat hier studies naar uit zouden worden gevoerd. De resultaten van deze studies kunt u vinden in het boek “World without Cancer”, door G. Edward Griffin.
Vitamine B17, ook bekend als Laetrile en Amygdalin komt voor in de meeste fruitzaden en in het bijzonder in abrikozenpitten. Dat abrikozenpitten kankerbestrijdend zijn is al meer dan 35 jaar bekend. Toen (35 jaar geleden al) beweerde men dat kanker een tekortheidsziekte is, en dat men wanneer men ongeveer 7 abrikozenzaden per dag eet, men nooit kanker kan ontwikkelen. Net als men nooit scheurbuik krijgt als men een sinaasappel per dag eet, of nooit pellagra kan ontwikkelen als men iedere dag bepaalde vitamines B neemt.
De geneesmiddelenindustrie drong er sterk op aan om het verkopen van “ruwe” abrikozenzaden en/of vitamine B17 samen met informatie over haar werking op kanker onwettig te verklaren.
En tot op de dag van vandaag is het erg moeilijk om aan de goede luchtgedroogde abrikozenpitten te komen. Wel zijn de zon gedroogde pitten verkrijgbaar, hierin zijn echter alle belangrijke enzymen gedood. Deze bijna niet-werkende abrikozenpitten raden wij dus af. ( Of u zou in de bakkerij-industrie enige belangen hebben, dan heeft u juist zon-gedroogde pitten nodig.)
Farmaceutische bedrijven voeren slechts studies naar chemische producten uit, die zij zelf hebben uitgevonden en waarvan zij aan het eind van de studie, als het medicijn goedgekeurd wordt als enige rechten op de verkoop hebben. (patent) Zij investeren nooit in producten die niet gepatenteerd kunnen worden of zo in de supermarkt verkocht kunnen worden.

De informatie op deze website is niet alleen bedoeld voor het voorkomen van kanker, het is ook bedoeld voor hen die nu kanker hebben en/of op dit ogenblik een chemo – of stralingsbehandeling ondergaan, evenals diegene die wel kanker hebben maar nog niet behandeld worden.
De meeste mensen die reeds kanker in hun lichaam hebben en de abrikozenzaden eten en/of vitamine b17 in tabletvorm nemen blijken dichtbij volledige tumorregressie te kunnen komen.Maar hoewel de kankerpatiënten van hun kanker verlost kunnen worden, hebben zij ook het probleem van de orgaanschade die de kanker veroorzaakt kan hebben. Dit is een andere kwestie waar andere kruiden en remedies voor juiste orgaanregeneratie noodzakelijk kunnen zijn.

Natuurlijk is het zo dat wanneer iemands lichaam bijna volledig door kanker is opgegeten, vitamine B17 alleen het leven nog kan rekken of in ieder geval een grote hulp kan zijn bij de bestrijding van de pijn.
Daarom is het belangrijk om vitamine B17 ter preventie te gebruiken als men nog geen kanker heeft.

Hoe doodt B17 Kanker?

Allereerst dienen we te begrijpen dat ons lichaam verschillende enzymen gebruikt om vele taken uit te voeren.  Ons lichaam heeft één bijzonder enzym dat Rhodanese genoemd wordt.  Rhodanese wordt in grote hoeveelheden in ons hele lichaam gevonden.
Behalve bij… kankercellen.
Aan de ander kant vinden we bij kankercellen wel een ander enzym met de naam Beta-Glucosidase.  We hebben dus het enzym Rhodanese dat overal in het lichaam gevonden wordt behalve bij kankercellen en we hebben het enzym Beta-Glucosidase dat in grote hoeveelheden alleen bij kankercellen wordt gevonden, maar verder nergens in het lichaam.  Als er geen kanker in het lichaam aanwezig is dan is er ook geen enzym Beta-Glucosidase.

Vitamine B17 is samengesteld uit 2 delen suiker, 1 deel hydrogene Cyanide en 1 deel Benzaldehyde (een pijnstillend middel).  Het is dan ook erg belangrijk dat u het onderstaande begrijpt: Als B17 het lichaam binnenkomt, wordt het afgebroken door het enzym Rhodanese.  De Rhodanese breekt de Cyanide en Benzaldehyde af tot 2 bijproducten, Thiocyanate en Benzoiczuur die voeding zijn voor gezonde cellen.
Ook zijn zij voordelig voor de metabolische poolproductie van vitamine B12.
Een overdosis van deze bijproducten wordt op een normale manier door het lichaam afgedreven via de urine.  Vitamine B17 blijft meestal niet langer in ons lichaam dan 80 minuten omdat het dan is afgebroken door de Rhodanese.  Het is bewezen dat hydrogene Cyanide chemisch inert en niet giftig is als het als voedsel wordt genomen.
Suiker is bijvoorbeeld tot 20x meer giftig dan B17. (zie ook goede en slechte Cyanide).

Dit is het goede nieuws !

Als B17 in contact komt met kankercellen is er geen Rhodanese om het af te breken of te neutraliseren.  Alleen het enzym Beta-Glucosidase is in grote hoeveelheden aanwezig.
Als B17 en Beta-Glucosidase met elkaar in kontact komen ontstaat een chemische reactie en de hydrogene Cyanide en Benzaldehyde combinatie vormen samen een vergif dat de kankercellen dood maakt en vernietigt.  Dit hele proces heet selectieve vergiftiging.
Alleen de kanker cellen worden specifiek aangevallen en vernietigd.
Zie ook de tekening hieronder.
Op deze manier doodt vitamine B17 dus kanker.  Dat het werkt is bewezen en beschreven door talloze top specialisten van over de hele wereld.  Daarom zijn het Contreras ziekenhuis in Mexico en het Harold Manner ziekenhuis in staat geweest om in de LAATSTE 30 JAAR meer dan 100000 kankerpatienten succesvol te behandelen!!!

Waarom vertelt mijn arts mij dit niet?

Waarom is behandeling met vitamine B17 / Laetrile verboden in sommige landen en waarom weet niet de hele wereld hiervan?

Het antwoord :  GELD

Pharmaceutische multinationals zijn niet in staat zijn om een patent of alleenrecht te nemen op vitamine B17 omdat het uit een natuurlijke bron voortkomt, (De Prunus Amygdalis Rosacea familie).  Daarom lanceerden zij ongekend harde antipropaganda tegen B17 ondanks het keiharde bewijs van zijn doeltreffendheid in het controleren van alle vormen van kanker.  De kanker industrie heeft een omzet van meer dan €200 miljard per jaar!  Inderdaad, geen €200 miljoen maar €200 MILJARD

Stelt u zich eens voor dat u een grote winstuitkering zou ontvangen van een dergelijke reusachtige markt zou u dan niet proberen om uw marktaandeel te beschermen?
Natuurlijk zou u dat doen!  En dat is precies wat vroeger gebeurde en wat vandaag de dag nog steeds gebeurd.

Jammer genoeg leven wij in een tijd waar de leugens en de misleiding door corrupte overheidsinstellingen en stichtingen die onderzoek zouden moeten doen naar behandelmethoden tegen kanker de overhand hebben.
In plaats hiervan concentreren zij zich op hun financiële gewin.
Wist u dat de rijkste stichting zonder winstoogmerk ter wereld het Amerikaanse kanker fonds is?  Wist u dat ‘s werelds grootste privé kankercentrum, het Sloan-Kettering Memorial Hospital is opgericht door enkele van de grootste banken en beursgenoteerde bedrijven, tezamen met een groot belang van de familie Rockefeller.  Denkt u dat in de huidige maatschappij de grote banken en bedrijven mensen plaatsen boven hun winst?
Natuurlijk niet!

Iedere dag kunnen we in de krant lezen en op de tv zien dat alle bedrijven, en in het bijzonder grote banken hun winst te allen tijde voor laten gaan op mensen.
Wist u dat de belangrijkste “grootmoedige” donateurs en contributeurs van het Sloan-Kettering Memorial Hospital alle grote chemische concerns zijn die in werkelijkheid alle chemotherapie en medicijnen leveren aan ziekenhuizen om kankerpatiënten te behandelen.  Wist u dat bedrijven zoals Bristol Myers meer dan 1 miljard dollar per jaar besteden aan kankeronderzoek om nieuwe chemo medicijnen te verbeteren of te introduceren.

Bristol Myers levert meer dan de helft van alle chemotherapie medicijnen ter wereld.
Zij hebben dus een groot belang in de kankerindustrie.  Hun belang hierin is zo groot dat de raadsleden die de grootste medicijnen producenten en andere chemische bedrijven voorzitten ook raadsleden zijn in de raad van de belangrijkste kankerinstituten.
Misschien dat men hier aan belangenverstrengeling zou kunnen denken.  Zij omzeilen dit probleem door geen salaris te vragen of hun post bij de kanker instituten op “vrijwillige” basis te vervullen.  Tenslotte betalen de bedrijven hen meer dan genoeg als raadsleden van de bedrijven zelf.

Wist u dat Paul Marks bijvoorbeeld president-directeur van het Sloan-Kettering Memorial Hospital is, en dat hij tevens directeur is bij Pfizer, een bedrijf dat chemotherapie en andere aan kanker gerelateerde medicijnen produceert.  Ook James Robinson is een raadslid van het Sloan-Kettering Memorial Hospital en hij is ook een directeur van Bristol Myers, één van de grootste leveranciers van kanker chemotherapie en andere kanker gerelateerde medicijnen.  U zult zien dat de meeste stafmedewerkers, voorzitters en raadsleden van alle grote kankerorganisaties ook voor stafmedewerker, voorzitter of raadslid zijn van één of meer van de belangrijkste multinationale ondernemingen in de kankerindustrie.  Daarom ook hebben het Sloan-Kettering Memorial Hospital(SKMH), het Nationaal kanker instituut (NCI), de Amerikaanse kanker beweging(ACS), het Voedsel en medicijnagentschap (FDA) en de (AMA) hun krachten gebundeld om om het even welke bedreiging van hun markt te vervolgen en/of te onderdrukken.

Hoewel dit miljoenen mensen het leven kost, en de therapie werkt, is het voor hen een bedreiging die zij zullen blijven bevechten.  Het is eng om te weten dat de regelgevende overheidsinstanties zelf, zoals het voedsel en medicijnagentschap van de VS.
En Engeland ‘s geneesmiddelen controle dienst, die verondersteld worden om het publiek tegen potentieel gevaarlijke producten te beschermen die op de markt komen, enorm worden beïnvloed door banden met de chemische/drugindustrieën.  Een onderzoek van USA TODAY naar financiële conflicten op 159 FDA adviescommissievergaderingen vanaf 1 januari – 30 juni 2000 wees uit dat bij 55% van hun vergaderingen, meer dan de helft van de FDA adviseurs belangenverstrengelingen hadden.

http://boinnk.nl/blog/abrikozenpitten-met-vit-b17/

 

Geplaatst in Gezondheid, Jongeren | Een reactie plaatsen

Aanslag in Duitsland en/of Nederland ? Het word tijd !

Aanslag in Duitsland en/of Nederland ? Het wordt tijd !

Vele van de Zionistische staten hebben al een of meerdere ”aanslagen” geënsceneerd. Om ons verder van onze vrijheid te beroven zullen alle Zionistische vazallen staten ”aanslagen” ensceneren. Een overzicht van deze Europese Zionistische vazallen staten: VS, GB, Schotland, Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Italië, Vaticaan, Denemarken, Griekenland en Rusland. Hun grootste vijand de Islam.

In de geschiedenis zijn vele staats terroristische aanslagen gepleegd, een van de bekendste uit het verleden is het vermoorden van John F Kennedy, die door de CIA in opdracht van de zionistische (schaduw) regering, CIA, CFR, Bilderberg, VN, NATO, ETC, is vermoord. Ook wel bekend als de ”illuminatie’‘ en Nieuwe Wereld Orde.

De VS heeft een leidende rol in de creatie van de Nieuwe wereld orde.

Lockerby Fals vlagDe eerste valse vlag aanslag met verwijzing naar ”Moslim terroristen” vond plaats in 1988 boven het Schotse plaatsje Lockerbie. Kort na deze ”terroristische aanslag” wist oorlogsmisdadiger Tony Blair te melden dat de ”Islam” verantwoordelijk is ! Ook bij deze geënsceneerde ”aanslag” laat de numerologie duidelijk zien dat de Zionisten – illuminatie betrokken zijn geweest bij deze ”aanslag”.

In 2001 heeft de Bush clan, (die hun rijkdom hebben vergaard in en aan de 2de wereldoorlog), in opdracht de aanslagen in New York uit laten voeren, waarbij onschuldige burgers de dood in werden gejaagd voor puur politiek gewin. Om de bevolking te overtuigen dat een oorlog in Irak noodzakelijk was hebben zij het leven moeten laten, en de schuld werd in de schoenen geschoven van Islamieten, Het bewijs daarvoor lag kort na de ”aanslag” voor het oprapen in de puinhoop. In de vorm van een ongeschonden paspoort van een van de ”terroristen”.

9-11 2

Om steun te krijgen van andere zionistische vazallen staten moeten ook in Europa ”aanslagen” worden geënsceneerd.

Vazallen staat Spanje. De bomaanslagen in Madrid van 11 maart 2004 waren een aantal bomexplosies die plaatsvonden aan boord van vier forensentreinen (cercanías) van de RENFE in Madrid (Spanje), in de ochtend van 11 maart 2004. Er werden 191 mensen gedood en 1857 verwond, van wie velen ernstig. Hiermee werd het de ergste terroristische daad in Europa sinds het opblazen van een vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie op 21 december 1988 (de Lockerbie-aanslag). Er werd melding gemaakt van dertien bommen, waarvan er 10 ontploft zijn. Uiteraard waren de Islam – Moslims verantwoordelijk.

Zionisten staat Engeland, staat bekend om de vele ”incidenten” die in de wereld gebeuren cq zijn gebeurd. Het meest bekende zal moeten zijn dat ”zij Palestina hebben weggegeven in ruil voor de deelname aan de tweede wereldoorlog door de VS. 

De Engelse bevolking wou niet deelnemen aan de oorlog tegen Irak waardoor oorlogsmisdadiger Blair een groot probleem had, zijn Zionisten vrienden in Washington rekenden op steun uit Londen. Dus werd er een geënsceneerde aanslag gepleegd om de bevolking in te laten stemmen met de oorlog, de leugens en het bedrog zijn bekend. Oorlogsmisdadigers Tony Blair en George W Bush lopen nog steeds vrij rond. !  

Bij dit terroristische aanslagen staatsterreur in Londen van 7 juli 2005 werd Londen tijdens de ochtendspits opgeschrikt door vier bomexplosies. Bekijk onderstaande video en zie de leugens en het bedrog.

Binnen een half uur deden drie ontploffingen zich voor in de metro en een half uur later één aan boord van een bus. Het aantal doden bedroeg 56, waaronder de 4 daders. Naar schatting waren er 700 gewonden, waarvan 22 ernstig gewond. In de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk is dit de aanslag staatsterreur met de meeste doden sinds de aanslag op Pan Am-vlucht 103 boven Lockerbie in 1988.

Een andere zeer waarschijnlijk gepleegde staatsterreur aanslag vond plaats op 10 april 2010, toen het Poolse presidentiele vliegtuig in dichte mist zou zijn neergestort. Daarbij kwam de president, zijn vrouw en diverse politici om het leven. Nadat President Lech Kaczynski in 2005, bekend heeft gemaakt een referendum te houden over de Euro waren ze hem liever kwijt dan rijk. De nieuwe puppet van Washington, is nu ook ”PRESIDENT” van de Europese Fascisten Unie, deze schoft is voor invoering van de doodstraf in de fascisten Unie, onder meer voor tegenstanders van de Unie.  

De aan

 

 

Geplaatst in Bilderberggroep, NWO | Een reactie plaatsen

Alleen maar goed nieuws ….!! ??

We kunnen je geruststellen: de miserie van de eurolanden is nog lang niet voorbij.

debtunion“Je mag niet verbaasd zijn dat Duitsland en Griekenland een deal hebben kunnen sluiten”, schrijft Foreign Policy (FP),”uiteindelijk kunnen geen van beide of de andere eurolanden het risico lopen dat een financiële crisis ontstaat door Griekse banken af te snijden [van de markten].”

In essentie is dat wat wij al langer zeggen met dat verschil dat Griekenland een heel klein voordeel heeft wanneer het toch zou besluiten om zich van de rest van de monetaire unie af te scheuren. Door eindelijk een eigen beleid te kunnen voeren en door hun eigen munt te devalueren, zouden de Grieken in staat zijn om zich binnen enkele jaren te redden.

Hoe dan ook is niemand binnen de eurozone op zijn hoofd gevallen en gaat niemand de stabiliteit van de regio op het spel willen zetten. Maar, de vraag is inderdaad hoe het nu verder moet. Want, wat Griekenland heeft aangetoond, is dat iedereen besparing moe is.

Of de besparingen nu al dan niet nodig zijn, houden we hier even buiten beschouwing maar het feit blijft dat de Europese bevolking het Duitse diktat bijzonder beu begint te worden.

En, als je het groot gebrek aan interesse in de door Duitsland opgelegde economische visie als premisse neemt, zou je verder kunnen denken en het euromechanisme zelf en het nut daarvan in vraag kunnen stellen. “Was het zelfs een goed idee om ermee te beginnen”, vraagt FP zich af.

Om een monetaire unie te creëren, heb je een geoptimaliseerde arbeidsmarkt nodig, ideale loonflexibiliteit en een systeem waarin de risico’s verspreid kunnen worden over de leden. Natuurlijk is aan geen enkele voorwaarde voldaan wanneer de Europese Monetaire Unie (EMU) boven het doopvont werd gehouden.

Hoe kan je dan verwachten dat de eurozone werkt? Het ging al immers mis van het begin.

Bovendien kan dat naïeve idee van de EMU alleen werken als de politieke druk geen vat heeft op het gevoerde beleid. Uiteraard weten we nu dat het altijd de bedoeling is geweest van de corrupte politieke klasse om overal tussen te komen.

Denk maar aan de Duitse eis dat Griekenland, op welke manier dan ook, zich houdt aan het maximale begrotingstekort van 3% van het BBP en dat het land zich aan álle afspraken houdt, hoe groot de maatschappelijke schade ook is.

In de postcrisisperiode waarin we ons zogezegd bevinden, is het nog duidelijker geworden dat Europa te snel is vertrokken om een eenheidsmunt te scheppen. Je kan ook alleen maar van versnelling veranderen als je de koppelingspedaal indrukt.

Op diezelfde manier kan je zeggen dat de eurozone te snel in het leven is geroepen. Niemand heeft willen aanvaarden dat de individuele karakteristieken van de deelnemende EMU-lidstaten te verschillend zijn/waren. Eerst hadden de economieën op een degelijke manier, als dit al zou kunnen,  op elkaar afgestemd moeten worden. Maar, ook over het te voeren beleid is de eensgezindheid altijd ver te zoeken geweest – en dat is nog steeds het geval.

Bovendien is onder de Europese bevolking geen draagkracht, na de duidelijke NEE van de bevolking van Frankrijk en Nederland, zijn de overige 500 miljoen mensen van stemming onthouden, dat is waar de Europese Unie dictatuur in werkelijkheid voor staat.

Mocht je je dus afvragen hoe het zover is kunnen komen, kunnen we je geruststellen: de miserie is nog niet voorbij. Er zijn nog heel wat andere landen die in hetzelfde schuitje zitten als Griekenland.

Dan is er nog iets anders. Omdat de eurolanden hun eigen munt hebben opgegeven door in essentie hun nationale munt met een vaste wisselkoers te verankeren aan de euro blijven er niet veel maatregelen over die de lidstaten zelf kunnen uitvoeren. De controle over hun nationale bank zijn ze kwijt, hun economie aantrekkelijker maken door hun munt te devalueren gaat niet meer…

nieuw_20_euro_biljetAlle monetaire acties die alle andere landen vanzelfsprekend vinden, zijn niet meer toegankelijk voor de eurolanden. Het enige wat er overblijft, zijn loonbeheersing en de lonen te doen zakken, meent FP. En, je hoeft echt niet naar Griekenland te gaan om te zien dat de concrete uitvoering van die ideeën ook dichter bij huis gebeuren.

Een manier om de lonen te doen zakken, is de koopkracht te verminderen. Dat kan je doen door de prijzen te doen stijgen, zorgverzekering, eigen risico, BTW,  en/of door andere technische ingrepen. Waarom denk je dat de Europese Centrale Bank (ECB) zo’n sterke nadruk legt op inflatie?

De enige manier om zich te ontdoen van de europroblemen is door de eurozone te verlaten.

Maar, dat brengt dan weer andere problemen met zich mee: zowel voor het land dat de euro vaarwel zegt als voor de overblijvende deelnemers gaan, op korte termijn alleszins, de gevolgen niet te onderschatten zijn.

Het vertrouwen van investeerders en beleggers in de ex-euroland als in de eurozone zal volledig zoek zijn en zal pas na onbepaalde tijd zich langzaam herstellen. De Europese economie zal een pak slaag moeten incasseren die hij maar net zal weten te overleven.

Nu, beeld je in dat niet één maar om verscheidene redenen meerdere landen uit de euro pact stappen. Je krijgt dan een schokgolf die heel Europa naar alle waarschijnlijkheid compleet zal vernietigen, met wereldwijde gevolgen vandien.

Dus, nee, je mag echt niet verbaasd zijn dat Duitsland en Griekenland tot een akkoord zijn gekomen. Het alternatief is dat Fuhrer Merkel de Grieken tot de ballingschap veroordeelt. En, als/wanneer het zover is, is het maar de vraag welke van de twee doemscenario’s zich zal voltrekken.

Het helpt ook niet dat de ECB-voorzitter Mario Draghi de risicograad van de hele Europese financiële sector met enkele biljoenen wil verhogen. Op die manier willigt hij eigenlijk de doodswens in van de eurolanden. Dit is de geplande route die de zionisten laten uitvoeren door de corrupte regeringen.

Wie zal kunnen zeggen of de euro een goed idee is (geweest)? We kunnen nu al vaststellen dat de euro de TRAGEDIE van de 21 ste eeuw is.

bron: Foreign Policy + ODVN

Geplaatst in Bilderberggroep, EU, Nexid, NWO | Een reactie plaatsen

Draait Poetin de gaskraan dicht ?

Oekraine gas levering 02-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerder deze week heeft de Russische president Vladimir Poetin ermee gedreigd om de gastoevoer naar Oekraïne af te snijden.

En, vandaag heeft hij zijn dreigement nog eens herhaald: de Oekraïense overheid moet eerst de overschotten aan Rusland overmaken als ze de rest van de beloofde energielevering wil krijgen.

Aangezien 40% van het Russische gas voor Europa door Oekraïne loopt, betekent dat Europa binnen maximaal vier dagen zonder energie kan zitten. “De 147 miljard kubieke meter die Rusland vorig jaar heeft geleverd, vertegenwoordigt een derde van de behoeften van het continent (…)”, meldt The Independent.

Zelf houdt Poetin vol dat hem niets te verwijten valt. Al beseft hij ook wel dat hij het leven van heel wat mensen knap vervelend kan maken.

“Gazprom heeft zich aan de afspraken gehouden en zal dat ook verder blijven doen”, schrijft Russia Today,”als de voorschotten uitblijven, zal Gazprom de leveringen stopzetten zoals is bepaald in het contract (…). Natuurlijk kan dat een bepaald probleem opleveren voor de gastoevoer naar Europa en haar partners.”

Die laatste zin maakt duidelijk waar het om gaat. Poetin is in razernij ontstoken omdat de Oekraïense regering het bevel heeft gegeven om de energieleveringen naar de betwiste gebieden rond Donetsk en Loegansk te blokkeren.

En, aangezien we in een oog om oog, tand om tand-maatschappij leven, beziet Poetin de politieke beslissing als een provocatie en als een vrijgeleide om op íedereen wraak te nemen.

“Dit riekt naar genocide”, heeft het staatshoofd nog gezegd,”de regio’s zijn de thuis van 4,5 miljoen mensen. Beeld je in hoe ze zonder energie door de winter moeten komen.”

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De Jezuïeten en de zwarte Paus

Alles begint bij Lucifer, Satan.

De huidige macht in deze wereld is in handen van mensen die hem aanbidden.

En diegenen waarvan jij denkt dat ze de macht hebben zijn niet meer dan trekpoppen op het wereldtoneel.

Regelmatig lees je verhalen over hoe de Zwarte Paus, baas van de Jezuïeten, de machtigste man op aarde zou zijn. Dat is niet zo want boven hem vind je een aantal families uit The Papal Bloodlines, die direct afstammen van Satan en zij bepalen uiteindelijk wat er gebeurt in de wereld.

logo ihs

Logo van de Jezuïeten – “IHS” zijn de eerste drie letters van JESUS in het oud Grieks.)

Peter-Hans Kolvenbach

Voormalig zwarte Paus Peter-Hans Kolvenbach samen met de voormalige pedofiele Paus

Hooggeplaatste Jezuïeten zijn luciferanen, ze geloven in Lucifer. De Nederlander Peter-Hans Kolvenbach is de voormalige generaal van de Jezuïeten orde. De generaal van de jezuïeten wordt ook wel “zwarte paus” genoemd.

Kolvenbach

Veel mensen vergeten deze man als het gaat om belangrijke spelers binnen de geheime genootschappen. De  Jezuïeten orde heeft een grote invloed gehad op de vorming van de Bavariaanse illuminati en deze organisatie wordt gebruikt als bliksemafleider/front voor het Vaticaan. (zie schema)

Von Weishaupt  (ook bekend als Johann Adam Weishaupt – oprichter van de illuminatenorden in 1776) was immers een door Jezuïeten geschoold in canonrecht (Katholiek kerkrecht). Veel van de toenmalige monarchieën waren doorgaans niet pro Vaticaan, dus het kwam het Vaticaan goed uit dat de Bavariaanse illuminati de monarchieën wilde ontwrichten.

De andere kabal families zoals de Rothschild familie zijn enkel de accountants van het Kabal en volgen traditioneel de orders van de Jezuïeten. Ook zij zijn niets meer dan marionetten en bliksemafleiders. (zie schema)

Kolvenbach met zijn toenmalige staff

Kolvenbach met zijn toenmalige staff

Peter-Hans Kolvenbach General of the International Military Order of the Society of Jesus wordt door velen gezien als een van de hoofdverantwoordelijken voor de aanslagen van 11 september 2001 op het WTC en het Pentagon. De Nieuwe Wereld Orde is het vierde rijk, een rijk onder het Vaticaan onder Lucifer. Sinds de afscheidingen van de Rooms-Katholieke kerk tijdens de reformatie doet de Luciferaanse sekte er alles aan om weer de volledige controle te verkrijgen.

kruis en kroon

De jezuïeten (officieel opgericht door paus Paul III in 1540) zijn de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan. En controleren voor een groot gedeelte de acties van de zogenaamde “illuminati” en de hiërarchie binnen het Vaticaan.

jesuit power structure

De twee mensen die in de praktijk deze bloedlijnen vertegenwoordigen zijn:

Pepe Orsini – Italy
Henry Breakspear – Macau, China

De meest machtige man ter wereld is Pepe Orsini, ook wel genoemd de Grijze Paus. Niet de Witte Paus en ook niet, zoals vaak wordt aangenomen, de Zwarte Paus. Nog iets verder naar beneden vinden we de meest machtige organisatie ter wereld, de Jezuïeten. Deze orde, ook wel genoemd de geheime dienst van het Vaticaan, staat onder leiding van een Generaal, beter bekend als de Zwarte Paus. En ja, de Zwarte Paus is machtig, maar niet de machtigste man op aarde. De voormalige ”president van de EU”, Herman ”katholieke schoft” van Rompuy behoorde tot deze Jezuïeten sekte en is mede verantwoordelijk voor meer dan een miljoen vermoorden mensen in het midden oosten en Afrika.

Onder de Jezuïeten vind je ook de Illuminati en dat zijn niet, zoals veel mensen denken, de bekende families zoals de Rockefellers. De dertien families van de Illuminati zijn:

 • Astor bloedlijn,
 • Bundy bloedlijn,
 • Colins bloedlijn,
 • DuPont bloedlijn,
 • Freeman bloedlijn,
 • Kennedy bloedlijn,
 • Li bloedlijn ,
 • Onassis bloedlijn,
 • Reynolds bloedlijn,
 • Rockefeller bloedlijn,
 • Rothschild bloedlijn,
 • Russel bloedlijn
 • en Van Duyn bloedlijn.

De “zwarte paus” maakt praktisch de dienst uit binnen het Vaticaan en niet de reguliere paus. De ridders van Malta zijn tevens onder controle van de Jezuïeten. Alle ellende van de afgelopen eeuwen is vrijwel altijd terug te lijden tot een zwarte paus. De betrokkenheid van het Vaticaan en de Jezuïeten bij het NAZI regime is goed gedocumenteerd. H. Himmler heeft de SS opgericht naar het model van de jezuïeten orde.

hoofdkwartier van de jesuits  (Hoofdkwartier van de orde in het Vaticaan)

Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officieel bij de club van Satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.

Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen.

Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in functie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel…

De Kerk heeft zich in het geheim dus officieel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.

Verder schrijft Martin in een ander boek, The Keys of this Blood: “het incident van satanische pedofilie – rituelen en praktijken – werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd verspreid als van Turijn in Italië tot aan South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van satanische pedofilie worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel”.

Vrij kort voor zijn dood gaf Malachi Martin nog enkele interviews waarin hij de satanische praktijken binnen de kerk bevestigt. Een kort gedeelte van zo’n interview vindt je onderaan dit artikel.

Lucifer, Satan, heeft de wereld in haar greep. Niet zo vreemd dat de pedofielen in de topfuncties rustig achterover leunen en zich nergens druk over maken. Bijna alles op deze wereld, iedere organisatie of structuur, eindigt of begint bij Satan.

Zij hebben de controle over verschillende organisaties samen met the Military Order of Malta, zoals:

The United Nations
NATO
European Commission
Council on Foreign Relations
Verschillende centrale banken
Grote bedrijven (SP 500)
Secret services – Geheime diensten
Verschillende societies en culten, zoals de vrijmetselarij (Freemasonry)  (“The Brotherhood”) and Opus Dei.

Desondanks, als je alle mensen wereldwijd in die machtsposities afzet tegen de totale bevolking dan praat je over slechts een fractie. Het Licht en de liefde is écht in de meerderheid! Maar pas als de sheeple een keer wákker worden en beseffen dat ze zich niet hoeven laten besturen en domineren door Satan, misschien dat er dán wat zal veranderen.

De bekleders van de functie van zwarte paus door de jaren heen:

(1)— Ignatius Loyola (1541-1556).
St. Ignasius van Layola

Oprichter van de Jezuïeten orde in 1534.
(2)— Diego Lainez (1558-1565).
(3)— Francis Borgia (1565-1572).
francis borgia archon
Francis Borgia Van de beruchte Borgia familie. De Borgias hadden vele niet erkende kinderen die tevens onder andere familienamen de Jezuïeten orde infiltreerden.
(4)— Everard Mercurian (1573-1580).
(5)— Claudius Aquaviva (1581-1615).
(6)— Mutius Vitelleschi (1615-1645).

Mutio Vitelleschi

Mutio Vitelleschi

 

 

 

 

 

(7)— Vincent Caraffa (1646-1649).
(8)— Francis Piccolomini (1649-1651).
(9)— Alexander Gottifredi (1652-1652).
(10)— Goswin Nickel (1652-1664).
(11)— John Paul Oliva (1664-1681).
(12)— Charles de Noyelle (1682-1686).
(13)— Thyrsus Gonzalez de Santella (1687-1705).
(14)— Michelangelo Tamburnini (1706-1730).

Michelangelo Tamburini

Michelangelo Tamburini

 

 

 

 

 

 

 

(15)— Francis Retz (1730-1750).
(16)— Ignatius Visconti (1751-1755).
(17)— Aloysius Centurione (1755-1757).
(18)— Lorenzo Ricci (1758-1775)
(19)— Thaddeus Brzozowski (1805-1820).
(20)— Luigi Fortis (1820-1829).
(21)— Jan Roothaan1829-1853).
(22)— Peter Beckx (1853-1887).
(23)— Antonio Maria Anderledy (1887-1892).(
(24)— Luis Martin (1892-1906).
(25)— Franz Xavier Wernz (1906-1914).
(26)— Wlodimir Ledochowski (1915-1942).
(27)— Jean-Baptiste Janssens (1946-1964).
(28)— Pedro Arrupe (1965-1983).
(29)— Peter-Hans Kolvenbach (1983-2008).
kolvenbach nwo
Jezuïeten generaal tijdens de aanslagen in de USA op 11 september 2001. Opvallend is dat Kolvenbach de eerste zwarte Paus is die vroeg om zijn ontslag uit de positie van zwarte Paus. De benoeming tot zwarte Paus is voor het leven of totdat blijkt dat de zwarte paus een “ketter” is. Verblijft tegenwoordig in Syrië.
(30)— Adolfo Nicolás Pachón (2008-2016).

Arturo Marcelino Sosa Abascal

De huidige zwarte Paus. Arturo Marcelino Sosa Abascal

 

 

 

 

 

 

 

Opsomming ontleend uit: Thomas E. Zeyen, S.J. Jesuit Generals: A Glance into a Forgotten Corner, University of Scranton Press, 2004.

Meer informatie over de pauselijke bloedlijnen vind je hier.

Geplaatst in Bilderberggroep, Illuminati, NWO | Een reactie plaatsen

Hedendaagse ellende al beschreven in 1982

download (1)Dit essay verscheen oorspronkelijk in het Hebreeuws in KIVUNIM (richtingen), A Journal voor jodendom en zionisme; Nummer 14 – Winter, 5742, februari 1982, Editor: Yoram Beck. Redactiecomité: Eli Eyal, Yoram Beck, Amnon Hadari, Jochanan Manor, Elieser Schweid. Gepubliceerd door het departement van publiciteit/de World Zionist Organization, Jeruzalem.

Botsing in het Midden-Oosten in voorbreiding

Mensen in het Westen die weinig weten over de geschiedenis van de Arabieren gebruiken de term ‘Arabische Lente’ voor de protesten in 2010 en 2011 in de Arabische wereld. Het woord ‘lente’ verwijst naar een soort van ‘wakker worden’. Dat zou betekenen dat de Arabieren voorheen sliepen, dat ze de dictatuur en onrecht niet eerder hadden opgemerkt. Niets is minder waar.

De werkelijkheid is dat de mensen in de Arabische wereld, deel van het grotere Turkse-Arabische-Iraanse gebied, regelmatig in opstand zijn gekomen. Deze opstand werd dan met financiële hulp van westerse mogendheden als Engeland en Frankrijk neergeslagen.

Hoe de 1e  Arabische lente, de Arabische Opstand van 1916-1918, werd gemanipuleerd. En de geschiedenis zich nu herhaalt.

Enkele jaren voordat de eerste wereldoorlog uitbrak werden plannen gesmeed om de gebieden in het Midden-Oosten te herverdelen. De koloniale ambities werden duidelijk toen in 1916 ‘de Arabische Opstand’ losbarstte. Deze opstand kwam niet vanuit het niets opzetten.

Het Ottomaanse Rijk van rond 1916 was een multi-etnisch rijk met autonome volkeren. Er ontstonden spanningen in Anatolië en in de Arabische staten. Deze spanningen waren niet het resultaat van eeuwenoude etnische en religieuze tegenstellingen, maar een bewust  ingrijpen en manipuleren van de koloniale machten Engeland en Rusland om de vorming van een sterker Ottomaanse staat te voorkomen.

Velen kennen het boek of filmepos Lawrence of Arabia. Zijn echte naam was Thomas Edward Lawrence, hij was een Brits schrijver, archeoloog en militair. Hij werd bij het uitbreken van WO I officier bij de Britse inlichtingendienst in Egypte. Hij werd aangesteld als verbindingsofficier tussen het geallieerde leger en het toen nog losse stammenverband in het gebied van de Hidjaz, nu Saoedi-Arabië. De bedoeling was om de Duits-Ottomaanse alliantie onder druk te zetten door een nieuw front in het Midden-Oosten te openen, richting het Ottomaanse rijk.

Het lukte hem Hoessein ibn Ali, de sjarief van Mekka, over te halen om aan de Britse kant tegen de Ottomanen te vechten. Zo brak met militaire en financiële hulp van de Britten de Arabische opstand uit tegen het Ottomaanse Rijk. De Arabieren werden door de Engelsen en de Fransen als voetsoldaten gebruikt. De Britten beloofden Hoessein ibn Ali in ruil onafhankelijkheid en de creatie van één grote pan-Arabische natie.

Er kwam helemaal geen onafhankelijkheid voor de Arabieren. De Britten hadden dubbelspel gespeeld; Groot-Brittannië en Frankrijk verdeelden achteraf onderling de voormalige Ottomaanse gebieden met de Sykes-Picotovereenkomst.

balkanisering

Uit deze tijd stamt de term ‘balkanisering’: het uiteenvallen van vreedzame veelvolkerenstaten in kleine natiestaten, die elkaar vaak vijandig gezind zijn. Om vijandschap te creëren werden tussen de Arabische volkeren zaden van onenigheid verspreid. Lokale corrupte leiders werden gekocht door de Britten en de Fransen.

Ook de Arabische Lente van vandaag wordt gemanipuleerd. De VS, Europese Fascisten Unie, Engeland en andere landen zijn bezig het Midden-Oosten met de hulp van corrupte Arabische leiders te herstructureren. Ook onze corrupte ”volksvertegenwoordigers” zijn (mede) schuldig aan de genocide die dagelijks plaats vindt in Irak, Syrië, Afghanistan en de Afrikaanse landen.

Plan van Yinon: orde scheppen uit de chaos

In 1982 schreef Oded Yinon, een official van het departement van Buitenlandse Zaken in Israël het ‘plan van Yinon’. De implementatie van het plan suggereert een ‘verdeel-en-heers’- tactiek als de beste strategie voor Zionisten staat Israël. Het Yinon-plan moet de superioriteit van Israël in de regio veiligstellen door de omringende staten te verzwakken. Balkanisering dus.

‘Het is belangrijk om Irak op te delen in kleine staten. Op korte termijn is de dreiging van Irak het grootst. Een oorlog tussen Iran en Irak kan hiervoor zorgen. Alle conflicten in het Midden-Oosten kunnen ons helpen om het doel, het opdelen van Irak in kleinere staten, te bereiken.’

Daarom werd Irak als middelpunt van de balkanisering eerst aangepakt. Irak zou wat Zionisten staat Israël betreft verdeeld moeten worden in drie kleinere staten: een voor de Koerden, een voor sjiieten en een voor soennieten.

In 2006 en 2008 werd het plan met kaart en al uitgebreid beschreven in The Atlantic en in een publicatie van de landmacht in de VS. Behalve een verdeeld Irak, zouden ook Libanon, Egypte en Syrië opgedeeld moeten worden. Daarna zouden Soedan en Libië aangepakt worden. Het Yinon plan lijkt, hoewel in iets andere volgorde, gevolgd te worden.  Er zit strategie achter, een Amerikaans-Europese Fascisten Unie-Israëlische strategie.

Zionisi-ISIS-and-Israel-is-the-Real-Terrorist1

Het Midden-Oosten herstructureren

Het ‘Institute for Advanced Strategic and Political Studies’ publiceerde in 1996 de studie A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm (een nieuwe start, een strategie ter veiligstelling van de Zionistische Israelische invloedssfeer/Rijk). Het rapport werd opgesteld door de studiegroep naar een ‘New Israeli Strategy Toward 2000’ voor oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu, de premier van Israel in 1996. Het rapport A Clean Break werd o.a. geschreven door Richard Perle.

Perle was politiek adviseur en lobbyist die onder de regering Reagan als assistent-minister van Defensie werkzaam was. Van 1987 tot 2004 werkte hij voor het Defense Policy Board Advisory Committee. Perle is een van de voormannen van de neoconservatieven en adviseur van het Witte Huis.

Het lijkt erop dat de VS en EFU ‘het Zionistische Israëlische Rijk’ helpt opbouwen. Het Rijk is niet helemaal in handen van de Israëli’s, maar de invloed van Israël wordt wel gevoeld en gediend. Het Midden-Oosten moet een grote vazalstaat worden van Tel Aviv. Het feit dat Perle, een carrière tijger van het Pentagon, heeft meegeschreven aan het plan kan een mens doen twijfelen: is het een Israëlisch Rijk, een Amerikaans Rijk of een Amerikaans-Israelisch Rijk? Om naderhand samengevoegd te worden met de Europese Fascisten Unie.

Plannen om Syrië te destabiliseren (IS,  alias ISIS, ISIL, Al-Qaida made in Washington)

Volgens het document A Clean Break uit 1996 moest Syrië rond 2000 omvallen, met de hulp van Turkije en Jordanië. Dit is op een bepaalde manier gebeurd in 2005 en 2011. In het document kan men lezen: ‘Israel kan in samenwerking met Turkije en Jordanië zijn omgeving vormen, door Syrië te verzwakken of omver te werpen. Eerst moeten we ons focussen op het verwijderen van Saddam Hoessein.’

Voor de vorming van een door Zionistische staat Israel gedomineerd Midden-Oosten moet Irakbevrijd’ worden van Saddam Hoessein; daarna kan balkanisering plaatsvinden. Er moet met Turkije een strategische alliantie worden gesmeed tegen Syrië. Syrië kan worden gedestabiliseerd door Libanese oppositiefiguren te gebruiken. Ook moet aan de wereld worden duidelijk gemaakt, dat het Syrische regime zeer boosaardig is.

Dat valt onder het hoofdstuk PR campagne voor het demoniseren van de tegenstanders. Die nu dagelijks door de leiders schoften in de Europese Fascisten Unie en de Sionisten media, waaronder onze (NOS) SON = Sionisten Omroep Nederland, en onze door en door corrupte politici word uitgedragen. Binnenkort meer over: waarom een politieke partij dictatoriaal is.

Jewish-media-Control

 

 

 

 

 

 

 

In 2009 hebben de Israëlische media openlijk toegegeven dat ze de opdracht hadden de verkiezing van de nieuwe president in Iran in diskrediet te brengen nog voordat deze had plaatsgevonden.

Het document A Clean Break benoemt ook de noodzaak om banden aan te trekken met alle stammen die de grens met Syrië kunnen passeren en de elite van het huidige regime in Syrië vijandig gezind zijn.

Met deze kennis is het niet raar dat Arial Sharon en Sionisten staat Israël de opdracht gaven aan Amerika om Syrië aan te pakken en Irak aan te vallen. Als laatste is het goed om te weten dat A Clean Break voorstelde om een preventieve oorlog te beginnen om het Midden-Oosten te kunnen hervormen.

In 2001 zou Joods Zionistische staat Amerika samen met de Europese Fascisten Unie, aan deze strategie gevolg geven.

Uitdrijving van christelijke gemeenschappen uit het Midden-Oosten

Het is geen toeval dat de Egyptische christenen werden aangevallen op hetzelfde moment dat het referendum in Zuid-Soedan plaatsvond. Het is ook geen toeval dat de christenen uit Irak werden verbannen (onder de ogen van de Amerikanen en de Britten). Bagdad moest voor de sjiieten zijn. De soennieten moesten Bagdad verlaten. Dit hoort allemaal bij het plan van Yinon.

In Iran weigert ondertussen de joodse gemeenschap het land te verlaten. Er woont een zeer grote joodse gemeenschap, die het land als thuisland beschouwt. Het idee dat zij zouden moeten emigreren naar Sionisten staat Israel vinden zij belachelijk.
Het Yinon-plan breekt een lans voor de balkanisering van Syrië en Libanon op basis van religieuze en sektarische identiteiten.

Bechara Rai, de nieuwe patriarch van de maronieten (Oosterse katholieke kerk) in Libanon, heeft onlangs een officieel bezoek gebracht aan de Franse president Fascist Sarkozy. Deze zou tijdens zijn onderhoud met de patriarch hebben gezegd dat er geen plaats meer was voor christenen in het Midden-Oosten. Sarkozy zou christenen in het Midden-Oosten hebben aangeraden naar Europa te emigreren.

De patriarch heeft zijn ongerustheid uitgesproken. Hij weigert Libanon en Syrië te verlaten. Duistere groepen vallen ondertussen christenen overal in het Midden-Oosten aan. Sluipschutters schieten op burgers en soldaten in Syrië, chaos wordt gecreëerd. De aanvallers zijn waarschijnlijk een coalitie van Amerikanen, Fransen, Jordaniërs, Israëliërs, Turken, Saoedi en enkele Syriërs die meewerken van binnenuit.

Washington, Tel Aviv en Brussel plannen een uittocht van christenen.

American hegemony

Yinon-plan in actie: Afrika opdelen (Boko Haram made in the USA)

Tel Aviv ziet Afrika als een nieuwe bufferzone. Toen in 1979 de oude bondgenoot en periferie (Iran) ineenstortte, door de revolutie in Iran, moest worden gezocht naar nieuwe bufferzones tegen de Arabieren. Sionisten staat Israel heeft veel werk besteed aan de balkanisering van Soedan, Ethiopië en Kenia.  De verdeling van mensen op grond van hun etniciteit en taal, hun huidskleur en religie zal ook in Afrika moeten plaatsvinden.

Om het Israëlische Rijk en de Israelische invloedssfeer veilig te stellen heeft het ‘Institute for Advanced Strategic and Political Studies’ (IASPS), de Israëlische denktank met Perle, het Amerikaanse ‘United States Africa Command of Africom’ opgericht. Dit Amerikaanse commandocentrum voor militaire operaties in Afrika ging begin oktober 2007 van start en werd in oktober 2008 volledig operationeel.

Onze Sionisten schoft en huidige Minister van BZ Bert Koenders heeft namens Nederland zijn volledige steun verleend.  Op dit moment wordt gepoogd een scheiding te maken tussen een zwart Afrika en een niet-zwart Afrika, onderdeel van het plan om een schisma te creëren tussen ‘de Arabieren’ en ‘de Zwarten’. De identiteit van Afrikanen uit Zuid-Soedan en Arabieren uit Noord-Soedan zijn om deze reden gevoed en gepromoot. Daarom ook zijn ‘zwarte Libiërs’ aangevallen in Libië.

Voorbereiding van de strijd

Nu moeten we de stippellijntjes volgen en het plan doorzien. De strijd der beschaving wordt voorbereid. De schaakstukken worden in positie gebracht. De Arabische wereld wordt afgescheiden en de groepen worden per religie en huidskleur verdeeld. Er is geen ruimte voor smeltkroezen waarin verschillende culturen zijn geïntegreerd.
Er staat een exclusief islamitisch Midden-Oosten op stapel (uitzondering zionisten staat Israel), dat in beroering zal zijn door gevechten tussen sjiieten en soennieten.

Een gelijkaardig scenario staat op stapel voor het niet-zwarte Noord-Afrika, waar een confrontatie zal plaatsvinden tussen Arabieren en Berbers. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zullen in strijd zijn met het Westen en zwart Afrika.  Zbigniew Brzezinski was de Nationaal Veiligheidsadviseur van president Carter. Hij wordt nog steeds gerekend tot de grijze eminentie onder de Amerikaanse strategen van de geopolitiek. Brzezinski heeft zich publiekelijk uitgesproken over de gevaren van een multi-etnische samenleving. Dat maakt het moeilijk om consensus te vinden voor een grote wereldoorlog.

Oorlog rechtvaardigen ( Charlie aanslagen, wanneer bereikt IS eindelijk het Witte Huis?)

In het verleden indoctrineerden koloniale machten hun onderdanen om steun te verkrijgen voor het bevechten van hun koloniën. Men moest ‘christelijke waarden’ verspreiden; dit kon blijkbaar niet zonder soldaten en handelaren.
Tegelijkertijd werden racistische ideologieën verspreid. Mensen uit koloniën waren ‘ondermensen’, inferieur en zielloos. Het was ‘een zware taak’, maar iemand moest het doen. De onbeschaafde wilden moesten toch door iemand worden geholpen. De rechtvaardiging voor strijd en oorlog was de overwinning op verre landen zonder beschaving.

Vandaag de dag zijn de imperialistische plannen van de VS, EFU, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland geen spat veranderd. Wat is veranderd is de rechtvaardiging, de reden, de smoes die ze gebruiken.

Vandaag de dag wordt het een rechtvaardige oorlog genoemd, voor een goede zaak, onder de noemer van oorlog tegen terreur en verspreiding van democratie, emancipatie en mensenrechten.

politieke partijenStemmen op de gevestigde partijen is instemmen met het vermoorden van onschuldige mensen in grote delen van de wereld. En bent u mede verantwoordelijk voor de dood van enkele miljoenen mensen waaronder de 298 slachtoffers van de moordaanslag op vlucht MH17, gepleegd door de Fascisten Federatie, VS, Europese Fascisten Unie en Israel en uitgevoerd door Kiev – Oekraïne.

Dezelfde club die verantwoordelijk is voor miljoenen slachtoffers in de tweede wereldoorlog.

Probeer u bewust te zijn van de achterliggende politieke aspecten van de zogenaamde wereldwijde strijd tegen terreur en de revoluties in het Midden-Oosten. Het echte kwaad komt uit Washington, Brussel, Londen en Israël.

” Vrijheid kan niet worden behouden zonder een algemene kennis onder het volk ”. John Adams – tweede president – 1797-1801

 

 

Geplaatst in Bilderberggroep, EU, NWO | Een reactie plaatsen

Bevestiging: Hitler was gevlucht naar Argentinië !!

Bevestiging: Hitler was gevlucht naar Argentinië !!

Adolf Hitler In Argetinie

Dus, net als bij een heleboel van onze corrupte overheidsinstanties en politici, willen ze belangrijke dingen verborgen houdenzoals het feit dat Hitler geen zelfmoord heeft gepleegd maar met hulp naar Argentinië is gevlucht, Ze hielden geen grote persconferentie met de mededeling dat elk geschiedenisboek in elke school over de hele wereld verkeerd is. Uiteraard geen woord van de corrupte door Zionisten gecontroleerde massa media. (In Nederland de NOS, een vandaag, Nieuwsuur, Jinek, Pauw etc.) 

Het zou slecht zijn voor de Holocaust industrie, veronderstel ik ?

Maar goed, Red Flag News heeft een artikel gepubliceerd met de naam, “FBI Opens Files Proving Hitler Went To Argentina” [1], samen met een actieve link naar de actuele FBI Documenten! Bekijk en lees de documenten zelf op de FBI website:  fbi.gov

(door R & S, Exposing the Realities) onlangs vrijgegeven documenten van de FBI bewijzen dat de regering wist dat Hitler gezond en wel woonde en leefde in het Andes gebergte, lang na de Tweede Wereldoorlog.

Op 30 April 1945, heeft Adolf Hitler in zijn ondergrondse bunker zelfmoord gepleegd. Zijn lichaam werd later ontdekt en geïdentificeerd door de Sovjets voordat ze gehaast terug keerde naar Rusland. Is het echt mogelijk dat de Sovjets al die tijd hebben gelogen, en dat de geschiedenis met opzet werd herschreven?

Niemand, behalve de alternatieve media, heeft aan de ”originele verklaring” getwijfeld tot de release van deze FBIdocumenten. Het lijkt erop dat het mogelijk is dat de meest gehate man in de geschiedenis uit een door oorlog verscheurd Duitsland ontsnapt en een rustig  en vreedzaam leven heeft geleid, wonend in de prachtige uitlopers van het Andesgebergte.

De inlichtingen diensten waren op de hoogte.

Onlangs vrijgegeven FBI documenten laten zien dat niet alleen de zelfmoord van Hitler en Eva Braun was vervalst, het beruchte paar had hulp van de directeur van de C.I.A. zelf, Allen Dulles.

In een FBI document vanuit Los Angeles, wordt onthuld dat het Agentschap zich terdege bewust was van het feit dat ”een mysterieuze onderzeeër die op weg was naar de Argentijnse kust om daar hoog niveau nazi-ambtenaren af te zetten”. Wat het nog verbazingwekkender maakt is het feit dat de FBI wist dat hij leefde in de uitlopers van de Andes.

Wie is de mysterieuze informant.

In een brief uit Los Angeles aan het Bureau in augustus 1945  is een niet-geïdentificeerde informant overeengekomen om informatie, in ruil voor politiek asiel, uit te wisselen. Wat hij de agenten vertelde was verbluffend.

De informant wist niet alleen dat Hitler in Argentinië  was, hij was een van de vier bevestigde mannen die de Duitse onderzeeër had ontmoet. Blijkbaar, waren twee onderzeeërs geland op de Argentijnse kust, Hitler en Eva Braun waren aan boord van de tweede onderzeeër.

De Argentijnse regering was niet alleen ingenomen met de komst van de voormalige Duitse dictator, maar heeft ook geholpen met het geheim houden van zijn onderduik adres. De informant ging  niet alleen in op het geven van een gedetailleerde route beschrijving naar de dorpen die Hitler en zijn partij hadden doorlopen, maar gaf ook geloofwaardige fysieke details over Hitler.

Terwijl er om voor de hand liggende redenen de informant nooit is genoemd in de documenten van de FBI, werd hij door sommige agenten geloofwaardig genoeg gevonden  om hem te geloven.

De FBI probeerde Hitlers verblijfplaats te verbergen.

Zelfs met een gedetailleerde beschrijving van de fysieke staat en richtingen deed de FBI niets met deze nieuwe leads. Zelfs met bewijsmateriaal dat de Duitse U-530 aan de Argentijnse kust lag, en een overvloed van oog getuige die zagen hoe de hoge Duitse ambtenaren werden afgezet, heeft niemand het onderzocht.

Hitler Default_aspx_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik voor afbeelding van alle 203 officiële documenten op fbi.gov bekijken.

Er is zelfs meer bewijs gevonden:

Samen met de FBI documenten waarin een ooggetuigenverklaring staat van Hitlers verblijfplaats in Argentinië, komt meer bewijs aan het licht die helpen bewijzen dat Adolf Hitler en Eva Braun niet stierven in de bunker.

In 1945 deelde de Marine Attaché in Buenos Aires aan Washington mee dat er een hoge waarschijnlijkheid is dat Hitler en Eva Braun net aangekomen zijn in Argentinië. Dit komt overeen met de waarnemingen van de onderzeeër U-530. Toegevoegde bewijs komt in de vorm van krantenartikelen met gedetailleerde informatie over de bouw van een herenhuis in Beierse stijl in de uitlopers van de Andesgebergte.

Verdere bewijs komt in de vorm van architect Alejandro Bustillo die schreef over zijn ontwerp en de bouw van Hitlers nieuwe huis, die werd gefinancierd door rijke Duitse immigranten.

Onweerlegbaar bewijs dat Hitler ontsnapte:

Misschien ligt het meest overtuigende bewijs dat Hitler de val van Duitsland overleefde in Rusland. Met de Sovjetbezetting van Duitsland, werden de verondersteld overblijfselen van Hitler snel verborgen en gestuurd naar Rusland, om nooit opnieuw getoond te worden. Dat wil zeggen tot 2009, wanneer een archeoloog uit de staat Connecticut, Nicholas Bellatoni werd toegestaan om een van de fragmenten van de schedel op DNA te testen.

Wat hij ontdekte bracht een schokbeweging  teweeg bij de inlichtingendiensten en de wetenschappelijke gemeenschappen. Niet alleen komt het DNA niet overeen met elke bekend monsters toebedeeld aan Hitlers, en ze komt ook niet overeen met Eva Brauns bekende DNA. Dus de vraag is, wat hebben de Sovjets ontdekt in de bunker, en waar is Hitler?

Even former general and President Dwight D. Eisenhower wrote to Washington.

Het was niet alleen generaal Eisenhower die bezorgd was over Hitlers verdwijning, Stalin uitte ook zijn bezorgdheid. In 1945, de krant, Stars and Stripes citeerde vervolgens generaal Eisenhower die zij; te geloven dat de reële mogelijkheid bestond dat Hitler veilig en comfortabel woont in Argentinië.

Hitler ontsnapt: Is het mogelijk?

Met alle nieuw gevonden bewijzen die aan het licht komen, is het mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat niet alleen Hitler uit Duitsland ontsnapten; Hij had de hulp van de internationale inlichtingendiensten. Vrijgegeven FBI documenten tonen aan dat zij niet alleen bewust waren van Hitlers aanwezigheid in Argentinië; ze tonen ook aan dat zij  hielpen om het te verdoezelen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de CIA een hooggeplaatste nazi-ambtenaar zijn straf ontloopt of gearresteerd wordt. Kijk naar het verhaal van Adolf Eichmann die was gevestigd in Argentinië in de jaren 1960.

Ontsnapten Hitler naar Argentinië? Het antwoord is Ja.

Geplaatst in Bilderberggroep, Nazi's, NWO | Een reactie plaatsen

Pleeg een staatsgreep en kom met een vredes voorstel….

Pleeg een staatsgreep en kom met een vredes voorstel …..

machtsgreepFuhrer Merkel gaat samen met Euro fascist François Hollande, na de gepleegde staatsgreep en moord op 298 passagiers van vlucht MH17, uitgevoerd in samenwerking met de VS, vredesbesprekingen voeren met fascistenstaat Oekraïne en Rusland.

 

Voor zij die niet op de hoogte zijn van de geschiedenis, de fascistenstaten die meewerken aan de zgn NWO = Nieuwe Wereld Orde zijn in ieder geval Spanje, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië incl. het Vaticaan, Polen en uiteraard fascisten staat Nederland.

De tweede wereldoorlog is gefinancierd door Amerika en Nederland. Shell en de grootaandeelhouder, ons koninklijk huis hebben miljarden verdiend over de ruggen van de miljoenen vermoorde slachtoffers.

Na het mislukken van het veroveren van de wereldmacht zijn we nu aangekomen bij de derde ronde. Ditmaal (nog niet) met bommen en granaten maar politiek, financieel economisch. U kunt in mijn boek ”de geschiedenis herhaalt ” alles lezen over de gecreëerde tweede wereldoorlog en het ontstaan van de Europese Fascisten Unie. En zeer binnen kort mijn nieuwe boek over de leugens en het bedrog over de Holocaust.

Na het plegen van de staatsgreep, waarbij diverse doden zijn gevallen door sluipschutters van het Oekraïense leger, hebben ze enkele maanden later een vliegtuig van Malaysia Air bekend onder vlucht MH17 met 298 passagiers zonder pardon uit de lucht geschoten. Pure moord gepleegd door de VS, Kiev-Oekraïne en de Europese Fascisten Unie voor politiek gewin. Lees hier ons uitgebreide rapport.

democratic-socialism

 

 

 

 

Lees ook eens de ”de protocollen van Sion” neem er de tijd voor. Lees de protocollen een voor een en kijk wat er de laatste tijd allemaal gebeurd.

politieke partijenWe leven in een zeer gevaarlijke tijd. Binnenkort zijn er verkiezingen, mocht u (willen) stemmen op een van de gevestigde partijen dan stemt u in met de moorpartijen die dagelijks worden uitgevoerd op onschuldige mensen in Syrië, Irak, Afghanistan, de Oekraïne en de Afrikaanse landen, en op de verdere deelname van ons land aan de Europese Fascisten Unie. Ga zeker naar de stembus en maak u stembiljet ongeldig door er een kruis op te zetten of verscheurt in de bak te deponeren.

Uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ouders, broers, zusters en al uw geliefden zullen u dankbaar zijn, dat u niet wil meewerken aan een wereldwijde dictatuur.

Het nieuwe Fascisme = corporatisme.

 

 

Geplaatst in EU, Nazi's, Oekraine | Een reactie plaatsen